INACZEJ: JEDNA ÓSMA, JEDNA Z OŚMIU CZĘŚCI CZEGOŚ PODZIELNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ÓSMA CZĘŚĆ to:

inaczej: jedna ósma, jedna z ośmiu części czegoś podzielnego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INACZEJ: JEDNA ÓSMA, JEDNA Z OŚMIU CZĘŚCI CZEGOŚ PODZIELNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.459

PERKOZ OLBRZYMI, MASA STARTOWA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BÓJ, KOŃ LOKAJSKI, WYROSTEK, KWADRANT, KONSEKWENCJA, KANGUR RUDY, KIKUCIK, OPONA TWARDA, SYMBOLICZNOŚĆ, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, OBSYPISKO, ŁAMY, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, KREACJA, MODEL, CIĘŻAR GATUNKOWY, BURDON, NIESYMETRYCZNOŚĆ, RZEPKA, MODEL, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, REZONATOR, ZATOR PŁUCNY, REDOWA, GĄSIENICA, NIEPODLEGŁOŚĆ, ACHAJA, KRĘTLIK, PRZERÓBKA, WILK Z GÓR CASCADE, CYC, MASKA, MARIIŃSK, KARES, RACJA, MATNIA, KONSERWIARNIA, OLIWKA INFLANCKA, KĄT BRYŁOWY, ASTATYZM, TRZYDZIESTKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, MILIRADIAN, MACICA ŁUKOWATA, DZIELNICA, OLDENBURG, INFOBOX, ŁĄCZNIK, ŁAPA, DUPECZKA, OPUSZCZENIE, LENIOWATE, ABAKUS, PONTICELLO, CIAŁO SZTYWNE, ABSOLUTYZM, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, KŁĘBUSZEK NERKOWY, MOIETA, PABNA, PONUR, FUTURE PROGRESSIVE, KONTYNENT, RYSUNEK, LENIWKA, EKSTENDER, KRYTERIUM, PREDYSPOZYCJA, ŚWIADCZENIE, BRYŁA SZTYWNA, KOLUMNA, DZIELNICA HISTORYCZNA, KORYTARZYK, PALEC, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, INKA, GEORGIA, SAMOOKREŚLENIE, KLAPECZKA, NIZWA, ŚCIANA, MINUSIŃSK, MIESZARKA, CZĘŚĆ, SCEPTYCYZM, PROBIERZ, SZEAT, PRZYŁĄCZE, PORCYJKA, TYŁEK, ANTYPOLSKOŚĆ, ARKANSAS, SZTUKA, MCCHETA, OBRAZICIEL, OBUCH, POŚWIĘCENIE, GOLFIK, OKULAR, ZMIOTKI, PUPA, LICO, KWADRANT, OBWÓDKA, TRZEPOT, ŚLONSK, PAS MIEDNICOWY, SZPERKA, ARCHIDIAKONIA, PARAFIA, KYZYŁ, ŚWIĘTOKRADZTWO, PLAN, KLAPKA, CZASZA, NAWA, HISZPAŃSKOŚĆ, PŁÓZ, KOHORTA, SYJAMSKI, POŁUDNIE, ARCHAICZNOŚĆ, PODMIOT GRAMATYCZNY, MECH IRLANDZKI, JAMA BĘBENKOWA, PLECIONKA, MICHIGAN, DZIELNOŚĆ, STEREOTYPIZACJA, USTNIK, WENA, BANK SPÓŁDZIELCZY, ŁOPATA, WRZASKLIWOŚĆ, MANDŻURIA, SZKOŁA, ZAMIENIALNOŚĆ, ZALĄŻNIA, ANTARKTYKA, KUNKTACJA, ODBIORCA, MATOWOŚĆ, ŹRENICA, ALTANNIK KRÓLEWSKI, DOMINANTA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, SZELKA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, PÓŁPRZESTRZEŃ, OBSERWACJA, PŁOMYK, CHRZĄSTKA PIERŚCIENIOWATA, STUDIUM, MANKIET, KULTURA ASZELSKA, KLAUZURA, PRZEDAWNIENIE, ODDANIE, EMULGACJA, PODATEK