ODMIANA ŻARLIWEGO, CHOĆ POWIERZCHOWNEGO PATRIOTYZMU, MANIFESTOWANEGO PRZEZ ZWYKLE MŁODYCH LUDZI O KSENOFOBICZNYCH POGLĄDACH, KTÓRZY MAJĄ TENDENCJĘ DO INTERESOWANIA SIĘ PEWNYMI ASPEKTAMI HISTORII POLSKI (PRZY NIKŁEJ OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE) I JEDNOCZESNEGO ZARZUCANIA BRAKU PATRIOTYZMU WIELU INNYM OSOBOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIMBOPATRIOTYZM to:

odmiana żarliwego, choć powierzchownego patriotyzmu, manifestowanego przez zwykle młodych ludzi o ksenofobicznych poglądach, którzy mają tendencję do interesowania się pewnymi aspektami historii Polski (przy nikłej ogólnej wiedzy o świecie) i jednoczesnego zarzucania braku patriotyzmu wielu innym osobom (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA ŻARLIWEGO, CHOĆ POWIERZCHOWNEGO PATRIOTYZMU, MANIFESTOWANEGO PRZEZ ZWYKLE MŁODYCH LUDZI O KSENOFOBICZNYCH POGLĄDACH, KTÓRZY MAJĄ TENDENCJĘ DO INTERESOWANIA SIĘ PEWNYMI ASPEKTAMI HISTORII POLSKI (PRZY NIKŁEJ OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE) I JEDNOCZESNEGO ZARZUCANIA BRAKU PATRIOTYZMU WIELU INNYM OSOBOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.941

JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, WSPÓLNIK, KARABAN, ZŁAMANIE OTWARTE, PROMIENIOWANIE ALFA, MODULACJA SKROŚNA, EFEKT ELIZY, BOLERO, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, TAKT, KOLORYSTYKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, MALAKOZOOLOGIA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PATYCZAK, ZBIÓR, WIELOGAMIA, WULGARYZM, WĘDKA, DIALEKTYKA, NADNOSIE, PRACOWNIA, JĘZYK PIECZYŃSKI, MINA, KRZTUSIEC, JĘZYK SZKOCKI, LIŚĆ ŁODYGOWY, SPEKTROSKOPIA, FACHOWIEC, KSYLOFON, KOMEDIANT, ZESKALANIE, NORA, SYFON, MITYNG, LEUMAFIT, OBSZAR TRANZYTOWY, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, PATENA, JUFER, CHOROBA LUTZA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, MOHORYCZ, SILMARIL, UNIWERSYTECKOŚĆ, TAHITAŃSKI, REGULATOR WATTA, KRUGER, STAŁOŚĆ, SETKA, FRACTOSTRATUS, KRĘG OBROTOWY, GŁUPOTA, DYWERGENCJA, MERSYTEMA, ZAPALENIE, ŁOPATKA, KREDA, HISTORIA, WŁÓKNO, TARPAN, OSTRA REAKCJA NA STRES, CYK, TARGI, INŻYNIER DUSZY, UŁAMEK PIĘTROWY, REWIA, HYGROPSAMMON, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, GOLF, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, UBÓJ, CYKL MENSTRUACYJNY, RYZYKO KONWERSJI, CHEERLEADERKA, PARTNERKA, GEREZY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, MISTRZ, NAZGULE, REPETYCYJNOŚĆ, SKOK KWANTOWY, KOROWÓD, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, ZŁOTOWŁOSA, MŁOTNIK, ISKRA ELEKTRYCZNA, PARASOLOWIEC, JAN ANTONI CZECZOT, GROMADA, ODBIJANIE SIĘ, PARAPETÓWA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, UKŁAD DYNAMICZNY, SŁUPEK, MĘŻNOŚĆ, FORYŚ, ŻÓŁTLICZKA, THRASH, STRETCH, MUCHY W NOSIE, KARMIDŁO, AWARYJNOŚĆ, REZERWACJA, SZCZERBIEC, HORYZONT, EKIPA, KOMPLEKS PSZENNY, BIURKO, BARWIARKA ZWROTNA, ABYSOBENTAL, TRANSFUZJOLOGIA, SPRAY, SZPECIELOWATE, ŁUPEK BITUMICZNY, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, APARAT SUTTONA, KASAK, TUBKA, WIEK NIEMOBILNY, OBLAK, ZAGRANIE, FALOWNIK PRĄDU, TAMARYND, DZIEWIĄTA FALA, METAL CIĘŻKI, UNIFIKACJA, LICA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CYKL GRANICZNY, PENSUM, LEW SALONOWY, TON, AFEKT PATOLOGICZNY, PRZEKUPKA, SZKŁO LABORATORYJNE, NERD, KOMPANIA, BIBIMBAP, RZEP, CEWKA, LAMPA WOODA, CHORDOFON, STRZAŁKA, OPUSZCZENIE, SEPARACJONIZM, BIEL, TACHION, SATRAPIA, PIEKARNIA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, PENITENCJA, GORE-TEX, LALKARSTWO, BLOK, ŚCIGAŁKA, ONE-STEP, STOŻEK NAPŁYWOWY, PIŻMOWIEC, RUM, KIBLA, NOMENKLATURA PARTYJNA, JANKESKI, OTRUPKA WESTWOODA, KRYSZNAIZM, KOŃCZYNA, GEOELEKTRYKA, NOGAJOWIE, ŚWIĘTOKUPCA, KICZUA, BAJA, STEPÓWKA, DZIELNIK, DASHI, BRUZDKOWANIE, FULMAR ZWYCZAJNY, ŁOSKOT, LIST OTWARTY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, CZEPEK, LAM, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, GIEMZA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, MODERNIZACJA, REPETYCYJNOŚĆ, WYSTAWIENNIK, KLUB, NĘDZA, KREDYCIK, ZAWIĄZEK, PRACA SEZONOWA, TEREN, SAŁATA GŁOWIASTA, RUSAŁKOWATE, NIEUDOLNOŚĆ, SŁUP, WAŻNIAK, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, RUSAŁKA OSETNIK, OBÓZ WĘDROWNY, DOSTĘP, GRUPA KARBOKSYLOWA, HAMARTIA, EKWILIBRYSTYKA, GAZA, KARAFINKA, WOALKA, KOMINOWE, KONSTANTAN, TECHNIKA CIEPLNA, UCZELNIA, KABARET, MORA, PRAWO FIZYKI, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ROZBIORY, NIECKA, SZEREG NEPTUNOWY, PRĄD ZWARCIOWY, FORSOWANIE, WYDATKI MAJĄTKOWE, RADIOGALAKTYKA, NIEMĘSKOŚĆ, ASPIRANT, NIEUKONTENTOWANIE, MUCHA MOKRA, BEKON, POGOTOWIE, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, POŁOŻNICTWO, MEKSYKAŃSKA FALA, STARORAKI, BOŻODAJNIA, DIAKONAT, LAMPA ELEKTRONOWA, NĘCISKO, IZOENZYM, KRUSZYNA, SOFISTA, TORFOWISKO WYSOKIE, PSZENIEC POLSKI, ANARCH, ASEKURANT, NASIENNIK, OBORNIK, OTWARTOŚĆ, PANOPTIKON, CEREMONIA HERBACIANA, KRYSTALOMANCJA, MASONERIA, UŚMIECH LOSU, WICHER, TYGIEL, RYNNA SUBGLACJALNA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, MANDAT WOLNY, ARAB, BARCZATKA, INDUKCJA, MOST POWIETRZNY, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, ECHOGRAFIA, PASAŻ, ZAPYCHACZ, KUC CONNEMARA, AMFORA, ZATAR, CHOROBA FONGA, MOHORYCZ, WYTWÓRCZOŚĆ, ZAKOCHANA, RÓŻOWA LANDRYNKA, PILATES, BALON, DAR ZIEMI, WODOCIĄGOWNIA, WYRAZ OBCY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, SZLAM, PANDA, PRZEPLOTKA, PIERŚCIENICE, PRZEWÓD ODBOJOWY, ZOOCHORIA, HELLENIZM, ROBUR, BUFONADA, KLĘSKA URODZAJU, TURBOSŁOWIANIN, SHORT-TRACK, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KULTURA ŚWIDERSKA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, BUCHTY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, ?SAMOOCZYSZCZANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA ŻARLIWEGO, CHOĆ POWIERZCHOWNEGO PATRIOTYZMU, MANIFESTOWANEGO PRZEZ ZWYKLE MŁODYCH LUDZI O KSENOFOBICZNYCH POGLĄDACH, KTÓRZY MAJĄ TENDENCJĘ DO INTERESOWANIA SIĘ PEWNYMI ASPEKTAMI HISTORII POLSKI (PRZY NIKŁEJ OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE) I JEDNOCZESNEGO ZARZUCANIA BRAKU PATRIOTYZMU WIELU INNYM OSOBOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA ŻARLIWEGO, CHOĆ POWIERZCHOWNEGO PATRIOTYZMU, MANIFESTOWANEGO PRZEZ ZWYKLE MŁODYCH LUDZI O KSENOFOBICZNYCH POGLĄDACH, KTÓRZY MAJĄ TENDENCJĘ DO INTERESOWANIA SIĘ PEWNYMI ASPEKTAMI HISTORII POLSKI (PRZY NIKŁEJ OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE) I JEDNOCZESNEGO ZARZUCANIA BRAKU PATRIOTYZMU WIELU INNYM OSOBOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIMBOPATRIOTYZM odmiana żarliwego, choć powierzchownego patriotyzmu, manifestowanego przez zwykle młodych ludzi o ksenofobicznych poglądach, którzy mają tendencję do interesowania się pewnymi aspektami historii Polski (przy nikłej ogólnej wiedzy o świecie) i jednoczesnego zarzucania braku patriotyzmu wielu innym osobom (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIMBOPATRIOTYZM
odmiana żarliwego, choć powierzchownego patriotyzmu, manifestowanego przez zwykle młodych ludzi o ksenofobicznych poglądach, którzy mają tendencję do interesowania się pewnymi aspektami historii Polski (przy nikłej ogólnej wiedzy o świecie) i jednoczesnego zarzucania braku patriotyzmu wielu innym osobom (na 15 lit.).

Oprócz ODMIANA ŻARLIWEGO, CHOĆ POWIERZCHOWNEGO PATRIOTYZMU, MANIFESTOWANEGO PRZEZ ZWYKLE MŁODYCH LUDZI O KSENOFOBICZNYCH POGLĄDACH, KTÓRZY MAJĄ TENDENCJĘ DO INTERESOWANIA SIĘ PEWNYMI ASPEKTAMI HISTORII POLSKI (PRZY NIKŁEJ OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE) I JEDNOCZESNEGO ZARZUCANIA BRAKU PATRIOTYZMU WIELU INNYM OSOBOM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ODMIANA ŻARLIWEGO, CHOĆ POWIERZCHOWNEGO PATRIOTYZMU, MANIFESTOWANEGO PRZEZ ZWYKLE MŁODYCH LUDZI O KSENOFOBICZNYCH POGLĄDACH, KTÓRZY MAJĄ TENDENCJĘ DO INTERESOWANIA SIĘ PEWNYMI ASPEKTAMI HISTORII POLSKI (PRZY NIKŁEJ OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE) I JEDNOCZESNEGO ZARZUCANIA BRAKU PATRIOTYZMU WIELU INNYM OSOBOM. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x