ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIANINA to:

odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIANINA

DZIANINA to:

wyrób włókienniczy płaski powstający przez tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie ze sobą połączonych oczek (na 8 lit.)DZIANINA to:

plaski wyrób włókienniczy wykonany w procesie dziania z jednej lub wielu nitek, uformowanych w łączące się ze sobą oczka (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.407

PRĘGA, SIŁY POWIETRZNE, MIRLITON, KRĄG KULTUROWY, RUMUNKA, TRANSMUTACJA, DENDRODOA, ADIANTUM DELIKATNE, TARANTAS, MASZYNA TŁOKOWA, WSPÓŁKATEDRA, PASIERB, AKCENCIK, ŁUPACZKA, LIBRA, ZŁOTOGŁÓW, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, INTELEKTUALISTA, PĘTLA, ARANŻER, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PUSTELNIA, MANDAT, TARTINKA, KONTYNENT, DROGI RODNE, ODPRYSK, MAJSTERSTWO, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ISTOTA, ORBITER, HAPTOBENTOS, REWOKACJA, KIKS, ABSZTYFIKANT, DEKORTYKACJA, ZABUŻE, SOCYNIANIZM, KACZKA DZIENNIKARSKA, WOAL, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, KRYZYS KATATYMICZNY, ANTARKTYKA, KSIĄŻĄTKO, PRZYLEPNOŚĆ, ROSZPONKA, PILOT, MODEL, OPCJA WALUTOWA, CIURKADEŁKO, BEZANMASZT, NULKA, PROCES, USZTYK, WĘGLÓWKA, WEKA, TRAŁ, ZATRACENIE, WNIEBOWZIĘCIE, TĘTNICA OCZNA, ASTROTURFING, PAS DROGI GRANICZNEJ, KLASA, KOSZTORYS INWESTORSKI, KWASICA, PASTERZ, IRAŃSKI, ROM, REPRESOR, ETERYCZNOŚĆ, TWÓR GRZYBNIOWY, WARKOCZ, PIEKARNIK, KARBONATYT, GREGORIANKA, KOLANO, STERNICZKA, CENTRUM URAZOWE, SULFON, GRAMOWID, TRUSIĄTKO, SIÓDMA CZĘŚĆ, KORONA, PRZYNALEŻNOŚĆ, DOBRO FINALNE, ŁEBEK, PRZEWODNICZĄCY, IMPLEMENTACJA, KOCHAŚ, LOBELIA, KONSOLIDACJA, CHARYZMAT, ANTYBIOTYK, KOŹLAK, WIOŚLAK, TEST, KASETA, KRUSZNICA, BAŁKAŃSKOŚĆ, USTNIK, LOTERIA PROMOCYJNA, HAITI, KARBROMAL, TRYKOT, TARCIE, LITERATKA, HOBBY, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, APOLOGETYK, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ALASKA, AKTYWNOŚĆ, DODATEK RODZINNY, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, HORMON, SIEĆ, PEŁZAK, POLKA, CZESKI BŁĄD, TRIFORIUM, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ZAĆMA POURAZOWA, KAZALNICA, PROSTNICA, TOWARZYSZKA BRONI, BOMBA LOTNICZA, BRZĘKACZ, AFLASTON, GNIOT, TYGIELEK, OBRÓŻKA, ILUMINATOR, FUNDUSZ MIESZANY, ADAPTACJA, SEN, ŁAPA, TARCZA, PUKU, KOGNITYWIZM, GRA HAZARDOWA, KRÓCIEC, PIERWSZA POMOC, MAGAZYN, PRZESILENIE WIOSENNE, RYNNA, RANWERSY, POMAGIER, NIETOPERZ, SQUAW, KASZA GRYCZANA, TRAP, CZERWONE ŚWIATŁO, KOMBINEZON, LAWINA GRUZOWA, DZIEŁO, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, DZWON HEŁMU, BRYLASTOŚĆ, SER, PRZEDSIĘBIORSTWO, ŚWIDEREK, DYSOCJANT, KIESZEŃ, REWIR, ZNACZENIE, ROŚLINA OKRYWOWA, GOŁOBORZE, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, WIDMO ATOMOWE, ÓSMA CZĘŚĆ, FLOTA, POSEŁ, KRYSZTAŁ, GRZANKI, ATRYBUCJA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ZDENERWOWANIE, DEWELOPER, FOKI, TASIEMCE, KOALICJANT, ZWAŁ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, DRELICH, OŁTARZ, OPOŃCZYKOWCE, GRÓB SKRZYNKOWY, NEKROPOLA, GLOSA, CIĄGNIK SIODŁOWY, ESKORTA, MORWA, APOSTAZJA, KOMÓRCZAK, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, OSTATNIE PODRYGI, DZIEDZICZENIE, SZÓSTKA, PYSZCZEK, WODZE, STOŻAR, NUROGĘŚ, APANAŻ, KOTWICA, TRYKOT, HABANERA, EKSPANDER, KREDYT HANDLOWY, BŁYSK, WYBRANKA, CEREMONIAŁ, OPARCIE, KAPELUSZ, JARZMO MOSTOWE, DERMOKOSMETYK, GULASZ IRLANDZKI, DAMA, STAND-UP, NOS, TOLERASTA, GALAS, EMIGRACYJNOŚĆ, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, DOM HANDLOWY, ROBOTA, KOMONICA, KARAFECZKA, OLEJ LNIANY, CHUSTA, PLUTON, MORFEM LEKSYKALNY, PRZEWIĄSŁO, SERPENTYNA, CHUTOR, ŹREBIĘ, RUBASZKA, STAW, TORS, DRAPIEŻNIK, BANDYTYZM, TRAUMATYCZNOŚĆ, MUSZNIK, PRĄD, REWIA, PRZYBUDÓWKA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, OPONA PNEUMATYCZNA, DEZETA, KRZYŻYK, ALAIN, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, WELWET, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DERESZ, CHOREG, SZKLANKA, TOŃ WODNA, ARCHIWOLTA, KARTUSZ, ZASIEK, ZAWIKŁANIE, TACZKA, GAMA, ZIOŁO, GAD, NUROGĘŚ, ŚMIECIARZ, JEZIORO LODOWCOWE, LINA, WARP, EPOKA, WRZUTA, GAJA, GAJ, ZAWIKŁANIE, KOLEBKA, POMOC, MARATON, PIĘCIOGROSZÓWKA, GODŁO PROMOCYJNE, OBRONA, ZASILANIE, PASZKWIL, MOCZ, HARAM, ELEW, RUGI, INDEKSACJA, ALLEGRO, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, KARCZOWISKO, ?KARL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIANINA odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIANINA
odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.).

Oprócz ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ODZIEŻ (CZĘSTA SYNEKDOCHA) LUB CZĘŚĆ GARDEROBY WYKONANA Z DZIANINY, DZIANA TJ. TEŻ CZĘSTO ZROBIONA Z WŁÓCZKI. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast