CZĘŚĆ SEKTORA GOSPODARKI, EKONOMII, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR WĘŻSZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSEKTOR to:

część sektora gospodarki, ekonomii, która obejmuje obszar węższy obszar działalności ludzkiej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODSEKTOR

PODSEKTOR to:

część sektora - wydzielonego fragmentu w jakiejś przestrzeni (na 9 lit.)PODSEKTOR to:

wydzielony fragment terenu bojowego, na którym działania (zaczepne bądź obronne) przeprowadza wybrana grupa żołnierzy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SEKTORA GOSPODARKI, EKONOMII, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR WĘŻSZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.155

PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, OSZAST, ZAWIĄZEK, BUFOR, LWIA CZĘŚĆ, KIEŁZNO, WIERZCHOŁ, BABKA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, MARKETING SKOJARZENIOWY, FUNKCJA ADDYTYWNA, CECHOWNIA, TĘGA GŁOWA, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, KUPLET, TRANSWESTYTA, PASSE-PARTOUT, PRZEDMURZE, PRACOWNIK, MALATURA, KOLORÓWKA, OCHLAPTUS, PRANIE PIENIĘDZY, NATURA, ŁĄCZNIK DROGOWY, PRZESTĘPCA, AMALAKA, PRZYBŁĘDA, JUNIORKA STARSZA, DZIELNICA, DOLINA MARGINALNA, KUMOSZKA, KRONIKARZ, ROK, PATENT, KWIATUSZEK, WYTWÓR, EPEISODION, WYCHOWAWCA, ŻABA TRAWNA, GORS, ODDZIAŁ, GŁOWICA, NADLEW, MIODOJADY, KUPEREK, BLUFFIARZ, WYSŁANNICA, PÓŁŚWIATEK, OBÓJ MIŁOSNY, PIERŚ, YOUTUBERKA, ZGREDEK, SPODNIE, AGREGAT EKONOMICZNY, NON-IRON, APOENZYM, ZŁODZIEJKA, AREAŁ, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, KARTA SIECIOWA, MIESZADŁO, OSIEMNASTKA, NOWOBOGACKI, SŁOWO POSIŁKOWE, PANCERZOWCE, JARZYNA, BANK SPÓŁDZIELCZY, STOPA, OJCZYZNA, WARTOŚĆ NOMINALNA, WZGÓRZE, BUDOWNICTWO, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KAPRYŚNIK, PARTNERKA, KOKLUSZ, ŻYWICIELKA, PALEOLIT, BIEŻANÓW, ŚLĄSKI, SKŁADOWA, DZIESIĘCIONOGI, SUROWICA, DYSZA WYLOTOWA, KUPER, DAWKA ŚMIERTELNA, OTWARTOŚĆ, SŁUGUS, PONTICELLO, DORADCZYNI, IBISOWATE, POKŁAD, MADRASA, STREFA NADGRANICZNA, PREZBITERIUM, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, OCEAN, PAGÓR MROZOWY, ABOLICJONISTKA, GÓRALKI, SODA, PAMIĘĆ, ZAPOLE, WSCHÓD, PIEGUS, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, DONOŚNIK, KLEPISKO, TRIANGULACJA, WNĘKA WĄTROBY, ZADEK, WATA, AKADEMIA, MAROKAŃSKI, CHWAST, CZUB, STATYSTA, KUPER, KOMITET KOORDYNACYJNY, STRUKTURALISTKA, MIESZANKA, ZŁÓG, KRAJOBRAZ, LAMA, MUSZKIETER, ELEWON, FRANIA, PRAWO WYZNANIOWE, UJŚCIE GARDŁOWE, MASKA, BUTELKA, BATERIA, BIOCENOZA, OBSZAR GÓRNICZY, STRÓŻÓWKA, EUROPA, POLE, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, CHODZĄCA REGUŁA, PODREGION, AUTSAJDER, DUSZA, ŚLEDZICIEL, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, BARK, JEDNOWŁADCA, JELITO PROSTE, KOLEŻANKA PO FACHU, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, JĘZYK CHORWACKI, GERMANISTYKA, NARZECZEŃSTWO, PATRYSTYKA, PÓŁSAMOGŁOSKA, ODCZYNIACZ, BABKA