ELEMENT WYKOŃCZENIA UBIORU OTACZAJĄCY SZYJĘ, WYKONANY Z TEJ SAMEJ TKANINY I NA STAŁE POŁĄCZONY Z UBIOREM, LUB Z INNEGO MATERIAŁU, PRZYSZYWANY, PRZYPINANY LUB NAKŁADANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁNIERZ to:

element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁNIERZ

KOŁNIERZ to:

występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

orteza służąca do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

kryza, względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

brezentowa ochrona otworu w pokładzie, przez który przechodzi maszt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT WYKOŃCZENIA UBIORU OTACZAJĄCY SZYJĘ, WYKONANY Z TEJ SAMEJ TKANINY I NA STAŁE POŁĄCZONY Z UBIOREM, LUB Z INNEGO MATERIAŁU, PRZYSZYWANY, PRZYPINANY LUB NAKŁADANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.533

WSPÓŁKRÓL, CELEBRACJA, KRÓLOWA MATKA, BASEN PORTOWY, MORAWSKI, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, DOMINANTA, SKRZYPOWE, ISKRA, ANOMALIA TERMICZNA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, BIAŁY MONTAŻ, MAGNESIK, ZAPALNOŚĆ, WYCISKANIE, PIERWSZY OFICER, BAT MICWA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, PÓŁWEŁNA, PODKŁAD, ROD, ASFALT, SZARLOTKA, KLUBOWIEC, ASYSTENCJA, WILCZY BILET, KLESZCZOWINA, PARMEZAN, SCENKA, PIĘTRO, MORENA CZOŁOWA, PRAŻMO, NIESTAWIENNICTWO, KARPLE, HARCERKA, PANKREATYNA, DÓŁ, FILM S-F, LOTNISKO, MINESTRONE, PRZEPIĘCIE, FAJKA, LIST ZASTAWNY, KLASTER PRZEMYSŁOWY, MŁODZI, REKOMPILACJA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, FILTR WĘGLOWY, JURA DOLNA, LEGITYMACJA PROCESOWA, MOŁODYCA, NADRUK, LEJEK, TKAŃCOWATE, ZEZWŁOK, GAZÓWKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, EGZONUKLEAZA, NOS, EMBRIOGENEZA, SYMBOL, GLORIETA, ORBITA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, MALATURA, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, LICHWIARSTWO, SKANER, MARIONETKA, PANORAMA, MAŚLANKA, GATUNEK LITERACKI, PIDGIN, DYSPOZYTURA, CYCEK, GLORIA, PŁOMYK, LODOWIEC ALPEJSKI, NASIONNICE, BABKA, SZAL, APOGEUM, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, WYRĄB, PŁOMIEŃ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, DWÓJKA, GRANDA, LOTERIA PROMOCYJNA, SILNIK OBCOWZBUDNY, KOŁNIERZYK, MECHOWCOWE, NIEWYPAŁ, STOŻEK NAPŁYWOWY, LINIA DEMARKACYJNA, RĘKAWICA, DYSKRECJONALNOŚĆ, DOKUMENT PAPIESKI, BAGGALA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, GROWL, ŚCISKACZ, ANONS, DYWIZJON RAKIETOWY, POKŁAD, MAKAGIGA, ANALIZA FUNKCJONALNA, MELDUNEK, KOSTKA, PRĘT, PASSACAGLIA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, DEKRETACJA, PIRAMIDA FINANSOWA, CZAS, NIEBIOSA, RULETKA, OŚCIEŻE, DOJRZAŁOŚĆ, KRYTERIUM SAVAGE'A, ZASTRZALIN, MÓZGOWNICA, NARKOTYZER, SKUNKS, CABAN, DYSKRETKA, HELISA, STACJA, ZRZUT, BIAŁA PORZECZKA, EWALUACJA SPLOTOWA, PLEKTRON, KLASTER REGIONALNY, WOKALIZA, TACA, ŁUK PÓŁPEŁNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, BŁĄD INTENCYJNOŚCI, ELUWIUM, TAJNE KOMPLETY, POMNIK, GOSPODARKA, RUGI, STANOWISKO, NEFROSTOMIA, MÓZG, DOSTATEK, HARCAP, KOMORA