CHŁOP WYKONUJĄCY PRZYMUSOWĄ I DARMOWĄ PRACĘ (PAŃSZCZYZNĘ) W FORMIE RENTY FEUDALNEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY to:

chłop wykonujący przymusową i darmową pracę (pańszczyznę) w formie renty feudalnej na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 19 lit.)PAŃSZCZYŹNIAK to:

chłop wykonujący przymusową i darmową pracę (pańszczyznę) w formie renty feudalnej na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHŁOP WYKONUJĄCY PRZYMUSOWĄ I DARMOWĄ PRACĘ (PAŃSZCZYZNĘ) W FORMIE RENTY FEUDALNEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.719

PADYSZACH, CUG, TIUL, TERAPIA SYSTEMOWA, DOM WCZASOWY, MAŁŻEŃSTWO, TELEGRAF CHAPPE'A, OGÓREK, GODZ, OBCIĄŻENIE, MAJĄTEK, RACZYNA, KOJEC, ZARZĄDZENIE, WITAMINA, MYSZ, ETYKIETA, KAZALNICA, LITEWSKI, PRZEDSTAWIENIE, KONCENTRAT, UTARG, SZTUKA ZDOBNICZA, MORENA BOCZNA, PRODUKCJA WTÓRNA, KOŃ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, ALFABET LORMA, AŁYCZA, KRWIŚCIĄG, ENTOMOFAUNA, DRŻĄCZKA, ANONIMAT, STYPENDIUM SOCJALNE, BÓBR WSCHODNI, KONTENER, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PUMEKS, SEANS, BARIERA TECHNICZNA, OPERA, KONTRETYKIETA, PALLIUM, TURANOWIE, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, ZAPROSZENIE, CEREMONIALNOŚĆ, OMLET, MASA SPOCZYNKOWA, STAUROTEKA, RAMPA, OBŁO, RASTER, POTENCJAŁ, PLATFUS, NIEZBIEŻNOŚĆ, CIEK, ALEC, POWŁOCZKA, TEMPERA, GRAJCAR, IRLANDZKOŚĆ, BIBLIA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, BISIOR, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, MATURA, MARSREJA, EGZEMPLARYZM, WYBRANEK, KET, IMMUNITET FORMALNY, PĘCHERZ, ZARZĄD, ZAPOŻYCZENIE, WESTA, HASZTAG, SĄD SZCZEGÓŁOWY, PUNK, LITERATKA, BAZYLEUS, DOBRE RZĄDZENIE, RUM, ALARM SZALUPOWY, TAJEMNICA, KONWERTER, KAWALKATA, PORWAK LODOWCOWY, ZAĆMIENIE, USTERKA, DETEKTYW, KOPERTA, WOLNOBIEG, BIAŁY MARSZ, LUGER, WANIENECZKA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PIANKA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, RUBEL, STEP AMERYKAŃSKI, PRZYĆMIENIE, KARBONATYT, SPIKER, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, DOMINIUM, COCKNEY, NISKOROSŁOŚĆ, DALMIERZ OPTYCZNY, WIERZĄCY, BUTWA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, ROZGŁOŚNIA, TENIS, BYLINA, KANAŁ JONOWY, ZNAK, OBROŃCZYNI, WYLĘGARNIA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, IGOR, VAT, DOGMAT, NORMATYWNOŚĆ, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, RESPIRATOR, OAZA, ŁÓW, BRATEK, WYDZIELANIE, RÓWNIK, GALERIA, KAUCJA GWARANCYJNA, PRAWO, WICIOKRZEW, KARAFECZKA, WRĘBNIK, CZASOWNIKI, DUCHOWY PRZYWÓDCA, NEWA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PŁÓCIENNICA, KRAKUSKA, SPIRALA, KNEL, OBWÓJ, SPIRYT, HERBATA, MIMOZA, SPRZĘCIOR, CZARNY LUD, POSADZKA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, LEADER, PAWANA, OSTROMLECZ, ODŻYWKA, RIKSZA, JAMOCHŁON, STASIMON, CHOROBA WENERYCZNA, WYDANIE, ZMAGANIA, MATRYLINEARNOŚĆ, AMFOTERYCYNA B, TRZMIEL, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, WERSJA LEKTORSKA, ODLEW, PIĘTA ACHILLESOWA, BANDANKA, RACHUNEK BIEŻĄCY, NADZIEWARKA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, RAWA, PATRON, ZABIEG LECZNICZY, ODMIANA UPRAWNA, DUCHAMP, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, POMNIK, LIAZA, WILCZA PASZCZA, TEST CIS-TRANS, KURATORKA, MIKONAZOL, ZRAZIK, PRACOWNIK FIZYCZNY, BAŁAGULSZCZYZNA, HYDROFOR, WYWROTKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, CZARA GŁOSOWA, KWARTET, STAN CZYNNY, KLEJÓWKA, FIGURA, KARAWAN, SAMOPOMOC, MECHANIZM, CZARODZIEJKA, PODRYG, FUNDAMENT, MASKA POŚMIERTNA, AGAMA, BROSZA, MOWA WIĄZANA, ZEBROID, PANNA, POLIPTYK, WOŹNY, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, KARTA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, KONSULTACJA SPOŁECZNA, SANKCJA, WYPALENISKO, PODAWCA, OLEJEK HASZYSZOWY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, JAPOŃSKI, EMISJA PIENIĄDZA, DYWDYK, KOLUR, PŁATECZEK, POŁAĆ, BEZWODNIK, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, SAFIZM, AMORFIK, KWEF, PAS POOPERACYJNY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, PADACZKA ODRUCHOWA, DEMONSTRACJA, BOTTOMLESS, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, BLOK WULKANICZNY, TACHOGRAF, TORT DOBOSA, CZEREP, HOLOGRAM, GOŁOBORZE, ZIARENKOWIEC, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SZAROWIPTERYKS, PAŹDZIERZ, PRZYDAWKA, WOLE OKO, SIKAWKA, KASKADER, KAWALKADA, KOŃ TROJAŃSKI, FLACHA, WYPŁYW, DRAŃSTWO, IGM, METYL, MARCHWIANE RĘCE, PATOLA, RUTYNISTA, GRUSZKA BOKSERSKA, SPOJRZENIE, PUNKT MOTORYCZNY, INA, ABOLICJONIZM, DWUNASTY, FIGURA RETORYCZNA, MĘTNIAK, WARTOWNIA, PIES OBRONNY, DEINSTALACJA, SERWER WIDEO, AKREDYTACJA, CHWILÓWKA, ZDARZENIE PRAWNE, RAKARNIA, BÓBR ZWYCZAJNY, SZYPLIN, ZAGĘSZCZARKA, CHOROBA WIRUSOWA, REPRESOR, GORCZYCZNIK, KOTLET SCHABOWY, MUSZTRA, LINOSKOCZEK, ODRĘTWIENIE, RZECZ, KASATA, TRANSPORTEREK, SPIRYTUS SUROWY, PŁATANIE, ?ARMEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHŁOP WYKONUJĄCY PRZYMUSOWĄ I DARMOWĄ PRACĘ (PAŃSZCZYZNĘ) W FORMIE RENTY FEUDALNEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHŁOP WYKONUJĄCY PRZYMUSOWĄ I DARMOWĄ PRACĘ (PAŃSZCZYZNĘ) W FORMIE RENTY FEUDALNEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY chłop wykonujący przymusową i darmową pracę (pańszczyznę) w formie renty feudalnej na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 19 lit.)
PAŃSZCZYŹNIAK chłop wykonujący przymusową i darmową pracę (pańszczyznę) w formie renty feudalnej na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY
chłop wykonujący przymusową i darmową pracę (pańszczyznę) w formie renty feudalnej na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 19 lit.).
PAŃSZCZYŹNIAK
chłop wykonujący przymusową i darmową pracę (pańszczyznę) w formie renty feudalnej na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 13 lit.).

Oprócz CHŁOP WYKONUJĄCY PRZYMUSOWĄ I DARMOWĄ PRACĘ (PAŃSZCZYZNĘ) W FORMIE RENTY FEUDALNEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - CHŁOP WYKONUJĄCY PRZYMUSOWĄ I DARMOWĄ PRACĘ (PAŃSZCZYZNĘ) W FORMIE RENTY FEUDALNEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x