SEKWENCJA SZEŚCIU NUKLEOTYDÓW TYMINY I ADENINY W KOLEJNOŚCI: 5'-TATAAT-3', NIEZBĘDNA CZĘŚĆ SEKWENCJI PROMOTOROWEJ DNA TRANSKRYPCJI U PROKARIONTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASETA PRIBNOWA to:

sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów (na 14 lit.)SEKWENCJA PRIBNOWA to:

sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SEKWENCJA SZEŚCIU NUKLEOTYDÓW TYMINY I ADENINY W KOLEJNOŚCI: 5'-TATAAT-3', NIEZBĘDNA CZĘŚĆ SEKWENCJI PROMOTOROWEJ DNA TRANSKRYPCJI U PROKARIONTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.446

AKCIK, SKOK, NADZIAŁ, WAHADŁO, PĘD ROŚLINNY, ZWROTKA, FARTUCH, NOGAWICA, ANTARKTYKA, DEKANAT, BUFET, SPODNIE, CIĘCIWA, SEKCJA, MANICA, OJCZYZNA, GNIAZDO NASIENNE, RUBRYKA, PŁAT CZOŁOWY, DROGI MOCZOWE, CHWOST, SKÓRA PERGAMINOWA, GRZYWA, USTNIK, KOŃCZYNA GÓRNA, ANA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, SZYK PRZESTAWNY, SEKTORÓWKA, PESZT, ŁAPA, RÓW OCEANICZNY, GŁOWICA, CHORRERA, SZYNKA, CZEREP, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, PIĄTA CZĘŚĆ, PAS, REWERTAZA, PŁÓZ, GOLONKA, ODZIEMEK, GZYMSIK, DNA, ZACHÓD, SIODŁO, WARIACJA, PODSTOPIEŃ, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, PARODOS, ZAGÓRZANIN, CZAPKA TEKTONICZNA, WARZYWNIAK, PINGWIN MAŁY, ZADEK, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, BRODA, POTAŻ, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, SUBFUNDUSZ, GRYZ, PRZEKŁADNIA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ŻYŁA SZYJNA PRZEDNIA, DUJKER MODRY, PŁATEK, GRUCZOŁ KROKOWY, UDO, CZYTANIE WYBIÓRCZE, GEM, PÓŁKULA MÓZGU, MOSTEK, NAWALANKA, REKORDER, BLOK KONTYNENTALNY, PRZEDŁUŻACZ, CZŁON, GUTKOWO, ŚLONSK, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, RESTRYKTAZA, DUPCIA, NOZDRZE, KORZEŃ, OKULARY, RYZALIT, MUNSZTUK, KOŃCZYNA, PRZEDSIONEK, PAS, MUSTEL GWIAŹDZISTY, STELA, RĘKA, NÓŻKA, RUFA, ROZBUDOWA, PIEŚŃ, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, OSÓW, STANIK, KARCZEK, SZUKACZ, POMORZE ŚRODKOWE, RĄB, PRZYGOTOWALNIA, STOŻEK DZIOBOWY, ZWÓJ RDZENIOWY, ŚLIMAK, SKŁADOWA, ODCINEK, PROLOG, BOKS, KRIOSFERA, DIU, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, WARZYWNIK, WIĘŹBA, STOPIEŃ WODNY, SŁUPICA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, RURA OGNIOWA, PLAZMA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, TARANTAS, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, DZIELNICA, MUFA, WIOLIN, SUMIK, MORZE, WERS, PIERŚ, SZYJKA UDOWA, GONDWANA, SZELF, TWÓR GRZYBNIOWY, ZWORA, POKRYWA, ZALĄŻNIA, WACHTA, DUWAJHIN, CELOWNIK, JAWAJSKI, JARZYNA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, TON HARMONICZNY, ŚWIERKLE, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, NASZELNIK, KOŚĆ SZCZĘKOWA, SPENCERA, PIŻMOWÓŁ, ĆWIERĆTUSZA, PÓŁWYSEP, MEMBRANA, POŁUDNIE, LICO, KOŁOWROTEK, SPODNIK, PREDELLA, KŁĘBUSZEK, BASKINKA, SUFIT, REKINEK PLAMISTY, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, ZMIANA, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, PASZTETNIK, KŁĄB, NAKARCZNIK, FINWAL, ECHINUS, EWANGELIA, ŻAKIET, GICZ, TUNER, BREW, NEUROPSYCHIATRIA, DYKTATOR, PANEWKA, KROKODYLEK, KOŁNIERZYK, DYSPOZYTOR, SABOT, MURZYSKO, RZEPKA KOLANOWA, ALLEMANDE, PRZYSIEK, ZABYTEK RUCHOMY, WYROSTEK RZĘSKOWY, DUPKA, GŁOWICA, ANGINA LUDWIGA, TRIANGULACJA, NACZYNIÓWKA, KROS, ELEMENT, KAPITEL, PASSACAGLIA, ŁOŻE, ALLEGRETTO, ODCINEK KOŁA, CZŁON SKŁADNIOWY, OKULAR, ZAPALENIE SPOJÓWEK, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, PRZEKŁADKA, SKŁADNIK, BYLICA PONTYJSKA, ŚCIANKA, KAPLICA, IROKEZ, WIOSKA, PAPUA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, ULICA, TAKT, SZYJKA, PODREGION, AKTYWA TRWAŁE, STOPKA, OGRÓDEK PIWNY, PŁOZA, BIOCZUJNIK, SPRZĄCZKA, SET, BRZESZCZOT, BĘBEN, KORZEŃ, BITNIA, OKULAR, REJON, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, ZATOCZKA, JĄDRO, PANEWKA, DORĘCZNA, UCINKA, CIAŁKO RZĘSKOWE, WKŁAD, WĘZINA TARCZYCY, STERNICZKA, DZIAŁKA, SEKSTOLA, KASETA, AGENCJA, STARORZECZE, BUDA, PATELNICA, NIKAB, NADTWARDÓWKA, PŁASZCZ, PODKORA, PRACA SEZONOWA, KULA, EKRAN, PRZYZIEM, SUMATOR, OSK, PAŁANKA WĘDROWNA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ŁOJÓWKA, CIĘŻKA WODA, NACZYNIE CHŁONNE, GRUNCIK, PRZEWIESZKA, BOASZKOWATE, GYNYCEUM, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, BAZA NAMIOTOWA, IGIEŁECZKA, KORONA SŁONECZNA, WIELKORUŚ, LUFA, DUPAL, KURTYNA, GNIAZDKO, NAPIĘTNIK, UKŁAD ADRENERGICZNY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, PUKU, TEREN ZALEWOWY, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, SPÓD, MŁOTECZEK, ODZIOM, MURENA WSTĄŻKOWA, INTERMEZZO, TARCZA, WYKOPALISKA, KRZYŻ, PALIUSZ, LITORAL, SOCJOPOLITYKA, STROP, TABLAZO, STANIK, BOKS, ?PRZYCZÓŁEK MOSTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.446 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SEKWENCJA SZEŚCIU NUKLEOTYDÓW TYMINY I ADENINY W KOLEJNOŚCI: 5'-TATAAT-3', NIEZBĘDNA CZĘŚĆ SEKWENCJI PROMOTOROWEJ DNA TRANSKRYPCJI U PROKARIONTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SEKWENCJA SZEŚCIU NUKLEOTYDÓW TYMINY I ADENINY W KOLEJNOŚCI: 5'-TATAAT-3', NIEZBĘDNA CZĘŚĆ SEKWENCJI PROMOTOROWEJ DNA TRANSKRYPCJI U PROKARIONTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASETA PRIBNOWA sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów (na 14 lit.)
SEKWENCJA PRIBNOWA sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASETA PRIBNOWA
sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów (na 14 lit.).
SEKWENCJA PRIBNOWA
sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów (na 17 lit.).

Oprócz SEKWENCJA SZEŚCIU NUKLEOTYDÓW TYMINY I ADENINY W KOLEJNOŚCI: 5'-TATAAT-3', NIEZBĘDNA CZĘŚĆ SEKWENCJI PROMOTOROWEJ DNA TRANSKRYPCJI U PROKARIONTÓW sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - SEKWENCJA SZEŚCIU NUKLEOTYDÓW TYMINY I ADENINY W KOLEJNOŚCI: 5'-TATAAT-3', NIEZBĘDNA CZĘŚĆ SEKWENCJI PROMOTOROWEJ DNA TRANSKRYPCJI U PROKARIONTÓW. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x