NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GILOTYNA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)KRAJALNICA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 10 lit.)KRAJARKA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GILOTYNA

GILOTYNA to:

narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)GILOTYNA to:

przyrząd służący do wykonywania kary śmierci poprzez ścięcie głowy za pomocą dużego, ciężkiego (ok. 40 kg) noża o skośnym ostrzu, który opada pionowo pod wpływem grawitacji na szyję skazańca, unieruchomionego w ramie gilotyny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.765

POLETKO DOŚWIADCZALNE, AEROZOL, MAGNOLIA, BRZOZÓWKA, MORAWSKI, OBRĘCZ, DYMISJA, SUROWOŚĆ, DRELICH, ŚLIWKA, PIWO, SZWABSKI, KILKAKROTNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, KOPUŁA LODOWA, PLAKIETA, TANK, MONILOFITY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ATRYBUCJA, AUTOMAT TELEFONICZNY, BIEGUN, SZCZOTKA, DIABELSKOŚĆ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, BUDKA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, EUTEKTOID, KRAJ, FRYWOLITKA, OFENSYWA, OKRUTNOŚĆ, LUSTRO TEKTONICZNE, ANTYPATRIOTYZM, PRYMUS, SPORT ZIMOWY, WIERSZ, WELWET, MUSZTARDA DIJON, ULGA BUDOWLANA, ZIEMIA ODNIESIENIA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ODNIESIENIE, TESSERA, JUJUBA, MANEŻ, SKAŁA MAGMOWA, MEDALION, TANGO, JARZĘBINA, ŚRUBSZTAK, JEDWAB, ASYSTA, ŻEBERKA, ŁOŻE, MOMENT, PIWONIA, GWAJAKOWIEC, TUBULOPATIA, WALC, ORTALION, RAGDOLL, KOSTUR, MARKETING INWAZYJNY, WICEKAPELMISTRZ, AZOLLA, KONSERWA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, OBROŻA, KAMIEŃ NERKOWY, STATEK, ROZSADNIK, SSANIE, INTRATA, WYDATKI, SOLE, BOCIANIE GNIAZDO, WATA, LEMIESZ, PAWĘŻ, OKUPACJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ELEWATOR ZBOŻOWY, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, OKRĘT TRANSPORTOWY, PRÓBA, POŚWIST, MIMEOGRAF, MIGDAŁ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, GRZBIET KSIĄŻKI, NIEWYPARZONY PYSK, OBSZAR WODNY, KOMUNIKATOR, OVERCLOCKING, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KLASTER, PODWODA, GROWL, SAMOTOK, JASKINIA LODOWA, GAUGUIN, PLASTYKA, GDERACTWO, TUSZ, KURATELA, RINFORZANDO, WARTOWNIK, FRYWOLITKI, CEGŁA DZIURAWKA, INGUSZ, KSIĄŻĘ, BYDLĘ, SIŁACZ, SZYSZKA, MEDIANTA, INTERPRETACJA, POCISK ARTYLERYJSKI, PACHOLĘ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, MODUŁ MIESZKALNY, STANOWISKO, KRYSTALOMANCJA, SKARYFIKACJA, MIESIĄC, MANEŻ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, FASETA, TRYTON, KREDENS, SZPIC, UKRZYWDZONY, KARZEŁ, NIEBIOSA, GNUŚNOŚĆ, PÓŁKOLONIA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, ZAWRÓT, KARTA WIZYTOWA, LIPA, ABOLICJONISTKA, KOŁEK, AKRYL, LYCRA, WYBIEG, SAKLA, BEZCZUCIE, MA, SEZAMEK, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MŁOTEK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MARTWE POLE, MASZYNKA, PODSTRYSZE, DYFERENCJA, SUTANELA, STAW, ŻEGLUGA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, PŁYWACZEK, CHRZEST, KOŻUSZYSKO, ŁUPEK DACHOWY, ADRES FIZYCZNY, BIDULA, SKROBAK, REPRODUKCJA, PISK, OPONA PNEUMATYCZNA, DWÓJNIK, STATEK, ODPRAWA, PION ŻYROSKOPOWY, ELIZJA, MYŚLIWIEC, ZNAK NAWIGACYJNY, KEM, KANWA, PIRAT, LINIA WIDMOWA, ESKADRA, BEAN, PAŁKA, UDAR MÓZGOWY, POEMAT HEROICZNY, LITERATURA FAKTU, KOPIA, DAN, DUROPLAST, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KOMBATANTKA, SKRAJNIK DZIOBOWY, WEZWANIE, PASKUDA, LASECZKA, KONWIKT, BOKSERKA, IMIONISKO, ALGEBRA LINIOWA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KULT, NIEWIERNOŚĆ, CYFRA, SZPILKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, MARRAN, FILAR PRZYPOROWY, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, PACHOŁ, ZDZIADZIENIE, CHOROBA PROMIENNA, CIARKI, KOŁNIERZYK, TĘSKNOTA, POPRAWKA, ORATORIUM, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, RURKA, JĄDRO, BIEG, STACJA, MASER, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, PRÓBA JĄDROWA, TARLATAN, DOVE, CZUBEK, BUŁGARSKI, PLAGA, ŁAWA, BŁĘKITNY OLBRZYM, MARIONETKA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OCZKO, ESTAKADA, ŻOŁĄDKÓWKA, KONSTRUKCJA WSPORCZA, SMAKOWITOŚĆ, POSADZKA, PLAC APELOWY, CYNK, KOEGZYSTENCJA, KAMIEŃ OBRAZY, UKŁAD KIEROWNICZY, TRIADA, BETON ŻUŻLOWY, PRZEWŁOKA, DRAMAT GANGSTERSKI, OUTSIDER, ŁAWRA, REDAKTOR TECHNICZNY, ZGIĘCIE PODESZWOWE, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PODUSZKA, PARMEZAN, ZORZA, TABU MILCZENIA, TUNICZKA, PODZIEMIE, REDUKTOR, TEKSASY, ŚCISŁOŚĆ, KONSEKRACJA, MOBBING, PONCZÓWKA, KANONIERKA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, WOLNOBIEG, ALLELOPATIA, SKAŁA WAPIENNA, REAKCJA SPRAWCZA, KRWIŚCIĄG, PLUSKWIAK WODNY, WCZASY POD GRUSZĄ, BIS, PRZYTULIA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BICZ, UKRAIŃSKOŚĆ, KATZENJAMMER, KULTUROWOŚĆ, AHISTORYCYZM, POSZKODOWANA, POWŁOKA, JĘZYK OBCY, PAROWIEC, GNIAZDO, EGIDA, KAMIZELKA KULOODPORNA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, BYDLĘ, PACHWINA, INERCYJNOŚĆ, MAKRON, STEP, ?LATOROŚL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.765 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GILOTYNA narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)
KRAJALNICA narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 10 lit.)
KRAJARKA narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GILOTYNA
narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.).
KRAJALNICA
narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 10 lit.).
KRAJARKA
narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej (na 8 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - NARZĘDZIE DO CIĘCIA ARKUSZY BLACHY LUB PLIKÓW PAPIERÓW PO LINII PROSTEJ. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast