ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIANINA to:

odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIANINA

DZIANINA to:

wyrób włókienniczy płaski powstający przez tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie ze sobą połączonych oczek (na 8 lit.)DZIANINA to:

plaski wyrób włókienniczy wykonany w procesie dziania z jednej lub wielu nitek, uformowanych w łączące się ze sobą oczka (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.407

BUDA, CENOBIORCA, REA, SPORT ZIMOWY, GENE, SZYNA, SILNOŚĆ, TYRANIA, KIŚĆ, SŁOWNIK, PODMIOT LOGICZNY, PRZYSIEK, SZTUCZNE SERCE, METABAZA, JAPOŃSKOŚĆ, SUMAK, KATATONIA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, MOBILE, GRUSZKA, PRZEŁYKANIE, OBIEG, AMEBA, ŁOŻNIK, ŁONO, WZÓR PRZEMYSŁOWY, SKALA, PIEROGI, LĘDŹWIE, LYCRA, ROZDZIAŁEK, SZAL, ELASTOMER, SZCZĘKA, PROMIEŃ, DANE, TENUTA, MOST POWIETRZNY, BEZWŁADNOŚĆ, KUTYKULA, AQUAFABA, FERMA, ZRAZIK, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, CZAS PRZESZŁY, KOSODRZEWINA, CHANSON, BACIK, BAŁYK, CHWOST, DRIAKIEW, TRANSPORT AKTYWNY, SOLÓWKA, LEVEL, ŚCIÓŁKOWANIE, FORLANA, SUWACZEK, TARCZA, TABOR, STUZŁOTÓWKA, DYFTERYT, AUTOPARODIA, OBRZMIENIE, ROY, CZUBEK, PRESTIŻ, KOMPOTIERA, ICHTIOFAUNA, WZGÓRZE, ZNAK, NIETOPERZ, MGŁAWICA EMISYJNA, HELIOFIT, OKO, ZOONOZA, KAMERDYNER, GRODZISZCZANKA, CZUJKA, MAŚLANKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, PRZEGRYZKA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, FIGURA, DWÓR, AMPUŁKA, KAKEMONO, CIĄŻA JAJOWODOWA, OKRĘŻNICA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, WSKAZÓWKA, SZNUR, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, JEDENASTKA, PISZCZAŁKA, HUCULSKI, GŁOWOTUŁÓW, ATOM, RUCH LUDOWY, FRAKCJA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, STOS, SKORUPA ZIEMSKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, EDYCJA, STRATEGIA, SPALINY, MIŃSZCZANKA, ŻARTOWNIŚ, WŁAŚCIWOŚĆ, EKSTRUZJA, STANIK, URLOP WYCHOWAWCZY, WIĄZADŁO, TOKI, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ARTYLERIA LEKKA, FALSET, ZWYCZAJ LUDOWY, TRZECIA CZĘŚĆ, REŻYSER, ŁOŻE, KLUSKA KŁADZIONA, ORBITER, BOMBA TERMOJĄDROWA, KORDON, NAGIEL, DEMENTI, KANAŁ, RATYSZCZ, ISKRA ELEKTRYCZNA, DYSONANS, JANKA, WITACZ, BARIERA TECHNICZNA, NADZORCA SĄDOWY, DÓŁ, CIEMNIA OPTYCZNA, KLUSKI, INDOKTRYNACJA, KOS, LETARG, BUDAPESZTANKA, ANTABA, KRWIŚCIĄG, TYGIELEK, FALA, KIERAT, KLASTER, PAPIER FOTOGRAFICZNY, OBRONA, KUPER, BIOBIBLIOGRAFIA, AROMAT, GRZYB DĘBOWY, LOG, BOTY, SKARYFIKACJA, MATRYKUŁA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, REPUTACJA, KOPROFIL, KOSZT BEZPOŚREDNI, PRZENOSKA, PODATEK KOŚCIELNY, HULAJDUSZA, HACJENDA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, LENIWOŚĆ, KASZMIR, ODSETEK, PORWAK LODOWCOWY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, MUZA, FORMA DRUKOWA, ANTAŁ, SCHRONISKO, IGIEŁECZKA, BĘBEN, BIAŁA KSIĘGA, PIENIĄŻEK, KREACJA, OBIEKTYWNOŚĆ, PAJA, AKROBATYKA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ZWAŁA, RUCHANKA, PAŃSZCZYZNA, JERZY, HYBRYDALNOŚĆ, FUJARKA, OMYŁKA, WYZIEWY, MAGNES, BEKON, POLER, OWAD, DZIEŁO ROGOWE, MAJSTERSTWO, LAWA PODUSZKOWA, NAGRANIE WIDEO, KOLORYSTYKA, LODOWIEC ALPEJSKI, GRZYB ZAJĘCZY, PIEŚŃ, SŁUCH ABSOLUTNY, PODODDZIAŁ, FACSIMILE, SAMOISTNOŚĆ, CAMPUS, PRYWATKA, POZYCJA, CHUTOR, DYSKRETKA, FARBKA, ADOPCJA, PAWIĄZ, PRZESTĘPNOŚĆ, SANDAŁY, WIDZOWNIA, ZAPYTANIE OFERTOWE, MALATURA, NARYS POLIGONALNY, OCHRONA, DOLMAN, KOKPIT, SEMITA, ŻYWOTOPIS, JINFENGOPTERYKS, CZAS URZĘDOWY, RICHELIEU, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, CELA, WŁÓKNO, ROTMISTRZ, DYMISJA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, OGRÓDEK, OBWIĄZKA, OBRÓBKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, RÓW MELIORACYJNY, SMAROWNICA, TERYTORIUM POWIERNICZE, KORPUS NAWOWY, ZMOWA CENOWA, OCULUS, DOKUMENT PAPIESKI, PREPARAT, PRZEWRÓT, KURACJA WSTRZĄSOWA, NEOPOGAŃSTWO, TORPEDA, KOMÓRKA, NAPÓJ WINOPODOBNY, CIAŁO, ZNAK PISARSKI, HOLOGRAM, PUNK, GOSPODARSTWO TOWAROWE, UMBRA, BOKSERKA, KOMPENSACJA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ABSZTYFIKANT, GLIZA, STOPA, CIELISTOŚĆ, FILTR, LEJ KRASOWY, OBUWIE, FALA, CZWÓRKA, PALIWO GAZOWE, KONKURS, KOZIOŁ, KULMINACJA, AKSAMIT, ROBUSTA, FERMATA, KAMIEŃ SŁONECZNY, SKAŁA METAMORFICZNA, WOŁYNIAK, CENTRALA, STAWKA, SZMAT, KIT, MECENAT, ADORACJA, STUŁA, ZMIANA WSTECZNA, PASIERB, FORMALIZACJA, CHOINKOWOŚĆ, ZŁOTA KLATKA, NAJEM, LASECZKA, ?ŚCIEŻKA HOLOWNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIANINA odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIANINA
odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.).

Oprócz ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x