CZĘŚĆ ŚMIGŁA, ŚRUBY ITP. INACZEJ ŁOPATKA, RAMIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDŁO to:

część śmigła, śruby itp. inaczej łopatka, ramię (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDŁO

SKRZYDŁO to:

narząd lotu u ptaków, nietoperzy, owadów (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin z architektury - boczna, zwykle wydłużona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do części środkowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

ruchomy element jakiegoś sprzętu itp., łączący się z nim boczną krawędzią (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy; ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii, stronnictwa, organizacji itp (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w lotnictwie: jeden z płatów nośnych samolotu lub szybowca (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: oddział lotniczy (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: boczna część ugrupowania bojowego (operacyjnego), odróżniana tradycyjnie od jego centrum (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin wojskowy związany z musztrą, oznaczający skrajne (prawe lub lewe) zakończenie szyku (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

element zbroi husarskiej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

mięso wołowe; część nad tylną nogą (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część kompozycji artystycznej, która może być połączona z pozostałymi częściami w sposób ruchomy lub nieruchomy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ŚMIGŁA, ŚRUBY ITP. INACZEJ ŁOPATKA, RAMIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.232

CEWA, FUNDUSZ MIESZANY, DOMY, PLUSZ, ŁAGODNOŚĆ, DIABELEC, NOSEK, PODGARDLE, ZESKROBINA, DROBNICA, JĘZOR OSUWISKOWY, ZRAZ, PUNA, OBRZEŻE, SKIEROWANIE, MAŁOPOLSKA, MIKRONEZJA, WAHADŁO, COKÓŁ, ŁAPA, WYKAZ, URYWEK, OŁTARZ, WKŁAD, NORMATYWISTA, ANGLIA, EMPIRYZM, STANDARDZIK, ARYTMOMETR, WEŁNIAK, COKÓŁ KONTYNENTALNY, KRYZA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, DOMINACJA NIEPEŁNA, TOCZYSKO, WYCINEK, WYOBLAK, SUMATOR, MIESZADŁO, ZAKŁADKA, FILTR, ZAODWŁOK, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, TARCZA, BLOK KONTYNENTALNY, ZADASZENIE, OKRĘŻNICA, PREZBITERIUM, WARSTWA KULISTA, ŹRENICA, GORS, BĄK ZWYCZAJNY, KOŃCZYNA GÓRNA, GRYGLEWSKI, MŁOTEK, DUJKER MODRY, PENS, NAPIĘTEK, OBRĘCZ, RĘKAW, PIĘTKA, ZESKALANIE, SZORTY, SET, LIMBUS, SKRZYDŁO, HACZYK, SOCJOPOLITYKA, RZEPKA, ŚLUNSK, PODHALAŃCZYK, ŚRÓDMIEŚCIE, GRZYB, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SAKWA, REGALIA, DZIAŁKA ROBOCZA, WIDELCZYK, JAWAJSKI, WAPITI, PŁÓZ, KONFEDERACJA, KLASYFIKACJA ABC, ZBROJENIE, STRUNNIK, SPAMIK, RYNEK TERMINOWY, LITOSFERA, CHORRERA, PRZĘSŁO, CYBUCH, MONTAŻOWNIA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, KOSTIUM, WYPIS ŹRÓDŁOWY, CZANKA, FLIGEL, ODSYŁACZ, MOLIK, KRĄŻENIE PŁUCNE, GÓRALKI, ĆWIERĆTUSZA, AORTA BRZUSZNA, NADBUDÓWKA, STOPIEŃ TURBINY, MURZYSKO, LIST GOŃCZY, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, KOŁYSKA, KOMPILACJA, NYLON, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, TOKI, UKŁAD RZECZOWY, LEJEK, OSŁONA, STOPA, RAMIĘ, UKŁAD KRWIONOŚNY, ODDZIAŁ, PODRZĘDNIK, ARCHIDIAKONIA, TARAS, RACHUNEK KAPITAŁOWY, CZASOWNIK POSIŁKOWY, MONOPOL, REFLEKTOR, REPERTUAR, KABINA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ODYS, LIST MOTYWACYJNY, AFIKS, ZEFIR, ZROBY, ŁOKIEĆ, RDZEŃ MAGNETYCZNY, PROCENT, PISAWA, NIERUCHOMOŚĆ, CIĘŻKA WODA, DZIÓB, NOZDRZE, SUPERPRODUKCJA, RAFA, OKRYCIE, ODZIOM, AKT, LUK, WIEK, TELLURIUM, POPELINA, ŁEBEK, WIERZCHNICA, KIMOGRAF, PUNKT, SZKAPLERZ, PŁYTA, WALABIA DAMA, ABC, KLAWISZ, JĄDRO, KLATKA PIERSIOWA, PREZBITERIUM, CZESKI, KWATERA, GWIAZDA, DRINK-BAR, MARYNARCZYNA, KOPULA, MYSZKA, PARTIA, NUTA, ZAGŁÓWEK, EKSLIBRYS, DRZEWORYT, SAMOLUBNY DNA, INWITACJA, SKŁADNIK, PIOTROWO, PRZYGOTOWANIE, WARUNEK LOKALOWY, KINESKOP, TRIO, MAŁŻOWINA, NARZĄD, ŁOŻYSKO, NIEPORZĄDNOŚĆ, KOPALINA SKALNA, INTERPRETACJA, MŁOT, BARK, WARGA, ŁĄCZNOŚĆ, ŁĘK, KONKURENCJA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, CZOŁO, SZYNA, DEKANAT, KĄT PŁASKI, OSTROGA, HARAM, NIEWIERNOŚĆ, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, PRZYSZWA, GRZBIET, MARTWIAK, AKROPOL, FOLA, ŁAWA DZIAŁOWA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, PUPINA, OSTOJA, JĘZYK POLSKI, ŁOPATA, WIZJER, DZIELNICA HISTORYCZNA, UTRWALACZ, ĆWIARTKA, PRZECIWSTAWNIA, PRZYBUDÓWKA, SUMATOR, SYNTEZA, AMALAKA, GUZ, CENTYMETR SZEŚCIENNY, NIEHARMONIJNOŚĆ, ECHINUS, WIATROWNICA, KINO, STANIK, BALSA, KOMORA FERMENTACYJNA, DOMOKRĄŻCA, SZELF KONTYNENTALNY, PŁASKOŚĆ, ZACHÓD, WENET, INTERMEZZO, BEZCELOWOŚĆ, REZONATOR, POLAROGRAFIA, KAMIZELKA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, ROZCIĄGARKA, LAWETA, KIESZEŃ, STOPA, PODATEK MAJĄTKOWY, ANOLIT, WACHTA, KOLCZYK, DZIEKANAT, WIOSKA, ARCHITRAW, ACHTERDEK, PÓŁFRAK, SYMETRYCZNOŚĆ, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, PRZEDPOLE, SUBREGION, KONSOLA, OCEAN, NADZIAŁ, JEDNA CZWARTA, NIEZAWODNOŚĆ, LISIURA, DOBUDOWA, KORONA, KLAMRA, SOHO, SZNUR TYLNY, KONSEKRACJA, CISAK, ZATOKA, STOPA, SŁODKOGÓRZ, BULWA PĘDOWA, KIEROWNIK LITERACKI, WIELKA RUŚ, IGŁA, PRZEGLĄDACZ, RAKOWIEC, SPAŁA, POWRÓT, ŁATA, PODODDZIAŁ, RYBOSTAN, ZAKŁAD, MIESZARKA, DRUŻYNA, SKAFANDER, NAWALANKA, PRZEDODWŁOK, KOLUMNA, PRZEKŁADKA, CENA NAIWNA, PĘTELKA, ?PIRAMIDA NERKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.232 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ŚMIGŁA, ŚRUBY ITP. INACZEJ ŁOPATKA, RAMIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ŚMIGŁA, ŚRUBY ITP. INACZEJ ŁOPATKA, RAMIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDŁO część śmigła, śruby itp. inaczej łopatka, ramię (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDŁO
część śmigła, śruby itp. inaczej łopatka, ramię (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ŚMIGŁA, ŚRUBY ITP. INACZEJ ŁOPATKA, RAMIĘ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CZĘŚĆ ŚMIGŁA, ŚRUBY ITP. INACZEJ ŁOPATKA, RAMIĘ. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x