Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREFIKS to:

w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.)



PRZEDROSTEK to:

w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 11 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREFIKS

PREFIKS to:

w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.)



PREFIKS to:

w informatyce: reprezentacja określonego typu zmiennej/obiektu w kodzie, dołączana do nazwy zmiennej/obiektu (na 7 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.631

GEOLOGIA INŻYNIERSKA, TRANSPARENTNOŚĆ, WIESZAK, SIATECZKA, PRACA DOMOWA, POLWINIT, FILM HISTORYCZNY, DRZEWO TERPENTYNOWE, BROŃ MASZYNOWA, CZIP, OSTANIEC DEFLACYJNY, SKLEP KOLONIALNY, BIAŁA SALA, PRZEKRÓJ, KOCZ, ALIENACJA, WITAMINA, ZAKON CZYNNY, NIECHLUBNOŚĆ, CHEMOTAKSYNA, ELBAIT, STRONA BIERNA, MIGAWKA CENTRALNA, CHWAST, KATEGORYCZNOŚĆ, NAPADZIOR, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KAPUŚCIANA GŁOWA, DZIANINA, KOMBINEZON, KAMPUCZA, KRÓLOWA NAUK, WALEC HIPERBOLICZNY, POMYWAK, ŁYKACZ, BAZA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, LONT WOLNOTLĄCY, PREZESKA, ZAPALENIE, ŻAGIEW, CHROPOWATOŚĆ, FUNKCJE AMPLITUDY, ODSZCZEPIEŃSTWO, KREACJA, RELACJA TOTALNA, ALTEMBAS, MECENASKA, STATEK KORSARSKI, BERET, PSIANKA, TWIERDZA, PRZEŻYCIE, ODMIERZANIE, BIERWIONO, FUTRYNA, POLITYKA DYSKONTOWA, TURZYCA, TRUBADUR, ŁONO, POLE, BORECZNIK SOSNOWIEC, FINAŁ, RULIK, REJESTR, ARMEKT, FIZJONOMIKA, TERAPIA STRUKTURALNA, RODZINA ZASTĘPCZA, CZUB, ELASTYK, PLOTER GRAWERUJĄCY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, IMPAST, GRONINGER, WISIELCZY HUMOR, TYTOŃ, ZAPITKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, BASKINKA, NOSZE, POMÓR, SECIK, ZANIECZYSZCZENIE, SEKSUOLOGIA, WOLT, MUTACJA ZMIANY SENSU, FIZA, DRĘTWA, WŁADZA USTAWODAWCZA, RONDELA, DARŃ, ZNAK LICZBY, AKROBATYKA, REGRESJA PODATKOWA, ABSORBENT, KYNOTERAPIA, KANTAR, KOŚCIÓŁ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, GOTOWALNIA, KATAPULTA, INTERPRETACJA, LAUFER KRÓLEWSKI, IMITACJA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, RESZTKA, ŚCIĘCIE, SZUFLA, TENIS STOŁOWY, ASPIRYNA, ATRYBUCJA, RUCH, NIEGOTOWOŚĆ, WSPÓLNOTA, JĘZYK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, BLOKADA, PAKOWNOŚĆ, STROPNICA, KOŃCOWOŚĆ, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KLAWISZ FUNKCYJNY, MAKROMINERAŁ, DEWELOPER, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, MAGNES, POLE LEKSYKALNE, BANNER, GŁOSICIEL, GÓGLE, BOMBERKA, BALDACH, ODCHYLENIEC, DZBANEK NA KWIATY, MECENAT, TRIANGULACJA, KOTERYJNOŚĆ, PUSZKARSTWO, MINA, ZMIENNA ZALEŻNA, CIASTO PIASKOWE, MIKS, TRUP, HEKSACHLOROFEN, KURZA STOPKA, HYDRIA, KIEŁKOWNIK, HOLK, ZAKŁADKA, PODBIERACZ, ESKORTA, PRZEDROSTEK, ALFABET GRECKI, WYWROTEK, POLE BEZŹRÓDŁOWE, KROPIELNICA, REKIN OWSONA, REGRES, FOTEL KLUBOWY, SATYNA, HIPERTONIA, TESTAMENT, LEWY SIERPOWY, DOSIEBNOŚĆ, WYRAZ, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, DIMETRODON, OBRAZEK, PÓŁWEŁNA, CHŁODNIK, CYGARO, OSIEMNASTY, NIEOSTROŻNOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, PATRZAŁKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, LINA PORĘCZOWA, SMOŁA DRZEWNA, NIUŃKA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, OBCY, INWEKTYWA, PORFIROBLAST, DZIEŁO OTWARTE, ZATRUDNIENIE, HANTABA, SKRAJNOŚĆ, FATAMORGANA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, BONGOSY, SPORT WODNY, MAGNETON JĄDROWY, BŁYSK, PRZECZULICA SKÓRNA, POLSKOŚĆ, RAKIETKA, WSPÓŁKRÓL, SUBSTANTYWNOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, ODŁUPEK, PROSTOLINIOWOŚĆ, OBOZOWISKO, LYGODIUM PALMIASTE, ABERRACJA, KÓZKI, TEORIA GRUP, BOBREK TRÓJLISTKOWY, JEDENASTKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ALLOSTERIA, DYPTYK, CHOROBA GÓRNIKÓW, KOOPERANT, HISTORYZM, NIEWIERNOŚĆ, ROZPAD, JĘZYK KIPCZACKI, SZKLANECZKA, FILC, SIEDMIOMILOWE BUTY, BRUTALNOŚĆ, PIEPRZ, ETAPOWOŚĆ, NASTAWA, POLE SEMANTYCZNE, PODSADNIK KULISTY, OBJAŚNIENIE, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, POZIOMNICA, GNIAZDO PROCESOROWE, ŁOWCZY, BUDOWA, ASESOR, MORENA, TELEWIZJA HD, POZYCJA RYGLOWA, ZAKŁAD HANDICAP, LORDOSTWO, TORTILLA, LÖFFLER, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ŻABA KRZYKLIWA, PAROBEK, KIŚCIEŃ, DOROBEK, DEMOSCENA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, URZECZOWIENIE, JASNOTA, TANYSTROF, GREKA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, METYLDOPA, SZCZEKUSZKA MALUTKA, OSSUARIUM, BEZUCZUCIOWOŚĆ, WAŻNOŚĆ, CHIŃSZCZYZNA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ZAPRAWA, CZECZOTKA, SZEŚCIAN, DYSKURSYWNOŚĆ, INSTYTUCJA PRAWNA, KAPIBARA, BALANS, NERWIAK, INWIGILACJA, JĘZYCZNIK, HETEROATOM, PEŁZATKA, SOWIECKOŚĆ, NAKŁAD, PSALMOGRAF, PRZETŁOK, TORPEDA AKUSTYCZNA, TERRINA, NERW BŁĘDNY, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, TŁUMIK, PRZEDMIAR, POZAMUZYCZNOŚĆ, ŚMIECIOWISKO, KOSODRZEWINA, FAZA, PRĄŻEK, ANTABA, PODRYWKA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, NEUROPATIA, SŁOIK, POMROWICOWATE, LIEBERMANN, SABOT, LITERAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.631 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
prefiks, w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.)
przedrostek, w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREFIKS
w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.).
PRZEDROSTEK
w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x