KOSTNA LUB ROGOWA PŁYTKA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZĄCA POKRYWĘ CIAŁA WIELU ZWIERZĄT I PEŁNIĄCA ZAZWYCZAJ FUNKCJE OBRONNE; WYSTĘPUJE U RYB, GADÓW, PTAKÓW I NIEKTÓRYCH BEZKRĘGOWCÓW (NP. U MOTYLI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSTNA LUB ROGOWA PŁYTKA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZĄCA POKRYWĘ CIAŁA WIELU ZWIERZĄT I PEŁNIĄCA ZAZWYCZAJ FUNKCJE OBRONNE; WYSTĘPUJE U RYB, GADÓW, PTAKÓW I NIEKTÓRYCH BEZKRĘGOWCÓW (NP. U MOTYLI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.518

ROZGRZEWACZ, INFLACJA JAWNA, KONWENANSE, TRAWERS, REWANŻ, ADORACJA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KOŁEK, MAJKA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, GOŁĘBIE, DRUK ULOTNY, DEPESZOWIEC, OZDOBNICA MNIEJSZA, TORNADO, ŚLUZA WAŁOWA, KACZKI WŁAŚCIWE, POŻYCZKA, ŻAK, KAZAMATA, HYDROFIT, ODWŁOK, KORYTARZ, KOCZKODAN NADOBNY, MASZKARA, KOMPRADOR, SOKI, CHOREG, DZIELNICA, RUDAWKA WIELKA, MOST PONTONOWY, POŁUDNICE, RESET, OMDLAŁOŚĆ, VERDI, STONÓG MYSZATY, AUSZPIK, KRA LODOWCOWA, DEZINSTALACJA, HEJT, KRZYŻÓWKA, NARZĘPIK, ZAŚPIEW, MIĘSO, SZERSZEŃ AZJATYCKI, SAMOOKALECZENIE, DZBANEK, DYSPLAZJA NEREK, SZTURWAŁ, OSKÓREK, USZKO, SOLNISKO, JELEŃ, STEK, TIOSÓL, ZIARNKO, KURANT, MOSTEK KAPITAŃSKI, BĄCZEK ZWYCZAJNY, LAMPA LUTOWNICZA, KRZYŻYK, OKULARY, PUNKT, PIELESZ, DRÓBKA, WANIENKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, EMFAZA, DEFLEKTOR, MANGABA OLIWKOWA, MALFORMACJA MACICY, HEL, MNICH, RÓŻYCZKA, OBCOWANIE PŁCIOWE, GUMA ARABSKA, ŻAGIEL, SENSUALIZM, UŻYTEK, WYDAWNICTWO, KABRIOLECIK, CZOŁOWNICA, BLIŹNIACZOŚĆ, TECZKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GASPARINIZAURA, PROGRAM, INTELEKTUALIZM, ROZKŁAD, RAJA KOSMATA, KOSTKA BRUKOWA, POJAZD SZYNOWY, SKOCZ GRUBODZIOBY, DIALOGIZM, BAZIA, RÓWNONOC, PRZEJRZYNKA MALUTKA, GAD MORSKI, PRYMULA, ALGEBRA LIEGO, ROZSTĘP, ABNEGATKA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, LAFIRYNDA, STOŁÓWKA, AGRESJA, DYPTYCH, UDAWACZ, CEWKA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PRZEKUPSTWO, ADIDASEK, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, SŁUP, CIASTO PIASKOWE, CZÓŁNO, PŁACHTA, MURENA CĘTKOWANA, OZIMINA, DASHI, HOGARTH, ANGORYZM, SYLFON, HARD PORNO, KREOLKA, WALABIA BENNETTA, AZOTAN, ARAMEIZM, PTASZNIK WENEZUELSKI, ARTROZA, SZYNOBUS, SARDYNELE, ŚLEDZIOWATE, TROGLOFIL, OŚCIEŻE, WELIN, MATURA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ZAJĄC POLARNY, AKT, GOŁĄBKI, PIK, GAPA, PIERWSZY PLAN, ŁUSKA, BAGAŻOWY, MISIÓWKA GOŁOTKA, KONFEDERACJA KANADY, MOLOWATE, BIAŁA BIERKA, LEWICOWOŚĆ, PANDAN, POPRĘG, GŁOWA, SIAD, CYNOGNATUS, TRZOGONY, ZAMSZ, SPARRING, SAMOCHÓD OPANCERZONY, KROPKA, OTWÓR, METRESA, OSTATNI MOHIKANIN, KOŁOWANIE, ECHINOCEREUS, NABIERACZ, FITOCYD, BASEN, FUTRYNA, PASTOFORIUM, ABERRACJA, PRZESZUKANIE, GEORGE, ŚWIERK HIMALAJSKI, DINO, CZAJKA, KOLEC, MUZA, DYWERSJA, EMBLEMAT, WÓDKA, KRZYŻYK, SKOCZEK GRZEBYKOPALCY, ZEBRA GRANTA, KRATER, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, STRZEMIĘ, PULPA, KOSZT TRANSAKCYJNY, CHOROBA WENERYCZNA, SKALNIK POKREWNY, STANOWISKO, FREGATA, BLUZG, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, KMIOTEK, PAPIER, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, WRZĘCHY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, CIAŁO AMORFICZNE, OGRANICZNIK, DRZEWNICOWATE, KATALOG DZIAŁOWY, ASSAPAN, BOCZNOTRZONOWIEC, NORWESKI, HOFFMAN, WIELKI MISTRZ, FLUID, KOROZJA BIOLOGICZNA, WYBUCH, TOPORNICA WIELKA, RUMPEL, WELUR, ZGROMADZENIE CZYNNE, BENZYNA SILNIKOWA, MAŹNICA, ETOLOGIA, OBRĘCZ BIODROWA, KLASA, ANOLIS WODNY, MINUSY, PORCYJKA, SUPERIOR, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SPRAWA, GREK, MAGIERKA, CHUDOŚĆ, ŻURAWIE KORONIASTE, SKUP, ŁUSKA, KLAUZULA UMOWNA, KATAFRAKTA, SKWAPLIWOŚĆ, SOK, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, CZOŁO, POROSTNICA, PLATER, PELIKOZAUR, TRYTON, BOBIK, KOMBATANT, WETKA, CYBORIUM, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZAPALENIE, TARCZA, NIEZBĘDNOŚĆ, MIESZEK, DYSPEPSJA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, KONTROLA, PODCZYSZCZALNIA, PUNKT WITALNY, BITUMIZACJA, KANGNAZAUR, ORŁOSĘP, RENTA INWALIDZKA, APARTAMENT, KRÓTKODZIOBEK, WJAZD, PREZENTACJA, SZKRAB, ANEUPLOIDALNOŚĆ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, ALT, UBARWIENIE OCHRONNE, CHITON, FAZA, WINA UMYŚLNA, ANTYKWARK, ODTRUTKA, HALA PERONOWA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, GALETA, POKAL, RACZYNA, CIAŁO, PELIKANOWATE, PSEUDOPAŁANKOWATE, POWÓZ, BOMBA, ŻEBRO, UCZESTNIK, COŚ, SZUMOWINA, LISTEK ZARODKOWY, OWCA ŚNIEŻNA, KAMIEŃ, FAB LAB, MINESTRONE, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, EKSPRES, KONSULTANTKA, ?ZEZWŁOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSTNA LUB ROGOWA PŁYTKA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZĄCA POKRYWĘ CIAŁA WIELU ZWIERZĄT I PEŁNIĄCA ZAZWYCZAJ FUNKCJE OBRONNE; WYSTĘPUJE U RYB, GADÓW, PTAKÓW I NIEKTÓRYCH BEZKRĘGOWCÓW (NP. U MOTYLI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSTNA LUB ROGOWA PŁYTKA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZĄCA POKRYWĘ CIAŁA WIELU ZWIERZĄT I PEŁNIĄCA ZAZWYCZAJ FUNKCJE OBRONNE; WYSTĘPUJE U RYB, GADÓW, PTAKÓW I NIEKTÓRYCH BEZKRĘGOWCÓW (NP. U MOTYLI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.).

Oprócz KOSTNA LUB ROGOWA PŁYTKA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZĄCA POKRYWĘ CIAŁA WIELU ZWIERZĄT I PEŁNIĄCA ZAZWYCZAJ FUNKCJE OBRONNE; WYSTĘPUJE U RYB, GADÓW, PTAKÓW I NIEKTÓRYCH BEZKRĘGOWCÓW (NP. U MOTYLI) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KOSTNA LUB ROGOWA PŁYTKA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZĄCA POKRYWĘ CIAŁA WIELU ZWIERZĄT I PEŁNIĄCA ZAZWYCZAJ FUNKCJE OBRONNE; WYSTĘPUJE U RYB, GADÓW, PTAKÓW I NIEKTÓRYCH BEZKRĘGOWCÓW (NP. U MOTYLI). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x