NIEKWASZONY (PRZAŚNY) CHLEB, OKRĄGŁY OPŁATEK Z MĄKI PSZENNEJ, NIERZADKO OZDABIANY KRZYŻEM LUB MOTYWAMI RELIGIJNYMI, UŻYWANY PRZY SPRAWOWANIU MSZY ŚWIĘTEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOSTIA to:

niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu mszy świętej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOSTIA

HOSTIA to:

okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej (na 6 lit.)HOSTIA to:

okrągły opłatek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEKWASZONY (PRZAŚNY) CHLEB, OKRĄGŁY OPŁATEK Z MĄKI PSZENNEJ, NIERZADKO OZDABIANY KRZYŻEM LUB MOTYWAMI RELIGIJNYMI, UŻYWANY PRZY SPRAWOWANIU MSZY ŚWIĘTEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.263

POLIGAMIA, SAMIEC, LASKOWANIE, PRZEDZIAŁ, RULETKA, LODOWNIA, TESSERA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GWIAZDKA, DROGA KONIECZNA, FORMACJA SKALNA, SALA, PĄK, SYGNAŁ, PALACZ, STATYWIK, ZABOL, PRASOWANIE, ALTERNATYWA FREDHOLMA, FEJHOA, KOŁYSKA JUDASZA, KONSEKRACJA, WIENIEC, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ASYSTA, ARTUR, CEZAR, FEROMON, MISTRZ, PASKUDA, DIETA ASPIRYNOWA, SZARPANKA, WIKARIUSZ, WÓR, WILCZUR, CZARTER, BACYTRACYNA, KRYSTALOMANCJA, PRZYNALEŻNOŚĆ, WELON, DZIELNIK, SUKIENKO, STĄGIEWKA, PREZENT, JAD PSZCZELI, KONFIGURACJA, KONSULENT, KARABIN WYBOROWY, DEWELOPER, KARMIDEŁKO, PIONIER, KOPROFIL, ASYSTENT, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ZAPALENIE, CHLEB POWSZEDNI, BROŃ MASZYNOWA, GUZIK, CZARODZIEJSTWO, SZACHT, PROJEKT TECHNICZNY, HAK, GAL, TOŁUMBAS, WYMIENNIKOWNIA, CEBULAK, ŁOSIĘ, KRÓWSKO, ANTABA, MARS, POWSTANIEC ŚLĄSKI, ZIEMIA ODNIESIENIA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ROZMIAR, ELEWATOR, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZMOWA CENOWA, ŚCIĘCIE, OSCYLATOR, KUSKUS, GAZ BOJOWY, MIGDAŁ, PSEUDOPAŁANKOWATE, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, PRZEJAZD KOLEJOWY, KĄT, TYMIANEK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ, ZAPALNIK UDERZENIOWY, BRAZYLIANY, OTWÓR WYLOTOWY, UNIZM, STAN POSIADANIA, STANCA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, ZRĄB TEKTONICZNY, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ULGA REMONTOWA, LONT, REWIR, ZAZNAJOMIENIE, GIG, MANEŻ, NIT, FONDUE SEROWE, AUTOCASCO, LAMINAT, SAGA, ZASZŁOŚĆ, KOMISUROTOMIA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, WZORZEC, IZBA CZELADNA, CIĄGI, SĄD I INSTANCJI, FRONTYSPIS, CIASNOŚĆ, SYSTEMATYKA, HASZTAG, WEHRLEŃSKI, UMOWA, KOŁOWIEC, ANGLOARAB, PRZECINEK DOLNY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SKUP, KROSNO, KOPUŁA, PASZTECIK, TORNADO, LEKTORIUM, SKRĘCAK, NAWIS INFLACYJNY, PASZTET, KRÓLEWIĘTA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, BALDACHIM, TEKA, SZRAPNEL, DERYWACJA ALTERNACYJNA, DZIURAWKA, TRANSMITER, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PLUTON, WODZIK, KOLUMNA, LOT, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KONOPIOWATE, ŻYCIE, PASTA, MYŚLISTWO, DZIADZIENIE, DYPTYK, DEOKSYRYBONUKLEAZA, ATREZJA POCHWY, CZĘSTOKÓŁ, OSŁONOWOŚĆ, KAPITAN, GŁOWACZ, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, LAMPA