PODWODNA CZĘŚĆ KADŁUBA JACHTU W POSTACI PIONOWEJ PŁETWY; ZWIĘKSZA STATECZNOŚĆ JACHTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALSZKIL to:

podwodna część kadłuba jachtu w postaci pionowej płetwy; zwiększa stateczność jachtu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODWODNA CZĘŚĆ KADŁUBA JACHTU W POSTACI PIONOWEJ PŁETWY; ZWIĘKSZA STATECZNOŚĆ JACHTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.094

HEŁMIATKA, BUKSA, WIENIEC, DOLNA SAKSONIA, PIŁOGON, FILANDER PRĘGOWANY, STRZAŁKA BAŁTYCKA, SPÓDNICZKA, SŁABIZNA, PIŻMOWÓŁ, NIEBOSKŁON, WIOSKA, ZRAZÓWKA, WRĘGA, WAFEL, SEKTOR PRYWATNY, ODWAL, WIEŚ, PRZEDPOLE, CZĘŚĆ WSPÓLNA, DENNICA, ZAŁOŻENIE, PŁAT, ZWÓJ, POZIOM, PUPA, LODOWIEC SZELFOWY, DZIESIĘCINA, SKRZYDEŁKO, SENSYBILIZATOR, MAJTKI, ŚRÓDOKRĘCIE, PROLOG, PISZCZAŁKA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, SILNIK WIATROWY, LEKARSTWO, TEMAT, ZBLIŻENIE, NARYS POLIGONALNY, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, GICZ, KWIAT SIARCZANY, SEKTOR, ZAKRĘT CZOŁOWY, KOŁTRYNA, SZENILA, SĄSIEK, OBRĘCZ BARKOWA, PAS MIEDNICZNY, SATELITA ENERGETYCZNY, WROTA WĄTROBY, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, FRONT, DZIEKANAT, SŁOWO POSIŁKOWE, STERNIK MOTOROWODNY, WIBRATOR, OBŁO, WOLNE SOŁECTWO, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, DUPKA, SZALKA, OPTYMIST, DZIELNICA, ERPEG, ETAP, SERCE, BOKS, ŁYŻKA, SETKA, DEPRESYJNOŚĆ, NAPIERŚNIK, GÓRA, DZWONNICA, GRZYWA, RECYTATYW, DUJKER MODRY, WSUWKA, RYBITWA OKOPCONA, DUWAJHIN, NONA, TŁOCZYSKO, LOTNICTWO POKŁADOWE, KOMÓRKA NERWOWA, KOKCYDIOZA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, LUSTRO FENICKIE, SER, MAK, JAJOWNIK, SEC, KONTUR, TELEGRAFIA, ÓSMA CZĘŚĆ, BIEGUN, ZGORZEL, SOCYNIANIZM, KIRYS, OBLICZENIA INTELIGENTNE, HIPSOMETRIA, AORTA BRZUSZNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, NAGOLENICA, PRZEDODWŁOK, GŁOWICA, WOŁYNIAK, ESCHATOLOGIA, PUPINA, TEMPEST, PIERSI, PODSTAWA, TELAMON, KNEDEL, PATRYSTYKA, ULICA, SZCZYT, SPOJÓWKA GAŁKOWA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, TRZON MACICY, SIKA, KOKSIAK, PREZBITERIUM, ZALĄŻNIA, PODWODZIE, ODCINEK, GAŁKA BLADA, KORMORAN OLIWKOWY, KACZKA KRZYŻÓWKA, SIMA, PIOTROWO, MINIMUM PROGRAMOWE, DÓŁ PODKOLANOWY, KORZEŃ, GNIAZDO WTYKOWE, KLEPISKO, TUBUS, PRZECIWSTOK, KARTA WIRTUALNA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, KOZUBA, SWOSZOWICE, RDZEŃ, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, HAITI, EMPORA, GRABIE, PROPORCJA, GLOBULA, ZAJĄKNIĘCIE, KŁĄB, ODBYTNICA, TARCZKA OPACHOWA, ANEROID, ELEMENT, ZĄBKI, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, MACEBA, STADIUM, GŁOS, BAWET, JEDNOSTKA