MAJĄTKOWY, LEJBIK, OGON, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, DELFINAT, TAMARINY, CONNECTICUT, TAŁAS, DOBRE SŁOWO, OBJAW, AUTOBUS CZŁONOWY, ZWAŁA, LOTKA, EOLIDA, SMUGA, SAMORZĄDNOŚĆ, STOSINA, DUPA, LITERALNOŚĆ, IDIOTYCZNOŚĆ, BROŃ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, UMAJANIE, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WEZWANIE, IROKEZ, TŁUK PIĘŚCIOWY, UPRZYTAMNIANIE, ŚRODEK, GONDOLA, FARTUCH, OSUWISKO, POŁÓWKA, MYDLANOŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ, ZAGÓRZANKA, UFA, ANADYRSKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, REKORDER, BAJCZARZ, WYBIERACZ, OMIEG KAUKASKI, STARANIE, PESO KUBAŃSKIE WYMIENIALNE, CAMPECHE, JASNOŚĆ, DIKDIK, GÓRALEK STEPOWY, SKALA FAHRENHEITA, WIRGINIA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, ROZKRZEWICIEL, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, SPÓLNIK, UKŁAD SYMPATYCZNY, SPÓD, ZRĄB, POSMAK, SZCZERBA, STUŁA, EKSPANDOR, KOMENTARZYK, WYBIJACZ, BAKSZTAG, KOPIA, IWATA, GRUBOŚĆ, KOŃ ANGLOARABSKI, SUW, STRZEMIĘ, KLEJARZ, DWUKĄT SFERYCZNY, BACIK, SZMATKA, SUWACZEK, PÓŁWYSEP, WARTOŚĆ, CZOŁO, TARTAK, RURKOZĘBNE, ROTATOR, TEKSAS, ABC, DOWODLIWOŚĆ, BOSCH, STRONA, SEKTOR PUBLICZNY, PLASTER, REGAL, KOLEC, LĘDŹWIE, PACJENCJA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, MALATURA, WRĘGA, JĘZYK, WSPÓLNIK, IOWA, ARCHIDIAKONAT, NIEDOTYKALNOŚĆ, ANTYCZNOŚĆ, BRZUCH, ODLEWARKA, WAMPIREK, DZWONY, GŁOSKA PREPALATALNA, OBCHÓD, PODSZEPT, OCEAN, HOLOGRAM, WSCHÓD, PŁAT POTYLICZNY, ZATOR, SKURCZ, TKANKA MIĘŚNIOWA, ZNAK ZODIAKU, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, PÓŁSFERZE, ZŁĄCZENIE, GTA, SZCZUR DRZEWNY, RDZEŃ KRĘGOWY, TRIANON, PALATALIZACJA, BAWARSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ZSTĘPNICA, URNA, ZAWIESINA DOUSTNA, POPRZEDNIK, PIRAMIDA, PĘTLA JELITOWA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, ?DZIEWCZĘCOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INACZEJ: JEDNA ÓSMA, JEDNA Z OŚMIU CZĘŚCI CZEGOŚ PODZIELNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INACZEJ: JEDNA ÓSMA, JEDNA Z OŚMIU CZĘŚCI CZEGOŚ PODZIELNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ÓSMA CZĘŚĆ inaczej: jedna ósma, jedna z ośmiu części czegoś podzielnego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ÓSMA CZĘŚĆ
inaczej: jedna ósma, jedna z ośmiu części czegoś podzielnego (na 9 lit.).

Oprócz INACZEJ: JEDNA ÓSMA, JEDNA Z OŚMIU CZĘŚCI CZEGOŚ PODZIELNEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - INACZEJ: JEDNA ÓSMA, JEDNA Z OŚMIU CZĘŚCI CZEGOŚ PODZIELNEGO. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x