Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CIAŁO STAŁE, KTÓRE JEST JEDNORODNĄ POD WZGLĘDEM FIZYCZNYM FAZĄ KRYSTALICZNĄ, ZAWIERAJĄCĄ DWA LUB WIĘCEJ SKŁADNIKÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZTWÓR STAŁY to:

ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO STAŁE, KTÓRE JEST JEDNORODNĄ POD WZGLĘDEM FIZYCZNYM FAZĄ KRYSTALICZNĄ, ZAWIERAJĄCĄ DWA LUB WIĘCEJ SKŁADNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.075

ŁAPOWNICTWO BIERNE, SPIKER, SRAKA, GALERIA SŁAWY, WOLE OKO, DUCHOWY OJCIEC, SPIRALA, ASTRAGAL, ALEXIS, AKWALUNG, RZECZY OSTATECZNE, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ZADANIE, IDEALIZM OBIEKTYWNY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, PROGRAM TELEWIZYJNY, SYNTEZATOR, PSEUDOLOSOWOŚĆ, SCENKA RODZAJOWA, ENTOMOFAGI, DOPŁATA EKSPORTOWA, ADAPTOWANIE SIĘ, GRZECZNOŚĆ, FALANGA, KASZTEL, HUBA BIAŁAWA, ŚWIĘTOKRADZTWO, SZAL, TWAROŻEK, ADORACJA, GŁADŹ PODŁOGOWA, CHODZĄCA REGUŁA, TEMNODONTOZAUR, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ORDA, SPIS POWSZECHNY, TRZYKROTNOŚĆ, PRAWO RUSKIE, DYSKRYMINACJA CENOWA, HASHTAG, AGENCJA, ŻACHWA, KODOWANIE PREFIKSOWE, FERMENTACJA MLEKOWA, ETIOPSKI KLASYCZNY, DRUK ROZSTRZELONY, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, HORMON PŁCIOWY, FUNKCJA GREENA, FAWORYT, WIDMO OPTYCZNE, IRRADIACJA, BALONET, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, SZPILKA, SEŁEDEC, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, MOHRG, FAŁ, BIAŁA SZKOŁA, REGRESJA LODOWCA, BASEN PORTOWY, UPADEK, KULTURA STARTEROWA, ZWARA, KONFISKATA, ANDROID, BAZA ODSETKOWA, BOMBARDA, INTRATA, BEZIMIENNOŚĆ, STRZAŁECZKA, PRADZIADEK, ORGANIZATOR, SZPETOTA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, BIAŁY, CUDOWRONKA, FAKTOR, TENIS STOŁOWY, ZBROJENIE, GRUPA KARBOKSYLOWA, LIMUZYNA, PIĄTKA, TORNADO, NAPAŚĆ, EPIGRAF, ANGIOTENSYNA, SEKSTURYSTYKA, WRZÓD HUNTERA, RAKI, ŚNIEŻNIK, ODPŁYW, MACIERZ DYSKOWA, MATA GRAWITACYJNA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KARMIN, WĄŻ, PARKAN, COLESLAW, DEKLARANT, WODA PODSKÓRNA, HIPERWENTYLACJA, HOMOLOGIA, POZYTYWNOŚĆ, JĄDRO, WIECZNE PIÓRO, DROGA ZBIORCZA, TYGIELEK, MĘKI TANTALA, RING, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, GALARETA, EKLER, PREPARAT CHEMICZNY, ZAWISAK, ZAWODNIK, KSYLOFON, PIĘDŹ, MOLEKUŁA, PIERÓG, BAJER, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ZATRZYMANIE, RÓWNOWAGA OGÓLNA, AKOMODACJA, STAN STACJONARNY, INDOKTRYNACJA, KRZYŻÓWKA, BOOROOLA, JUBILEUSZ, MATKA, REPETYCYJNOŚĆ, OFENSYWA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PIASTA, ŚLEPY NABÓJ, ANGIELCZYK, SUPERPAŃSTWO, KOLEC, POPRAWIACZ, NIEOSTROŻNOŚĆ, DOBYTEK, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, CELOWNIK, SPRĘŻYSTOŚĆ, NAZWA OGÓLNA, MYKOHETEROTROF, KROSOWNICA, STARA WIARA, POPIELICA, ŁONO, WINIETA, SPLOT, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, SKINNY, SZKAPLERZ, CIAŁO, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, ATAK, SYMETRALNA, JOGGERSY, NÓŻ DO CHLEBA, ARKA, ESENCJA, JĘZYK MANX, NADBITKA, WREDOTA, ZASIŁEK PORODOWY, E-PODPIS, MAŁOWODZIE, PIERWOWIJE, START MASOWY, ABAJA, DEMOLUDY, SIARKOSÓL, MANIFEST, BIEDAK, RUCH, BIOFLAWONOID, ZAGRYWKA, LIŚCIEC, USTĘPLIWOŚĆ, KOMENTARZYK, ŻAGIEW, MOSHING, HAFCIARSTWO, ZAKURZENIE, BOM, ZUCHWAŁOŚĆ, BIAŁA MAGIA, BIEGUNKA, LINIA HODOWLANA, TAJNE NAUCZANIE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KONTEKST, KOSMETYK, PRĄTNIK ALPEJSKI, FASCYNATOR, DESKA KLOZETOWA, SPORT KWALIFIKOWANY, MĘTNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, STAUROPIGIA, TOWARZYSZ PANCERNY, EKSPRES DZBANKOWY, SKALA RANKINE'A, FESTON, PLAC APELOWY, KLUCZ, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, SZCZOTKA, NIEWYPAŁ, ROZPRUWACZ, WYCIĄG TALERZYKOWY, KUC CONNEMARA, GROWL, WOJEWODA, LEASING FINANSOWY, ŻABA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, WĄTPLIWOŚĆ, KRÓLESTWO, OPTYKA FALOWA, SIKAWKA, PAPRYKARZ, OKRĘT TRANSPORTOWY, MIMETYZM FORMALNY, DELEGACYJKA, KOMŻA, BUZKASZI, ZBIÓRKA, ŚWIETLÓWKA, TELEKONFERENCJA, PROGRAM, TARLATAN, POCHŁANIACZ, NUKLEOTYD, POCHWIAK OKAZAŁY, CZAPKA FRYGIJSKA, EGZEKUTYWA, CHWYTAK, MARKIZA, WYCHODŹSTWO, FELERNOŚĆ, IRLANDZKOŚĆ, PION, ZAWODOWIEC, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, BIOGEOCENOZA, PSYCHOTEST, NIEBIOSY, WODA, ZAJĄCZEK, POSTING, KAMELEON ŻYWORODNY, SALTARELLO, ADAPTACJA, WARUNEK LOKALOWY, MAJĄTEK OSOBISTY, KOSZ, TYMPANON, DOKUMENT, ETYKA, ZABURZENIE UROJENIOWE, KAMIEŃ, KANTOREK, MŁYNEK DO ODPADKÓW, INFORMACJA POUFNA, MIMEZJA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, FEJHOA, SCHULZ, KAPSYD, ZIELONE, KOŁO JEZDNE, LÓD, GLORIA, BLOCZEK, DROBNOŚĆ, SYMFONIK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, GAZÓWKA, INDEKS, RODZIC CHRZESTNY, BAŃKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ODSZCZEPIEŃSTWO, TAPETA, HARMONIKA, SZTYFT, HALOFIT, ILUZORYCZNOŚĆ, LAMPA LUTOWNICZA, JODŁA SYBERYJSKA, BUT NARCIARSKI, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, LEK PRZECIWBÓLOWY, PRECYZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIAŁO STAŁE, KTÓRE JEST JEDNORODNĄ POD WZGLĘDEM FIZYCZNYM FAZĄ KRYSTALICZNĄ, ZAWIERAJĄCĄ DWA LUB WIĘCEJ SKŁADNIKÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
roztwór stały, ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZTWÓR STAŁY
ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x