SYSTEM, W KTÓRYM OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA RYNKU WTÓRNYM ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU GIEŁDY, ZA POŚREDNICTWEM DOMÓW MAKLERSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRÓT POZAGIEŁDOWY to:

system, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym odbywa się bez udziału giełdy, za pośrednictwem domów maklerskich (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM, W KTÓRYM OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA RYNKU WTÓRNYM ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU GIEŁDY, ZA POŚREDNICTWEM DOMÓW MAKLERSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.925

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, SIATKA, SKIBKA, POWINOWATY, TREPANGOWCE, SZRANKI, AUKSYNA, DREWNO FIOŁKOWE, TELETECHNIKA, TYKA, SIEDZISKO, GORĄCZKA REUMATYCZNA, FOKUS, RATOWNICTWO GÓRNICZE, LOS, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, KAMIKADZE, TEKSASY, MORFOTROPIA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, OSTROŻNOŚĆ, KOKSIAK, OPIEKA TERMINALNA, STREFA PODMIEJSKA, ARCTG, SEMINARIUM, SZPARA POWIEKOWA, KURNA CHATA, WYRĘBA, FIGA Z MAKIEM, KOLONIA, SZAROZIEM, USTALENIE, PŁASZCZ WODNY, KICHLARZ, TOPIALNIA, PISTACJA TERPENTYNOWA, PLUTON, DOSTĘP, GWARA MIEJSKA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, PIES RODZINNY, FAKTOLOGIA, SYSTEM NERWOWY, CHODZĄCA POWAGA, SZCZOTKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PIASEK BĄBLOWCOWY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, WYPŁYW, KONGREGACJA, IZOCHRONA, PARK SZTYWNYCH, KONGA, RYBA WĘDROWNA, WĘDRÓWKA, HOTELING, KOPIAŁ, PŁOMYK, NIEMIEC, ART BRUT, NACIEK, KULTURA AZYLSKA, CHOMIK AZERSKI, UPADŁOŚĆ, SILNIK BLIŹNIACZY, PĘDNIA, LODÓWKA, ATOMIZM, AGRAFA, RYBA AMFIDROMICZNA, SWEET, TUSZ, SILNOŚĆ, ORNITOLOGIA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, CIENKA SKÓRA, WYRAZ OBCY, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, FILOZOFIA NAUKI, FERMENTOR, HELING, RÓWNOWAGA STACJONARNA, SYNGIEL, POŁUDNIK STRUVEGO, GLOSA, WSPÓŁBRZMIENIE, KOŃ TROJAŃSKI, BRÓG, DEMOKRACJA, GZY, ŻEGLAREK, WIZAŻYSTKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, PRZYRODA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, FICTIO PERSONAE, HAŁAŚNIK, FTYZJATRA, UKŁAD WIELOKROTNY, SZLAM, AKLIMATYZACJA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZAWIKŁANIE SIĘ, KONTROLA, SOCZEWKA, TYPOGRAFIA, WYKONANIE, WIĄZANIE, KRZEMIAN WSTĘGOWY, OGIEŃ, TOWOT, SIŁA LORENTZA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, WOK, HIPOKAUSTUM, ZESPÓŁ DRAVET, ENKLAWA, PISMO PIKTOGRAFICZNE, LAKIER, PIŁKA MECZOWA, UKŁAD ZAMKNIĘTY, GANOIDY KOSTNE, OBDUKCJA, IMPULSYWNOŚĆ, FILM NIEMY, ODMIANA UPRAWNA, DEALPACK, LATAWIEC, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, IGŁA, SZÓSTKA, UBOŻENIE, CIF, OBRONA ROSYJSKA, FRYGOWIE, TENOR LIRYCZNY, PRZESILENIE, CHEMIA, KUŚNIERCZYK, PADACZKA MIOKLONICZNA, TWARDY TYŁEK, PIANKA, OKNO AKTYWNE, CHOROBA BRUGADÓW, PAPILOTKA, PANEWKA, SYSTEM ENERGETYCZNY, TRIADA CHARCOTA, PLEŚNIAK, DAMA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, BIZNESMEN, WODA PO KISIELU, KOMERAŻ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, KASZEL SUCHY, IMPLANTACJA, BIOGEOGRAFIA, NIEGOŚCINNOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, NEUROGERIATRIA, GAP, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, PILOT DOŚWIADCZALNY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PARÓWKA, TIOALKOHOL, SZAL, OSTRYGOJAD, KRYPTOGRAFIA, CYKL JAJNIKOWY, SZTURWAŁ, OKULISTYKA, PALMA KRÓLEWSKA, ODRUCH KOLANOWY, MIKSER PLANETARNY, BASENIK, ASTROFOTOMETRIA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KŁĄB PSZCZELI, SONAR, DIMER, RUCH BEZWIZOWY, ROZŚWIETLACZ, SHORT TRACK, CHŁOPIEC, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TŁOCZEK, KONWEJER, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, MIĘSOŻERCA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, WAPIEŃ MUSZLOWY, ARENA, AUSTRONEZYJCZYK, GARNIZON, DIALOG KONKURENCYJNY, KLAUSTROFOBIA, GEN RECESYWNY, PŁACZKA, PIJAR, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, KLASA, WYGIB, BAZYLIKA WIĘKSZA, REKTYFIKACJA, ZAPAS, KOPALINA SKALNA, MILCZĄCA ZGODA, SECESJONISTA, MUMIA, TANATOLOGIA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, OSPALSTWO, MARKGRAF, WĘZEŁ KRZYŻOWY, KULTURA KRETEŃSKA, EKSPANSYWNOŚĆ, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, IRISH DRAUGHT, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, PORA, HYDROMETRIA, AREOGRAFIA, CONDO HOTEL, REFERENDUM GMINNE, REDA, TRZPIEŃ, TERROR, FILM PŁASZCZA I SZPADY, LAMUS, ARETOLOGIA, POSTERUNEK, KRYMKA, EMALIA, SHAKER, NETTO, SYZYGIA, MIECZ DŁUGI, KANAPKA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, KAPILARNOŚĆ, TRANSMISJA, SZUM, DZIDA, CYNOBER, PORODÓWKA, PSYCHIATRIA, OCZYSZCZALNIK, ELASTOMERY, HARUSPIK, BUŁAT, NARZECZONA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, ADWENTYSTA, HALOGENOWODÓR, RZUT STEREOGRAFICZNY, NARZUTKA, TOPOGRAF, BEZGRANICZE, TYTUŁ WYKONAWCZY, ULICA, MECHANIKA PŁYNÓW, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, MĄŻ ZAUFANIA, PŁETWA, DITLENEK WĘGLA, BOLERKO, KATEGORIA OPEN, MANIKIURZYSTKA, NIEMIECKI, BARWY WOJENNE, PEDOFILIA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, POSTĘPAK, ILUWIUM, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, EMBRIOGENIA, ŚLIZGAWICA, MOIETA, DZIKI LOKATOR, WALEC, GŁAGOLICA, JADOWITOŚĆ, SZCZENIARA, KONTRAMARKARNIA, KRÓTKOŚĆ, VIBRATO, ILUZYJNOŚĆ, JĘZYK FRYZYJSKI, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PIES OZDOBNY, TRZEJ KRÓLOWIE, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, ?OKRĄGŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM, W KTÓRYM OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA RYNKU WTÓRNYM ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU GIEŁDY, ZA POŚREDNICTWEM DOMÓW MAKLERSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM, W KTÓRYM OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA RYNKU WTÓRNYM ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU GIEŁDY, ZA POŚREDNICTWEM DOMÓW MAKLERSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRÓT POZAGIEŁDOWY system, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym odbywa się bez udziału giełdy, za pośrednictwem domów maklerskich (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRÓT POZAGIEŁDOWY
system, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym odbywa się bez udziału giełdy, za pośrednictwem domów maklerskich (na 17 lit.).

Oprócz SYSTEM, W KTÓRYM OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA RYNKU WTÓRNYM ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU GIEŁDY, ZA POŚREDNICTWEM DOMÓW MAKLERSKICH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SYSTEM, W KTÓRYM OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA RYNKU WTÓRNYM ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU GIEŁDY, ZA POŚREDNICTWEM DOMÓW MAKLERSKICH. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x