MAŁY OTWÓR; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWOREK to:

mały otwór; wytwór ludzki lub zjawisko naturalne, w środku których znajduje się przestrzeń (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OTWOREK

OTWOREK to:

dziurka, szparka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY OTWÓR; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.819

RETRAKCJA, PAŃSTWO, MIŚ, PANTOFAG, SZASZŁYK, PROSTAK, TABU, BIOKOMPONENT, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, MENADA, ASTROWIEŻYCZKA, PRZEPUST, SEJM, MORDOKLEJKA, STATUS MATERIALNY, HOL, KLUCZ, KRYZA, PUNKT WITALNY, DYM, ZRĘBICA, SZKŁO LABORATORYJNE, ZASADA, PRZEPRÓCH, TURBINA GAZOWA, OTOLOGIA, PRĘŻNOŚĆ, GENDER, KOD ALFANUMERYCZNY, EWOLUCJA, ODPRAWA CZASOWA, PAROSTATEK, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, SKALA, KARP BEZŁUSKI, TRENT, PODYPLOMÓWKA, POJAZD NIENORMATYWNY, RAPT, WYSPA WULKANICZNA, KORONIARZ SERCATY, KANAPKA, POLIMORFIZM, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, KRATER UDERZENIOWY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, MORFEM LEKSYKALNY, KONTENER, CIŚNIENIE STATYCZNE, MIŁOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, OBSESJA, BANIECZKA, POŻAREK, WIDELEC, ZRZYNKA, PALCE, BADYLARZ, RADYKALNA PRAWICA, ALBINIZM, ORZECH, ODRĘTWIENIE, HUNTER, TRAWERS, STOPIEŃ, HRABINA, JAWAJSKI, KOSZYCZEK, BARETKA, HAFCIARSTWO, MYSZKA, ZMIANA WSTECZNA, OBSERWACJA, RYBACZKA, AMPUŁKA, BŁĘDNY OGNIK, CIAŁO AMORFICZNE, MIKS, NOSACZ, FRAZA NOMINALNA, TRIFORIUM, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, RADA, WIELKOŚĆ, MAHDI, ASTROBOTANIKA, POMADKA, RZEŚKOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, NIEDOROZWÓJ, ANOMIA, KARTEL NARKOTYKOWY, PRZYGODA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, GALANTYNA, DAR ZIEMI, ASYRYJSKI, FLUORESCENCJA, PAKA, WOŁOCH, TYRAŃSTWO, WSKAŹNIK UBÓSTWA, ŻEGLARZ, DEGRESJA PODATKOWA, DEZAKTYWACJA, NARTOW, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WYDZIELINA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, DETAL ARCHITEKTONICZNY, CZĘŚĆ, LEUKOTOMIA, DZIADOWINA, WERYFIKACJA, TAKT, ZAWIKŁANIE, CEMBROWINA, ATOMISTA, MADRASA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, LOSOWANIE WARSTWOWE, PUDŁO, RULETKA, PUKLERZ, PRZEPLOTKA, NAPUSZONOŚĆ, ANTYCYPACJA, SILNIK TŁOKOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, KOMIN PŁACOWY, KLUZA, KOMPATYBILNOŚĆ, GUZEK MONTGOMERY'EGO, BLOK LINOWY, OTĘPIENIE, POSTAWA, KILOWAT, MAŁY KIER, KOTWA, WCINKA, TIAZYD, MOSTOWNICZY, BEARS, SZABROWNIK, PRĘGA, SETER, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, ROŻEN, CHOROBA PROMIENNA, SPAMIK, ŚMIAŁEK, EDYCJA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, MISJA DYPLOMATYCZNA, CZĘŚĆ ZDANIA, ODCIEŃ, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, KAŁAMARZYK, JĘZYKI BANTU, POR, NARYS FORTYFIKACYJNY, CEREMONIALNOŚĆ, ZWIERZĘTA, KUMOSZKA, WSYP, SZCZĘŚLIWOŚĆ, GDERACTWO, ŁAD KORPORACYJNY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PODKAST, HELIOFIZYKA, SZYK, PŁAWNOŚĆ, ZAPRZĘG, STEK, TRÓJSTRONNOŚĆ, NAKRYCIE GŁOWY, OZNAKA, KULCZYBA, ROKIET, GALERIA, NAWÓZ MINERALNY, KONSONANS, BETON, TRACZ DŁUGODZIOBY, ZAPRAWA, PAŁANKA MIODOJAD, KOD IDENTYFIKACYJNY, WICIOWIEC, TRĄBKA, JARMULKA, PRZEWRÓSŁO, SAMOCZYSZCZENIE, ADŻAPSANDAŁ, AOJDA, REGUŁA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, WELUR, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, HIPERMETROPIA, ERGONOMIKA, POWŁOCZKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, KOSTKA BRUKOWA, ANUCZIN, WZGLĄD, WIDOWNIA, KLERK, PISMO URZĘDOWE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, MERENGA, HANKA, RUSKI, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, MASZOPERIA, PIERWOTNIAK, DOK, TREN, GEREZA KRÓLEWSKA, WESTA, GOTHIC METAL, BODOR, SELENOGRAFIA, PUNKT ZLEWNY, WARNIK, WRONIE OKO, BRAK, AUTOSKLEP, STRUKCZASZY, SIŁA NOŚNA, HUMOR, CYTOARCHITEKTONIKA, NEANDERTALCZYK, DODATEK STOPOWY, FASOWANIE, NEKROPOLIA, WROCŁAWSKOŚĆ, ŚRODEK PRAWNY, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, RZECZ, CNOTLIWA ZUZANNA, CZARNY PIOTRUŚ, KONSOLA, NIECHLUBNOŚĆ, TELETECHNIKA, IMMUNOSUPRESANT, OSOBNIK, MIŚ, NACZYNIA POŁĄCZONE, ERGONOMIA, PRZEKRÓJ, BEZCIELESNOŚĆ, TEŚCIK, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, AGAT MSZYSTY, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, RÓŻANKA, KONCEPT, SIECZKARNIA BIJAKOWA, WIRTUALIZACJA, PRZYJACIEL, ZŁOŻENIE URZĘDU, WYPADEK DROGOWY, PANORAMA, AMORFICZNOŚĆ, SERIAL TELEWIZYJNY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, PŁUG KOLEŚNY, FASHIONISTKA, SZAGRYN, MENAŻKA, USTNIK, NAGŁOŚNIENIE, NIEZDOLNOŚĆ, GÓRKA, ŁATA, ODPRAWA POŚMIERTNA, TURYSTYKA SEKSUALNA, TRÓJSKOK, RUCH PRZYŚPIESZONY, CICHA MSZA, AKROBACJA POWIETRZNA, KIEŁ, BIFURKACJA, NEUROFIBROMATOZA, ASEKURANTKA, ZAMECZEK, OTTER, PRĄTNIKOWE, CIOS PROSTY, ZNAK, AKUSTYKA, POPRAWIACZ, ERGOTERAPIA, ZSYP, TABUIZACJA, CZAKRAM, ?INFLACJA KOSMOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY OTWÓR; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY OTWÓR; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OTWOREK mały otwór; wytwór ludzki lub zjawisko naturalne, w środku których znajduje się przestrzeń (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWOREK
mały otwór; wytwór ludzki lub zjawisko naturalne, w środku których znajduje się przestrzeń (na 7 lit.).

Oprócz MAŁY OTWÓR; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - MAŁY OTWÓR; WYTWÓR LUDZKI LUB ZJAWISKO NATURALNE, W ŚRODKU KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRZEŃ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x