CZĘŚĆ ŁODYGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STELA to:

część łodygi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STELA

STELA to:

wewnętrzna warstwa w budowie pierwotnej korzenia i łodygi (na 5 lit.)STELA to:

czworokątny pomnik nagrobny z napisem i dekoracją rzeźbiarską znany od starożytności (na 5 lit.)STELA to:

środkowa część łodygi i korzenia (na 5 lit.)STELA to:

staroż. pomnik nagrobny (na 5 lit.)STELA to:

staroż. płyta nagrobna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ŁODYGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.214

ODDZIAŁ, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, ZAGÓRZANKA, TUMBA, SZYNKA, KAPITEL, SABOT, BYLICA PONTYJSKA, GÓRKA, ŻAKIECIK, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZBOWID, PERYSTOM, GNIAZDO WTYCZKOWE, PŁÓZ, WYCINEK, BIRET, NÓŻKA, UDO, OSET KĘDZIERZAWY, CZUB, MOSTEK, ZASTAWKA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, ODCINEK, WACHTA, CEBULKA, JĄDRO ZIEMI, ZAMEK, LOTNICTWO, PARTIA, EPINICJON, NADZIAŁ, DZIAŁKA, STREFA ZGNIOTU, ŁĄCZNIK DROGOWY, BRODA, TRZON, GŁĄBIK, SEKTOR PRYWATNY, PASSACAGLIA, REMONT BIEŻĄCY, NADBUDÓWKA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, PENS, KORYTO RZEKI, PŁUŻKA, SIODŁO, STOPIEŃ TURBINY, KONTAKT, GWIAZDKA, SKOLEKS, KIELICH, MINIMUM PROGRAMOWE, TWÓR, UROCZYSKO, MAŁOPOLSKA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, RECYTATYW, ŁOPATKA, MISKA SEDESOWA, RAMIAK, BATERIA, ODDZIAŁ, ŻYŁA, GMINA GÓRNICZA, NONA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, PRZEKRÓJ, OSK, GÓRALEK ZAROŚLOWY, SPŁACHEĆ, STELA, MAROKAŃSKI, OSADNIK, SĘPNIK PSTROGŁOWY, OLINOWANIE, PÓŁKULA MÓZGOWA, SZCZUR DRZEWNY, KĄT BRYŁOWY, POPRZEDNIK, OBUDOWA, PUDŁO REZONANSOWE, NOWICJAT, OBSŁUGA, TUNER, NUMER GEOGRAFICZNY, MYSZ DOMOWA, TRYMER, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, KONDYGNACJA, DŁOŃ, GŁÓWKA, KOŁOWROTEK, MIEDNICA, RUDA PABIANICKA, NIEBIOSA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PERKOZ RDZAWOSZYI, FORTE, NAUSZNIK, BRZESZCZOT, PODSTOPNICA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WKŁAD, OBUDOWA, DANIE, CYPR, WOŁYNIANIN, KIEŁZNO, KĄT PŁASKI, NARCIARSTWO KLASYCZNE, OBŁO, USTNIK, OKRES WEGETACYJNY, WOLNY OBSZAR CELNY, TWARZ, WAPER, ŁYDKA, STALNICA, OSÓW, GEM, PARAGRAF, TRZON, PODETAP, WYROSTEK RZĘSKOWY, MUNDSZTUK, SUPORT, SKRZYDŁO, ROK, LILIOWCE, WOLE, WIELKA ROSJA, WRZECIENNIK, LEMIESZ, MISKA, KUFA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, EKSTRAKT RZECZYWISTY, STOPA LODOWCA, KAMIZELKA, FAZOWNIK, KONDYGNACJA, RÓWNINA ZALEWOWA, WKŁADKA, BANIECZKA, LAWETA, ZWIERCIADŁO, ROZWORA, PESZT, ZAKŁADKA, TARAS, SĄSIEK, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, TRIANON, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PANTOFLE, SIŁY POWIETRZNE, ŁEBEK, KUREK, CZANKA, SZEKLER, PODGARDLE, GUZ KULSZOWY, JARZMO, PĘTLA NEFRONU, SZPONDER BRZEŻNY, ODŁAM, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ORGANOWCE, PATRYSTYKA, POCHWA, STER, SPODNIK, NATKA, MYKOHETEROTROF, OGRÓDEK LETNI, KADŁUB, DWUNASTA CZĘŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WIEK DOROSŁY, CEROWNIA, NADKŁAD, ŁAWA FUNDAMENTOWA, PODRZĘDNIK, ROZŁUPKA, MONOPOL, LAKOLIT, PROCENT, RDZEŃ, ŻEBRO, TARCZA HAMULCOWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SUTERYNA, ŁOPATA, KOŃCZYNA, ORCZYCA, OGRODOWIZNA, MIĘDZYWĘŹLE, PUNKT, PAKLAK, FAJKA, TEOGONIA, GRUPA, MASŁO MAŚLANE, ROZWÓRKA, POMPA ŁYDKOWA, WYROŚLE, STRUNNIK, ZWORA, RAMA, SEKTOR PUBLICZNY, ARCHITRAW, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, PAS, KARAFUŁKA, CZWÓRKA, ŁUSKA, STOPA LĄDOLODU, KARWIA, RASZPLA CIERNISTA, JELCZ, PĘD ROŚLINNY, PIOTROWO, ZAKRĘT CZOŁOWY, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, PŁETWA, SADZ, SZÓSTA CZĘŚĆ, ZĘBORÓG, CZĘŚĆ, WRĘGA, ROTATOR, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, MIESZARKA, MAGAZYNEK, PRZEDPOLE, CHÓR, SKORUPA, REZONATOR, NARAMIENNIK, KLAPKA, KRYZA, PARODOS, ZASOBY OPERATYWNE, STOPA, KISZKA STOLCOWA, TOREBKA BOWMANA, PRZEKŁADKA, GNIAZDKO, REPUBLIKA JAKUCKA, SKRZYDŁO, UKŁAD KRWIONOŚNY, BĄK ZWYCZAJNY, MUSZLOWCE, KANAŁ NADGARSTKA, ANGLIA, WAHADŁO, PŁAT CIEMIENIOWY, GLIZA, SIATKÓWKA, STANIK, UJŚCIE GARDŁOWE, PINGWINARIUM, JARZYNA, ŁAPA, KOLBA, WIDNOKRĄG, STOPA, OGRÓDEK PIWNY, PRZODOMÓZGOWIE, UKOŚNIKOWATE, EMPIREUM, ŁATA, PERISTOM, KAPLERZ, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, WĘZINA, OKULAR, PUNKT, TEOGONIA, WAFEL, STOPKA, PUDŁO, NAPIERŚNIK, PANEWKA, PALIUSZ, OPRAWA, PORTKI, BORZEŚLAD ZWISŁY, KLOCEK, GŁOWICA, OPONKA, PŁATEK USZNY, BADYL, EUROPA, NAKŁADKA, CZAPKA TEKTONICZNA, ?BALKON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ŁODYGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ŁODYGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STELA część łodygi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STELA
część łodygi (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ŁODYGI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZĘŚĆ ŁODYGI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x