GORĄCA, PALACZ, OPASKA, POZYCJA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, ALBARELLO, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KOSMOS, CUGANT, PODDAŃCZOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, BELWEDER, PACIORKOWIEC, KRYPTODEPRESJA, KOT, POMNIK, WYKONAWCA, TAMPON, FLUID, PRYMITYW, ADIDASEK, NEPOT, SYRENA, ZAĆMIENIE, HELLEŃSKOŚĆ, NEKTARIUM, KANAŁ BURZOWY, OBRAZEK, KLUCZ GŁÓWNY, LUJEK, PREFIKS, CZARNA KSIĘGA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, ELEMENT ODSTAJĄCY, OBJĘTOŚĆ, TON, KAMIENNE SŁOŃCE, FILECIK, KOMAT, RUG, DEFICYT, WYCIERACZKA, POMÓR, ROLADA, WIOŚLARKI, PETRYFIKACJA, SWÓJ, BRYŁA, DYSONANS, RESOR, AZJATYCKOŚĆ, SIEDZIBA, AMUR, STARTUP, WIESZAK, PAPILOT, ŁUSZCZAK, OBRZEŻKOWATE, MAKSIMUM, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, CZERWONOSKÓRY, PARKAN, MANSZETA, STYL ARCHITEKTONICZNY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, MUZYK, DOPŁYW, FRANCA, GALA, ŚLIWA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ULTRAMARYNA, PAROWANIEC, KOMISUROTOMIA, KAMARYLA, CHEMOATRAKTANT, KOŁO, ASYSTENTKA, ISKIERNIK OCHRONNY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, AKT, ACETAL, OCZAR, DŻIN, OSĘKA, PŁOZA OGONOWA, RATYSZCZE, TELESKOP, MERENGA, KISZKA PODGARDLANA, MAKARON, WIESŁAW, ARABICA, TINGEL, ANGIELCZYK, USZAK, SAFARI, WŁÓKNO, KARTOTEKA, CHIŃSKI, STANCJA, POJĘCIE LOGICZNE, LENIUCH, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ŚCIĘCIE, POWŁOKA GALWANICZNA, FILTR CYFROWY, OKNO, AKCJA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, HOLOGRAM, NERCZYŁUSK, GRASICA, HEMOROID, ADŻWAN, PUSZEK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, KASZA KUKURYDZIANA, NIEBO, FALA WZROSTOWA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, KRIS, KOŁNIERZ, WPRAWKA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, QUEBRACHO, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, OPIS, TRZY KARTY, SURF, KRUCHTA, ROSOŁEK, KOREKTOR, MUR, PIŁKA MECZOWA, NEUROTRANSMITER, SITKO, STOCZNIA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, GWIAZDKA, KLAUZULA GENERALNA, GETRY, KRÓCICA, POTENCJAŁ DZETA, SOLNISKO, KARBIDEK, PRZEWAGA, FRYZA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, GITARA, ?NARÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT WYKOŃCZENIA UBIORU OTACZAJĄCY SZYJĘ, WYKONANY Z TEJ SAMEJ TKANINY I NA STAŁE POŁĄCZONY Z UBIOREM, LUB Z INNEGO MATERIAŁU, PRZYSZYWANY, PRZYPINANY LUB NAKŁADANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT WYKOŃCZENIA UBIORU OTACZAJĄCY SZYJĘ, WYKONANY Z TEJ SAMEJ TKANINY I NA STAŁE POŁĄCZONY Z UBIOREM, LUB Z INNEGO MATERIAŁU, PRZYSZYWANY, PRZYPINANY LUB NAKŁADANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁNIERZ element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁNIERZ
element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENT WYKOŃCZENIA UBIORU OTACZAJĄCY SZYJĘ, WYKONANY Z TEJ SAMEJ TKANINY I NA STAŁE POŁĄCZONY Z UBIOREM, LUB Z INNEGO MATERIAŁU, PRZYSZYWANY, PRZYPINANY LUB NAKŁADANY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ELEMENT WYKOŃCZENIA UBIORU OTACZAJĄCY SZYJĘ, WYKONANY Z TEJ SAMEJ TKANINY I NA STAŁE POŁĄCZONY Z UBIOREM, LUB Z INNEGO MATERIAŁU, PRZYSZYWANY, PRZYPINANY LUB NAKŁADANY. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x