PIASKOWA, PODCZYSZCZALNIA, KŁAMCA LUSTRACYJNY, RĘKA BOSKA, ELEKTRON WALENCYJNY, KIESZENIÓWKA, FURMAN, TEREN DWUJĘZYCZNY, KULTURA AZYLSKA, WKŁADA, ODCINEK, OWIJARKA, FORMALISTKA, ŚWINKA MORSKA, ĆWIERĆTUSZA, SZPICEL, DYSONANS, KERMESYT, BIDŁO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ANOMIA, WOLANT, ZEKS, TACHION, ZWIERZĘ, WYOBLAK, SWAT, UZDRAWIACZ, TARAS, DEKONTAMINACJA, RESORT SIŁOWY, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, WIERZYCIEL, ALTEMBAS, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, RURA OGNIOWA, WAHACZ, OBSŁUGA, KINOMANIAK, PODWOIK, ARCHIDIAKONIA, TRANSMITANCJA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, DYSTRYKT PRZEMYSŁOWY, ABSTRAKCJONISTA, SZELF, NORRLAND, SUFRAGANIA, PAS, PODETAP, ANDROID, PREDYKAT, ŻÓŁTLICZKA, INTELEKTUALIZM, ELASTYK, AFRYKANISTYKA, RESZTÓWKA, MISTRZYNI, UZDA, RESZTA, ŚWIADEK, OKULAR, KOLUMNA, DZWON HEŁMU, WIATROWNICA, ZBIÓR ROZMYTY, OBIECANKI CACANKI, WŁAŚCICIEL, CZWÓRKA, MIKROREAKTOR, KRZYŻÓWKA, MAJSTERSTWO, ŚWIADEK, POLEWA, WIELKORUŚ, ATRIUM, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, AS W RĘKAWIE, WYROBNICA, FRYSZTAT, ABSOLUCJA, TORSJA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, LEWAR, NIEBO, ÓSEMKA, SUW, NAUKA, CIEK WODNY, MARCHEW, POPOVER, MODUŁ, KOŚĆ KULSZOWA, AMINEK EGIPSKI, TEREN ZALEWOWY, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, PODLIZYWACZ, JURA POLSKA, DRZEWICE, BRYLANT, PAS RADIACYJNY, DZIÓB, ANTROPOLOGIA MISYJNA, GODZINA, ODDZIAŁ, ZAKRES ZNACZENIOWY, ANATOMIA KLINICZNA, POLE, PAKIET STYMULACYJNY, ODKŁADNICA, HISTOLOGIA, RAFA, KAROB, RANNA, NIĆ WIODĄCA, PRZEMYSŁ OBRONNY, TAKSON MONOFILETYCZNY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, PODLIZUCH, PONUR, SKOK, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, PLANETA TYPU JOWISZ, CZTEROPOLÓWKA, ZJAWISKO NATURALNE, NIERUCHOMOŚĆ, CZŁOWIEK CZYNU, MŁODA, BIEGUN, PROCES EKONOMICZNY, ACHROMATYNA, ŻYWICZLIN, SZEWIOT, KACZKOWATE, WYŻ, STRAŻNIK, BUDA, LOTKA, FITOZAURY, KUREK, ?KEIHIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.155 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SEKTORA GOSPODARKI, EKONOMII, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR WĘŻSZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SEKTORA GOSPODARKI, EKONOMII, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR WĘŻSZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSEKTOR część sektora gospodarki, ekonomii, która obejmuje obszar węższy obszar działalności ludzkiej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSEKTOR
część sektora gospodarki, ekonomii, która obejmuje obszar węższy obszar działalności ludzkiej (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SEKTORA GOSPODARKI, EKONOMII, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR WĘŻSZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CZĘŚĆ SEKTORA GOSPODARKI, EKONOMII, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR WĘŻSZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast