KOMA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMAT to:

koma - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMAT

KOMAT to:

KOMA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.520

KOLEKTOR, PUSZEK, MASKULINIZM, KOSZULKA, MNOŻNA, ALAN, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, RODZICIELSKOŚĆ, KOMPENSATOR CIEPLNY, AKWEN, PINGLE, SKWAPLIWOŚĆ, FOLIARZ, OPASKA, RYZYKO INWESTYCYJNE, OCZKO, KARP BEZŁUSKI, WASĄG, ARONIÓWKA, METAFIZYKA, KOMISJA, TELESKOP, EDWARD, UFNOŚĆ, UDERZENIE, KSIĘGA METRYKALNA, ŚWIERKLE, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, AKATALEKSA, FUTURE SIMPLE, CZAS FABULARNY, MROCZEK POZŁOCISTY, GEOGRAF, KONIUNKCJA, STRZEMIĘ, WĄSONÓG, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, JAMES, OSMOZA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, MATRYCA STRUKTURALNA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, KATAFOREZA, RAMIENICA OMSZONA, DZIEŁO ŻYCIA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, ANTAŁ, FILIGRAN, SHOGUN, ETOLA, MIKROFON KONTAKTOWY, TAJSTRA, BRODZIK, TANIEC WSPÓŁCZESNY, IMPAST, ALERGIA PYŁKOWA, HAGIOGRAF, POLSKI, MULINA, ŚLEPE WROTA, RYKSIARZ, PARADOKS GRAWITACYJNY, SYNDETIKON, PŁAWA SONAROWA, MECHANIKA MOLEKULARNA, SUTANELA, POCHODNA FRÉCHETA, GUMBAD, ASOCJACJA VACTERL, GWIAZDKA, DZIELNICA, PSAMMOFITY, PODATEK, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, KAMERDYNER, STOŻEK NAPŁYWOWY, KOSZT POŚREDNI, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, PRZEWIETRZNIK, INDUKCJONIZM, PLATFUS, CHOROBA BRUGADÓW, KOŁO PODBIEGUNOWE, GMACHÓWKA, TŁUSZCZYK, WILCZE STADO, TUCERNA, PRAWO JOULE'A, TROL, MEKSYKAŃSKI, ALBAŃSKOŚĆ, GALASÓWKA, BASEN, MIÓD, PLAZMA, ŁOŻYSKO, KOPUŁA, PLECHA, RODZINA INDEKSOWANA, GOFR, MEDYCYNA SPORTOWA, COROCZNOŚĆ, NOSOROŻEC JAWAJSKI, CIAŁO, KET, JEHOLOPTER, KORONATOR, WSPINACZKA SKAŁKOWA, TORPEDA LOTNICZA, PATOGENICZNOŚĆ, MIRAH, ZGRUBIENIE, WISIOREK, SZNUR, ESDEK, AUTOMAT, GETTO PRZEJŚCIOWE, JEGO WYSOKOŚĆ, WILK Z ZATOKI HUDSONA, DEMONSTRACJA, PODŚWIADOMOŚĆ, ZDRADA, DYSK KOMPAKTOWY, BANK SPÓŁDZIELCZY, PRODUKCJA WTÓRNA, ZADZIERZGNIĘCIE, POLECENIE POCZTOWE, POLONEZ, LURA, OBSZAR METROPOLITALNY, CELOWNIK, PRÓBA WODY, ŻEGLARZ, GOŹDZIENIEC, BOMBARDA, CZAPA, JĘZYK KIPCZACKI, CLERK, RAMIENICA DELIKATNA, BRZOZOWATE, INFOMAT, POMPA WYPOROWA, DUROPLAST, PANI, HYDRORAFINACJA, PARAZYTOZA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, ROBUSTA, STERYLIZATOR, MÓRG, LIST, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WOJSKO, CHAMEFIT, DZIEŁO ROGOWE, ZAGARNIĘCIE MIENIA, SPROSTOWANIE, KONTRETYKIETA, ISKRA, OCZKO, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, MALARSTWO, ADHEZJA, OKTANT, CUDACZEK, NADLUFKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, LEUKOTOMIA, POZIOM, BIERNE PRAWO WYBORCZE, KILIM, SAKS, PORCJA, JEJMOŚĆ, AURA, BISEKS, METYS, OWAD, TATUAŻ, STREETWORKER, OSTOJA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, FILIACJA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, DZIKI MIÓD, KARLIK KUHLA, RURA, KORSARZ, KANAŁ, PORNO, SKRZYNIA, IMAGE, BUŃCZUK, RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, CHOCHOŁEK, IDENTYFIKACJA, WELUR, RAMÓWKA, NOŚNIK, WYDZIAŁ, DOMINACJA PEŁNA, OTWARTOŚĆ, SYNANTROPIZM, BIUROKRACJA, KLASTER, KWAS NAFTENOWY, KOPUŁA, ARMIA, HETEROFONIA, KREOL, OKNO RADIOWE, WĘGLÓWKA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, ŁYKACZ, SKOWYT, ZATOKA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, MIKSER, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, WYLEW, DYMKA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ODTWÓRCA, PANSEKSUALIZM, MASZYNA WYCIĄGOWA, POŁYSK, JĘCZMIEŃ, FAUL, KISZKA WĄTROBIANA, CHRYJA, FOKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, ASYMILAT, PUSZKARZ, PARTIA, CUGOWIEC, NADSCENIE, DYSTONIA TORSYJNA, NÓŻ FIŃSKI, DZIÓB, DESZCZ, INTERPRETATOR, KRATA DYSTRYBUTYWNA, CELOSTAT, SZKLIWO, TAM TAM, KUCHENKA, REN, DWORZANIN, GOJ, SINFONIA, WAŁ, WYBUCH, MATRYKUŁA, TEOZOF, RAFA KORALOWA, OPĘTNIK, POGOŃ ZA RENTĄ, GAZ BOJOWY, PENDYNKA, PEGMATYT, CIĘŻKA WODA, PARAPECIK, OCTAVIA, GRETING, LEKARZ, SZAGRYN, OBJAW ZASŁONOWY, FAKSYMILE, KOLEJ LINOWA, BOCZNIK, SZAROWIPTERYKS, SUWNICA BRAMOWA, KRZTUSIEC, BYDLĘ, SZEW, PILOTÓWKA, ROŚLINA DWUPIENNA, GAMA, WŁADZA SUWERENNA, ALFABET SYLABICZNY, POLONOCENTRYZM, KWARTAŁ, BOCZEK, TROP, ADMIRACJA, WERYFIKACJA, TŁUMACZKA, SALSA, ZAKON KLERYCKI, KUTYKULA, OBRĄCZKA, BENTAL, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, BETAPROTEOBAKTERIE, CIOCIA, KARP PO KRÓLEWSKU, KREDKA, ?CYKLON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMAT koma - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMAT
koma - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 5 lit.).

Oprócz KOMA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KOMA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast