CZĘŚĆ SKŁADOWA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYTWORZENIE ISKRY ELEKTRYCZNEJ POMIĘDZY ELEKTRODAMI ŚWIECY ZAPŁONOWEJ W ODPOWIEDNIM POŁOŻENIU TŁOKA PODCZAS PRACY SILNIKA, W CELU ZAPALENIA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYLINDRZE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD ZAPŁONOWY to:

część składowa silników o zapłonie iskrowym, której zadaniem jest wytworzenie iskry elektrycznej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej w odpowiednim położeniu tłoka podczas pracy silnika, w celu zapalenia znajdującej się w cylindrze mieszanki paliwowo-powietrznej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYTWORZENIE ISKRY ELEKTRYCZNEJ POMIĘDZY ELEKTRODAMI ŚWIECY ZAPŁONOWEJ W ODPOWIEDNIM POŁOŻENIU TŁOKA PODCZAS PRACY SILNIKA, W CELU ZAPALENIA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYLINDRZE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.018

DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, NOZDRZE TYLNE, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ŻYWOŚĆ, WILCZAR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, WODOCIĄGOWNIA, NIEDOSTATECZNY, EGZEKUCJA KOMORNICZA, CHWOŚCIK BURAKA, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, AKT, ACENA ARGENTYŃSKA, STYLIKÓWKI, IDENTYCZNOŚĆ, PRÓŻNIAK, SIKWIAKI, KREWETKA ELEGANCKA, LÓD DENNY, AZATIOPRYNA, DENATURACJA DNA, OCZKO, B, GORZKA ZGNILIZNA, KRÓTKA PAMIĘĆ, CHOROBA CAFFEYA, WĘZEŁ, STOPA, DERBY, GAZA, OSTROŻNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, WIELKOŚĆ SKALARNA, DZIWKA, DAKTYL, ART ROCK, GNIAZDO NASIENNE, WASZA WYSOKOŚĆ, ZBIORKOM, MACIEK, KOPUŁKA, BIAŁA NOC, KWADRANT, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, REGUŁA TINBERGENA, KOD ROZWINIĘTY, KLUCZ, FERRIMAGNETYK, IKROWIEC, WEŁNA, MIKROGRAFIA, KRATKA, BITNIA, GRZYB, WZNIOS, POTŁUCZENIE, NANOFARAD, PROSTYTUTKA, OLEJ SMAROWY, WARUNKOWANIE, WYMIENIACZ, ŁĘK, RADIACJA ADAPTATYWNA, KREDYT RATALNY, GOTOWOŚĆ CYWILNA, URUBU PSTROGŁOWY, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ODBIÓR, NAKRÓJ, SOLIDARNOŚĆ, MIŚ, TAMANDUA, KAPITAŁ, TAKSONOMIA, DZIEŻKA, DIADOCHIA, LUKI, EMBRIOGENIA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, REGION STREFOWY, BIAŁORUTENISTYKA, KERATOPLASTYKA, RZUT OSOBISTY, CZOŁO, KRYPTODEPRESJA, BAS, ATUT, TARCZA HAMULCOWA, HISTOLOGIA, GAMBIR, KOMPETYCJA, HAMULEC BĘBNOWY, KONTRAFAŁ, KARLIK KUHLA, MĘKI TANTALA, TEMPERATURA NÉELA, CHOROBA MORGELLONÓW, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, AUTSAJDER, POCIĄG SZPITALNY, ODMIANA HERBOWA, ŻYŁA, WUEF, WIKTYMOLOGIA, BŁYSTKA OBROTOWA, SIANO, PYTANIE, PALATALIZACJA, PORZĄDNIŚ, DEMISEKSUALIZM, TERAPENA KAROLIŃSKA, SUBKULTURA, CZĄSTKA CIĘŻKA, KOCIAK, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, DWUGŁOS, STEROWANIE ADAPTACYJNE, POJAZD CZŁONOWY, NACZÓŁEK, NACISK, INTERFEROMETR LASEROWY, KOMISJONER, IDIOGRAFIZM, EVENT, ZAPYTANIE OFERTOWE, OKTAEDRYT, ŚLĄSKOŚĆ, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, MODRASZEK NAUSITOUS, ETIUDA, BALANSJER, KOPIA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KRĄŻENIE OGÓLNE, MAŁOŚĆ, STAN PODSTAWOWY, PREDESTYNACJA, POPELINA, CHORDOFON, SKOCZNIA, WYRAZ OBCY, MIESZKANIE LOKATORSKIE, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, WARIACJA, KURIER PODHALAŃSKI, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, PARGAMIN, MOSZAW, RAZ, SZCZUR PACYFICZNY, ŻUŻLOBETON, KAPITULACJA, ODBIJANIE SIĘ, KORNIJSKI, ABOLICJONISTA, FUNDUSZ PREWENCYJNY, ART DECO, GRZYB OKAZAŁY, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, PRZEKAŹNIK, POLE MAGNETYCZNE, WZROST GOSPODARCZY, WIERTŁO, CZELADNIK, TROJACZEK, CIAŁO NIEBIESKIE, JĘZYK PENDŻABSKI, PRYMITYWIZM, SZCZENIARA, GORZKOŚĆ, UKŁAD RODZAJOWY, HETEROSFERA, PREKURSOR, SZYK TOROWY, ZWIERZĘ, WYZIEW, FILTR POWIETRZA, EFEKT ZATŁOCZENIA, OŚZIEMI, AMFORA, OBUDOWA, SZCZOTKA, MLECZARKA, FANDANGO, FILM SZPIEGOWSKI, NADBUDOWA, KANGUROSZCZUR, CYGANOLOGIA, IDEALIZACJA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, PRZEBOJOWIEC, ROZBIERACZ, ZWIERAK MIKROFALOWY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, SPRAWDZIAN, RESTAURATOR, GALARETKA, HALA, MARCHEWKA, NATURALIZM, BADANIE PRZESIEWOWE, OBUDOWA, AKT, LISTEK FIGOWY, KRATA PODGRUP, SILNIK STRUMIENIOWY, POLAJ, FORMACJA DEFENSYWNA, ATRYBUCJA STABILNA, KOMISANT, PREFEKTURA MIEJSKA, UKŁAD KOSTNY, DUPAL, AWARYJNOŚĆ, DWA ŚWIATY, SPARTANKA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, DRIPPER, ARESZT, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, KORBA, BEZSENS, KREDYT KONSORCJALNY, ZABAWIACZ, IMPERIUM KHMERSKIE, DŻINGIEL, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, ORBITA, DWORNOŚĆ, DNIÓWKA, KONSUMENT, SETER, LEKTOR, OBMOWA, GRAF PODSTAWOWY, SKOCZNIA MAMUCIA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, WYDAJNOŚĆ, ANALIZA REGRESJI, ALGORYTM JAKOBIANOWY, SZKARŁUPIEŃ, DIODKA, AMPUŁA, MANIPULATOR, MŁOT HYDRAULICZNY, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, WPŁYWOWOŚĆ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, MATERIALISTA, JELENIOWATE, KOZIBRÓD, GLIKOGENOZA, GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ, RUSAŁKA, DOBROĆ, BIZNES WOMAN, DECERNAT, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, WIELOKROTNOŚĆ, OWOCNIA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, NUMER GEOGRAFICZNY, SKRZYNKA, TUBA, NIECIĄGŁOŚĆ, DEKAPOL, KUŹNIA, BATYPELAGIAL, OKRES OCHRONNY, KIOSK, KRONIKARKA, OSŁONOWOŚĆ, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, MDŁOŚĆ, OBWAŁ, MIŁOŚĆ, KONSULTA, WIEK ROZRODCZY, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, UMOWA O DZIEŁO, UPADŁOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ, ZAJĄC SZARAK, BAJERANT, PILOT RAJDOWY, GENETYKA MOLEKULARNA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, CZEKOLADA PITNA, ANARCHISTA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, HOMEOPATIA, PRZYCZYNEK, KRACH, WYCINKOWOŚĆ, ?TWIERDZENIE STOKESA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYTWORZENIE ISKRY ELEKTRYCZNEJ POMIĘDZY ELEKTRODAMI ŚWIECY ZAPŁONOWEJ W ODPOWIEDNIM POŁOŻENIU TŁOKA PODCZAS PRACY SILNIKA, W CELU ZAPALENIA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYLINDRZE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYTWORZENIE ISKRY ELEKTRYCZNEJ POMIĘDZY ELEKTRODAMI ŚWIECY ZAPŁONOWEJ W ODPOWIEDNIM POŁOŻENIU TŁOKA PODCZAS PRACY SILNIKA, W CELU ZAPALENIA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYLINDRZE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD ZAPŁONOWY część składowa silników o zapłonie iskrowym, której zadaniem jest wytworzenie iskry elektrycznej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej w odpowiednim położeniu tłoka podczas pracy silnika, w celu zapalenia znajdującej się w cylindrze mieszanki paliwowo-powietrznej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD ZAPŁONOWY
część składowa silników o zapłonie iskrowym, której zadaniem jest wytworzenie iskry elektrycznej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej w odpowiednim położeniu tłoka podczas pracy silnika, w celu zapalenia znajdującej się w cylindrze mieszanki paliwowo-powietrznej (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYTWORZENIE ISKRY ELEKTRYCZNEJ POMIĘDZY ELEKTRODAMI ŚWIECY ZAPŁONOWEJ W ODPOWIEDNIM POŁOŻENIU TŁOKA PODCZAS PRACY SILNIKA, W CELU ZAPALENIA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYLINDRZE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYTWORZENIE ISKRY ELEKTRYCZNEJ POMIĘDZY ELEKTRODAMI ŚWIECY ZAPŁONOWEJ W ODPOWIEDNIM POŁOŻENIU TŁOKA PODCZAS PRACY SILNIKA, W CELU ZAPALENIA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYLINDRZE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x