SZTYLET LUB PUGINAŁ MALAJSKI, ZWYKLE O WĘŻOWATEJ KLINDZE Z BRUZDAMI I CZĘSTO MAŁĄ HACZYKOWATĄ WYPUSTKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRIS to:

sztylet lub puginał malajski, zwykle o wężowatej klindze z bruzdami i często małą haczykowatą wypustką (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRIS

KRIS to:

sztylet malajski o wężykowatej klindze i bogato zdobionej rękojeści (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTYLET LUB PUGINAŁ MALAJSKI, ZWYKLE O WĘŻOWATEJ KLINDZE Z BRUZDAMI I CZĘSTO MAŁĄ HACZYKOWATĄ WYPUSTKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.034

STYLO, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, RZECZY OSTATECZNE, ROSZCZENIE ZWROTNE, WŁÓKNO, POTENCJAŁ, SQUATTER, FASCYNATOR, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PRZEGLĄDARKA, ZANZA, PODRYDZYK OSTRY, KOŁTRYNA, STARZĘŚLA, TEATR, ANIMACJA, SZTABSOFICER, MAKINTOSZ, PRACA INTERWENCYJNA, MASŁO, DYMKA, STOS, WYKLUCZENIE, OKALECZENIE, MARSZ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, INTERNUNCJUSZ, GĘŚ, NASZYWKA, CIOS, SIEROCTWO SPOŁECZNE, MŁYN WODNY, MIZUNA, OBRUS, GAŁĘZATKA, PIESZCZOSZEK, KONFIRMACJA, SZMAT, HIPOTEKA, MECHOWCOWE, ATRAPA, TARGANIEC, MIESZEK, WĘZEŁ, KANAŁ BURZOWY, FUGA, ŁĄCZNIK, GŁOS, KOD GENETYCZNY, KALWARIA, KANCZYL MALAJSKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SMAK, PRÓBA, WYRAZY, PACHCIARKA, LOGIKA ZDAŃ, OKA, CZARNA KOMEDIA, TROCINÓWKA, BASKINKA, WOŹNY, HANDEL NARĘCZNY, PRZEKAZIOR, STACJE ZLEWNE, DRENAŻ LIMFATYCZNY, HARCERKA, KARAKUŁY, TETRAPOD, PULPIT, REA, LODOŁAM, KURAK, KOPANINA, BOMBERKA, MAZUREK, SZNYCEL, BELKA, JAZ, MARSZ PATROLOWY, DOJRZAŁOŚĆ, OWOC POZORNY, WADA DREWNA, INTERESOWNOŚĆ, ROKIET, POWÓD, CHIŃSZCZYZNA, BEZGŁOWOŚĆ, KAŁAMARZ, PAWILON, SZKODNIK, GÓRKA, SZTAMBUCH, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ATMOSFERA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SPAMER, WOAL, OLEJ LNIANY, WRĄB, PIECZĘĆ, NIERÓWNOŚĆ, NOSZE, BEKON, PRZEPOJKA, LISTEK, PODATEK, KOMBAJN GÓRNICZY, DUSZNOŚĆ, IRENA, PAŃSZCZYŹNIAK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PIĘTNO, TRANSFER BIEŻĄCY, MODEL, AWANS, PREZYDENCJA, ZRAZIK, ALBULOWATE, NAGIEL, PRZYKWIATEK, TRANSFER BUDŻETOWY, NÓŻ DO CHLEBA, SUBSTANCJA DODATKOWA, TENOR, ŻYWOTOPIS, POJAZD ZAPRZĘGOWY, MLEKO, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, WYŁADOWANIE KORONOWE, OTWÓR, PLAN SYTUACYJNY, KACZUGA INDYJSKA, MŁODZI, OWAD, WIBRACJA LABILNA, KAPITUŁA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, STRONA WWW, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, STRZAŁKA, ADAPTACYJNOŚĆ, BIS, PIKIETA, CEMBROWANIE, POSTERUNEK, KONSYGNATARIUSZ, CEWKA INDUKCYJNA, ARKUSZ POETYCKI, TUPAJA POSPOLITA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BEZ, KOALICJANT, ASTRAGAL, WARTOŚĆ OPAŁOWA, SITO, PIERWSZA DAMA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, UZYSK, JEZIORO GLACJALNE, POLE