ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALKA to:

zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALKA

FALKA to:

zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca (na 5 lit.)FALKA to:

tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma (na 5 lit.)FALKA to:

rodzina funkcji, z których każda jest wyprowadzana z funkcji macierzystej za pomocą przesunięcia i skalowania, zastosowanie w analizie i przetwarzaniu sygnałów cyfrowych (na 5 lit.)FALKA to:

przewód grzejny, którego oś ma kształt linii falistej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.010

SULFAMETOKSAZOL, BESTIARIUSZ, PRODUKT, MIMETYZM FORMALNY, SZAFLIK, DANINA, TRĄBKA, MOLINO, ARSENIAN(III), DIETA ASPIRYNOWA, KLESZCZOWATE, HIPOTROFIA, WSKAZ, OKIENKO TRANSFEROWE, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ALDEHYD, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KALINA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, DZIAŁ, KORDON, LASECZKA, STACJA POMP, EMENTALER, KERATOPLASTYKA, SUMA, TEST NASKÓRKOWY, KILOMETR NA GODZINĘ, STRUKTURA, MEDIALNOŚĆ, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, BIAŁE NOCE, ROPOWICA KŁĘBU, CIENNIK, WĘZEŁ GORDYJSKI, JACHT, SEMINARIUM, WITEKS CZCZONY, PANTALONY, STAROŚCIŃSKI, USZKO, PASJONAT, STAN WOLNY, POPITA, ŚMIECISKO, KOSODRZEWINA, ANNA, LINIA ŚREDNICOWA, POPRĘG, AMORY, SZNAPS, FASOLA, KOMIN, KRAS, KOMISJA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, METODA KASOWA, BAREŻ, IRLANDZKOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, ANTABA, PATRYLINEARNOŚĆ, SKALA, KONCYLIACJA, REDAKTOR NACZELNA, HULK, REWALIDACJA, FALA MORSKA, RAKIETA, LUFA, AWIZO, INDYK, LIPA, PIELGRZYM, DEKLARACJA, SKARYFIKACJA, KANU, MAŁPA, PODKÓWKA, KISZKA PASZTETOWA, DŹWIGNIA FINANSOWA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, GLONY ZŁOCISTE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SALA, DERMOKOSMETYK, SZAŁAŚNICTWO, JASTRYCH, SAMOTNA MATKA, KUBECZEK, CZAPKA WĘGIERSKA, PRZERWANIE, PINGWINARIUM, CYZELATORSTWO, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KARMELEK, EUCHARYSTIA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, XSARA, PROPAROKSYTON, BASEN, REWITALIZACJA, STOPIEŃ ETATOWY, GOSPODARKA WODNA, BATAGURY, SIEROTA ZUPEŁNY, GAJA, PRZEWÓD JEZDNY, REFERENCJA, PORTUGALSKOŚĆ, DĘTKA, JAŁOWIEC POSPOLITY, PODRZUT, SIOSTRZYCZKA, FAB LAB, PTASZEK, SIOSTRA, RUNO, DRZEWKO, POZIOM, DZIEWIĘTNASTKA, DZIEWIĄTKA, KRZYŻÓWKA, TWARDZIEL, NERW, KATAPULTOWANIE, LINIA NABOCZNA, STORYTELLING, SEPTET, RĄCZNIK, BEFSZTYK, NIEZDOLNOŚĆ, KROPLA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, KREPA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, POZIOMICA, SPRZEDAWCA, PROMENADA, WPADKA, SZMER, ZBIÓRKA, MELON, STROP KLEINA, PAPAD, BAND, AURA, POWSTANIE, GICZ, PŁEĆ, PODZIEMIE, ZIMÓWKA, ROŻEK, PLACEK, WIERNOŚĆ, SARDELA EUROPEJSKA, HULAKA, OSPA, SPACEREK, SKUN, KULFONIK, WITRYNA, NOTOWANIA, FĄFEL, KONTROLA DOSTĘPU, SYNONIM TAKSONOMICZNY, GEORGE, MOTYWIK, SPULCHNIACZ, CHROBOTEK, REFORMA ROLNA, GRZYBIARSTWO, EMPIRYZM, BAGAŻOWY, GENERACJA, WYRAZY, REGENERACJA, WŁADZUCHNA, KATEGORIA, MEMORANDUM, OBRAZOBURCA, STWARDNIENIE GUZOWATE, WODOWSKAZ, ŁADOWNICA, BAJKA, FALA, BASKINA, PRODUCENT, TRAFIENIE, DYPODIA, OPCJA TERMINOWA, KŁAK, SPÓD, BARWNIK SPOŻYWCZY, MAJĄTEK, INDUKTYWNOŚĆ, TYNK, REZYDENT, SZEWRON, NADWYŻKA, NALEWKA, POGODNOŚĆ, KŁOSEK, FALKA, LEJTNANT, BATYST, USTNIK, OCIEKACZ, REGISTER, NACIĄG, KOPNIAK, FILET, NUMEREK, KOTŁOWNIA, PASZTET, UBRANIE OCHRONNE, WĘGIEL SAPROPELOWY, ITALIAŃSKI, PODWYMIAR, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, CHÓR, MAKARON, SALA, PARCIE KORZENIOWE, PRZEMIENNIK AMATORSKI, MORWIN, PAKA, ISTOTA FANTASTYCZNA, ŁOŻNICZY, DEMENTI, KONGEROWATE, SKARB, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DWURÓG, TANIEC, LOT CZARTEROWY, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, KARTAUN, NEUROMEDIATOR, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, CHOROBA ZASADOWA, FALKA SYMLET, KET, TRAŁ, JEDENASTY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KONTRAKT TERMINOWY, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, NOTA PROTESTACYJNA, OBRONA, BBS, PIGULARZ, BOCIANIEC, PRACA DOMOWA, ALAN, GLACE, WŁÓKNO, ZŁOTA KLATKA, KOŃ CUGOWY, GAJ, PAZUR, BETON JAMISTY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, CYBUSZEK, SZYCH, KADŁUB, CAR, SONDA, SASZETKA, AGENCJA RATINGOWA, MUSZLA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PIERSIÓWKA, WYSTAWCA, BABULINKA, KULCZYBA WRONIE OKO, BERET, NIEBIOSA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WIEŃCE, PĘDNIK CYKLOIDALNY, KASZA, KASATA, SZERYF, ADHEZJA, WYROSTEK BARKOWY, MINOGOWATE, ECHOLOKACJA, ZESPÓŁ, SZPETOTA, FLAMBIROWANIE, PODZIEMIE, OMDLAŁOŚĆ, BUT NARCIARSKI, AKTYWNOŚĆ, JER SŁABY, SZAGRYN, TRASA ŚREDNICOWA, ?LISTA STARTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALKA zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALKA
zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x