MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ, ZWŁASZCZA: NASTOLATKA LUB MŁODA NIEZAMĘŻNA KOBIETA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWCZYNA to:

młoda osoba płci żeńskiej, zwłaszcza: nastolatka lub młoda niezamężna kobieta (na 10 lit.)DZIEWKA to:

młoda osoba płci żeńskiej, zwłaszcza: nastolatka lub młoda niezamężna kobieta (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWCZYNA

DZIEWCZYNA to:

młoda osoba płci żeńskiej, zwłaszcza: nastolatka lub młoda niezamężna kobieta (na 10 lit.)DZIEWCZYNA to:

sympatia, narzeczona (na 10 lit.)DZIEWCZYNA to:

służąca, pomoc domowa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ, ZWŁASZCZA: NASTOLATKA LUB MŁODA NIEZAMĘŻNA KOBIETA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.204

GORĄCZKA, BIERWIONO, SUKA, WOLE, PTASZEK, PYZA, NIEDOTYKALNOŚĆ, CIAPATY, KATAR, WEZYRAT, MOTORÓWKA, BLISKOZNACZNIK, PROSTYTUTKA, ARAMEIZM, SZPONA, BULTERIER, MAJÓWKA, KRA LODOWCOWA, KONTYNGENT, JEZIORO POLODOWCOWE, MROŻONKA, ŚLĄSKI, UNISEKS, NAGANIACZ, KSIĘSTWO, GARKUCHNIA, SKALA, OKRĘŻNOŚĆ, CIOCIA, KLUCZ, GAMBIJKA, LUTNIARZ, PRZYNĘTA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, MOSHING, KWAŚNICA, MACZANKA, ANGIELSKI, SZCZĘŚCIARA, TERAKOTA, KORSYKANKA, POMADKA, AMAZONKA, ROZWOLNIENIE, PĘCHERZ, PRÓCHNO, ELIKSIR ŻYCIA, KARTAUN, CEL, FOSA, ŁEBEK, ODMIERZANIE, MŁAK, MACEDONKA, LAMBREKIN, PRZEWODNICZĄCY, POLER, RAKIETA, TUM, SEKULARYZACJA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, FAKIR, FOTEL GINEKOLOGICZNY, PAUPER, WODNICZKA, KONSULTANTKA, ADAPTACJA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, MASZKARON, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, USTNIK, KLASTER DYSKOWY, DANA, TOWARZYSZ BRONI, CIURA, GODŁO PROMOCYJNE, HALOFIL, KRÓL ZWIERZĄT, CUDOTWÓR, ZBROJENIE, ZATRATA, SIŁA, PŁYWACZKA, PARKIET, AMAZONKA, ANTRESOLA, MAŹNICA, WIERZYCIEL, LIMETA, OFIARA ŚMIERTELNA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KONSUMENT, OWAD, LIBELLA, PODDASZE, PRZEDROSTEK, ŁUSZCZAK, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PODMIOT GRAMATYCZNY, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, CYRK, ROZDŹWIĘK, CAPRICCIO, OWADOŻERNOŚĆ, INTERPRETATOR, SAFARI, TYGIEL, PRZEPLOTKA, WYROK PRAWOMOCNY, GEST, SOLANKA, SATELITA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KARTUSZ HERBOWY, SERIA, CZART, RYLEC, BILL, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, FILOZOFIA POLITYCZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KONWERSJA, POŁAWIACZ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KOGNATKA, ADALINA, ASYSTA, GRYZETKA, OBCOKRAJOWIEC, AJENTKA, GNÓJ, KRĘGARSTWO, INEZ, DOJUTREK, GRECKOŚĆ, SĄD WOJSKOWY, IRRADIACJA, DŻEM, KURPIANKA, MONGOŁ, RZECZNIK, ARENDARZ, KOMISARZ, AZOTAN, KOMPILATOR, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, LAGUNA, ŚLIWKA, FRONTON, WISIELCZY HUMOR, ŚWIĘTO, TĘSKNOTA, OPERATOR, RENESANSOWOŚĆ, WINIETA, RANNY PTASZEK, LALKARKA, WARIATKA, GNIAZDKO, REMIZA, AERONAUTA, POROST, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MIKSER, GUZ, KREACJA PIENIĄDZA, KWASZONKA, DARŃ, ODRĘTWIENIE, ORGIA, ASYNCHRONIZM, KANAŁOPATIA, WYBRANKA, BANDYCTWO, SKĄPIRADŁO, DOKTOR, GAMAJDA, NASIONNICE, EMERYTURA, DYSCYPLINA NAUKOWA, OBSESJONATKA, KARBAMINIAN, PUSTAK STROPOWY, BARCHAN, KORPUS NAWOWY, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, ALKOHOL ROLNICZY, COASTER, WYCISKANIE, ŁAWA, KOSMOS, MIMEOGRAF, KARABELA, SUPRAPORTA, DYSHARMONIA, MAZOWSZANKA, MARUDER, BOROWIKOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, CENZURA, HALMA, PANEL STEROWNICZY, TRZECI, SOLIDARNOŚĆ, UZYSK, PUCH KIELICHOWY, UDMURTYJKA, ZWINNOŚĆ, SPIEK, BANER, SCIENCE FICTION, ADIANTUM DELIKATNE, PLANETA SKALISTA, USZKO, BŁAZENEK, GRYMAŚNIK, PARADOKS, ELANA, MIECH, WÓŁ ROBOCZY, RESKRYPT, OMANKA, MACHANIE RĘKĄ, FOCH, PANOWANIE, EKSKLAWA, NUMER, SINIEC, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ROTA, OKRZYK, BAŁKAŃSKOŚĆ, WYMIENNIKOWNIA, WYCHOWANKA, INTERNOWANY, BŁONA, KOBITA, DOJRZAŁOŚĆ, POLIGYNANDRIA, NORMALIZACJA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, FARBA KLEJOWA, OBSŁUGA, PION, WARTOŚĆ MODALNA, TYŁÓWKA, ORTOPTYCZKA, NATRĘT, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PAS POOPERACYJNY, SIEDZIBA, RONDEL, SYLWETA, DANE, POŁYSK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, SZATANICA, DYSOCJACJA TERMICZNA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, PRZESZUKANIE, ZASADA, ŻYDOWSKOŚĆ, RATOWNIK MEDYCZNY, BEAN, MEDIANTA, CHITON, LATARNIA MORSKA, UWAGA, NEOGOTYK, OLIWKA, PASSEPIED, KENIJKA, PRZEDNÓWEK, GŁOSICIEL, SURMA, ZAKWAS, AZERBEJDŻANKA, KARCZOWISKO, LINIA ŚREDNICOWA, KRATOWNICA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, ZASZŁOŚĆ, STRATYFIKACJA, WAFELEK, RETENCJA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ZAWRÓT GŁOWY, WYROSTEK FILTRACYJNY, ARABESKA, CHOCHLA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, OJCZYZNA, ATOL, ARTEFAKT, ZEBROID, BRZOZÓWKA, ?KOCICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ, ZWŁASZCZA: NASTOLATKA LUB MŁODA NIEZAMĘŻNA KOBIETA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ, ZWŁASZCZA: NASTOLATKA LUB MŁODA NIEZAMĘŻNA KOBIETA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWCZYNA młoda osoba płci żeńskiej, zwłaszcza: nastolatka lub młoda niezamężna kobieta (na 10 lit.)
DZIEWKA młoda osoba płci żeńskiej, zwłaszcza: nastolatka lub młoda niezamężna kobieta (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWCZYNA
młoda osoba płci żeńskiej, zwłaszcza: nastolatka lub młoda niezamężna kobieta (na 10 lit.).
DZIEWKA
młoda osoba płci żeńskiej, zwłaszcza: nastolatka lub młoda niezamężna kobieta (na 7 lit.).

Oprócz MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ, ZWŁASZCZA: NASTOLATKA LUB MŁODA NIEZAMĘŻNA KOBIETA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ, ZWŁASZCZA: NASTOLATKA LUB MŁODA NIEZAMĘŻNA KOBIETA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x