NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GILOTYNA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)KRAJALNICA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 10 lit.)KRAJARKA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GILOTYNA

GILOTYNA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)GILOTYNA to:

przyrząd służący do wykonywania kary śmierci poprzez ścięcie głowy za pomocą dużego, ciężkiego (ok. 40 kg) noża o skośnym ostrzu, który opada pionowo pod wpływem grawitacji na szyję skazańca, unieruchomionego w ramie gilotyny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.765

ZAINTERESOWANIE, DIETA ASPIRYNOWA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, BIAŁE MIĘSO, CHROBOTEK, PANICZĄTKO, BEK, KASATA, KSIĘGA, TRANSMITER, BIURO TECHNICZNE, KIFOZA PIERSIOWA, EKIPA, KOŁEK, DRIAKIEW, GAZ, NIEMOŻEBNOŚĆ, ZNAK ALFANUMERYCZNY, STATEK TRANSPORTOWY, TRAMWAJ WODNY, OBJAW ZASŁONOWY, PRZYSTRÓJ, BAZA, PERYKARP, ALASKAN HUSKY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, WARIACJE, POTRÓJNOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, PRZEPAŚĆ, EMISJA WTÓRNA, RETUSZ, WATA, KASZA, SZCZOTKA, DYFTYK, SYLWETA, PLANETA SKALISTA, PIERÓG, NAPÓJ WINOPODOBNY, CZEREP, SZAŁAŚNICTWO, KARBAMINIAN, OPAŁ, WOLUTA, KOŁOWROTEK, BOKS GARAŻOWY, KONFESJA, MERZYK GROBLOWY, PUDDING, ZATRZYMANIE, PRZECINACZKA, ORTALION, INICJATOR, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, OPARZENIE, OBERWANIE CHMURY, KREOLKA, KULT, ARMARIA, AREA, WYOBLAK, BLOKADA EKONOMICZNA, PAPUGA, GĄBKA, ŁOŻE, ALLEGRO, INSIMBI, KOSZULKA, WELUR, MUSZKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, GRAFIKA WEKTOROWA, SŁOWACKI, ASTEROIDA, ASYNCHRONIZM, KRWAWNIK, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, POLEWACZKA, OCHRONNIK, RENATA, KOŁNIERZ, MALIMO, STARA MALUTKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ECCHI, OTWARTOŚĆ, FACHOWIEC, STRATEGIA, GAMA, PUSTAK, PROFIL, SKORUPA, TRAWA PASTEWNA, BABOCHŁOP, LECZENIE CHIRURGICZNE, MIEJSCE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, MELINA, KORPUS, KRA, SŁUŻEBNIK, KONIUNKCJA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, FAKTOR, PÓŁKREW, EFEKT BOGACTWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, GLORIA, BOGACTWO, PODDAŃCZOŚĆ, CEDZIDŁO, KONSOLA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, CZYREŃ, KONFISKATA, KONSOLETA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BURZA, GŁOSKA, KANAŁ BURZOWY, WRONIE OKO, GNIAZDO, BUDA, SZTUCIEC, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ŻEGADŁO, RECEPTARIUSZ, OKIENKO TRANSFEROWE, TRANSPARENT, SER PARMEŃSKI, KARAWAN, TOŃ WODNA, DEASEMBLER, RYGIEL, SERBSKOŚĆ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, LICZBA BRINELLA, LIST GOŃCZY, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PROPORZEC, RZADKOŚĆ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MAKAGIGI, OBRZMIENIE, PODATEK GRUNTOWY, ADHEZJA, GWAJAK, MŁAK, ANGIELSKI, AFILIACJA, PUDER, AGRESJA, FRONTOWIEC, STOPA LOMBARDOWA, WIDMO OPTYCZNE, WYRAŻENIE, MIR, PIONIER, JEDWAB, PHISHING, ARTYKUŁ, TRZYDZIESTY PIERWSZY, GAZ BOJOWY, PRZERWANIE CIĄŻY, STROBILANT, ŁADUNEK, GILOSZ, OPAD, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, POWŁOCZKA, CZYSTKA ETNICZNA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, MYŚL, CIASTO PIASKOWE, GAZ GENERATOROWY, SATYNA, CHARAKTERYSTYKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, PATOGENNOŚĆ, SZKODNIK, PYTANIE, BEK, KOLIMACJA, PAWILON, ARSYNA, PÓŁSIOSTRA, KOCIOŁ, MGŁAWICA, SZKLANKA, KURS, SZYCH, REWERSAŁ, CZAS FABULARNY, NUROGĘŚ, ZESZYT, ZWAŁA, PACHWINA, WEREŻKA, PRAWO ZATRZYMANIA, MOSHING, SPARRING, SZOK CENOWY, SKAŁA OSADOWA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ZAPIS, ZAKŁAD, WŁAŚCIWOŚĆ, OSTRUŻYNY, POJEMNOŚĆ POLOWA, TILAKA, GATUNEK ZBIOROWY, BEZDUSZNOŚĆ, WARSZTAT, ŁAŃCUCH, USTERKA, PODGŁÓWEK, PĄCZEK, DRAPIEŻNIK, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ZAPORA WODNA, FLUIDYZACJA, KARES, PIONIER, AMBASADORKA, WIZJA LOKALNA, SNAJPER WYBOROWY, ZIMNE NÓŻKI, PNEUMATOLIZA, WRZASKLIWOŚĆ, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, GODNOŚĆ, POSZKODOWANA, PRACA INTERWENCYJNA, SIEROTA, WYSTAWCA, KLAMOTY, KOŹLAREK, GRACKA, MARTWIAK, REZYGNACJA, OBJAW, KOŁPAK, DOWCIPNIŚ, CZARNY RYNEK, PIANOGUMA, GRAFIKA RASTROWA, WYŚCIGI, PRZEPROST, MOLEKUŁA, PRÓBA JĄDROWA, NARKOTYK, ZIELONI, IRC, DOMINANTA, DROGA WOJEWÓDZKA, RATYSZCZ, IPSYLON, WSPARCIE, RERECORDING, SINFONIA, DYREKCJA, KONCENTRACJA, PASER, LINEARYZM, MADŻONG, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KREMOGEN, NIEBO, MINERAŁ ZABARWIONY, PODATEK IMPORTOWY, SIŁA PŁYWOWA, LEUKOTOMIA, LIMUZYNA, ASOCJACJA, ANGINA MONOCYTOWA, KONTYNGENT, ZBROJENIE, KOŁO, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TUBA, ŻYDOWSKOŚĆ, CECHA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, KLISZA, KANAŁ, BASKINKA, JEZIORO GLACJALNE, DESEREK, ODMA OPŁUCNOWA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, STAN DEPRESYJNY, SPUST, KAJMAKAM, REZEDA, GATUNEK ZAWLECZONY, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, ?WYCHODŹTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.765 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GILOTYNA narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)
KRAJALNICA narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 10 lit.)
KRAJARKA narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GILOTYNA
narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.).
KRAJALNICA
narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 10 lit.).
KRAJARKA
narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x