Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALKA to:

zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALKA

FALKA to:

zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca (na 5 lit.)FALKA to:

tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma (na 5 lit.)FALKA to:

rodzina funkcji, z których każda jest wyprowadzana z funkcji macierzystej za pomocą przesunięcia i skalowania, zastosowanie w analizie i przetwarzaniu sygnałów cyfrowych (na 5 lit.)FALKA to:

przewód grzejny, którego oś ma kształt linii falistej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.349

OCHRONA INDYWIDUALNA, KONWENT, SZOT, KONTROLA, PATOGENICZNOŚĆ, ŁUPEK WĘGLOWY, DECEPCJA, ŻÓŁW MALOWANY, PRANKO, INSTYTUT, SOBÓR, ARABIKA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, INSEKT, ODSYŁACZ, EMBARGO, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, DZIAŁANIA, RZECZOWNIK, PRACA DOMOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, HLAK, WYRÓB MEDYCZNY, DOŻYWOCIE, ŁUSKA, DYFUZJA KULTUROWA, SZKLIWO CERAMICZNE, HULAKA, SŁODKA BUŁKA, FELDMARSZAŁEK, MARSKOŚĆ, ŻYDOWSKOŚĆ, BULWA, TAMBUR, BASTEJA, FAZA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ORBITER, POWSTANIE, ADAGIO, DETEKTOR JONIZACYJNY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, BASEN, DRAMATYCZNOŚĆ, PASTERZ, PRZEPRÓCHA, BOCZEK, SERWETECZKA, SPŁAWIK, LEGENDA, DZIECINKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BRUDY, PRASOWANIE, STYPENDIUM SOCJALNE, ŁUPEK WĘGLISTY, NIECHLUBNOŚĆ, WERTYKULACJA, ODGROMNIK, OWOCNIA, GRZEBIEŃ, ŻACHWA, TRUSIĄTKO, PISIOR, PODKOWA, PAPIER WELINOWY, ODPŁYW, PORCJA, SZPRYCKA, PUKLERZ, HANZA, PRZEDNÓWEK, FLESZ, CHODNICZEK, BULLA, DRAMATYKA, INTERVIEW, LINIA ŚNIEGU, OPINIA PUBLICZNA, KIEŁBA, PALATYNKA, NIESPAW, ŁUPEK SAPROPELOWY, SĄSIEDZKOŚĆ, MELANODERMIA, BIELMO, ORGAN, PIEZOMETR, TEUTOŃSKI, SZEREG, LINIA WIDMOWA, KONTYNGENT, OBLĘŻENIE, KONDOMINIUM, KRYSZTAŁ, BARWICA, HAUST, BROKER UBEZPIECZENIOWY, OBJAW, LOT BALISTYCZNY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CEZURA, POWSZECHNOŚĆ, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, CENTRUM, KNEDLE, PÓŁTORAK, GUMA, DZIEWICA KONSYSTORSKA, KĘPKA, ZASILANIE, KORD, BRANŻA, SPRAWNOŚĆ, FACH, KILOMETR NA GODZINĘ, PALISADA, ODEZWA, ORGAN, SEKSUOLOGIA, KONTRAKT TERMINOWY, SZKLARKA, LISTA STARTOWA, MORŚWIN DALLA, PIERWOTEK, MISO, MARSZ, ASESOR, PAŁANKA, OSTATNIE POŻEGNANIE, ZNAJOMY, WIGOŃ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, GERMAŃSKOŚĆ, SARENKA, PLEWA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, WYRAŻENIE, ROZBIERANKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, JĘZYK OBCY, KRZYŻ PAPIESKI, DWUDZIESTY SZÓSTY, LATAJĄCE SKRZYDŁO, WIECZNE PIÓRO, WYSYP, GRZECHOTKA, MATERIAŁ SKALNY, BRZECZKA PIWNA, WĘZEŁ, AKCEPTOR, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, MAŹNICA, DIAFANOSKOPIA, POMYLENIEC, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, MAŚLANKA, KOJEC, MUFKA, MEDALION, PACHCIARZ, SPORT ZIMOWY, PRZEPADEK, TERCJA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, KAPOTAŻ, KAZAMATA, GRANAT, ZAGRANIE, WYŚCIGI, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, KUMOTER, PASEK, ROKIET, GRYLAŻ, FONDUE, EKSTREMOFIL, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, PANEL STEROWNICZY, KOSMONAUTA, IMINA, KOPROWINA, SOŁTYSOSTWO, NÓŻKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KONDENSACJA, WROŚNIAK, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, NIEŻYCIOWOŚĆ, JARZYNKA, HAYDN, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KAZACZOK, WARP, ZWORKA, BROŃ JĄDROWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ŚNIEŻNIK, REALIZM, KUTER UZBROJONY, DYSTYCH, SIEROTA, PASZTETÓWKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, WIEŻA SZYBOWA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, GRANAT, ULGA REMONTOWA, OPIS, ACETAL, UGNIATARKA, PARALAKSA, PERIOD, STYPENDIUM, ROŻEK, RÓJ, FORT, ALLEGRO, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, RYNKA, PRZYBYTEK, BALSAM KANADYJSKI, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KAJMAKAM, KILOBAJT, WOLANT, NAROST, PIERÓG KARELSKI, WANIENECZKA, FALOWNIK PRĄDU, FAŁ, PŁACZ, ŁUPACZKA, TATUŚ, KUBEK, ACID WESTERN, PRAWNICTWO, SUMA, MIARKOWNIK SPALANIA, OPUS, KAPRALSTWO, KOK, ARGENTYŃSKOŚĆ, PAUTSCH, KREACJA, METRYKA, KOMBAJN GÓRNICZY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, WŚCIBSKOŚĆ, SAKRALIZACJA, SKRAJNA PRAWICA, EOLIA, ZARODEK, TRANSEKT, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, OWOC RZEKOMY, SYFON, OBŁĄKANIEC, MUŚLIN, SALAMANDRA KAUKASKA, CZARCIE NASIENIE, STOSUNEK, MYDELNICZKA, HEDONIZM ETYCZNY, PÓŁCIEŃ, CZŁON SKŁADNIOWY, REWITALIZACJA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, EMPIRYZM GENETYCZNY, RAMPA, SMOCZEK, DREWNO KĘDZIERZAWE, KONEW, ŚLIZGAWKA, DYSKRECJONALNOŚĆ, KALWARIA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, POLSKI-SLOWNIK.PL, KARBONATYT, CZARNA KARTKA, GAZ SYNTEZOWY, DROMOS, ŚMIECISKO, ECHOLOT, ROBOTA, DRAMATYZM, KRÓLIK FLORYDZKI, TYKA, POWIEŚĆ S-F, KOLONADA, RAUT, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SIECZKA, PIEPRZ ZIELONY, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, RAGDOLL, SZCZĘK ORĘŻA, KULT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.349 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: FALA - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
falka, zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALKA
zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x