WYDZIELONA, WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA O ROZMAITYCH ZASTOSOWANIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMORA to:

wydzielona, wewnętrzna część maszyny lub urządzenia o rozmaitych zastosowaniach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMORA

KOMORA to:

w anatomii zagłębienie w organach (np. komory mózgu, serca, oka) (na 6 lit.)KOMORA to:

mieszkalna część nory zwierzęcia (na 6 lit.)KOMORA to:

część zalążni, w której znajdują się nasiona (na 6 lit.)KOMORA to:

szczelnie zamykane pomieszczenie, w którym panują specyficzne warunki (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielkie pomieszczenie do przechowywania żywności (na 6 lit.)KOMORA to:

izba, alkierz w dawnych chatach lub dworkach szlacheckich (na 6 lit.)KOMORA to:

duże, podziemne wyrobisko (na 6 lit.)KOMORA to:

zagłębienie w skale, jaskini (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielka izba zwykle bez okien, służąca dawniej do przechowywania odzieży sprzętów, żywności (na 6 lit.)KOMORA to:

niewielka izba mieszkalna w domach wiejskich (na 6 lit.)KOMORA to:

jakakolwiek zamknięta przestrzeń, pomieszczenie (na 6 lit.)KOMORA to:

szczelne pomieszczenie dla nurków; umożliwiające regulację panującego w nim ciśnienia (na 6 lit.)KOMORA to:

obszerne wyrobisko górnicze wykute w skałach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONA, WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA O ROZMAITYCH ZASTOSOWANIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.347

ŁUSKA, BŁĄD LEKARSKI, DYMNICA, KARTA WIZYTOWA, MIRLITON, TWÓR GRZYBNIOWY, KUNDMAN, FETYSZYZM, KOSMONAUTA, GEM, LIPOLIZA, MROŹNIA, GAMBIT, WYCIERACZKA, PNEUMATOLIZA, KRWIOŻERCZOŚĆ, AMONIACZEK, OPERACJA, KAPISZON, MUFLA, CHLEB, UZIOM, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PLAKAT, KARMELEK, SONIFIKACJA, POZYCJA RYGLOWA, WESTWERK, PYSK, CIASNOŚĆ, PRZEMYT MRÓWKOWY, WIELOKĄT, SKRZYDŁO, ĆWICZENIE, BRYZOL, KLAUZULA WALORYZACYJNA, DYSCYPLINA NAUKOWA, BLAT, BORIS, REŻYM, CZASZA, OSTROKÓŁ, KLUCZ, NANOŚNIK, NĘCISKO, PRZELICZNIK, SKŁADAK, TARTAK, NARĘCZAK, UDAR, KOŁECZEK, RÓŻE, BARCHAN, KOMORA WILSONA, TONAŻ, PROFIT, TAROK, ŁĘK, MISKA, NIEBIOSA, MANIERA, CUG, ZATOKA, BELKA, MASZYNOWNIA, EGZONUKLEAZA, BLASZKA, FISZUTKA, MASZYNA DO PISANIA, ŚMIERDZIUCH, ROZKŁAD, DROGI RODNE, GEOFIT KORZENIOWY, KOMORA WULKANICZNA, GIROSKOP, PRZESTRZEŃ HILBERTA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, BUTERSZNIT, OBŁOK SREBRZYSTY, KISZKA STOLCOWA, CZESKI BŁĄD, ANTEPEDIUM, FURGON, SALATERKA, FOSFORYT, OPARY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KOMORA, METAL CIĘŻKI, ALLELOPATIA, ADAPTOR, KULTYSTA, ZOOFAG, POMIAR, GAJA, STACJA POMP, WŁĄCZNIK, RĘKA, KOLORYSTYKA, FORLANA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, SPRYCIULA, KANTATA, ZWAŁA, MYRMEKOFIL, MIESZACZ, SZÓSTA CZĘŚĆ, PUSTELNIA, NIEREGULARNOŚĆ, POKOLENIE, ŻÓŁW LEŚNY, JUDASZOWIEC, SZCZELINA, CYFRA, KOPALINA STAŁA, TĘPICIEL, LICO, LAMPKA MAŚLANA, MROCZEK BRUNATNY, TOKSEMIA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, BUŃCZUK, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KLEJ, PONCZOWNICA, WICEDZIEKAN, ZNAMIĘ BECKERA, ZACHŁYŚNIĘCIE, ANGIELCZYK, ŚRODEK MASY, DŁAWIK, RATA, GALERIA, LAGUNA, KOLONIZATOR, ZNAJDA, FLESZ, KALWARIA, RAJZBRET, ORBITA, GLORIA, MASZYNA ENERGETYCZNA, SAMOOBRONA, INWESTOR, PIRACTWO, OŁATKA, PYŁ, TYRANIA, REWERS, ROZDZIAŁKA, KROKODYLEK, ZIMÓWKA, MARKIZA, WIĄZADŁO, MIKRONEZJA, ROM, GŁOWNIA, REMITENT, WYCHODŹSTWO, ZASTRZALIN, POMOC, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KRÓLEWICZĄTKO, NUROGĘŚ, KWADRANT, DOSADNOŚĆ, ZASTRZALIN, OKULARY, ANTENA YAGI, FETA, KĘPKA, DEINSTALACJA, MOSKALIK, POMPA INFUZYJNA, SKIPASS, SZPATUŁKA, LASERUNEK, ZATRUDNIENIE, GŁUPKOWATOŚĆ, PUŁAP, KOSMITA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, CIENNIK, OWOC POZORNY, UKŁAD KRWIONOŚNY, REMIZA, JON, ŁAŹNIA, SKATING, BEKON, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, HAFT, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, SKŁADAK, SZLACHAR, SIODŁO, DYSKALKULIA, KASETON, WOLE, AMORFIK, NANERCZ, SEZON, PODBRÓDEK, ERPEG, TŁUMIK, MATURA, LIFTING, USTERZENIE PIONOWE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ODPŁYW, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, BARSZCZ, ŚRÓDMIEŚCIE, ZAKŁAD, BEKHEND, NORRLAND, GRUPA WSPARCIA, RUMSZTYK, SZYNA, CYZELATORSTWO, CHLOASMA, GOŹDZIENIEC, KATOLIT, PASTORALE, SKAJLAJT, WAPER, KOMORA FERMENTACYJNA, PLACEK, PORZĄDEK PUBLICZNY, CYGARNICA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, BEZGŁOWOŚĆ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, MAŁA OJCZYZNA, POWINOWACTWO, BORDO, BERLACZ, GRENADYNA, GWAJAKOWIEC, PRZEPIĘCIE, IDIOMAT, INDIANKA, PIKA, CZARTER, POWTÓRZENIE, STRĄT, KOŁO POLARNE, CZOŁDAR, REFLEKS, PRZYŁĄCZE, TERMINAL PASAŻERSKI, DUPCIA, ŚWIATŁO CZERWONE, SŁUŻALCZOŚĆ, GRABINA, PROGRAMOTWÓRCA, WARSTWA KULISTA, BRZOSKWINKA, SPŁUKIWACZ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KINKAN, OSTRUŻYNY, APARTAMENT, BRĄZOWNIK, PIĘTRO, FALA WODNA, MOSH, VIOLA BASTARDA, AGRESJA, OBSADKA, NÓŻKA, RAMIĘ, CIEŃ, BAGIETA, MASOŃSKOŚĆ, KONDYCJA FINANSOWA, STARORZECZE, KAMIENIARZ, CIAŁO OBCE, PRAŻUCHA, KRAN, BIFURKACJA, JĘZYK OBCY, TRANSGRESJA, GENERACJA, TAPETA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WĘGLÓWKA, OBRĘCZ, USTRÓJ, OPINIOTWÓRCA, EMENTALER, RÓW MELIORACYJNY, AKALKULIA, NOC ASTRONOMICZNA, DIAGNOSTYKA, NÓŻ DO CHLEBA, ?WSZECHSIŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONA, WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA O ROZMAITYCH ZASTOSOWANIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONA, WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA O ROZMAITYCH ZASTOSOWANIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMORA wydzielona, wewnętrzna część maszyny lub urządzenia o rozmaitych zastosowaniach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMORA
wydzielona, wewnętrzna część maszyny lub urządzenia o rozmaitych zastosowaniach (na 6 lit.).

Oprócz WYDZIELONA, WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA O ROZMAITYCH ZASTOSOWANIACH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WYDZIELONA, WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA O ROZMAITYCH ZASTOSOWANIACH. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast