MERYSTEM BOCZNY; TKANKA TWÓRCZA ROŚLINNA TWORZĄCA OSIOWY CYLINDER WEWNĄTRZ ORGANÓW I BIORĄCA UDZIAŁ WE WTÓRNYM PRZYROŚCIE ŁODYGI I KORZENI NA GRUBOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIAZGA to:

merystem boczny; tkanka twórcza roślinna tworząca osiowy cylinder wewnątrz organów i biorąca udział we wtórnym przyroście łodygi i korzeni na grubość (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIAZGA

MIAZGA to:

KAMBIUM pokład komórek twórczych łodygi i korzenia powodujących przyrost roślin na grubość (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MERYSTEM BOCZNY; TKANKA TWÓRCZA ROŚLINNA TWORZĄCA OSIOWY CYLINDER WEWNĄTRZ ORGANÓW I BIORĄCA UDZIAŁ WE WTÓRNYM PRZYROŚCIE ŁODYGI I KORZENI NA GRUBOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 727

MÓZGOWNICA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, KARD, KOMEDIANTKA, JARZENIÓWKA, TKANKA STAŁA, BANK SPÓŁDZIELCZY, DOŁEK, MORENA WEWNĘTRZNA, GRUCZOŁ BARTHOLINA, SIŁACZ, PASYNEK, KAMERALNOŚĆ, DZIERLICA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, MIĘKISZ WODNY, KAGANIEC, FORMACJA ROŚLINNA, NAPŁYW KORZENIOWY, DEMONSTRACJA, SYSTEM ENERGETYCZNY, AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA, APARAT, SZEREG, POLE GEOMAGNETYCZNE, SŁOMA LNIANA, OŚ ŚWIATA, UKŁAD LIMBICZNY, BLASTOCEL, KAPISZONÓWKA, EMPORA, SŁAWOJKA, CELEKOKSYB, MAGNETYZM ZIEMSKI, TKANKA PODSKÓRNA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, NASADA, MASTURBACJA, TYNK, DZIĄSEŁKO, OWOCNIK, DOŁEK OSIOWY, INWESTYCJA, REWIA MODY, BECZKA ŚMIECHU, PROSPEKT, PRZYDANKA, ZAPROSZENIE, ŁYCZKO, TERA, CYLINDER, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KWIAT, WYZNANIE, MARSZ, KARDYNAŁ, MAGNETYK, PRAJEDNIA, REZONATOR, SZPARKA, NATKA, ŚWIECZKA, ELEKCJA VIRITIM, ROKIET, MUZA, UCZESTNICTWO, UZWOJENIE WTÓRNE, DZIEŃ OTWARTY, DIOECJA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ROŚLINY OSIOWE, ROZTWÓR KOLOIDOWY, RÓŻA PUSTYNI, HARCOWNIK, WNIOSEK APLIKACYJNY, LEE, UDZIAŁ, IDEA, FITONCYD, ZAWIĄZEK, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA, PARADOKS EASTERLINA, EWANGELICYZM, WKŁAD, USTRÓJ DUALISTYCZNY, STELA, PÓŁCYLINDER, CYPRYSOWCE, WODA PODSKÓRNA, KLARK, GARIBALDCZYK, OBRZĄDEK, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, SZAPOKLAK, CERES, WAZELINA, RÓWNANIE NERNSTA, SUPERPOMYSŁ, BRYGANTYNA, USTAWODAWCA, ŚCIANA, WENTYL, GALERIA, ŚRYŻ, KAPISZON, ROZTWÓR KOLOIDALNY, WCISTEK, SOLFERINO, NAPINACZ, ALTER EGO, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, LAS DESZCZOWY, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, PROPRIORECEPTOR, SOLISTA, SASAFRZAN, STOLICA, ŚCIANKA, DARŃ, ŻÓŁĆ, IRISH DRAUGHT, GAŁĄŹ, CONNSONATA, ELEAR, PIELGRZYM, CYJANELLA, FAVELA, PRAWOMOCNOŚĆ, GRUBOŚĆ, WSPÓŁGRACZ, BALANGOWICZ, CIAŁKO, LINGAM, NIRWANA REZONANSOWA, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, WARSTWA BAZALTOWA, MIEDNICZKA, BADYL, CYLINDER, TRÓJBOISTA, BALUT, BOLSZEWICY, KORZENIOPLASTYKA, IGA, DIAKRYT, UCZESTNIK, ŁUSKA, SYSTEM ORGANÓW, ORGANOWCE, ŁYKO, REAGENT, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, WYZNANIE RELIGIJNE, WOLNY SŁUCHACZ, GRUSZE EUROPEJSKIE, SOK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KARCZMA, OPERAT EWIDENCYJNY, GRUBOŚĆ, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, DRABINKA, PIURE, PERMAKULTURA, HEROLD, SKORUPA, PULPA, PIES WYŚCIGOWY, DZIERGACZKA, GRUBOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, SKRĘTKOWCE, KORA, CEWKA, NAPĘD, KAMERTON STROIKOWY, NERW ODWODZĄCY, ARYJSKOŚĆ, GŁOSKA OTWARTA, SKŁAD GATUNKOWY, GRACZ, DWUPIENNOŚĆ, WIĆ, KECZUOWIE, WŁÓKNA PURKINIEGO, MIĘDZYWĘŹLE, KORZEŃ, ZWÓJEK, LATARNIA, ORGANMISTRZ, ROLA, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, ZROST, MINISIATKÓWKA, LĘK, PLANETA DOLNA, GRUCZOŁ TARCZKOWY, DREWNO, KOMÓRCZAK, PRZEDROŚLE, ENDODERMA, MIĘSISTOŚĆ, APORT RZECZOWY, KORZEŃ NERWOWY, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, WSPARCIE FINANSOWE, CYLINDER, SŁOMA MAKOWA, KONKLUZJA, RETARDACJA, DONACJA, GÓWNOBURZA, MEMBRANOFON, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, WROSTEK, PRAWO ADMINISTRACYJNE, PLECHA, PASER, NANERCZ, PROPRIOCEPTOR, KWALIFIKACJA, BUSZ, LUKRECJA, KORMOFITY, PIEC MUFLOWY, PROSUMENT, ROTACJA WEWNĘTRZNA, WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, POLITYKA PRZESTRZENNA, MOC, TRZCINA, SKONFEDEROWANE STANY AMERYKI, KERATNOCYT, BEJCA, MOTOCROSSOWIEC, CURRY, SKRZYDŁO, CHRZĄSTKA SZKLISTA, SAWANNA KOLCZASTA, ZROST, MIKROFON DYNAMICZNY, KLUB POSELSKI, TRZĘŚLIKOWCE, CZYNNIK ENDOGENICZNY, RUCHY TEKTONICZNE, OSIOWCE, ROZŁÓG, NACIECZENIE, SZTAFETA POŻARNICZA, KOROWINA, WIĄZANIE WIELOKROTNE, ORGANOGENEZA, UDZIAŁ, SYFON, RADNY, PAMPA, TYLOZOID, GALARETA WHARTONA, DYFUZJA KULTUROWA, DZIKIE MIĘSO, FRYKCJA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, SĄD ADMINISTRACYJNY, ANTENA POKOJOWA, JER, SYFON, OSNÓWKA, CZERWONE MIĘSO, KAMBIUM WASKULARNE, PUDERNICZKA, PÓŁPUSTYNIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, MIEDNICZKA NERKOWA, BŁONA DOPOCHWOWA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, GRUSZE AZJATYCKIE, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TKANKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, KWIATEK, DETEKTYW, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, FAŁD KORZENIOWY, PIŁKA RĘCZNA, ALKIERZ, PĘD ROŚLINNY, KAPSYD, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, ŚLIZGAWKA, MINIKOSZYKÓWKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, GAR, ORGANOMISTRZOSTWO, WSPÓŁUDZIAŁ, POSTERUNEK ODGAŁĘŹNY, ?ORGANMISTRZOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 727 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MERYSTEM BOCZNY; TKANKA TWÓRCZA ROŚLINNA TWORZĄCA OSIOWY CYLINDER WEWNĄTRZ ORGANÓW I BIORĄCA UDZIAŁ WE WTÓRNYM PRZYROŚCIE ŁODYGI I KORZENI NA GRUBOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MERYSTEM BOCZNY; TKANKA TWÓRCZA ROŚLINNA TWORZĄCA OSIOWY CYLINDER WEWNĄTRZ ORGANÓW I BIORĄCA UDZIAŁ WE WTÓRNYM PRZYROŚCIE ŁODYGI I KORZENI NA GRUBOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIAZGA merystem boczny; tkanka twórcza roślinna tworząca osiowy cylinder wewnątrz organów i biorąca udział we wtórnym przyroście łodygi i korzeni na grubość (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIAZGA
merystem boczny; tkanka twórcza roślinna tworząca osiowy cylinder wewnątrz organów i biorąca udział we wtórnym przyroście łodygi i korzeni na grubość (na 6 lit.).

Oprócz MERYSTEM BOCZNY; TKANKA TWÓRCZA ROŚLINNA TWORZĄCA OSIOWY CYLINDER WEWNĄTRZ ORGANÓW I BIORĄCA UDZIAŁ WE WTÓRNYM PRZYROŚCIE ŁODYGI I KORZENI NA GRUBOŚĆ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MERYSTEM BOCZNY; TKANKA TWÓRCZA ROŚLINNA TWORZĄCA OSIOWY CYLINDER WEWNĄTRZ ORGANÓW I BIORĄCA UDZIAŁ WE WTÓRNYM PRZYROŚCIE ŁODYGI I KORZENI NA GRUBOŚĆ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x