ZAMKNIĘTE POMIESZCZENIE NA PARKINGU, STANOWIĄCE PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA LUB PARKOWANIA SAMOCHODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOKS GARAŻOWY to:

zamknięte pomieszczenie na parkingu, stanowiące przestrzeń do przechowywania lub parkowania samochodu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMKNIĘTE POMIESZCZENIE NA PARKINGU, STANOWIĄCE PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA LUB PARKOWANIA SAMOCHODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.903

DĘTKA, DRABKA, MOZART, BARETKA, KAZAMATA, PODSKOK, GĄSIOR, RUBELIT, MOSTEK KAPITAŃSKI, SADOWISKO, PARKIET, PRZEDMIOT, SPÓŁKA POWIĄZANA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KLUCZ OBCY, SREBRO PIORUNUJĄCE, LAS, NARKOTYK MIĘKKI, NOWALIA, ABSORPCJA, PORCELANKA, PLAN MOBILIZACYJNY, TERMOMETR RNA, CZAS FABULARNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ANALOG, POŁĄCZENIE, DŻET, LOKAL, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ZŁODZIEJKA, KACZKA, SKÓRZAK, KOLANO, NORDYCKOŚĆ, HANOWER, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ESENCJA, KALIBRACJA, CUMULONIMBUS, CZWÓRKA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, STRAJK OKUPACYJNY, PYZY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, LOGOFET, DEGRADACJA, KARKÓWKA, RACA, BADANIE JAKOŚCIOWE, CHODZĄCY TRUP, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, BĄBELEK, SIŁA, SZEŚĆSETKA, WAGA, LĘK, PRZESTRZEŃ DYSKOWA, KONDENSACJA, STATEK, OBJAWIENIE, HAFCIARSTWO, WĄSONÓG, OBRĘCZ, TROLLKONTO, ODBITKA, MANEŻ, CIĄG GEOMETRYCZNY, KULCZYBA WRONIE OKO, ODPRAWA CZASOWA, ZESTAW, OKULARY, KARAWAN POGRZEBOWY, ZBLIŻENIE, JUBILER, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BROŃ BIOLOGICZNA, SZARPANKA, KAMUFLAŻ, IMPRESJA, SMOCZEK, ROTUŁA, CHMURSKO, ROZSTAW, RUNA, BOMBARDON, KRĘGARSTWO, SYMPOZJON, KOMENDA, TROPIK, PIĘTA ACHILLESOWA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KOŁTRYNA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ZGRED, MIEJSCE, TERMOREGULATOR, KONURBACJA, GRZYB NIEJADALNY, PODSTEROWNOŚĆ, PEAN, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, DOMY, BEZCZYNNOŚĆ, TAKSON MONOFILETYCZNY, SŁOMA TARGANA, DROBNICA, HUNTER, PEDAŁÓWKA, KET, KASETON, WIERTŁO, ENTEROKOK, MITOLOGIZM, ETERY, ANETA, PALMA, ZARZUT, MANIOK, BŁAZENEK, CIEMNICA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, BAŁAMUTNICA, POCZEKALNIA, FUNKCJA GREENA, MASZYNA DO PISANIA, PRZEPLOTNIA, SASZETKA, RÓWNONOGI, STRACCIATELLA, SZAŁWIA, OBROŻA, WYROSTEK FILTRACYJNY, AGENCJA, BAZAROWICZ, PODUSZKA, LINIA ZABUDOWY, ARYTMOMETR, OCZAROWIEC, POTOK, MIĘTÓWKA, DIADEM, CIOTCZYSKO, CIĘGNO KOTWICZE, PANTOGRAF, FARBA, ŚWIATŁO, ZANZA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KONTAKCIK, KARP PO KRÓLEWSKU, KONWOLUCJA, ŁOPATA, OKRĘT SZPITALNY, DOCHTÓR, SERWIS, LODOWICA, PŁUCZKA, TYTUŁ PRASOWY, CHRYZOFITY, TĘPOLISTKA, TRAIL, BIOCHEMIA, ODPRZĘG, CERAMIKA SZNUROWA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, JACK, LICENCJA POETYCKA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, KLASYFIKACJA ABC, SPIŻARKA, GARDEROBA, ANTYPAST, SZPILKOWE, KLISZA, MASKARON, KOŁPAK, RELIKWIE, MLEKO, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SPRZEDAWCA, PORĘBA, ŹRÓDŁO TERMALNE, MOLESKIN, KATAR, ROŚLINA DWUPIENNA, NAJEM OKAZJONALNY, TAŚMA FILMOWA, ADRES WZGLĘDNY, KASA, DELUWIUM, KERATOPLASTYKA, PUZDRO, USZAK, PRYMULA, POZYCJA, CZYNNIK CHŁODNICZY, GARDZIEL, LEONOW, PIANISTYKA, MIĘDZYRZĄD, TRANSFORMATORNIA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PĄK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, BIUSTONOSZ, TINGEL-TANGEL, ENTOMOFAGI, ASFALT, HARISSA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, HIEROGLIFY, INWIGILACJA, SIOSTRA, WNIEBOWZIĘCIE, CHOROBA PROMIENNA, JEDNOPŁAT, BERŻERA, CZTERNASTY, WIBRACJA, HEBAN, KĄPIEL, TRAGIZM, CAŁKA PIERWSZA, WSPÓŁKATEDRA, BIAŁY, GORSET ORTOPEDYCZNY, KRECIK, LEKCJA, RODNIK, CZARNA LISTA, DZIEWUSZKA, FLAKONIK, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, FILTR, PRĄTNIK SREBRZYSTY, RYWALIZACJA, MIKSER, OBUCH, BARWA, SKRAJNOŚĆ, MAGNEZJA, PION ŻYROSKOPOWY, ŚWIECA, OLIWA, WYSTĘPOWANIE, BALDACH, KOSZT INWESTYCYJNY, KOSMETYK SAMOCHODOWY, JAZDA, EMILY, BENCHMARK, ANTYDOGMATYZM, SKŁAD, PARTNERKA, SZPONA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, TRANSKRYPCJA, BEMAR, KOSMOGONIA, KRZYŻÓWKA, ŚMIETANKA, SSANIE, NACISK, SKAJLAJT, SERIA, MAJÓWKA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, WEŁNIAK, DROGA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ŁAŃCUSZEK, ŹRÓDŁO POLA, SAMIEC, CYSTERNA, NOOB, SKRZYPOWE, POMYŁKA, KOLEŻANKA PO FACHU, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, POMADKI, PRYMARIUSZ, JĄKANIE, BELKA, DEFILADA, ZBROJA ŁUSKOWA, DYSZKANCIK, FUSY, TARNOWIANIN, AKROPOL, OBSADA, NAWIETRZNIK, ROSZPONKA, GNIOT, ?BAGAŻOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMKNIĘTE POMIESZCZENIE NA PARKINGU, STANOWIĄCE PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA LUB PARKOWANIA SAMOCHODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMKNIĘTE POMIESZCZENIE NA PARKINGU, STANOWIĄCE PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA LUB PARKOWANIA SAMOCHODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOKS GARAŻOWY zamknięte pomieszczenie na parkingu, stanowiące przestrzeń do przechowywania lub parkowania samochodu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOKS GARAŻOWY
zamknięte pomieszczenie na parkingu, stanowiące przestrzeń do przechowywania lub parkowania samochodu (na 12 lit.).

Oprócz ZAMKNIĘTE POMIESZCZENIE NA PARKINGU, STANOWIĄCE PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA LUB PARKOWANIA SAMOCHODU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - ZAMKNIĘTE POMIESZCZENIE NA PARKINGU, STANOWIĄCE PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA LUB PARKOWANIA SAMOCHODU. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x