JEDNOSTKA DŁUGOŚCI; CZWARTA CZĘŚĆ ZIEMSKIEGO POŁUDNIKA, CZYLI OK. 10000 KM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRANT to:

jednostka długości; czwarta część ziemskiego południka, czyli ok. 10000 km (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWADRANT

KWADRANT to:

element konstrukcyjny przyrządów pomiarowych (na 8 lit.)KWADRANT to:

gra młodzieżowa rozgrywana na kwadratowym boisku, podobna do palanta (na 8 lit.)KWADRANT to:

ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawny przyrząd pomiarowy wykorzystywany do oznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

jeden z czterech obszarów danej części ciała wydzielonych przez prostopadłe linie krzyżujące się na jej środku (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawne narzędzie do wyznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

przyrząd artyleryjski do mierzenia kątów przy strzelaniu (na 8 lit.)KWADRANT to:

młodzieżowa gra w piłkę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA DŁUGOŚCI; CZWARTA CZĘŚĆ ZIEMSKIEGO POŁUDNIKA, CZYLI OK. 10000 KM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.201

KOLOSTOMIA, PODYPLOMÓWKA, NARAMIENNICA, RZĄD, ŹRENICA, UNCJA, RITORNEL, WOLNY RODNIK, ARMANIAK, H, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, STADIUM, MONOPOLISTA, RYZALIT, OKRĘT, JARD SZEŚCIENNY, KILOPARSEK, DAM, ZAGŁÓWEK, USTALENIE, SADE, WEBER, KILOCYKL, PÓŁKULA MÓZGU, PODBRÓDEK, PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC, ZBIORNIK, CZASZA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, ŚWIĘCENIA, MUNTENIA, EOLIDA, POLIMORFIZM, SIĄG, ROK, ARTYLERIA LEKKA, BANIECZKA, CZERWIOCH, STEN, PIOTROWO, AGENT, WIRNIK, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, MILIAMPER, KORONA, GRAN, ARMAGNAC, KOLBA, NIUTON, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, PREBENDA, NUMERI, RUBEL TRANSFEROWY, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, FLEBOGRAM, ŁOPATA, WACHTA, FOLA, TUNER, ROZBRATEL, STRONY, KOSZYK, KAZARKA, PDL, ELONGACJA, BATERIA AA, ANTROPOGENEZA, PRAWO GAUSSA, PIEŃ, CHWYTAK, WIERZCHOŁEK, PUDŁO, ZMIANA, GAŚNIK, KNOT, CZEP, RAJA, AREN, CHROMODYNAMIKA KWANTOWA, ERG, KOMÓRECZKA, MERZYK GROBLOWY, GPC, PORTYK, GRUCZOŁ KROKOWY, NERW OBWODOWY, GEM, URUBU PSTROGŁOWY, SIEMIENIATKA, DEPRESJA, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, PODCZYSZCZALNIA, PODMIOT GRAMATYCZNY, NOS, STRZEMIĘ, ARKUSZ AUTORSKI, CZĘŚĆ WSPÓLNA, MAKUTA, TONA, PRZĘSŁO, TRANSMITANCJA, ŁĘK, ERSTED, NAKARCZNIK, FLEGMA, PĘCINA, PIEPRZ CZERWONY, OSIEDLE, HOMOMORFIZM, SUSEŁ LAMPARCI, BASEN, OBSŁUGA, URLOP TACIERZYŃSKI, INŻYNIERIA WOJSKOWA, ZAPŁON, NASADKA, ATRYBUCJA, RESZTÓWKA, SUW, DOL, DEPARTAMENT, FRYSZTAT, SZTYCH, IGŁA, DUBRILLOZAUR, PRUTA, DŻUL, LASKOWICE OŁAWSKIE, POSZUR, GMINA GÓRNICZA, OWOC ZBIOROWY, DŁUGOSZOWATE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, FINAŁ, MANIERKA, RAJTKI, PÓŁGOLF, POLICJA OBYCZAJOWA, WIZJER, NAWALANKA, DUPA, PŁAT SKRONIOWY, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, DYSKRECJA, STOPA, WELON, KORPUS, BEZTORBIKI, GRAM, WARSTWA KULISTA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, KARMELEK, CZĘŚĆ, IMIENNICTWO, PÓŁNOC, NOWA HUTA, OŁTARZ, ERG, MEMBRANA, POLE GOLFOWE, DEKAWAT, EUROPA, NOMOS, OŚLICZKA WODNA, PRYZMA, PREFEKTURA, PIGUŁKA WIEDZY, WPUST, ESCHATOLOGIA, PONUR, TRABANT, BRZUSZEK, ZAUSZNIK, MILA NA GALON, OKTANT, ŁOKIEĆ, ŚLUZOWICA, KOŁOWIEC, CZWARTA CZĘŚĆ, MIKROSOCZEWKOWANIE, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, NAPIERŚNIK, REJESTR, MASŁO MAŚLANE, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, NITKA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, USTNIK, SEKUNDA, KIUR, UŁUS, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PUŁK, KURKA, HERC, KB, WESTWERK, TACIERZYŃSKI, HENR, FARAD, GŁADŹ, CZAJKA, PODWOIK, WAT, KRA LITOSFERY, STALNICA, NELMA, KAPITEL, STEFANI, NAPLECZNIK, DOPEŁNIENIE, WERSZEK, NAPIERŚNIK, KARP, CZŁON SKŁADNIOWY, TERATONA TROTYLU, STAN TERMINALNY, ORLICZKA WRAŻLIWA, ŁAN POLSKI, KOMUNA LUDOWA, ŁUSKA, ACHTERDEK, TARCZA, INFORMACJA NAUKOWA, BRYT, NANOŚNIK, POZYCJA, ATRIUM, AMPEROWOLT, ŁEBEK, LEMIESZ, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, GOLIAT, MAŁOPOLSKA, CZAPLA MODRA, SKOJEC, RDZEŃ, SABIN, KAWAŁ, STOŻEK DZIOBOWY, CYKL ZEGAROWY, GIGATONA TROTYLU, RZUT KAMIENIEM, FALENICA, SKRZYDEŁKO, PETAFLOPS, DZIKÓW, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, WZIĄTEK, EFEKT STYKU, JEDNOSTKA, TONA, JASZMAK, PÓŁKWATEREK, DIAFRAGMA, ODCHYLENIE KWARTYLNE, BURTA, KAPLERZ, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, KADŹ, GŁOWOTUŁÓW, ELEMENT, PLEZJOPLEURODON, FIGURA PŁASKA, NAGOLENNIK, FISZBINOWCE, RURA CROOKESA, CEWKA MOCZOWA, MYSZ POLNA, REKINEK, KADŁUB, CZARCZAF, EGRETA, KUPER, PRĘT, ZERO BEZWZGLĘDNE, GRANICA CHANDRASEKHARA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, ANTARKTYKA, CIĄG DALSZY, QUINDARKA, CIŚNIENIE NORMALNE, ABAMPER, PUNKT, AUTONOMIA REGIONALNA, MILA WROCŁAWSKA, PRĘGA, SOPEL, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, PROSPEKT, WYBRZEŻE SZKIEROWE, MILA, WYPRAWIACZ, ABSORBENT, JESIOTRY, SENIORAT, DINAR KUWEJCKI, PUCHAREK, SEKLER, ?DYSTRYKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA DŁUGOŚCI; CZWARTA CZĘŚĆ ZIEMSKIEGO POŁUDNIKA, CZYLI OK. 10000 KM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI; CZWARTA CZĘŚĆ ZIEMSKIEGO POŁUDNIKA, CZYLI OK. 10000 KM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRANT jednostka długości; czwarta część ziemskiego południka, czyli ok. 10000 km (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRANT
jednostka długości; czwarta część ziemskiego południka, czyli ok. 10000 km (na 8 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA DŁUGOŚCI; CZWARTA CZĘŚĆ ZIEMSKIEGO POŁUDNIKA, CZYLI OK. 10000 KM sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - JEDNOSTKA DŁUGOŚCI; CZWARTA CZĘŚĆ ZIEMSKIEGO POŁUDNIKA, CZYLI OK. 10000 KM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast