CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORCZYCA to:

część wozu, na której zawieszone są orczyki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.560

CHORRERA, SZKODA MAJĄTKOWA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, MARCHWIANE RĘCE, PUPKA, HYMENOFOR, WYŚCIG, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, NAUKA HUMANISTYCZNA, AWANSCENA, AORTA BRZUSZNA, ZWARCIE, SERCE DZWONU, PRASA, TRZÓSŁO, PUKU, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, TEMPERATURA MROZU, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ZAKRĘT CZOŁOWY, LOKATA DYNAMICZNA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, ZWARCIE, NARAMIENNIK, BŁONICA GARDŁA, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, BLOK DEFENSYWNY, UKŁAD ADRENERGICZNY, PISZCZAŁKA, PODRZĘDNIK, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, PAS, GAŚNICA PROSZKOWA, KOMORA FERMENTACYJNA, BRZOSKWINKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, JĘZYK POZYCYJNY, BOLERO, ŚMIERDZIEL, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, KIRYS, IZBA DEPUTOWANYCH, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, ARCHIDIAKONAT, ODDZIAŁ, WARZYWNIAK, NIPA, DZIELNICA, DZIAŁKA, ZERO ABSOLUTNE, CHOROBA REFSUMA, MONOPOL, FILET, BLITZ, UDO, LANIE, PRZÓD, MINIMUM PROGRAMOWE, ZBÓJNICKI, CZEP, APARAT GĘBOWY, KRYTYCZNOŚĆ, DROBNIACZKOWCE, RAMIAK, ONE-STEP, SŁUPICA, FILOZOFIA LOTOSU, STREFA POŻAROWA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, MRÓWNIKOWATE, DOMENA PUBLICZNA, NARAMIENNICA, NOCEK DUŻY, GAZIK, DOGRYWKA, ZAWODY, NEKROMANCJA, GÓRALKI, WIEŚ, FRAMUGA, NARZĄD, SHOUJOAI, WNĘKA WĄTROBY, REMITENT, KATEGORIA FLEKSYJNA, PODBRÓDEK, MYSZ DOMOWA, PSZENICA DURUM, KANAŁ ŻEGLOWNY, SIODŁO, SPŁYWNIK, OGÓREK, STRUKTURA HOLDINGOWA, ĆWIARTKA, ZASTÓJ, BEREK KUCANY, KAMIZELA, WYCISK, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, RAKOWIEC, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, IMPAS, PĘD, WIERZCHNICA, WIELKA RUŚ, MARYNARCZYNA, GÓRNICA, KLASYCZKA, PRÓG BÓLU, ŻYŁA MACICZNA, UMOWA BUKINGOWA, KRĘTARZ MAŁY, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, KOŃCZYNA GÓRNA, FUZJA JĄDROWA, ZESKOK, PODWIELOKROTNOŚĆ, SCENA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, BATERIA PŁASKA, WILKES, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, GŁOWICA, ATRYBUCJA STABILNA, PARGAMIN, SEKTOR, KOŁYSKA, PARODOS, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, JASIENICA, SYMULATOR, ROMSKI, CHOROBA OGUCHIEGO, ALLEGRETTO, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, ŻUWACZKA, FRAZA CZASOWNIKOWA, ŻYŁA, UMOWA SPONSORSKA, GRUPA ADDYTYWNA, WISKACZA, SZPIEG GOSPODARCZY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, WALC ANGIELSKI, PORTYK, PANEWKA, MOTYLOWCOWATE, MARKETING POLITYCZNY, DUSZA, KAMIZELKA, JEDNOKLASÓWKA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, CZERWIOCH, GALICYJSKI, GROMADA, KSYLOGRAFIA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, FIZJOKRATYZM, UZDA, STRUNNIK, KULMINACJA, LISTEK, RĄB, PĘTLA HENLEGO, OŁTARZ, OSTRA AMUNICJA, KUPLET, MASZYNA TŁOKOWA, KASZTEL, SKARPETKA, PRYSZNIC, KORONA, ZNACZENIE, STRZEMIĘ, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, FAJKA WODNA, HOMOFONIA, JĘZYK CHORWACKI, STACJA TRANSFORMATOROWA, KRÓCIEC, WALASEK, ŻABA TRAWNA, TROFEUM ŁOWIECKIE, NARCIARSTWO DOWOLNE, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, WIĘZADŁO, OSÓW, AKT, WYTWÓRSTWO, MANTYLA, TRZON, ZBOWID, ZAPORA MINOWA, TURBINA POWIETRZNA, BANIECZKA, LEJBIK, AMONIT, SPEKTROMETRIA MAS, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, DZWONNICA, SZÓSTA CZĘŚĆ, ŁAM, POLITYKA DYSKONTOWA, ŚNICA, PAŹ, TURBINA PAROWA, MOGIŁA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, CENTRALNE OGRZEWANIE, PODGARDLE, REMONT BIEŻĄCY, FLORYDZKA, ŁUK AORTY, STAROIRLANDZKI, PIKIETA, USTNIK, SSAK ŁOŻYSKOWY, WKŁADKA, DUNGEON, NEUTRALIZACJA, NAKŁADKA, STOPA, CYFRONIKA, JĄDRO, MIEDZIANE CZOŁO, PRZYSIOŁEK, CYGAŃSKI, ZAPALENIE SPOJÓWEK, ŚRÓDMIEŚCIE, KRIOSFERA, STREFA PRZYGRANICZNA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, TRAWA, REAKCJA PODSTAWIANIA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, TOR, PODSTRONA, MŁOTECZEK, DESZCZOWNICA, KARTOFLANKA, GRA W KARTY, PREDYKAT, TEMPERATURA BARWOWA, WIDOWNIA, CUKIER INWERTOWANY, TARGI, KWARTA, REJA, CHOROBA KAWASAKI, STYL KOLONIALNY, SHITSTORM, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, KUCHNIA MOLEKULARNA, ZRAZ, APEREA, ORZESZNICA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, AFLASTON, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, SPODNIE, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, BRYT, KIEŁZNO, SOLÓWKA, CECHA DYSTYNKTYWNA, SUBSTYTUCJA, PLAZMA, ZAGÓRZANKA, COKÓŁ, KIESZEŃ, DETAL, KAPSUŁA RATUNKOWA, TRANSSEKSUALISTKA, WIĄD RDZENIA, GRUCZOŁ KROKOWY, PIĘCIORNIK NISKI, PEŁNIA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, WOSKOWNIA, KWOKA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, CHOROBA TARUI'EGO, LICO, SUWNICA BRAMOWA, LITERATURA FAKTU, WEDYZM, MUNTENIA, HAK ABORDAŻOWY, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, GRUSZKA ŻAROWA, BĄK ZWYCZAJNY, MŁYNEK, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, ZATOCZKA, AKWEN, ŚLUB, ?DRABINKA SZNUROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORCZYCA część wozu, na której zawieszone są orczyki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORCZYCA
część wozu, na której zawieszone są orczyki (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x