ALOKACJI, GEM, APOENZYM, MUNDSZTUK, TRZON, CZUB, URUBU PSTROGŁOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, OSK, DRĄG TŁOKOWY, DALEKOPIS, TAUKA, PODMIOT DOMYŚLNY, OBUDOWA, STALNICA, DOMY, OKULAR, SKAŁA WAPIENNA, OKRYWA KWIATOWA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, MIOFIBRYLA, NAGOLENNIK, CIĘGNO, OBMUROWANIE, DECHA, ARAFATKA, ROTOR, PTASIE MLECZKO, KESON, POMORZE ŚRODKOWE, GRUCZOŁ PRZĘDNY, GANEK, SOLO, GNIAZDKO TELEFONICZNE, BRZESZCZOT, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SZELF, MIKRONEZJA, DRĄŻEK SKRĘTNY, RZEPKA KOLANOWA, KIL, SKRZYDŁO, NOC, TRIANON, STELA, KOŁNIERZ, RDZEŃ MAGNETYCZNY, BURDON, DZIOBIEC, , SZNUR TYLNY, POWIEŚĆ FANTASY, JEDNA CZWARTA, PALOLO, RAK DREWNA, LICE, KORONA, ZWIERZĘTA KOPALNE, FUNDAMENT, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, TYKA, SZYJKA, PIĘTKA, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, FRANSZYZA, PIŁONOSOWATE, SZELF KONTYNENTALNY, DIU, SŁODKA BUŁKA, STAR, NOCEK DUŻY, FIGURA, PANEWKA, MLECZAK, KUPEREK, PRZYZIEM, RÓŻANKA, TEK, DASHI, CZŁON PĘDOWY, SUW, ELIZJA, GNIAZDO WTYCZKOWE, KOREKTOR, MRAD, TRANSLATOR, WENET, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ZWROT, EWANGELIA, OWOC, PODSTAWY, NOWICJAT, CECHOWNIA, ZASTRZAŁ STAWOWY, KOMUNIA, GÓRA, GOTÓWKA, PUDER, IMPLEMENTACJA, CHWOST, DONOŚNIK, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, KIŚCIEŃ, SAMOSA, MUSZLA, ROŚLINA BULWIASTA, MODUŁ, KALESONY, FAZA, BECZKA, PENS, LAMNA, ŁÓDŹ PODWODNA, JOJO, ZBOWID, NUMER GEOGRAFICZNY, NADAJNIK TELEWIZYJNY, TĘTNICA SKRONIOWA, DUPA, LÓD, TRZON, PIANOLA, KOŚĆ KLINOWA, PLAZMA, NAPIERŚNIK, NEUROPSYCHIATRIA, PODSTRONA, NAKARCZEK, NIMB, ODCINEK, PIĘTA, ZAWIĄZEK, POTAŻ, ODZIOM, OSUTKA SOSEN, ?KORPUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.094 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODWODNA CZĘŚĆ KADŁUBA JACHTU W POSTACI PIONOWEJ PŁETWY; ZWIĘKSZA STATECZNOŚĆ JACHTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODWODNA CZĘŚĆ KADŁUBA JACHTU W POSTACI PIONOWEJ PŁETWY; ZWIĘKSZA STATECZNOŚĆ JACHTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALSZKIL podwodna część kadłuba jachtu w postaci pionowej płetwy; zwiększa stateczność jachtu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALSZKIL
podwodna część kadłuba jachtu w postaci pionowej płetwy; zwiększa stateczność jachtu (na 8 lit.).

Oprócz PODWODNA CZĘŚĆ KADŁUBA JACHTU W POSTACI PIONOWEJ PŁETWY; ZWIĘKSZA STATECZNOŚĆ JACHTU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PODWODNA CZĘŚĆ KADŁUBA JACHTU W POSTACI PIONOWEJ PŁETWY; ZWIĘKSZA STATECZNOŚĆ JACHTU. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x