MIESZKALNA CZĘŚĆ NORY ZWIERZĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMORA to:

mieszkalna część nory zwierzęcia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMORA

KOMORA to:

w anatomii zagłębienie w organach (np. komory mózgu, serca, oka) (na 6 lit.)KOMORA to:

część zalążni, w której znajdują się nasiona (na 6 lit.)KOMORA to:

szczelnie zamykane pomieszczenie, w którym panują specyficzne warunki (na 6 lit.)KOMORA to:

wydzielona, wewnętrzna część maszyny lub urządzenia o rozmaitych zastosowaniach (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielkie pomieszczenie do przechowywania żywności (na 6 lit.)KOMORA to:

izba, alkierz w dawnych chatach lub dworkach szlacheckich (na 6 lit.)KOMORA to:

duże, podziemne wyrobisko (na 6 lit.)KOMORA to:

zagłębienie w skale, jaskini (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielka izba zwykle bez okien, służąca dawniej do przechowywania odzieży sprzętów, żywności (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielka izba mieszkalna w domach wiejskich (na 6 lit.)KOMORA to:

jakakolwiek zamknięta przestrzeń, pomieszczenie (na 6 lit.)KOMORA to:

szczelne pomieszczenie dla nurków; umożliwiające regulację panującego w nim ciśnienia (na 6 lit.)KOMORA to:

obszerne wyrobisko górnicze wykute w skałach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKALNA CZĘŚĆ NORY ZWIERZĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.365

