NOŚNIK UŻYWANY DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW W TELEKOMUNIKACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDIUM TRANSMISYJNE to:

nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOŚNIK UŻYWANY DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW W TELEKOMUNIKACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 979

FLORENCKI, NORI, FONIA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, NÓŻ DO PAPIERU, USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA, BIELIZNA, PLASTRON, OWEROL, KOŃ WIACKI, JĘZYK CHORWACKI, ODWRÓCONY DASZEK, SATELITA SZPIEGOWSKI, JĘZYK BERTA, TECHNOKRATA, JĘZYK TUARESKI, KLAG, WLAN, WENDAT, KOMODOR, RIDE, EGIPSKI, KONSULENT, GHISCARSKI, ABCHASKI, PENTOBARBITAL, MURZYŃSKI, PASEK NARZĘDZI, SZAŁAMAJA, GEEZ, TERMOSUBLIMACJA, KWASEK CYTRYNOWY, ZARZEWIE, MIECZ, PITA, KERMES, KRAJER, TOWOT, KOSZULA NOCNA, BEŁT, KRIUKI, PAMIĘĆ PRZENOŚNA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, DOMINO, MAŃSKI, ALT, GUFFA, CZERWIEC, JĘZYK MANX, JĘZYK KAFIRSKI, FRYTURA, NEJTYCZANKA, MAHONIA, PRAŻAK, BUŃCZUK, SHEMALE, CHOLEWKA, SYROP ZŁOCISTY, GĄBKA, MACAK, WIOLA, MAZURSKI, DONNA, UMBRA, FALE ETERU, TAM-TAM, NALOKSON, DZO, HEŁM TURNIEJOWY, LOGATOM, JĘZYK SZWEDZKI, ZBOCZENICA, KOŃ DOMOWY, REDA, RADAR METEOROLOGICZNY, KNASTER, PRZYŁBICA, JĘZYK KONGO, KANAŁ, RETRANSMISJA, SZWEDZKI, NAUKI GEOGRAFICZNE, WEHRLEŃSKI, ALARM LOTNICZY, SYRYJSKI, PRZEKAZIOR, PETARDA, TRÓJKĄT, HACZEK, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, MULTIPLEKS, JĘZYK WU, DRABINA HAKOWA, PENIUAR, NARZĘDNIK, DNA, BARABAN, ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE, NEF, JĘZYK LINGALA, HELIKON, TORPEDA, BRYG, DMUCHANIEC, WU, MOSTERDZIEJ, WTÓRNIK, STEROWANIE NUMERYCZNE, KRAPLAK, TARTANA, RETINOSKOP, KARRAKA, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, KĄPIEL SOLNA, DRZAZGA, OZDOBNIK, PRZECINEK DOLNY, TELEROTAMETR, DYŻURNA RUCHU, SZUM TERMICZNY, DOBERMAN, BACHMAT, CEP, ETER KOSMICZNY, DROMONA, GNIAZDO SIECIOWE, FRISBEE, EMOTIKON, BENEFICJENT, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, SKRZYNIA, PRZEMIENNIK, AKON, HESTER, NIEWIASTA, TELERADIOLOGIA, KORYTO, TAMTAM, TOOLBAR, ŚWIATŁO AWARYJNE, ORMIAŃSKI, BRYTYJSKI, TAHITI, JĘZYK NAWAHO, ŁUŻYCKI, ARAGOŃSKI, OBER, BŁYSZCZYK, ALFABET WIĘZIENNY, WIZJA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, DECYMACJA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PALCAT, HUROŃSKI, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, OBŁÓG, WIELKA PŁYTA, GALEAS, ZAPACH, KARABIN WYBOROWY, KALKA OŁÓWKOWA, STAROISLANDZKI, DYSK ELASTYCZNY, PANI, ŁOWCA, GAZ PIEPRZOWY, GUFFA, ŚRODEK KOMUNIKACJI, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, GIG, KUFF, CHLORAN(VII), KALKA KREŚLARSKA, FANTOM, ANGIELSKI, BUCCINA, LATACZ, TV, MASWERK, ALTER EGO, BARTA, WSTĄŻKA, CYRKUMFLEKS, TARATAJKA, RAJ PODATKOWY, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, ALDIS, BARWICZKA, ŁOTEWSKI, NOŚNIK, LIPOPROTEID, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, KOSTKA, JĘZYK AMBA, KONGIJSKI, EDYKUŁ, KORNET, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, KOPIA, PONY AMERYKAŃSKI, NÓŻ STOŁOWY, BIBUŁA, HEKSOGEN, DIPOL, CUGANT, KSIĄDZ DOBRODZIEJ, ARCYPASTERZ, JĘZYK PIECZYŃSKI, OBRĘCZ, PLUS, KUC AMERYKAŃSKI, TAM TAM, SANIE, WÓZEK, PRZESZKADZAJKA, ŁUK ANGULARNY, BODARZ, FALKA HAARA, WRAK, JĘZYK PIEMONCKI, GWER, ALWAR, SILNIK POMOCNICZY, LEPNIAK, FLUITA, KALKA TECHNICZNA, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, BIAŁOZÓR, SYBIRSKI, WOLEC, STĘPAK, OLIFANT, PUK, MOSPAN, BROŻEK, ŁAJKA, GŁAGOLICA, TELEDACJA, NADCHLORAN, GRENLANDZKI, ZŁOTY SYROP, TUAREG, JĘZYK ESKIMOSKI, RAJTROK, JĘZYK KATOŃSKI, WIKLINA, STARONORDYJSKI, KARIOLKA, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, FISZKA, JĘZYK GURAGE, JĘZYK MARTWY, HARISSA, TRANSMISJA DANYCH, SYRYJSKI, LKM, KONWERTER, TATARSKI, STIL, BECHTER, SIEĆ NEURONOWA, DYSOCJANT, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, TECHNIKA ANALOGOWA, SZTURMAK, MARLA, LIGNINA, NASTAWNICA, EMOTKA, GASKOŃSKI, INBUBU, SZMAJSER, MEDIUM TRANSMISYJNE, TARABAN, GRANAT, DRABINIAK, NOŚNIK NARZĘDZI, OLEJ BANKUL, MAKUMBA, SYMILOGRAFIA, TER, WYKRYWACZ MIN, ROZWÓRKA, ASTROMETR, KARABAN, OPERATOR MODALNY, LEJEK, PRZEKLEŃSTWO, MINISTRANT KRZYŻA, BLU-RAY, RADIOELEKTRYKA, FOTOHELIOGRAF, HYZOP, KIJEK NARCIARSKI, STAROPOLSZCZYZNA, JAZZÓWKA, ?KWADRYGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 979 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOŚNIK UŻYWANY DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW W TELEKOMUNIKACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOŚNIK UŻYWANY DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW W TELEKOMUNIKACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDIUM TRANSMISYJNE nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDIUM TRANSMISYJNE
nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji (na 18 lit.).

Oprócz NOŚNIK UŻYWANY DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW W TELEKOMUNIKACJI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - NOŚNIK UŻYWANY DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW W TELEKOMUNIKACJI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x