ŁUKOWA, CZWÓRKA, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, PASZTET, WNĘTER, REGENERAT, DYPTYCH, MIKROKROPKA, BLISKIE SPOTKANIE, PUNKT DYMIENIA, TABOR, KAMIZELKA, DŻEMIK, SKAŁA MAGMOWA, KICAJ, DYWERSJA, PIEC GRZEWCZY, WYROCZNICA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, OBRÓT SPECJALNY, JĘZYK FUL, HAMULEC, KAPUŚNIAK, PAJĄK, WIOŚLARKI, POMPA INFUZYJNA, GERMAŃSKI, EDYKUŁ, TRIADA, SMOŁOWIEC, MATKA, SZKOŁA, KOLOROWOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, BĄK, OBSERWACJA, ELEKTOR, ROZTRUCHAN, GALEAS, JEŁOP, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ZEBROID, PRZESŁONA, LISTA TRANSFEROWA, SPÓJNIK WYNIKOWY, KASA, OSTENTACYJNOŚĆ, BAGGALA, WIELOMĘSTWO, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KONTENER, AGROGAZ, JĘZYK NOWOGRECKI, DETAL, MEDALION, BOKÓWKA, PRZEKLĘTNIK, DOMINANTA, WIDELEC, GWIAZDA, ARONIÓWKA, BARANEK, WYRÓB TYTONIOWY, DRĄŻEK SKRĘTNY, STOPA NARZUTU, NIEDOTYKALNOŚĆ, UZDATNIACZ, AMORFIK, TUM, LESZCZYN, ASYSTA, WYLOT, ORŁORYB, PLURALIZM, ZAKURZENIE, PRZEWODNICZĄCY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, AZJATA, PIENIĄŻEK, NAWIETRZNIK, ETOLA, BOMBA LOTNICZA, KARTOFLARZ, ZBOCZENICA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, FIŃSKI, NAWIAS OKRĄGŁY, DWURURKA, ROŚLINA OKRYWOWA, WIELOPIĘTROWIEC, BRYTAN, TRZYMAK, NIALA, STOŁÓWKA, CUDZOŁOŻNICA, OPOŃCZA, PLAKAT, AULA, SKRZYNIA BIEGÓW, AGATA, PELAGRA, KALETKA, KACENJAMER, WIĄŚLOWATE, SEKCJA, BALDACHIM, KUŹNICA, WĘZEŁ GORDYJSKI, SEKTA, ZAPONA, CUDACZEK, KOLEKTA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, SNUTKA GOLIŃSKA, KAPOTAŻ, OPCJA BARIEROWA, HERETYK, BASEN PORTOWY, MIZUNA, ESPADRYLA, SERIAL TELEWIZYJNY, ARAK, BŁONA LOTNA, CUDOWRONKA, KUBRAK, EMOTKA, SIAD, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KARZEŁ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, WAŁ, TAHITAŃSKI, LUFKA, WSZECHSIŁA, ?PRZEWÓD SŁUCHOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.263 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEKWASZONY (PRZAŚNY) CHLEB, OKRĄGŁY OPŁATEK Z MĄKI PSZENNEJ, NIERZADKO OZDABIANY KRZYŻEM LUB MOTYWAMI RELIGIJNYMI, UŻYWANY PRZY SPRAWOWANIU MSZY ŚWIĘTEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEKWASZONY (PRZAŚNY) CHLEB, OKRĄGŁY OPŁATEK Z MĄKI PSZENNEJ, NIERZADKO OZDABIANY KRZYŻEM LUB MOTYWAMI RELIGIJNYMI, UŻYWANY PRZY SPRAWOWANIU MSZY ŚWIĘTEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOSTIA niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu mszy świętej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOSTIA
niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu mszy świętej (na 6 lit.).

Oprócz NIEKWASZONY (PRZAŚNY) CHLEB, OKRĄGŁY OPŁATEK Z MĄKI PSZENNEJ, NIERZADKO OZDABIANY KRZYŻEM LUB MOTYWAMI RELIGIJNYMI, UŻYWANY PRZY SPRAWOWANIU MSZY ŚWIĘTEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NIEKWASZONY (PRZAŚNY) CHLEB, OKRĄGŁY OPŁATEK Z MĄKI PSZENNEJ, NIERZADKO OZDABIANY KRZYŻEM LUB MOTYWAMI RELIGIJNYMI, UŻYWANY PRZY SPRAWOWANIU MSZY ŚWIĘTEJ. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x