WODA, W KTÓREJ ZNACZĄCĄ CZĘŚĆ ATOMÓW WODORU STANOWI IZOTOP 2H, CZYLI DEUTER, KTÓREGO JĄDRO ZBUDOWANE JEST Z PROTONU I NEUTRONU (PODCZAS GDY JĄDRO PROTU (1H) W ZWYKŁEJ WODZIE ZAWIERA JEDYNIE PROTON) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĘŻKA WODA to:

woda, w której znaczącą część atomów wodoru stanowi izotop 2H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu (podczas gdy jądro protu (1H) w zwykłej wodzie zawiera jedynie proton) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WODA, W KTÓREJ ZNACZĄCĄ CZĘŚĆ ATOMÓW WODORU STANOWI IZOTOP 2H, CZYLI DEUTER, KTÓREGO JĄDRO ZBUDOWANE JEST Z PROTONU I NEUTRONU (PODCZAS GDY JĄDRO PROTU (1H) W ZWYKŁEJ WODZIE ZAWIERA JEDYNIE PROTON)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.235

TRYSKAWKA SZKLANA, NACZYNIE WIEŃCOWE, WSCHÓD, FAKTORYZACJA, KRYZYS GOSPODARCZY, TAUTOCHRONA, NASOSZNIKOWATE, AVIZO, UMOWA ADHEZYJNA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, SEKSTET, REMAT, GRZYB ZŁOTAWY, SAMOUCZEK, ULEGŁOŚĆ, POJAZD WOLNOBIEŻNY, HIV, WICELIDER, LEK NASENNY, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, OBWÓJ, FREGATA, CEPISKO, WALEC HIPERBOLICZNY, ŻARŁACZ JEDWABISTY, ELEKTROFON, BEDŁKA MUCHOMOR, TERATONA TROTYLU, FAJNOŚĆ, NIEOBFITOŚĆ, FUNKTOR INTENSJONALNY, ZAMEK, JAKOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, WĄTPLIWOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, LUBIEŻNOŚĆ, UŚMIECH LOSU, SYNKOPA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SAMOSTRZAŁ, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, FRAZA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, CHIP, DUROMER, PIEZOMAGNETYK, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WARTOŚCIOWOŚĆ, CHOROBA REFSUMA, PÓŁKWATEREK, REALIZM, LINIA, LIRA, CENTRALNOŚĆ, AGROWŁÓKNINA, MÓZG, SYMETRIA, PASZA, SIECZKA, POLIANDRIA, WOLNY RYNEK, PARALIZATOR, STONOGA MUROWA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ZASTAWA STOŁOWA, POSZUKIWANY, ODDANIE, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, PELOMEDUZOWATE, LENIWIEC PSTRY, FOLGA, KOŁO, KIRYS, CENA ZAMKNIĘCIA, KANCERA, DEBILNOŚĆ, PORODÓWKA, PRZYNĘTA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, BROŃ RAKIETOWA, SUFFOLK, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, LWIA SPÓŁKA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, SPŁACHEĆ, NAGOLENICA, ROZBRATEL, FUNKCJONALIZM, DINKS, RÓG, PŁUG JEDNOSKIBOWY, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, KONDYGNACJA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, NIEROZUMNOŚĆ, TALIZMAN, STUPAJKA, HALLING, BOKS, ŻYŁA MACICZNA, KRĄŻENIE PŁUCNE, PSYCHOBIOGRAFIA, CHLUBNOŚĆ, OWOCNIA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, ARCHEOLOGIA, PRASSAKI, ŚRÓDMIEŚCIE, POLAR, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, MODRASZEK IKAR, ŁUK KOLANKOWY, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, KRETOWISKO, SPECJACJA, WSZECHBYT, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, RZEŹBA KRASOWA, PROEPIDEMIK, ROZBITEK, ELASTYK, COKÓŁ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, PRALNIA CHEMICZNA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ŻYWIENIE, AZTECKI, SETKA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, BRUTALIZM, GAZA, ANION HYDROKSYLOWY, SPARTANKA, WACHTA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, GŁOWOTUŁÓW, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, PERKOZ OLBRZYMI, OSZCZĘDNOŚĆ, KWAS LIZERGINOWY, ARTYLERIA, ZESZYT W LINIE, WYRAŻENIE, KOLEŚ, WĘZEŁ, WIDMO OSCYLACYJNE, MAKABRA, ELEMENT ODSTAJĄCY, POŁUDNICE, JASZCZURKA SARGANTANA, SZKOLNOŚĆ, DOBRO PUBLICZNE, SŁONOROŚL, BONANZA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, UPOŚLEDZONY, MARGINESOWOŚĆ, ESTER, POKER DOBIERANY, KONTRAFAŁ, DUPKA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PROLOG, ENDOMIKORYZA, PRZECIWSTOK, ZAZDROŚĆ, SYROP, GLINIASTOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, AMINOKWAS BIAŁKOWY, WPIS STOSUNKOWY, FILHELLENIZM, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WITAMINA B6, KOTLINA KŁODZKA, POZYCJA TRENDELENBURGA, STAROŚĆ, GAŚNIK, WSIOK, ORIJA, NAZWA RZETELNA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, TELEWIZJA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, BETON ŻUŻLOWY, BOŻA RĘKA, KAPELUSZ, OUTSIDER, ZASOBY OPERATYWNE, STAWIDŁO, PRYNCYPAŁ, RUNO, CZUWAK, BYK FALARISA, DOBRA STRONA, CECHA DYSTYNKTYWNA, STANOWCZOŚĆ, SUPERNOWA TYPU II, ZASTAW REJESTROWY, FLEGMA, BRODA, ŁĘK, CZERWONE CIAŁKO KRWI, LEGATARIUSZ, GŁOŚNIK PODWODNY, OSA DACHOWA, RAMA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, QUETZAL, MATERIAŁ, GOLKIPER, PIGMENT, TRANSPARENCJA, JĘZYK LECHICKI, RAKOWIEC, RÓG SZOTOWY, NAPASTNICZKA, BILET POWROTNY, SYGNAŁ CIĄGŁY, CZEPINY, HAK ABORDAŻOWY, STEK, FELERNOŚĆ, FORMA, USTONOGIE, DROBNIACZKOWCE, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, TEORIA CIAŁ, KUC KASPIJSKI, MASZT, ETNOLINGWISTYKA, SKWAPLIWOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KRĘGOWCE, SILNIK PAROWY, TUBUS, CYPR, MIEDZIANE CZOŁO, KECZ, MAŁOŚĆ, ZAPAŁKA, PALEOMAGNETYZM, STĘŻENIE MOLOWE, PODSIEĆ, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KANCLERZ, LATAWICA, WILCZY DÓŁ, POWIEŚĆ Z TEZĄ, ECHIDNA OGNIWOWA, POŻĄDLIWOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, IRRADIACJA, LEZGIN, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, PINGWINARIUM, OBIEKT LINIOWY, LICZBA TRÓJKĄTNA, KOLEGIUM, APOKRYFICZNOŚĆ, ZNICZ, SZTUKA ZIEMI, PREDYKAT, ŁAŃCUCH, KULTURA AZYLSKA, CEWKA, ŁOMOT, PANŚWINIZM, CHROMOSOM PHILADELPHIA, RAK, CHOROBA MARBURSKA, DŁUGOSZOWE, INTENSJONALNOŚĆ, PODRYDZYK OSTRY, ROZKŁADOWOŚĆ, NANOFILTRACJA, SUWAK, ODCINEK, PŁAWA SONAROWA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, TAGER, POWAŻNOŚĆ, SŁONOLUB, PREZBITERIUM, WIERNY, LIROGON ALBERTA, AKCJA NA OKAZICIELA, NADWYŻKA HANDLOWA, KOLOKATOR, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, CARSTWO, PUDDING, SERŻA, NIEUCHRONNOŚĆ, PRZELĘKNIENIE, ?OKRUCH SKALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WODA, W KTÓREJ ZNACZĄCĄ CZĘŚĆ ATOMÓW WODORU STANOWI IZOTOP 2H, CZYLI DEUTER, KTÓREGO JĄDRO ZBUDOWANE JEST Z PROTONU I NEUTRONU (PODCZAS GDY JĄDRO PROTU (1H) W ZWYKŁEJ WODZIE ZAWIERA JEDYNIE PROTON) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WODA, W KTÓREJ ZNACZĄCĄ CZĘŚĆ ATOMÓW WODORU STANOWI IZOTOP 2H, CZYLI DEUTER, KTÓREGO JĄDRO ZBUDOWANE JEST Z PROTONU I NEUTRONU (PODCZAS GDY JĄDRO PROTU (1H) W ZWYKŁEJ WODZIE ZAWIERA JEDYNIE PROTON)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĘŻKA WODA woda, w której znaczącą część atomów wodoru stanowi izotop 2H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu (podczas gdy jądro protu (1H) w zwykłej wodzie zawiera jedynie proton) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĘŻKA WODA
woda, w której znaczącą część atomów wodoru stanowi izotop 2H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu (podczas gdy jądro protu (1H) w zwykłej wodzie zawiera jedynie proton) (na 10 lit.).

Oprócz WODA, W KTÓREJ ZNACZĄCĄ CZĘŚĆ ATOMÓW WODORU STANOWI IZOTOP 2H, CZYLI DEUTER, KTÓREGO JĄDRO ZBUDOWANE JEST Z PROTONU I NEUTRONU (PODCZAS GDY JĄDRO PROTU (1H) W ZWYKŁEJ WODZIE ZAWIERA JEDYNIE PROTON) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - WODA, W KTÓREJ ZNACZĄCĄ CZĘŚĆ ATOMÓW WODORU STANOWI IZOTOP 2H, CZYLI DEUTER, KTÓREGO JĄDRO ZBUDOWANE JEST Z PROTONU I NEUTRONU (PODCZAS GDY JĄDRO PROTU (1H) W ZWYKŁEJ WODZIE ZAWIERA JEDYNIE PROTON). Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x