ŚLĄSKI, SAMOLUBNY DNA, SPŁACHEĆ, JĘZYK, NOGA, GŁOWICA, LUFA, PODSUFITKA, TRINAKSODON, PIERSI, ZATOKA, WARIACJE, GARDA, BLAT, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, KRAŃCÓWKA, ANTARKTYKA, PUNKT, WZGÓRZE, DZIÓB, ZAPRZĄG, ZBOWID, ELEMENT, RDZEŃ, ZALESIE, KORPUS, TRABANT, PISAK, SIEDZISKO, OJCZYZNA, DUJKER MODRY, KAPSUŁA POWROTNA, GNIAZDO, REFLEKTOR, RETORTA, SKOLEKS, PAŃCIA, PUPA, ODBYTNICA, BLOK DEFENSYWNY, UKŁAD KRWIONOŚNY, GLORIA, NASZELNIK, MYSZKA, KULA, TRADYCJA, POLE, DRINK-BAR, IROKEZ, PIĘTKA, PINGWIN MAŁY, ŚWIĘTOJANKA, ZMIERZCH, POŁUDNIE, KORONA, WRĘGA, EOLIDA, ANOLIT, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, TWÓR, IGŁA, KONIEC, BŁONA MIĘŚNIOWA, PIŻMOWÓŁ, KAPNIK, LAKOLIT, UZDA, LEMIESZ, PRZÓD, WYOBLAK, MÓZG EMOCJONALNY, GICZ, PÓŁKULA MÓZGOWA, OGRÓDEK PIWNY, DROMOMERON, FORTE, BITNIA, POŁUDNIE, BARK, FARBA, TABLAZO, BUFET, KREWETKA ZMIENNA, OSTROGA, CIĘŻKA WODA, NADBUDÓWKA, SUPORT, KONTAKT, JĄDRO GALAKTYKI, KORONA, KASZTEL, PODSEKTOR, OSŁONA, DŁOŃ, ZWALISTOŚĆ, EWANGELIA, NACZYNIE CHŁONNE, TARAS, SYRENA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, GLADIUS, GÓRNICA, MIEJSCE, KOTLINA, SZYPUŁKA, KOMORA WILSONA, NOGA, GRASICA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, MASKA, POSZUR, MARCHEW, GUMA, JAKLA, CZĘŚĆ ZDANIA, PREZBITERIUM, TRICOLOR, NAKOLANEK, GŁÓWKA, OSESEK, PRZODOMÓZGOWIE, OBSŁUGA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, MENSA, KIEŁZNO, PESZT, TRZON, LEGAWKA, PLACEK, MIKRONEZJA, REKORDER, GRUSZKA ŻAROWA, CZEP, LICO, PIOTROWO, PIĘTA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, TEMAT FLEKSYJNY, JEDNOSTKA ALOKACJI, MONOPOLISTA, SZYNA, RDZEŃ KRĘGOWY, TALERZ, TRANSMITANCJA, BARIERA JĄDROWA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, TRZON MACICY, SOŁECTWO, MASKA, BREW, SZPONDER BRZEŻNY, CHOMĄTO, PÓŁSFERZE, LICO, ROZBRATEL, ODCINEK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, AGENCJA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, USZTYK, IGLOO, GRZBIET, PRZYBUDOWA, RACHUNEK FINANSOWY, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, BACIK, PŁAT POTYLICZNY, WSTĘP, URLOP TACIERZYŃSKI, ŚLUNSK, WKŁAD, NABIODRNIK, ALTERNAT, FARTUCH, WIDEŁKI, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, ISKIERNIK, ODCINEK, KOMORA FERMENTACYJNA, KAWAŁ, PUPCIA, WAŁECZEK, PAS, ISKIERNIK OCHRONNY, KONTYNENT, MIGAWKA, CHOLEWKA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SKRZYDŁO, KOŁNIERZYK, ZMROK, TRIESTEŃSKA, ŁUSKA, KAPELUSZ, POWRÓT, KOŃCÓWKA, GŁOWA, EKSPANDER, PERYKARP, PREDYKAT, DUWAJHIN, CHORĄGIEW, PRZĄŚLICA, KRYZA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, ODZIEMEK, POCHWA LIŚCIOWA, ŁĄCZNIK, PODRZĘDNIK, NACIĄG, GARSTKA, NÓŻKA, SFERA AFEKTYWNA, SZELF, CZASZA, UDO, KOŚĆ SZCZĘKOWA, AKT, LICO, JĘZYK PIKTYJSKI, ZATOKA, ARCHITRAW, MIĘKISZ, WARIACJA, WYCIĄG LABORATORYJNY, KOLCZYK, SZKLISTKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, NAPIERŚNIK, KOMORA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, FRYSZTAT, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, PERKOZ ROGATY, EREB, WAPER, LUSTRO WENECKIE, RZECZ NIERUCHOMA, ZROBY, KONKURENCJA, MAROKAŃSKI, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, PODCZYSZCZALNIA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, SUWAK, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZASOBY OPERATYWNE, SUBIEKT, STOPKA, IMAK, RDZEŃ, SUROWICA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, DUPA, GRUNWALD, HELIKOPRION, BRZUSZEK, KLAUZURA, WIGONIA, ASFALT, PŁATEK, BATYMETRIA, ODŁAM, REPUBLIKA JAKUCKA, ARCHIDIAKONIA, ZASADA REAFERENCJI, KORPUS, JĘZYK CHORWACKI, KARCZEK, AKT, SAMOOBRONA, PIOTROWO, KORMORAN OLIWKOWY, KIL, GICZ, GŁOWOTUŁÓW, DUSZA, PRZESTRON, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, PODSTAWA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ŁOPATA, BUDA, SEKCJA, BRZUCH, BECZKA, DANIE, SEKCJA, ALLEMANDE, KRYZA, KARCZEK, MICROSWITCH, MUNDSZTUK, JURA, GNIAZDO NASIENNE, TOCZYSKO, WIERZCHNICA, NARAMIENNICA, STALNICA, ?BOKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZKALNA CZĘŚĆ NORY ZWIERZĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZKALNA CZĘŚĆ NORY ZWIERZĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMORA mieszkalna część nory zwierzęcia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMORA
mieszkalna część nory zwierzęcia (na 6 lit.).

Oprócz MIESZKALNA CZĘŚĆ NORY ZWIERZĘCIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MIESZKALNA CZĘŚĆ NORY ZWIERZĘCIA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast