BON SUBSKRYPCYJNY, UPRAWNIAJĄCY POSIADACZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO ZAKUPU AKCJI LUB OBLIGACJI Z NOWEJ EMISJI Z DYSKONTEM. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARRANT SUBSKRYPCYJNY to:

bon subskrypcyjny, uprawniający posiadacza papierów wartościowych do zakupu akcji lub obligacji z nowej emisji z dyskontem. (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BON SUBSKRYPCYJNY, UPRAWNIAJĄCY POSIADACZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO ZAKUPU AKCJI LUB OBLIGACJI Z NOWEJ EMISJI Z DYSKONTEM.". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.706

ŁEBEK, DYWIZJON RAKIETOWY, SOŁTYSOSTWO, KAKAO, WĄŻ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, DEMONSTRACJA, HEJT, DŻIHAD, KRÓLEWICZ, JEDWAB NATURALNY, KHMER, SZNAPS, KROPKOWANIE, SZYNA, OCZKO, DUNEDIN, PALATOGRAM, SAMOWOLA, BON VIVEUR, NAKAZ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, SIEDZIBA, BARWNIK, PERKOZ DWUCZUBY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, UCHO, PTASZEK, BEK, FIGURA RETORYCZNA, EKSTRADYCJA, ELASTOMER, ODKRYCIE, PUNKT, DZIEŁO, WYCINEK, RYTUAŁ, ANTIDOTUM, HETMAN NAKAŹNY, BIAŁA FLAGA, URAZ, DIALOGIZM, ZROZUMIAŁOŚĆ, UKŁAD KIEROWNICZY, ŻYDOSTWO, TUSZ, SPOILER, ŁUPEK SAPROPELOWY, PAPROTEK PŁOWY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, RYNEK PIERWOTNY, MIŚ, ŁOŻNIK, PODSTRYSZE, STARA MALUTKA, ARSENAŁ, OPIEKUN, WARIATKA, MIECH, ŁYŻKA CEDZAKOWA, SKRZYNIEC, DIAGNOZA, KALKA JĘZYKOWA, PODCENTRALA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, DZIÓB, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KUPON, RACHUNEK CAŁKOWY, KARL, KĘPA, JĘZYK CHIŃSKI, PAŁKA, OZIMINA, TKANKA STAŁA, TOFFI, TAPETA, SZCZĘKOT, INDOKTRYNACJA, PROGRAM, KOMPOZYCJA OTWARTA, PANI, DRYBLING, ANTRESOLA, PLANETKA, KOSZYK, WŁAŚCIWOŚĆ, WIĄZKA, TYMPANON, BUŁGARSKI, NIERUCHOMOŚĆ, KREDYT PAŃSTWOWY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, TEMAT, WOLNOBIEG, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SWETER, BEZWODNIK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, GRÓDŹ, TEREN ZIELENI, CZABAN, TONAŻ, WYKUPNE, POGODNOŚĆ, KOMBINATORYKA, PRZESTRZEŃ, KOMPENSATOR CIEPLNY, POPRAWA, TORT, MASZYNOWNIA, MUCHINA, OKUPACJA, SIECIÓWKA, OBŁĄKANY, ZAGŁÓWEK, BRUDAS, KULCZYBA, OBRUS, SZPEKUCHA, DOBA, SKRYTKA, BILL, ROD, AWERSJA DO RYZYKA, BOBROSZCZURY, KAMIZELKA, CEL, DĘTKA, ADOPCJA, ENTOMOFAGI, ANTAGONISTA, WYCISK, KRAN, LUK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, HUBA, SESJA POPULARNONAUKOWA, HISTORIA, ZIARNO, FUTERKO, MAKINTOSZ, MIRAŻ, LINUKSIARA, ORŁORYB, TRAGICZNOŚĆ, POETA, STERNIK MORSKI, RAJDER, OKO, POTOK, OTRUCIE, JEMIOŁA, NAGRANIE WIDEO, REFERENDUM GMINNE, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, REN, ALGORYTM SYMETRYCZNY, ZAAWANSOWANIE, HANOWER, SAMOOBRONA POWSZECHNA, GLORIETTA, MARGINALNOŚĆ, WYBLINKA, PRYSZCZARKI, RANA, DEMOT, KRAJ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, BOCZNOTRZONOWIEC, WAŁ, FUNKCJA, BATAGURY, KRYNOLINA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, POCIĄG DROGOWY, OTWÓR WYLOTOWY, FERETRON, ALLEGROWICZKA, ŁUSKA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, RELACJA BINARNA, CHOŁODEĆ, KONTO DEPOZYTOWE, CHOROBA ZARAŹLIWA, FOTOGRAM, STAW, LOTERIA, OKUCIE, MENTALNOŚĆ, GÓRNICA, EGRETA, ASFALT, STRATA, RURA ODPŁYWOWA, DESZCZ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, INWESTYCJA, SPŁUKIWACZ, KINO DROGI, PÓŁOKRĄG, FARMERKI, PARAPET, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ODCIĄG, CELA, WIERTNICA, MURZYSKO, NACZYNIE, WZÓR, PALCÓWKA, CHRYZOFITY, REZEDA, CZĘBOREK, RABA, BON PIENIĘŻNY, CARSTWO, BATERIA, OSTROKÓŁ, MEDALION, TYGIELEK, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ATOL, BRIK, TRAWA MORSKA, BATAGUROWATE, WSPÓŁRZĄDCA, MADONNA, RENESANSOWOŚĆ, WALKA, WYLEW, INŻYNIERIA TKANKOWA, ADAGIO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ANALIZA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PLAN MOBILIZACYJNY, ZAKOPCENIE, SPEKTROSKOPIA, PĘK, DEZERCJA, PAPUGA, ZŁOTOROST, PROMIEŃ, BAJOS, SZCZELINA LODOWCOWA, NACZYNIAK, SPAMIK, RELACYJNOŚĆ, ŁUK, ŁUSKA, SZKLARKA, PIKIETA, KAMIENIARZ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, BARANECZEK, BŁONICA NOSA, ANGIELCZYK, ABOLICJONISTA, KOMPANIA, MIASTO STAROŻYTNE, PREZENTER, METAL KOLOROWY, KALIBRACJA, PRAWOMOCNOŚĆ, HEBRAJSKI, ODBIJACZ, CZESKI BŁĄD, WADA WZROKU, EUFORBIA, REZYDUUM, WĄTROBIANKA, JĘZOR LODOWCOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SIŁA WYŻSZA, MEDALION, ZŁOTOGŁÓW, DOBROSĄSIEDZTWO, WYWÓZKA, ŚNIEŻNIK, KRUPNIK, STOS, ZABYTEK, FORT, STRZELBA, SZMAT, SŁUŻBA, POLEWACZKA, SZCZUR PACYFICZNY, ANTYKOAGULANT, SZTUKA ZDOBNICZA, BUZIA, ZASUWNICA, FOTOGRAM, SŁOWIAŃSKOŚĆ, ŁOŻE, PODDASZE, ?PRZEWOŹNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.706 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BON SUBSKRYPCYJNY, UPRAWNIAJĄCY POSIADACZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO ZAKUPU AKCJI LUB OBLIGACJI Z NOWEJ EMISJI Z DYSKONTEM. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BON SUBSKRYPCYJNY, UPRAWNIAJĄCY POSIADACZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO ZAKUPU AKCJI LUB OBLIGACJI Z NOWEJ EMISJI Z DYSKONTEM.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARRANT SUBSKRYPCYJNY bon subskrypcyjny, uprawniający posiadacza papierów wartościowych do zakupu akcji lub obligacji z nowej emisji z dyskontem. (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARRANT SUBSKRYPCYJNY
bon subskrypcyjny, uprawniający posiadacza papierów wartościowych do zakupu akcji lub obligacji z nowej emisji z dyskontem. (na 20 lit.).

Oprócz BON SUBSKRYPCYJNY, UPRAWNIAJĄCY POSIADACZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO ZAKUPU AKCJI LUB OBLIGACJI Z NOWEJ EMISJI Z DYSKONTEM. sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - BON SUBSKRYPCYJNY, UPRAWNIAJĄCY POSIADACZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO ZAKUPU AKCJI LUB OBLIGACJI Z NOWEJ EMISJI Z DYSKONTEM.. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast