DREWNIANA LUB KAMIENNA ŁAWKA USTAWIONA W PREZBITERIUM; ZGODNIE Z NORMĄ TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STALLA to:

drewniana lub kamienna ławka ustawiona w prezbiterium; zgodnie z normą tylko w liczbie mnogiej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANA LUB KAMIENNA ŁAWKA USTAWIONA W PREZBITERIUM; ZGODNIE Z NORMĄ TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.898

KRAŃCOWOŚĆ, MORALIZACJA, EMPIREUM, SAMICA, MAKRO, NACZYNIE, EGRETA, CHOROBA BOSTOŃSKA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ESKORTA, DZIESIĄTY, KASATA, BASEN, ODSUWACZ, REPETYTYWNOŚĆ, KONSTABL, GOL SAMOBÓJCZY, BLENDA SMOLISTA, WIDEOMAN, KRAN, MELUZYNA, KOPOLIMER, GORĄCA KREW, MIĘSOŻERCA, CAPRICCIO, PAKARANY, OPINIOTWÓRCA, KOREKTOR, REAKCJA, PODATEK, STADION, ŻARTOWNIŚ, PŁYCINA, WILCZE STADO, ODMA OPŁUCNOWA, BIFURKACJA, MINIATURA, ODPRAWA CZASOWA, GODZINA, SPAD, TRAWA PASTEWNA, BABUŚKA, CIAŁO, WIZA, AJ-AJ, KIT, JASTRZĘBIE OKO, BRYLE, NOSOWOŚĆ, ZAPORA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, NUROGĘŚ, MISJA DYPLOMATYCZNA, JEZIORO GLACJALNE, KAMIKADZE, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, PLEŚNIAK, KROPLA, KUMOTER, SEN, FLUORESCENCJA, RADIO, JAN, KALCEOLARIA, STROPNICA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, WEŁNA KAMIENNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ŚCIĘCIE, NOTOWANIE CIĄGŁE, DELEGACJA, KAMELIA, FIRMANCTWO, KLINIEC, SZCZELINA, MIMOZA, KRWIŚCIĄG, MINESTRONE, PRESTIŻ, PRZETWÓR, NIEBIOSY, SKRAJNIK DZIOBOWY, EFEKT SORETA, PODMIOT LOGICZNY, RUBEL, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, GATUNEK INWAZYJNY, INTERNACJONALIZM, KARIN, KOMPENSATOR CIEPLNY, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, BROŃ JĄDROWA, KARA GŁÓWNA, KOZAK, PIĘKNY WIEK, GAJ, LAWABO, KAPLERZ, TERMINAL, NAPPA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, REŻIM, DESZCZ, SĘK OTWARTY, STROLLER, TWARZYCZKA, GŁOSKA NOSOWA, SWAR, ŁOŻNIK, DODATEK STOPOWY, BIEŻNIA, SPARRINGPARTNER, OFICJAŁ, GAPA, SZMACIARZ, SZOK CENOWY, LEKCJA, CZYNNIK PRODUKCJI, ACEFALIA, MAPA TEMATYCZNA, DRĄGAL, KOLUMBARIUM, BLOKHAUZ, KOŁACZYK, CZWORONÓG, DZIURKA, CZASTUSZKA, SERIAL TELEWIZYJNY, PIEROGI, ĆWICZENIE, DIDGERIDOO, TKANKA MIĘKKA, BOCZNIK, WIDMO, LESZCZYNA, RELIKWIA, NIEWIERNOŚĆ, SERPENTYNA, CHMURA SOCZEWKOWATA, MUŚLIN, KONWERSJA , BORDO, BOZIA, POSTAĆ, PODCENTRALA, BARWICZKA, JELEŃ SCHOMBURGKA, GLORIETA, AEDICULA, REFORMATOR, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, STRACCIATELLA, SPECYFIKACJA, KAWOWIEC, DWUMIAN NEWTONA, TRANSPOZYCJA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PRZYNALEŻNOŚĆ, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ŁOPATA, DOKTOR, KALETA, LUTNIARZ, NIESNASKA, ŁOBUZIAK, PNEUMATOLIZA, DETENCJA, BRAZYLIJSKOŚĆ, LURA, KONIEC, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, RENATA, NIBYPESTKOWIEC, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, KOMBAJN GÓRNICZY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PION, LANGUSTA, NOSIŁKI, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, LAKSACJA, BIERWIONO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KSIĄŻKA ADRESOWA, ZIĘCIASZEK, KAFEL, KONSERWA, HB, MIKROMETR, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ROZTWÓR STAŁY, FORMA, PRZEDZIAŁ, UCHWYT, SELEKCJA, DŻAGA, KARTUSZ, CHOCHOŁEK, JOAN, TOM-TOM, KARMAZYN, STOMIA, ODŁAMKOWY, DIATRYBA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GRAJCAR, OKO OPATRZNOŚCI, MAKATA, HIPOTROFIA, ODCIEK, DZIERŻAWCZOŚĆ, CZARNA KARTKA, ZAPACH, KUCZBAJA, KOSMETYK KOLOROWY, SŁUPISKO, KONTROLER, MELILIT, FLACHA, KALWARIA, WYGIĘCIE, DYSHARMONIA, AURA, PIEŚŃ, MARSREJA, KAMICA NERKOWA, PRZENOŚNIK, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, PAWĘŻ, ELIKSIR ŻYCIA, BASZŁYK, LATANIE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PIKA, SZATA, RYGIEL, WOLANT, FILIGRAN, FROTKA, POWIERNICTWO, FAJECZKA, KULT, LIMETA, PAROSTATEK, PROTEKCJONIZM, DUŃSKI, UMYWALNIA, SYFON, PÓŁKA SKALNA, MARKA, CZARNY PUNKT, NIEWYPARZONY JĘZYK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ZAPOŻYCZENIE, LAMPERIA, OPASKA, SOLIDARNOŚĆ, FERMENTOR, KOŁO, BESTIARIUSZ, KULTYWAR, SYRENA, BIELMO, NÓŻKA, JAŚMIN, WARIATKA, KRWOTOK, ALAIN, HOMOFONIA, KOŻUSZYSKO, GAMA, OPONENT, SZPILKA, ZJAWISKO, ZJAWISKO THOMSONA, DYMKA, SKUNKS, FOKI, PRZEWRÓT, FEERIA, MEMBRANOFON, JASTRYCH, CZOŁÓWKA, NAPPA, NIEWINNA KREW, CZERPAK, TEST, SŁUŻEBNIK, KIJEK, SUPPORT, MONOPOLISTA, PIERÓG, REKREACJA, KOLANO, FRASZKA, ?INWIGILACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.898 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANA LUB KAMIENNA ŁAWKA USTAWIONA W PREZBITERIUM; ZGODNIE Z NORMĄ TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANA LUB KAMIENNA ŁAWKA USTAWIONA W PREZBITERIUM; ZGODNIE Z NORMĄ TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STALLA drewniana lub kamienna ławka ustawiona w prezbiterium; zgodnie z normą tylko w liczbie mnogiej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STALLA
drewniana lub kamienna ławka ustawiona w prezbiterium; zgodnie z normą tylko w liczbie mnogiej (na 6 lit.).

Oprócz DREWNIANA LUB KAMIENNA ŁAWKA USTAWIONA W PREZBITERIUM; ZGODNIE Z NORMĄ TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DREWNIANA LUB KAMIENNA ŁAWKA USTAWIONA W PREZBITERIUM; ZGODNIE Z NORMĄ TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast