CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORCZYCA to:

część wozu, na której zawieszone są orczyki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.560

MIKRONEZJA, TRANSPOZYCJA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, ZRĄB, UDO, CHOROBA MÜNCHMEYERA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, BLUZA, CEMENTOWE BUTY, CENTRUM URAZOWE, BRAMKARKA, DĘTKA, WNĘKA WĄTROBY, ALBUM, ŁYŻKA, CIAŁO SZKLISTE, TRZCINIAK, SKRAJNIK DZIOBOWY, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, KOTLINA, NAKŁADKA, CHROMOSOM POLITENICZNY, KAPLICA CHRZCIELNA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, MINIKOSZYKÓWKA, ARCHIDIAKONIA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, TORPEDA AKUSTYCZNA, DOŻYWOCIE, CENA MINIMALNA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, TONACJA, BULWA PĘDOWA, NOS, JIVE, LAMPA SODOWA, POZIOM, PIRYDOKSAMINA, ZŁAD, OWCA CZTEROROGA, WSZECHŚWIAT, REGENERAT, DOLINA LODOWCOWA, ANGEOLOGIA, PRĘGA, CENTRALNE OGRZEWANIE, DOMY, ODDZIAŁ KARNY, PIECHOTA WYBRANIECKA, POTASZ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, STEK, GUMA, MŁOT, HAFTARNIA, NIEBIOSY, FAB LAB, WORECZKOWY, GOŁĄBKA, KATERA, WAŁECZEK, HORROR, PÓŁROZKROK, STUŁA, RZEŹBA GLACJALNA, NAWALANKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ODCINEK, WERS, FASKA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, NAWALANKA, GŁUCHY TELEFON, ŚLEPY TOR, EDYKUŁA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, GAR, KOLEJ ŻELAZNA, BIEGUN, SCENKA, MÓŻDŻEK, MINIMALIZM, DYSPOZYTOR, SKAŁA GŁĘBINOWA, TARAS, LASZT, MATKA BIOLOGICZNA, WIEK MŁODZIEŃCZY, TELLUREK, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KOŃ APPALOOSA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, WYŻYNKA, KARAPAKS, DŁOŃ, MARYNISTYKA, LIST APOSTOLSKI, DYSTANS, NAPIERŚNIK, PUNKT, ŚNICA, ODSETEK, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KRYZA, WYRYWEK, UJŚCIE GARDŁOWE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, TYCZKA, PŁAT SKRONIOWY, CECHOWNIA, ŁOŻE, GOTOWALNIA, BOWLS, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, THRILLER, PODOBÓZ, ŁOŻYSKO, PASYWIZM, WYMIENIACZ, KOMENTARZYK, ŚWIĘTOJANKA, TRZONEK, AWANSCENA, BANIECZKA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, EWANGELIA, MUZYKA KONKRETNA, MNIEJSZOŚĆ, GONDOLA, OKRES WEGETACYJNY, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, WĄŻ, PROTEKTORAT, OGÓREK, TEOLOGIA BIBLIJNA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, ŻEGLUGA PROMOWA, IN MEDIAS RES, LEKTORIUM, CHORWACKI, ŁOPATKA, MONOCHROMATYZM, PIEC MUFLOWY, PARTER OGRODOWY, KARBIDKA, JEDNA CZWARTA, MUNTENIA, KROATYSTYKA, MIESZKALNICTWO, MALATURA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, STER, PRZEKŁADKA, KONKURENCJA, RELACJA ZWROTNA, FANDANGO, PRZEDSZKOLE, ARTYKUŁ WIARY, MUZA, FRAZA NOMINALNA, JASZMAK, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, RZEŹBA, WAŁ, KLASA ŚREDNIA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, KACZKA KRZYŻÓWKA, RODZINA NIEPEŁNA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, NOGAWICA, MARTWIAK, KUPER, DRABINKA LINOWA, MYSZOWATE, RASZPLA CIERNISTA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, PIRYDOKSAL, ZAKRĘT CZOŁOWY, PRÓG BÓLU, OSK, TEMPERATURA UPAŁU, CEP, GÓRALEK STEPOWY, HENNA, WALENTYNKA, TYBINKA, MINIMUM PROGRAMOWE, ZWIERZYNIEC, KOHORTA, SALAMANDROWATE, AMIDEK, BROŃ RAKIETOWA, KANON, RITORNEL, MIĘDLARKA, WIĄZADŁO, CHOROBA DUHRINGA, FOXTROT, DŹWIĘCZNOŚĆ, TERAPIA RODZIN, JAŚNIA, SPAŁA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, EKOSFERA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, OBRĘCZ, USTNIK, PÓŁCHÓR, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, DETAL, ŚWINKA MORSKA, CZUB, SPŁASZCZKOWATE, ENAMINA, KLOAKA, STOPKA, ŁYŻKA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, WYJEC CZERWONY, KOMORA FERMENTACYJNA, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, PARAPETÓWA, PEŁNIA, SPÓLNIK, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, MIĘDZYWĘŹLE, FAZA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, WORECZEK ŁZOWY, BAR, PAKLAK, MAGAZYN, PANEWKA, PRZEDZIAŁ, TYKA, GETTER, GÓRKA, CZERWONA STREFA, AORTA BRZUSZNA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PENS, JURA POLSKA, PROFESJONALISTA, PUNKT EUTEKTYCZNY, WALOŃSKI, POMYLENIEC, SZACHY LOSOWE, KŁĘBUSZEK NERKOWY, KANTORAT, SARABANDA, OGRÓDEK PIWNY, BABIA DUPA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, GWIAZDA, NOGA, TEMAT, FIRMÓWKA, LUNETA, NARZĄD KOPULACYJNY, MOC CZYNNA, SKRZYDLATE SŁOWO, CENA ZAMKNIĘCIA, TELEBINGO, LEMIESZ, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ODBYTNICA, SKŁADOWA, KRĘTARZ MAŁY, WIHAJSTER, KONTRAFAŁ, TYSIĄC, ŻYŁA, ODWODORNIENIE, YURI, LEJEK, CHAMEOFIT, CIASTO, TUBUS, PODGARDLE, NIKAB, ÓSEMKA, PANEWKA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, USIŁOWANIE, HRABIANKA, PIOTRUŚ, PALEOMAGNETYZM, UDO, PAKERNIA, TEMPERATURA MROZU, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, PŁOZA, TYGRYSIE OKO, WICIOWCE, JAZDA, ?PROTEST SONG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORCZYCA część wozu, na której zawieszone są orczyki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORCZYCA
część wozu, na której zawieszone są orczyki (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - CZĘŚĆ WOZU, NA KTÓREJ ZAWIESZONE SĄ ORCZYKI. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast