SAMODZIAŁOWY MATERIAŁ WEŁNIANY NA OSNOWIE LNIANEJ, CZĘSTO KOJARZONY Z KULTURĄ LUDOWĄ (UŻYWANY NA STROJE LUDOWE, TKANE OZDOBY ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEŁNIAK to:

samodziałowy materiał wełniany na osnowie lnianej, często kojarzony z kulturą ludową (używany na stroje ludowe, tkane ozdoby itp.) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WEŁNIAK

WEŁNIAK to:

strój lub element stroju ludowego uszyty z nazywanej tak samo tkaniny samodziałowej (na 7 lit.)WEŁNIAK to:

ludowy wełniany kilim lub narzuta (na 7 lit.)WEŁNIAK to:

SERECZNIK duże drzewo, rzadziej krzew obszarów tropikalnych, nasiona pokryte włoskami (na 7 lit.)WEŁNIAK to:

BARRIGUDO (na 7 lit.)WEŁNIAK to:

samodziałowa tkanina w pasy (na 7 lit.)WEŁNIAK to:

tkanina samodziałowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMODZIAŁOWY MATERIAŁ WEŁNIANY NA OSNOWIE LNIANEJ, CZĘSTO KOJARZONY Z KULTURĄ LUDOWĄ (UŻYWANY NA STROJE LUDOWE, TKANE OZDOBY ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.289

GALERIA, KOROZJA BIOLOGICZNA, OKTAWKA, KANION PODMORSKI, DZIKARZ, CEZAR, REZERWA, SAMOGRAJ, KOKULAR, DYSK ZIP, HESTER, DIABELEC, HAK, BRAMKA, SIERAK, WIERNY, LAMINAT, GROBLA, SAMORZĄD, NAZWA ZWYCZAJOWA, DYLIŻANS, KLEZMER, KWADRYGA, WODOWSKAZ, MOŹDZIERZ, PILARKA, BUSOLA, SZYJKA, ATMOSFERA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ŚWIATŁO, AKSELBANT, FRYGIJSKI, SYBERYJSKI, ALWAR, PARAGRAF, KĄTOMIERZ, FOTOGRAM, BIRMAŃSKI, ZWIERCIADŁO, KOKOSZNIK, KOZIOŁEK SKALNY, APROBACJA, ELASTOR, OBUCH, WEHRLEŃSKI, METATEKST, SURÓWKA, DANDYS, DRWINA, GAŁKA, GŻEGŻÓŁKA, EKSLIBRIS, BROSZURA, KASZTEL, BIAŁY MAZUR, SPOIWO BUDOWLANE, PASEK, PAJĄKI, LEKCJA, CIRROSTRATUS, CEGŁA CERAMICZNA, SUPERPRODUKCJA, INKWIZYCYJNOŚĆ, PĘTELKA, KOPIEC, SZARPANKA, PROCHOWNICA, KLAPA, SZELMOSTWO, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, POST, UKŁAD RZECZOWY, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, BRUTALNOŚĆ, EKRAN, KOZŁOWATE, BOSSA NOVA, SYNTEZA, DELFIN UZDECZKOWY, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, PRANKSTER, SPAMIK, PAPROTNIK, PROPAGANDA, GRĘPEL, PRZEKRĘT, GÓRA, BLUES, ŻWIROWIEC, KĄPIEL SOLNA, KUROPATWIARZ, BERNARD, WIRYDARZ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ALGIERSKI, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, HYMN, NIEPORZĄDNOŚĆ, MONOPAK, ARMEŃSKI, PATYCZAK, HARMONIKA, EKRAZYT, PRZECINEK DOLNY, ELEMENT ODSTAJĄCY, AKLAMACJA, TERMINAL, MAJONEZ, DRABINA HAKOWA, MOLESKIN, WIELKANOC, NIESPRAWNOŚĆ, STANOWISKO OGNIOWE, OKSYTAŃSKI, FIRMA, KARDYNAŁ, LABORKA, PŁUKANKA, BURDA, ANGIELSKI, DZIECKO, KALENDARZ KOŚCIELNY, CZARKA, PINCZER, AUDYTOR, WOAL, BRYLANT, LAK, GROTA OGRODOWA, KLUCZ, PROCH, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, TYPOGRAFIA, MĘTY SPOŁECZNE, LIBELLA, WYANDOT, KITAJ, KOPALINA SKALNA, CAŁUSEK, UKŁAD GRAFICZNY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, KOMPANIA WARTOWNICZA, OUTLIER, NACIĄG, KITAJKA, AGRAFA, PAENULA, GABARDYNA, DYSK, SKRĘCAK, KĄPIEL, WYNURZENIE, KERMES, SUSZ PASZOWY, SKLEROPROTEID, SZAJBUS, KROKSZTYN, NEKROBIZNES, STOPKA, SKOWYT, FRYWOLITKI, MATERIAŁ WYBUCHOWY, BRYTAN, MIGAWKA, SKAJ, GROTESKA, PRZYCZÓŁEK, TOLERASTA, AFERA, JĘZYK FUL, IZOLACJA TERMICZNA, SKAŁA WAPIENNA, ZIELENICA, WYCISKANIE, PRAWO FARMACEUTYCZNE, OKUCIE, JĘZYK GRENLANDZKI, UZBRAJANIE, GADKA SZMATKA, OMNIBUS, PODKŁAD, ABELIT, NON-IRON, CHAM, BANDANKA, BIJAK, DZIWKARZ, WYSKROBINA, BURZA PIASKOWA, ABORCJONISTA, SZKŁO, KRÓLEWICZĄTKO, AMPLITUDA, OSĘKA, GROOMING, BROKATELA, RZEŹNIA, STARONORDYCKI, CISTA, ATRAPA, KOMODOR, KOMICJA, MYKOPLAZMA, TEKSAS, TRATWA, JĘZYK BERTA, PASZKWIL, TASIEMIEC, NAUKI GEOGRAFICZNE, PAPRYKARZ, CHRZAN, TORBAN, KAWALER, JEDNOSTKA POMOCNICZA, ZANIECZYSZCZENIA, ANGLISTYKA, TOPIELEC, OGAR, DŻET, JĘZYK FALISKI, ZBÓJNIK, DRAMATYCZNOŚĆ, RYSAK, HALLOWEEN, ROZTOCZE, KOŃ MEKLEMBURSKI, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, LATARNIA, MIECZ, CERATA, SUPLEMENT, MORENA POWIERZCHNIOWA, WÓZEK, NOTACJA, SZYNKA, TROPIK, PIWNICZKA, CHAŁTURA, MECHANIZM KRZYWKOWY, ARTYSTYCZNY NIEŁAD, MAŁPA WEŁNISTA, POTOCYZM, MŁYN, SYMETRYCZNOŚĆ, MINIATURA, STARA GWARDIA, SAJETA, BLISKOŚĆ, KORONKA, TRANSPOZYCJA, GE'EZ, MENORA, LEKARSTWO, IGŁA MAGNETYCZNA, GĄBKA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, TWEED, KOMISJA REWIZYJNA, IMPORT, TAHITAŃSKI, KOŃ ARABSKI, WYJĄTKOWOŚĆ, KUMOTERKI, CHOROWITOŚĆ, BATALION WARTOWNICZY, ŁADUNEK, KOSTKA, CZOŁÓWKA, PODMIANKA, YOUTUBERKA, SONORYSTYKA, STEMPEL, INTERMEZZO, HIP-HOP, TAJSKI, SUTASZ, GALIOTA, RADAR METEOROLOGICZNY, UPUST, PRZYLEPKA, KATEGORIA, PIĘKNOSTKA, EGZEKUTOR, SZYBOLET, KADZIDEŁKO, BALKON, JĘZYK KATOŃSKI, MARNOTRAWCA, CLEVELAND BAY, OBŁÓG, TWÓR, GOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WATA, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, GAŁĘZIAK, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KWAS, ?GLINA ZWAŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMODZIAŁOWY MATERIAŁ WEŁNIANY NA OSNOWIE LNIANEJ, CZĘSTO KOJARZONY Z KULTURĄ LUDOWĄ (UŻYWANY NA STROJE LUDOWE, TKANE OZDOBY ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMODZIAŁOWY MATERIAŁ WEŁNIANY NA OSNOWIE LNIANEJ, CZĘSTO KOJARZONY Z KULTURĄ LUDOWĄ (UŻYWANY NA STROJE LUDOWE, TKANE OZDOBY ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEŁNIAK samodziałowy materiał wełniany na osnowie lnianej, często kojarzony z kulturą ludową (używany na stroje ludowe, tkane ozdoby itp.) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEŁNIAK
samodziałowy materiał wełniany na osnowie lnianej, często kojarzony z kulturą ludową (używany na stroje ludowe, tkane ozdoby itp.) (na 7 lit.).

Oprócz SAMODZIAŁOWY MATERIAŁ WEŁNIANY NA OSNOWIE LNIANEJ, CZĘSTO KOJARZONY Z KULTURĄ LUDOWĄ (UŻYWANY NA STROJE LUDOWE, TKANE OZDOBY ITP.) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SAMODZIAŁOWY MATERIAŁ WEŁNIANY NA OSNOWIE LNIANEJ, CZĘSTO KOJARZONY Z KULTURĄ LUDOWĄ (UŻYWANY NA STROJE LUDOWE, TKANE OZDOBY ITP.). Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x