GOLFOWE, ANALOG, KICAJ, KOŁPAK, NIERUCHOMOŚĆ, BORDER, ZASADA PODCZEPIENIA, TEKA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, JARZĘBINÓWKA, PRACE KONSERWACYJNE, HANZA, MAŁE, PERKALIK, WIELKA JEDNOSTKA, FALA WZROSTOWA, NIĆ, OSOWIAŁOŚĆ, DANIE ARBUZA, SZCZEĆ, LIMETA, SUMA KONTROLNA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, SKALA, STÓŁ, EKSPOZYCJA, SUPERKOMBINACJA, RIDE, KLUCZ OBCY, CHIŃSKI, IWO, RÓW PRZECIWPANCERNY, GRANICA, NOSÓWKA, DZWONY RUROWE, PRZYLEPKA, AUTOBUS CZŁONOWY, DZIKARZ, RENKLODA, OWALNICA, IRC, FUNKCJA CELOWA, HAMBURGER, KLEIK, BICZ BOŻY, SUBDOMENA, ZIELONE, DROGA BEZPRZETARGOWA, ZNIECZULENIE, ANDRUS, MADONNA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, FACIO, TANDEM, HYBRYD, DUSZA, SEKSUOLOGIA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SKRA, RACJA, NEKTARNIK, WAPNO, INSTALOWANIE, DOMEK DLA LALEK, EGZORCYZM, IMPOST, ALPAKA, RACJA, SKRZYDŁO, LILA, LIBELLA, ZAWIKŁANIE, BYDLAK, WARTOŚĆ, BBS, KLASTER, ALEUCKI, FARBKA, TEMAT, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, OTRUCIE, WILIA, REMONT KAPITALNY, KSIĘŻULKO, OKULARY, APSYDA, PUBLIKACJA, WZIERNIK, BAREŻ, DUMPING, PRZEKŁADNIA, GLORIETA, WISIOREK, STÓŁ WARSZTATOWY, IN MEDIAS RES, SOLIDARNOŚĆ, DERMOKOSMETYK, STREAMING, TRANSFERAZA, NASTAWA, RAMA, MIKOZA, DOM TOWAROWY, FALA, PASJA, DWUDZIESTY SIÓDMY, PODZIAŁKA, ZNAK PISARSKI, OBRÓT SPECJALNY, SKRZACIK, PIANA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TRIANGUŁ, LINIA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SMALCZYK, KREDENS, S/Y, LAMPA KSENONOWA, SIATKA, NAROST, KINDŻAŁ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, PIERWOTNIAK, WTRYSK, UKŁAD WIELOKROTNY, SEKRECJA, WARP, RAMIENICOWE, DWUDZIESTY PIĄTY, KOMÓRECZKA, TUBA, STEROWIEC SZKIELETOWY, MOŁODYCA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, TRIANGULACJA, RENCISTA, SPAMIK, ŁAPACZ, ?POJĘCIE LOGICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.034 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTYLET LUB PUGINAŁ MALAJSKI, ZWYKLE O WĘŻOWATEJ KLINDZE Z BRUZDAMI I CZĘSTO MAŁĄ HACZYKOWATĄ WYPUSTKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTYLET LUB PUGINAŁ MALAJSKI, ZWYKLE O WĘŻOWATEJ KLINDZE Z BRUZDAMI I CZĘSTO MAŁĄ HACZYKOWATĄ WYPUSTKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRIS sztylet lub puginał malajski, zwykle o wężowatej klindze z bruzdami i często małą haczykowatą wypustką (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRIS
sztylet lub puginał malajski, zwykle o wężowatej klindze z bruzdami i często małą haczykowatą wypustką (na 4 lit.).

Oprócz SZTYLET LUB PUGINAŁ MALAJSKI, ZWYKLE O WĘŻOWATEJ KLINDZE Z BRUZDAMI I CZĘSTO MAŁĄ HACZYKOWATĄ WYPUSTKĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SZTYLET LUB PUGINAŁ MALAJSKI, ZWYKLE O WĘŻOWATEJ KLINDZE Z BRUZDAMI I CZĘSTO MAŁĄ HACZYKOWATĄ WYPUSTKĄ. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast