MINERAŁ ZAWIERAJĄCY PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE JAKO SKŁADNIKI GŁÓWNE LUB POBOCZNE, KTÓRE WYWOŁUJĄ W NIM PROCESY PROWADZĄCE DO UTRATY PRZEZ NIEGO KRYSTALICZNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINERAŁ METAMIKTYCZNY to:

minerał zawierający pierwiastki promieniotwórcze jako składniki główne lub poboczne, które wywołują w nim procesy prowadzące do utraty przez niego krystaliczności (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINERAŁ ZAWIERAJĄCY PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE JAKO SKŁADNIKI GŁÓWNE LUB POBOCZNE, KTÓRE WYWOŁUJĄ W NIM PROCESY PROWADZĄCE DO UTRATY PRZEZ NIEGO KRYSTALICZNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.008

KLASTER, PRZEKŁADNIA, ZADUPIE, BARYCENTRUM, CELKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MOC ZNAMIONOWA, FLESZ, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, SOSNA GÓRSKA, HORYZONT ZDARZEŃ, ALT, KARA GŁÓWNA, SZOGUN, BENCHMARKING, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SEKSIZM, DESPOTYZM, PLANETA, GARNITUR, CZAS UNIWERSALNY, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, NACIĄG, DYSK AKRECYJNY, PORCELANKA, ANALIZA LOGICZNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KUSTOSZ, MUZYK, HEBAN, NACIEK, RELISH, DOTKNIĘCIE, PROSTYTUTKA, RYKSZARZ, ODRA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, EWOLUCJA NARCIARSKA, RZECZ, PUCH, KOSZER, INTERFEROMETR MICHELSONA, INA, WYLEW, NIECHLUJ, LUK ŁADUNKOWY, CZARNA OSPA, ZAKOŃCZENIE, ASTMA, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, NIEPOROZUMIENIE, PROSZEK, JIM, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, KRZEŚLISKO, GWIAZDKA, SKRYTOBÓJSTWO, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, HELIOLATRIA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, MENISK, BLISKOŚĆ, POMYŁKA FREUDOWSKA, OPOŃCZA, KASZTANEK, STEP, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KONGREGACJA, ZWIJARKA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, AKROPOL, GESTALT, DZIECINKA, BIAŁY, ROŚLINA POŻYTKOWA, KWOTA CUKROWA, GRZECHOTKA, ZIELONE PŁUCA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, TETRAMER, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, MASA BEZWŁADNA, KOMPOTIERA, CZŁON SKŁADNIOWY, MARIO, JER SŁABY, RUBELLIT, KONOTACJA, CRISANA, DZIADEK DO ORZECHÓW, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ALIENACJA RODZICIELSKA, ZASOBY LUDZKIE, PRZEWÓD FAZOWY, STATECZNIK, STACJA TELEWIZYJNA, KRÓLOWA RENET, PRÓBKA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, RESET, WIERTŁO, DEKRET, KUPA, GRADACJA, CUMULONIMBUS, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, WAPORYZACJA, OSTROMLECZ, BIOLOGICZNOŚĆ, ETOLA, POLITYKA DYSKONTOWA, BALUT, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PEPSI, ZAGRYWKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KOMPARYCJA, EMAKIMONO, OPONA PNEUMATYCZNA, ENUMERACJA, PIEŃ WULKANICZNY, PEŁZAK ODMIENIEC, REFREN, STÓŁ, BOMBA WODOROWA, SMAK, LINIA EMISYJNA, ALERGEN POKARMOWY, EMBLEMAT, GAŁGAN, TAHITAŃSKI, WIĄZANIE CHEMICZNE, KOPALINA STAŁA, SZÓSTY ZMYSŁ, BROŃ KLASYCZNA, OWERNIA, PARCIE KORZENIOWE, KANEFORA, CHUSTA, STATEK, BRUDNA BOMBA, KLASTER GENÓW, POKRYWA, SAMOZNISZCZENIE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SKŁADKA, ALMANACH, ASPEKT, AMINOALKOHOL, CENOBIORCA, CAŁKA PIERWSZA, PROSZEK KAKAOWY, KARMA, LEJ, KREACJONIZM, LUCERNA, PALETA, RAGOUT, BRUDAS, TRYCYKL, DYSCYPLINA NAUKOWA, APARAT, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, DZIELNOŚĆ, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, PARK MASZYNOWY, PAZUR, AKROBACJA, ZAKWAS, GRZANKI, BEZGUŚCIE, KAPŁAK, SYMBOL, PODATEK EKOLOGICZNY, PRZYCZÓŁEK, PLAŻA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, NADBITKA, PRZENOSKA, PODATEK DOCHODOWY, ŁOPATA, TĘPOLISTKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, ZAKURZENIE, OKLEPIEC, MONETKA, HOMESPUN, ANAPLAZMOZA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, MARUNA, ŚCIANA, MARK, ANGINA PRINZMETALA, ZAPONA, GRUPA ARYLOWA, GALARETA, WYSTRÓJ, CZAS GRAMATYCZNY, KACZKA, RZEPA ŚCIERNISKOWA, REGENT, KOREAŃSKI, BABULINKA, REALNY SOCJALIZM, AMBONA, FILC, SPIRYTUS SUROWY, FUTRO, PODKŁADKA, BANDOLET, EKSPERT, RUNDA HONOROWA, TERMOGRAM, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WSCHÓD, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, DEMOTYWATOR, PACYFIKAŁ, ŁATA, ROK ZWROTNIKOWY, GOŁĄBEK, WZGÓRZE, KĄT ŻYLNY, PĘDRAK, SKRYTKA DEPOZYTOWA, GALISYJKA, PODKŁAD GEODEZYJNY, GATUNEK BLIŹNIACZY, APRIORYZM, ELDAR, MIKSER, GRAND VITARA, NAŁÓG, ANIOŁEK, KUBIZM, ZGRUBIENIE, MAKRO, SUBRETKA, MOWA NIEZALEŻNA, OSIEMDZIESIĄTKA, ZŁOTY DEWIZOWY, GERMAŃSKI, KACZKA, STRAJK WŁOSKI, SIŁA PŁYWOWA, SREBRO, CANCA, SIŁA, ZIMNY PRYSZNIC, BOMBA LOTNICZA, STEROWNIK, WYROBISKO GÓRNICZE, ROZKŁADOWOŚĆ, CZEPIEC, SAMOOKREŚLENIE, PODOBIZNA, ZNAK, WIRUSY DSDNA-RT, PLOTER ROLKOWY, SOŚNICA, KARA UMOWNA, ZJAWISKO KERRA, BRIEF, LEKTOR, MOC CZYNNA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KONSTYTUCJA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KUGLARZ, ROBOTA, BENTO, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ARENA, EKLER, ENTOMOFAGI, KALENDARZ JULIAŃSKI, SMAR, GRAETZ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ZAJĄC, KSIĄŻĘ, TACZKA, NITROAMINA, KORDON, PARAPET, SALWINIA, BAJBOT, PIES OGRODNIKA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, DRACENA, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, POWSZECHNOŚĆ, PROFESOR ZWYCZAJNY, TRANSPORTOWIEC, PIĄTY, SUPERWAJZOR, ?URSZULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINERAŁ ZAWIERAJĄCY PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE JAKO SKŁADNIKI GŁÓWNE LUB POBOCZNE, KTÓRE WYWOŁUJĄ W NIM PROCESY PROWADZĄCE DO UTRATY PRZEZ NIEGO KRYSTALICZNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINERAŁ ZAWIERAJĄCY PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE JAKO SKŁADNIKI GŁÓWNE LUB POBOCZNE, KTÓRE WYWOŁUJĄ W NIM PROCESY PROWADZĄCE DO UTRATY PRZEZ NIEGO KRYSTALICZNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINERAŁ METAMIKTYCZNY minerał zawierający pierwiastki promieniotwórcze jako składniki główne lub poboczne, które wywołują w nim procesy prowadzące do utraty przez niego krystaliczności (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINERAŁ METAMIKTYCZNY
minerał zawierający pierwiastki promieniotwórcze jako składniki główne lub poboczne, które wywołują w nim procesy prowadzące do utraty przez niego krystaliczności (na 20 lit.).

Oprócz MINERAŁ ZAWIERAJĄCY PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE JAKO SKŁADNIKI GŁÓWNE LUB POBOCZNE, KTÓRE WYWOŁUJĄ W NIM PROCESY PROWADZĄCE DO UTRATY PRZEZ NIEGO KRYSTALICZNOŚCI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - MINERAŁ ZAWIERAJĄCY PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE JAKO SKŁADNIKI GŁÓWNE LUB POBOCZNE, KTÓRE WYWOŁUJĄ W NIM PROCESY PROWADZĄCE DO UTRATY PRZEZ NIEGO KRYSTALICZNOŚCI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x