CYDONIA OBLONGA - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ Z RODZINY RÓŻOWATYCH (ROSACEAE); JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU PIGWA; POCHODZI Z OBSZARÓW AZJI: ZAKAUKAZIA, IRANU, TURKIESTANU, POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ ARABII, AZJI MNIEJSZEJ, ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REGIONACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIGWA POSPOLITA to:

Cydonia oblonga - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych (Rosaceae); jest jedynym przedstawicielem rodzaju pigwa; pochodzi z obszarów Azji: Zakaukazia, Iranu, Turkiestanu, południowo-wschodniej Arabii, Azji Mniejszej, rozprzestrzeniła się również w innych regionach (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYDONIA OBLONGA - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ Z RODZINY RÓŻOWATYCH (ROSACEAE); JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU PIGWA; POCHODZI Z OBSZARÓW AZJI: ZAKAUKAZIA, IRANU, TURKIESTANU, POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ ARABII, AZJI MNIEJSZEJ, ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REGIONACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.419

EMBRIOGENIA, CYBERPANK, SIERPOWIEC MOCZAROWY, DŻIHAD, WĘŻOGŁÓWKA ARGENTYŃSKA, KOŁTRYNA, RUTIODON, PRZEPOJA, BELOTKA, PUBLIKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, NAWÓJ, RAKARZ, NAMPULA, PRZEJAZD, WIGURA, ALOZA CHIKORA, MITYCZNOŚĆ, JĘZYK WEHIKULARNY, MSZA, HIPPIS, ILUZJONIZM, EFEKT LENSE-THIRRINGA, SKRZYDLIK CISOLISTNY, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, BAZOFIL, DANE BIOMETRYCZNE, DWUROŻEK, ZAKWASZENIE, OPRAWKA, OBROSTKA MURÓWKA, STOŻEK WYPUKŁY, HARMONIA, PROMIEŃ ALFA, GADZIOGŁÓWKA, AGAPANT, CWAJNOS, TOBOŁEK POLNY, ROPUSZKA TYRREŃSKA, TURIAZAUR, MYSZ BERBERYJSKA, ARARAUNA, STELLARATOR, SADOWNICTWO, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, OGNIK SZKARŁATNY, TOJAD FISCHERA, TEORIA INFORMACJI, WIETLICA SAMICZA, JĘZYK OMOTYCKI, ZYZUŚ TŁUŚCIOCH, SOSNA THUNBERGA, BARBARYZM, CHEMIA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, INŻYNIER DUSZ, MAGIERA, MLECZAJ LEPKI, HEMATOLOGIA, KONSTANTAN, ARUSHA, TECHNIKA OLEJNA, BACIK, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, NANDU, RESORTACJA GENOWA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, PYŁKOJAD BIAŁOGARDŁY, ZMIANA PATOLOGICZNA, KUKLIK POSTRZĘPIONY, UMOWA O PRACĘ, ZIMOZIÓŁ, ZAINTERESOWANA, ZACHÓD, SODA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, LICZEBNIK, PRZYZWOITOŚĆ, SOSNÓWKA, ELIMINACJA, OBŁOK SREBRZYSTY, REPUBLIKA CYPRYJSKA, POCHRZYN TRÓJDZIELNY, FORMALISTKA, BABKA, MATCZYNOŚĆ, LYGODIUM KRĄŻKOLISTNE, CZAGRA SENEGALSKA, BANTENG, ZAKRES REAKCJI, WOLNA AMERYKANKA, ŁOPATA, JARSTWO, OSTROŚĆ, PIJAWKA RYBIA, UNIŻONOŚĆ, INFIKS, MONARCHIA ELEKCYJNA, STADION, CAŁUSEK, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, MODRZEW POLSKI, LIMETKA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, KOSACIEC BUCHARSKI, WIĘZADŁO, WŚCIEK DUPY, DUPOLIZ, KRYSTATUZAUR, SAGOWNICA, ŚNIEGUŁA BIAŁA, BANAT, GRUPA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, CZUJKA, GEKON PASKOWANY, DRZEWO RÓŻANE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KANCZYL AFRYKAŃSKI, PROPAGACJA, KRASNOGONKA DŁUGODZIOBA, GĘŚ BIAŁOCZELNA, WYRAŹNOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, MAKROREGION, ZAWOŁŻE, PRZECHÓW, DZIENNIKARZ, TEST, BUM, OTTER, CZYNNIK ENDOGENICZNY, GRZYB SZORSTKOTRZONOWY, GŁOWIENKA, HYCEL, TRIADA KARTAGENERA, PŁOMIEŃ, ŚNIEŻKA TYBETAŃSKA, KOWALIK TURECKI, FEDERACJA, DRZEWO MASTYKSOWE, FLORET, ŁACINA, ROŚLINA DONICZKOWA, HANDLARZ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PUCHACZYK MASKOWY, ŚMIETNIK, TUKOTUKO, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, GORZKOŚĆ, WNIEBOWZIĘTA, UJŚCIE, FREZJA MIESZAŃCOWA, ZASYP, SATELITA GEOSTACJONARNY, LEMING GÓRSKI, DZIEWCZYNA ULICZNA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, DZIWOOK KORALOWY, BOBAK, SARNA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, REGION, DELFIN TROPIKALNY, MIODACZEK BIAŁOLICY, PANTERA ŚNIEŻNA, STYLIKÓWKI, TEREN ZIELENI, POŁOŻENIE, OSINÓWKA, WĄŻ KORALOWY, PHISHER, POŁOŻNICTWO, ŻYŁKA, WYSTARCZALNOŚĆ, TURBINA GAZOWA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ŻMIJA KARŁOWATA, STORNIA, BIEŻNIK, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, TYLAS, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, BEZDENNOŚĆ, ZASADA EKWIPARTYCJI, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, UŁAN UDE, DRZEWICA CZARNOBRZUCHA, SYDEROFIR, PAROZĄB MYLNY, SUPERKLIENT, FORMA, MRÓWKOJADEK, TWIERDZENIE SINUSÓW, KRÓLEWICZĄTKO, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SŁUPOZĘBNE, DURNOWATOŚĆ, PIECZYNG, NIEŻYT, GWIAZDA, PARNAS, GIĘTKOŚĆ, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, OLSZÓWKA, ŚNIEŻYCA CESARSKA, KULT PRZODKÓW, FILEMONEK JEDNOBARWNY, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, NIETOLERANCJA, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, ANTYLOPA SZABLOROGA, ŚLEDŹ, ATOMISTA, RUDOSTERKA BRĄZOWOUCHA, DZISIEJSZOŚĆ, PRYMATOLOGIA, ŻAKIET, TWORZYWO, PÓŁNOC, SAMOZAPŁON, NAMURNIK JEDWABISTY, SYRYNGA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, BOKOCHÓD, MUSZLA KLOZETOWA, MELFALAN, DZIWOOK ŁUPKOWY, ŚLIWKA CHIŃSKA, DAGLEZJA ZIELONA, TAIF, STREETWORKER, DZIĘCIELINA, CYLINDEREK, BEZKRĘGOWIEC, OLCHA, ŻYWICIEL, POROBNICA OPYLONA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, MODRASZEK BAGNICZEK, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, DZIEŻA, WĄŻ, HRECZKOSIEJ, ORZECH, GUZEK MONTGOMERY'EGO, MORAWY, GŁUPIĄTKO, PANIEŃSKI KORZEŃ, REKLAMOWIEC, EDREDON ZWYCZAJNY, ŻÓŁTOGŁÓWKA, SZCZAWIOWA, DUJKER, ROOIBOS, GOSPODYNI DOMOWA, JASZCZUR, KWINTA, STACJA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KLAPA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, TAFA, OGRZEWANIE KAFLOWE, SEKSTET, ŻUBR, TRASZKA SARDYŃSKA, KLESZCZE MIĘKKIE, ULEGŁOŚĆ, PLANSZA, EKRAN, OUTLIER, NOTOZAUR, BOCZEK, ZIARNOJAD, WYBRANIEC, NÓW, DZIENNIK URZĘDOWY, AFGANIEC, ŚMIERDZIEL, KOSTRZEWA BARWNA, KICZ, KRZYŻAK MOSTOWY, CZARNY CHLEB, LAWINA PIROKLASTYCZNA, PERYPATETYK, ZŁOŚNICA ZWYCZAJNA, CZŁOWIEK NEANDERTALSKI, SPEKTROMETRIA MAS, SZAFRAN OKAZAŁY, NIEGUSTOWNOŚĆ, LAIK, GRECKOŚĆ, DEMENCJA, ARA, GALICKI, ?OKOLNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.419 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYDONIA OBLONGA - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ Z RODZINY RÓŻOWATYCH (ROSACEAE); JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU PIGWA; POCHODZI Z OBSZARÓW AZJI: ZAKAUKAZIA, IRANU, TURKIESTANU, POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ ARABII, AZJI MNIEJSZEJ, ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REGIONACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYDONIA OBLONGA - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ Z RODZINY RÓŻOWATYCH (ROSACEAE); JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU PIGWA; POCHODZI Z OBSZARÓW AZJI: ZAKAUKAZIA, IRANU, TURKIESTANU, POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ ARABII, AZJI MNIEJSZEJ, ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REGIONACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIGWA POSPOLITA Cydonia oblonga - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych (Rosaceae); jest jedynym przedstawicielem rodzaju pigwa; pochodzi z obszarów Azji: Zakaukazia, Iranu, Turkiestanu, południowo-wschodniej Arabii, Azji Mniejszej, rozprzestrzeniła się również w innych regionach (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIGWA POSPOLITA
Cydonia oblonga - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych (Rosaceae); jest jedynym przedstawicielem rodzaju pigwa; pochodzi z obszarów Azji: Zakaukazia, Iranu, Turkiestanu, południowo-wschodniej Arabii, Azji Mniejszej, rozprzestrzeniła się również w innych regionach (na 14 lit.).

Oprócz CYDONIA OBLONGA - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ Z RODZINY RÓŻOWATYCH (ROSACEAE); JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU PIGWA; POCHODZI Z OBSZARÓW AZJI: ZAKAUKAZIA, IRANU, TURKIESTANU, POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ ARABII, AZJI MNIEJSZEJ, ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REGIONACH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CYDONIA OBLONGA - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ Z RODZINY RÓŻOWATYCH (ROSACEAE); JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU PIGWA; POCHODZI Z OBSZARÓW AZJI: ZAKAUKAZIA, IRANU, TURKIESTANU, POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ ARABII, AZJI MNIEJSZEJ, ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REGIONACH. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x