TEMAT, GŁÓWNY WĄTEK, COŚ O CZYM SIĘ MÓWI LUB PISZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDMIOT to:

temat, główny wątek, coś o czym się mówi lub pisze (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDMIOT

PRZEDMIOT to:

to, czego coś innego dotyczy, cel, obiekt jakiejś czynności lub stanu (na 9 lit.)PRZEDMIOT to:

to, czego się uczy w szkole, nauka, która została objęta programem nauczania (na 9 lit.)PRZEDMIOT to:

rzecz, materialny obiekt, coś stworzonego przez człowieka (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEMAT, GŁÓWNY WĄTEK, COŚ O CZYM SIĘ MÓWI LUB PISZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.311

FROTKA, LIST PRZEWODNI, NAPIĘTEK, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, POBIAŁKA, PRZETOKA, ZŁORZECZENIE, REZERWACJA, FIGURA DZIOBOWA, LEVEL, KONTROLA DOSTĘPU, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PIESZCZOSZEK, COŚ, WYSTRZAŁ, BILLBOARD, BIAŁE PLAMY, CHIMEROKSZTAŁTNE, SPIEK, POPULARNOŚĆ, BIURO ŁĄCZNIKOWE, MYJNIA SAMOCHODOWA, PRYSKAWKA, PROTOHISTORIA, PIŁKA MECZOWA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, MIECZ, OTWÓR, OGŁOSZENIE, LAS, NASTAWA, OCZKO W GŁOWIE, PRAGNIENIE, SEKS, KRAWĘDŹ, CZARNA KARTKA, WTRYSK, RÓŻA PUSTYNI, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, APATIA, PLECIONKA, JUMPSALING, SZCZEPONOGI, NAWÓZ SZTUCZNY, FUNGICYD, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, ANALIZA WARIANCJI, SIECZKA, PRAWIDŁO, PANEK, UPARTOŚĆ, SIOSTRA, WEZWANIE, SZTUCZNE ŻYCIE, KALIBRACJA, PÓJDŹKA, NOOBEK, CYGARNICA, KRÓTKI RÓG, WOLNY RODNIK, SOMATYZACJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, PRĄD, FRAGMENTACJA PLECHY, NALEGANIE, PEJZAŻ, BRYZOL, LITEWSZCZYZNA, BUCZYNA NIŻOWA, GARKOTŁUK, KULTURA PIEŃKOWSKA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, SPORT MOTOROWY, BIG BAND, BARWY NARODOWE, ZEGAR KWARCOWY, JEDEN, PŁYTA STOLARSKA, EURYTMIA, STROP KLEINA, OWOC, BAZAROWICZ, SCYT, LASERUNEK, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, DŻINN, MODERNA, KREM, RUNA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, OBSADKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, WĄŻ, WALC WIEDEŃSKI, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, GINEKOLOGIA, GNIEW, NIEMIEC, PRZEPRAWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, POJEMNOŚĆ POLOWA, TERMOREGULATOR, CENTRUM, SALSA, CIEPLARKA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, FAŁSZYZM, TERMOOBIEG, PODSKAKIWACZ, ROK PODATKOWY, SZKŁO WENECKIE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, PRAELEMENT, NIEDORZECZNOŚĆ, TABLOIDYZACJA, PAJĄK, BRZOZA, HARACZ, TERMOJONIZACJA, STREFA KONWEKTYWNA, MOTET, PIASTA, BAGPIPE, SOKOLE OKO, RYNEK PRACY, TRANSPOZON, OPINIOTWÓRCA, DIAGNOSTA, KATEGORIA, KĘDZIERZAWOŚĆ, WYWIAD, UTRAKWIZM, AKTYWNOŚĆ, KASETON, LODÓWKA, SMAR, FIKCJA LITERACKA, ZGORZEL, KORTYNA, PAS POOPERACYJNY, PIERÓG, SCHWANNOMA, OVERCLOCKING, NĘCISKO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, DUET, ZAKRZTUSZENIE, ZŁOTY DESZCZ, MARKETINGOWIEC, KRĄG, NIESPIESZNOŚĆ, BLOKADA, BANIECZKA, CYNAMON, INDUKTOR, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, TAŚMA, ELASTIK, DYM, PIECZYNG, POZIOM, DOM AUKCYJNY, RÓWNIK TERMICZNY, WETERYNARKA, KOREKTOR, AKTYWNOŚĆ, PIEROGI, WALIDACJA, WIETNICA, WIRTUALIZACJA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, CENOBIORCA, FUNDUSZ SOŁECKI, HAŁASOWNIK, ELITARNOŚĆ, POGROBOWIEC, HEGEMONICZNOŚĆ, RADIOLOGIA, RECEPCJA, KORONA DROGI, MINERAŁ AUTOGENICZNY, ODNOWICIEL, STRZELEC POKŁADOWY, KAZAMATA, MIŚ, DIAK, SKONIA, WINIETA, RÓJKA, ORNITOLOG, PUNKT WYJŚCIA, KONTRAPUNKT, CAR, FACET, DYFTERYT, WORKOWCE, WYZWOLICIEL, AGONIA, ZBRODNIA STALINOWSKA, SPRAWDZIAN, MRÓWKA, RAMA, OBYWATEL ŚWIATA, MISKA KLOZETOWA, KOLANO, JAGLANKA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, KREACJA PIENIĄDZA, SEPARACJA, PORA, CHOROBA FABRY'EGO, BELWEDER, NOMINALIZM, KOMORA GORĄCA, EFEKT LOTOSU, MAKABRYCZNOŚĆ, NIECKA BASENOWA, ANALOG, ROZJAZD, OGNIWO STĘŻENIOWE, MADONNA, SPLENDID ISOLATION, KADZIDEŁKO, EMERYTURA POMOSTOWA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ARMATKA, KUMOSZKA, SIEDZISKO, CUKIER, GENETYKA POPULACYJNA, ZNAK TOWAROWY, PRZEPADEK, KRENELAŻ, LAMA, RUDERA, SZPANERSTWO, PLINTA, GRODZISZCZANKA, ALKAZAR, KULCZYBA, NADKRWISTOŚĆ, CHAMSTWO, PERMISYWNOŚĆ, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, CHOWANIEC, FREON, PAPROĆ, KUBECZEK, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, CZOŁÓWKA, OFFTOP, SZPILKA, HENRYK, SINICA, SZAL, KONCENTRACJA, OBROŻA, PRANKO, POZYCJA BALETOWA, LIGOWIEC, FINLANDCZYK, PIKA, FRANKATURA WIELOKROTNA, KONSTYTUCJA, GUMKA, FIOLET GENCJANY, ONOMASTYKA, OKRES INTERGLACJALNY, HIPOPOTAMOWATE, OSAD, FILOZOFIA, PSYLOFIT, SETER, KLĄTWA, POSTERUNEK, KOORDYNACJA RUCHOWA, BIOSELENOLOGIA, KARIN, EPOKA, PRINSEPIA CHIŃSKA, SUPORT, KAPRALSTWO, RYZYKO NIEWYGASŁE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, CURIOSUM, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MODEL, CYGANOLOGIA, STAROŻYTNIK, RESORT SIŁOWY, SYNONIMIKA, SMACZNY KĄSEK, DOKUMENT LOKACYJNY, FERMENTOR, OBLAK, REKLAMIARZ, PRONIEMIECKOŚĆ, ?HALUCYNOZA PEDUNKULARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEMAT, GŁÓWNY WĄTEK, COŚ O CZYM SIĘ MÓWI LUB PISZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEMAT, GŁÓWNY WĄTEK, COŚ O CZYM SIĘ MÓWI LUB PISZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDMIOT temat, główny wątek, coś o czym się mówi lub pisze (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDMIOT
temat, główny wątek, coś o czym się mówi lub pisze (na 9 lit.).

Oprócz TEMAT, GŁÓWNY WĄTEK, COŚ O CZYM SIĘ MÓWI LUB PISZE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TEMAT, GŁÓWNY WĄTEK, COŚ O CZYM SIĘ MÓWI LUB PISZE. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x