W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREFIKS to:

w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.)PRZEDROSTEK to:

w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREFIKS

PREFIKS to:

w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.)PREFIKS to:

w informatyce: reprezentacja określonego typu zmiennej/obiektu w kodzie, dołączana do nazwy zmiennej/obiektu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.343

LAMA, KOMBATANT, PRZEDSZKOLE, POMORSKI, ORGAN, BAZYLIKA KATEDRALNA, PAROWIEC, VALYRIA, POLONISTYKA, ŻŁÓB, NADWYŻKA KONSUMENTA, KIPI KASZA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, SPLOT, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PROSIĘ, FIRANKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FRAZA, POZYCJA, ART, KOTLARNIA, SPÓŁKA PUBLICZNA, REJESTR, SZARADA, PŁEĆ, INWAZJA, NOMINAŁ, ROZKŁAD, DODATEK MOTYWACYJNY, DYSOCJACJA TERMICZNA, POPRAWA, SYNDETIKON, TAMILSKI, LUMBALIZACJA, MIĘTA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, GRZEBIEŃ, DYSOCJANT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, MIKSER, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, WIR PIASKOWY, DANIE ARBUZA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, LICZBA RZECZYWISTA, POTWÓR, ALGORYTM EUKLIDESA, NAZWA ZBIOROWA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, LODÓWKA, SKRZYNIA BIEGÓW, AGAT, RĘKA MAŁPIA, OKRES, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, GIEZŁO, SKRZYNKA, NIEJADALNOŚĆ, WYBIEG, DZIEDZICZENIE, KIRASJER, AKTORKA, PIERÓG, NOTACJA DIRACA, GALWANOSTEGIA, PIKNIK, PROPORZEC, PROFESOR ZWYCZAJNY, SPOISTOŚĆ, ZWARA, NIEOCZYWISTOŚĆ, WYROST, ZIĘCIASZEK, WRZASKLIWOŚĆ, JĘZYK KIPCZACKI, PAS DROGOWY, STOŁEK, APANAŻE, MASA KRYTYCZNA, KOSIARKA ROTACYJNA, PRZYCZYNA CELOWA, MAJORAT, MECHANIZM, BYŁY, PEPUSCH, EKIPA, RADCA, WATA, SKARPA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KIEŁBAŚNICA, ANEMOSTAT, NACZYNIOWE, MONARCHIA ELEKCYJNA, ROSOŁEK, SZYK, ARENA, BOŚNIACKOŚĆ, FILTR RODZINNY, KARMA, ZUPA NA GWOŹDZIU, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, NASZYWKA, STATUS MATERIALNY, MODRASZEK ADONIS, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, MOHRG, DESZCZ, HIPOTEZA, PRAWO WEWNĘTRZNE, STRACCIATELLA, CZTERDZIESTKA, DYSONANS, NIEBIOSA, SAGOWCOWE, WSKAZÓWKA, TRYKOT, TYCZKA, RYM NIEPEŁNY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, ZACIĘCIE, TRANZYCJA, OŚWIADCZENIE, ŁAWKOWIEC, HIPNOTYK, KORONA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, KANAPKA, CHWALCA, WILGOTNOŚĆ, NAROŻNIK, PROSTOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MLEKO, POLAR, CIAŁO, MIĘSIEŃ NAWROTNY, OŚRODEK WYŻOWY, EMAKIMONO, RING, PROTEKTORAT, OBSERWATOR, ŻABA, UFNOŚĆ, ZŁOŻE, FINAŁ, REMONTANTY, WYKROCZENIE SKARBOWE, KOŻUCH, TRAWA PASTEWNA, KIWI, NARTA, CENTRALNOŚĆ, KUPAŹ, REGULACJA CEN, SAŁO, MĘTNOŚĆ, KWASEK, KORZYŚĆ, KISZKA PASZTETOWA, RZECZNIK PATENTOWY, GWARANCJA PROCESOWA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, DEGENERACJA, WIŚNIÓWKA, CHROPAWOŚĆ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ASYSTA, KRYSZTAŁEK, ZATOKA WIEŃCOWA, PROLIFERACJA, KOSZATNICZKA, MAŁPI GAJ, ROZTROPEK, ZNACZENIE, ODWIERT, GETTER, ŁÓŻKO PIĘTROWE, AKSAMIT, BRZUSZYNA, PRZYTULIA, KOPROFAGIA, EKRAN, BIOSFERA, IRANIZACJA, RESTRYKCJA, ANANAS, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, KOTEW, PUNKT, STRONA CZYNNA, BUCHTA, OPTYKA, SZKŁO AKRYLOWE, BRZYDULA, GRZYB OKAZAŁY, NOCEK DUŻY, NAWIEWNIK, NABÓJ BOJOWY, OBCOWANIE PŁCIOWE, ŻAGIEL REJOWY, PRZEKAŹNIK, NIEJEDNORODNOŚĆ, KOZIOŁ OFIARNY, PRZYBYSZ, GAD, PUNKT APTECZNY, ODSYŁACZ, PĘCA, POMOST, GULA, RZECZ RUCHOMA, STOWARZYSZONY, INTRUZJA, PLUS UJEMNY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ABLACJA, ROGAINING, PŁYTKA, WPADKA, ZASTRZALIN, DYWETYNA, HAMERNIA, NÓŻ BOJOWY, WELIN, MALARZ, OBLECH, SPÓJNIK WYNIKOWY, FORMA, LITOBENTOS, DRAMAT GANGSTERSKI, KONKURS, MASKARON, OKOLE, PIEPRZÓWKA, MOC MECHANICZNA, TAJEMNICZOŚĆ, ROLNIK RYCZAŁTOWY, BARSZCZ, KAPITAŁOWOŚĆ, OPALENIZNA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, NAWÓZ ORGANICZNY, SYNDROM WILKOŁAKA, DYREKTOR KREATYWNY, MOC CZYNNA, ZAĆMIENIE, CZUWAK AKTYWNY, DŹWIGNIA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, AKCENT PAROKSYTONICZNY, KROPKA, ŚLAD, BIEGUN ANIMALNY, WAFELEK, GENDER, STARA MALUTKA, PRĄD INDUKCYJNY, PRZEWODNICA, KOLOKATOR, ELEKTROFON, SEKSTANS, DESKRYPCJA OKREŚLONA, NAWIETRZAK, NIEKLAROWNOŚĆ, PLAKAT, KLASTER, BIAŁE PLAMY, AFRYKAŃSKI, SKARB, GORYL NIZINNY, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, WYNAGRODZENIE, METATEKST, KRĄŻENIE OBWODOWE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, OCENA, HALA PERONOWA, CEBULA PERŁOWA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PIRANIOWATE, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, FORT, GADZINA, POMPA INFUZYJNA, KOMISUROTOMIA, DŁOŃ, PLATFORMA CYFROWA, DERYWACJA, REGENERAT, STRZAŁ, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, BEZPIECZEŃSTWO, KRZYŻYK, DANE TELEADRESOWE, GOSPODARZ, ŁASKUN, ?FINAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREFIKS w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.)
PRZEDROSTEK w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREFIKS
w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 7 lit.).
PRZEDROSTEK
w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych (na 11 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE JEST TO FRAGMENT WYRAZU (TZW. MORFEM) DODAWANY PO LEWEJ STRONIE DO SŁOWA PODSTAWOWEGO LUB JEGO RDZENIA (CZYLI DO PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZEJ), SŁUŻĄCY TWORZENIU WYRAZÓW POCHODNYCH. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x