ZAGIĘTA CZĘŚĆ OBWOLUTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDEŁKO to:

zagięta część obwoluty (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDEŁKO

SKRZYDEŁKO to:

zdrobniale: skrzydło - narząd ruchu (lotu) w ptaków, nietoperzy i owadów (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

grupa 2-6 piór wyrastających z kości kciuka ptaka, które pomagają zmniejszyć pór skrzydła podczas lotu (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

w botanice: wyrostek na nasionach lub przy owocach niektórych roślin, który ułatwia przenoszenie nasion przez wiatr na większą odległość (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

w botanice: jeden z dwóch bocznych płatków w kwiatach niektórych roślin (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część urządzenia, zazwyczaj związana z wirowaniem, w której funkcjonowaniu jest istotne, żeby miała ona znaczną powierzchnię (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część czegoś (jakiejś konstrukcji), którą można zagiąć (można zmienić pozycję tego czegoś) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGIĘTA CZĘŚĆ OBWOLUTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.171

OGRÓDEK LETNI, LOKAL, NASADKA, PRZÓD, ODZIOM, TYŁEK, DWUNASTA CZĘŚĆ, LOCH, SCENA, PODSEKTOR, PLASTRON, JĘZYK POLSKI, MEMBRANA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, POWRÓT, NAKRÓJ, ERA PALEOFITYCZNA, PASEK, DOBUDÓWKA, SŁABIZNA, SPISZ, PRZĘSŁO, WARZYWNIAK, CEWA, NAWAŁNIK POPIELATY, ZAPALENIE SPOJÓWEK, LEJBIK, KĄT, PIERŚCIEŃ, JELITO PROSTE, BINARKA, PREBENDA, ZAŁOŻENIE, SZKAPLERZ, UMOWA KOMPENSACYJNA, PAS MIEDNICZNY, TURKIESTAN, GŁOWA, PALEC, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, SETECZKA, NOS, UZDA, OKULAR, ŁYŻKA, PRECYPITAT, ZABYTEK RUCHOMY, CZŁONECZEK, PŁAT CIEMIENIOWY, NORRLAND, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, OFERTORIUM, ODWACH, NAWA, JASIENICA, RYT, SĄSIEK, RYBITWA OKOPCONA, PARTIA, SUPORT, WSCHÓD, DUPECZKA, WOLNY OBSZAR CELNY, ALLEGRO, SUW, ANGLIA, PODBRZUSZNIK, ŚCIANKA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, UZIOM, RĄB, BONNY, BLOK, PÓŁSFERZE, CZASOWNIK POSIŁKOWY, POKÓJ, GANEK, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, INTERMEZZO, SZWABIA, PERKOZ ZAUSZNIK, CIĘŻKA WODA, FOLA, ACHTERPIK, WOŁYNIANIN, LISTEK, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, PRZESTRON, BATYPELAGIAL, BRZESZCZOT, ZABUŻE, GŁOWNIA, SKRZYDEŁKO, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, MAGAZYNEK, TAGER, PERKOZ RDZAWOSZYI, PUNKT EUTEKTYCZNY, TRIANGULACJA, STOPKA, MULTANY, WYJEC RUDY, TARAN, ZRĄB, ISKIERNIK, GÓRKA, ODSETEK, KINOTEATR, RĘKA, BANIECZKA, SUTERENA, NACIĄG, CZARA, KINESKOP, GRYZ, AFLASTON, MUFA, ANTROPOSFERA, OTOK, CELOWNIK, SOŚNIK, PROWINCJA, GARSTKA, EOLIA, GAŁKA BLADA, GOLFIK, ŚWINKA MORSKA, PIÓRO, MARTWIAK, REJESTR, PODZAMCZE, MIĘDZYWĘŹLE, FAZOWNIK, JĄDRO MIGDAŁOWATE, ZASTAWKA, ROŚLINA KORZENIOWA, EOLIDA, PŁAT, KARWIA, WAŁECZEK, BIEŻNIK, STOŻEK DZIOBOWY, KABINA, SKORUPA, REJON, WIELOWYPUST, ŁONO, PRZESUWNIK, NANERCZ, TYKA, ANTENKA, OKULARY, KOŁNIERZYK, OSÓW, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KORONA, SUWAK, ELEMENT, PRZEDPIERSIE, TARCZA HAMULCOWA, OBRĘCZ BARKOWA, PAS, BUDA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, OCEAN, OKRES WEGETACYJNY, PODGARDLE, SERAJ, MALATURA, SEKTOR PUBLICZNY, NÓŻKA, SŁUPICA, KORPUS, POCZĄTEK, KRIOSFERA, KONTAKT, KLEPISKO, NAGOLENNIK, ZAKRĘT CZOŁOWY, TERMINAL, SŁOWO POSIŁKOWE, JURA KRAKOWSKA, PUNKT, AKT, SAMOA AMERYKAŃSKIE, MILIRADIAN, GŁUSZYNA, MARYNARCZYNA, BĘBEN, MIGAWKA, REFLUKS, KRYZA, CENTYGRAM, PÓŁWYSEP, OBUDOWA, TERMINATOR, CZĘŚĆ ZDANIA, MYSZKA, TRZONEK, CENTYMETR SZEŚCIENNY, WYLINKA, MUSZLA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KOMPARYCJA, ZATOCZKA, WIZJER, RZUT, PAPUA, GLORIA, CZEP, WĘZINA TARCZYCY, NIEBO, PRZYSIOŁEK, PINGWINARIUM, GLADIUS, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PRETEKSTA, MYKOHETEROTROF, TUŁÓW, LOKACJA, PODMIOT, EPOKA LODOWCOWA, ZBIORNIK, GIROSKOP, ECHIN, ROZGRZEWACZ, WSTĘP, KURTYNA, ZADEK, WIEŻA KOŚCIELNA, TARCZKA OPACHOWA, PUDŁO, NIEBIOSY, PENS, SZPILKA, BATERIA, GICZ, KRĄŻENIE MAŁE, KLOCEK, NADKŁAD, KADŁUB, SZALKA, ELEWON, TASMAN, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, BETONKA, PRZYGOTOWALNIA, REFLEKS, BOCZEK, NARZĄD ŁZOWY, PODNIEBIENIE TWARDE, ĆWIARTKA, DUSZA, CEWKA MOCZOWA, FORTE, PAŁANKA WĘDROWNA, CZAPLA MODRA, STOPA, DUSZA, GUTKOWO, ŁOŻYSKO, KAZARKA RDZAWA, PODSADKA, WIEK DOROSŁY, BĘBEN, MIĘKISZ, ŁOŻE, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, ŚWIERKLE, KOLEC, LICO, RACHUNEK KAPITAŁOWY, STOPA, PUPINA, GŁOWICA, PRZYZIEM, MISKA SEDESOWA, JĘZOR OSUWISKOWY, CHÓR, SPÓDNICZKA, MŁOTEK, CZĘŚĆ, TYBINKI, ANGEOLOGIA, SIEDZISKO, LICE, SZCZĘKA, PANEWKA, ODWÓD, KWATERA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, FRANSZYZA, ZADZIOR, MARCHEWKA, SOCJOPOLITYKA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, STOPKA, ?STROFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAGIĘTA CZĘŚĆ OBWOLUTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAGIĘTA CZĘŚĆ OBWOLUTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDEŁKO zagięta część obwoluty (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDEŁKO
zagięta część obwoluty (na 10 lit.).

Oprócz ZAGIĘTA CZĘŚĆ OBWOLUTY sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ZAGIĘTA CZĘŚĆ OBWOLUTY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast