Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STAN, W KTÓRYM KTOŚ JEST PODLEGŁY, ZNIEWOLONY, POZOSTAJE POD CZYJĄŚ WŁADZĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZALEŻNOŚĆ to:

stan, w którym ktoś jest podległy, zniewolony, pozostaje pod czyjąś władzą (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZALEŻNOŚĆ

ZALEŻNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto jest zależny (na 9 lit.)ZALEŻNOŚĆ to:

związek pomiędzy rzeczami, gdy jedna warunkuje drugą (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, W KTÓRYM KTOŚ JEST PODLEGŁY, ZNIEWOLONY, POZOSTAJE POD CZYJĄŚ WŁADZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.581

WARUNEK, PREFIKS, HODOWLA ZARODOWA, MOBIL, OSET, WRZASKLIWOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, SUWERENNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, MECHANIZM ODPALAJĄCY, BEZCZYN, TRANSAKCJA TERMINOWA, KAPUSTA PASTEWNA, OPTYMIZACJA, KORONA CIERNIOWA, POLIMODALNOŚĆ, WYŻYNY, BRUDNA BOMBA, NAROWISTOŚĆ, WPIERDOL, DOM WIELORODZINNY, DZIEWICA, PLAMA WĄTROBOWA, TOPIK, MIEJSCE SIEDZĄCE, BŁĄD MATERIALNY, SEJSZE, SOLILOKWIUM, TRON BOŻY, DRUH, PRAWORĘKI, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, RACJONAŁ, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, ZASADZKA, KIERUNEK, IZOLACJA AKUSTYCZNA, TRÓJKROK, AZATIOPRYNA, PROBLEMATYZACJA, TOREBKA, GABLOTA, SUKINSYN, CHESTER, KOLEJKA, WYCIĄG TOWAROWY, PARALELIZM, KOSZYK, IROKEZ, SPĘKANIE, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, SIARCZAN, MŁOT, WAĆPANNA, STAŁA, SILIKON, HISTORYZM, REMAT, KUGLARSKOŚĆ, CIEPŁO, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZBYTNIK, NIECZUŁOŚĆ, WYRÓB, MODRASZEK ALKON, MIÓD SZTUCZNY, PRZESADNOŚĆ, ŚWIECA, MIEJSCOWA, PUEBLA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, POSTĘPOWANIE, MALARZ, CEMENTACJA, HAMULEC BĘBNOWY, RZEŹWOŚĆ, LAMPA ŁUKOWA, MIARA NIEZWARTOŚCI, PERTEK, RUBASZNOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NIUŃKA, SPEKTROMETRIA MAS, AUTONOMIZM, MEDIALNOŚĆ, IDIOFON, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, DESKA, POPOVER, WAŁECZEK, KLISZA, EMISJA PIENIĄDZA, KOJEC, DOBRY ZNAJOMY, PASYNKOWATE, SILNIK PAROWY, PRĄD ELEKTRYCZNY, CHORDOFON, AUTOPREZENTACJA, ENIGMATYCZNOŚĆ, PUNKT, GIGANT, MURARKA RUDA, LOGOGRAM, CZAS, BRAT, NUNCJUSZ, KANAFARZ, BLU-RAY, ZESPÓŁ CAPLANA, TURBINA GAZOWA, PRONATALIZM, BAWEŁNA, KŁUSAK FRANCUSKI, ŻABA BŁOTNA, WOLNA AMERYKANKA, DIABELSKOŚĆ, PARAMAGNETYK, PODSYPANIE, POLISA UBEZPIECZENIOWA, ARESZT DOMOWY, ZABURZENIE AFEKTYWNE, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, OMIEG GÓRSKI, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, SZCZECINIEC, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, EPIDEMIOLOG, MAPA SYNOPTYCZNA, NORMATYWIZM, KAZAMATY, KANCERA, WYSTARCZALNOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, WYMIENIACZ, ZAPISOBIERCA, MAKARON, FUGA, LIGA, ALBUM, GOŁĄBEK, RUSEK, MENEDŻER, USTĘPLIWOŚĆ, SPŁYW BŁOTNY, KONTRAST RÓWNOCZESNY, KANO, MIKROFON LASEROWY, KLAUN, ROSYJSKI, PÓŁTRUP, STAGNACJA GOSPODARCZA, SKŁAD, NIERUCHLIWOŚĆ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MIZORAM, OWRZODZENIE PIERWOTNE, IDEAŁ PIERWSZY, TWARDE LĄDOWANIE, FETYSZ, SERENADA, PARASYMPATYKOLITYK, GŁUCHOŚĆ, PAŹDZIOR, SZMATA, PATYCZAK, KOLĘDOWANIE, NITROZOBAKTERIA, ŁUK BLOCZKOWY, BEZWIETRZE, REGUŁA SAVAGE'A, KOPUŁKA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, AVIZO, HODOSKOP, SŁODKA BUŁKA, MODRASZEK BAGNICZEK, ETIUDA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, ZAPROSZENIE, UNISTA, TĘGI UMYSŁ, ZASŁUŻONY, OKRĄG APOLONIUSZA, FRAKCJONISTA, LANDARA, PODSKÓRNIA, PIKA, PERYPATETYK, GEN HIPOSTATYCZNY, CIAMAJDOWATOŚĆ, WIOSKA TEMATYCZNA, WOJNA ŚWIATOWA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, DETAL, AUTOTRANSFUZJA, KLUCZ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, SYMPATYCZNOŚĆ, BYSTROŚĆ, CO, COCKTAIL, PONAGLENIE, ORONGO, OKRES PRZEDRZYMSKI, SIEROTA, LYGODIUM, SPRYTNOŚĆ, PROCENT PROSTY, SĄŻNISTOŚĆ, DOMENA PUBLICZNA, LUDEK, ZBITOŚĆ, JODEK, KOD PRZEDROSTKOWY, KWIAT, RELIGIA MOJŻESZOWA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, KOZŁOWIEC, STRZELNICA SPORTOWA, NATARCZYWOŚĆ, SZTUCZYDŁO, WAPIENNIK, GÓRKI, BEZPOSTACIOWOŚĆ, GEHENNA, IMPLIKATURA, BÓL, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GALERIA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PROSIĘ, TREND BOCZNY, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, PRYWATNOŚĆ, WALOŃSKI, ANDANTE, ARMEŃSKI, FUNDUSZ MIESZANY, STEROWANIE KRZEPKIE, SZAJBA, SZELMA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, JEZIORO ENDOREICZNE, JOŁOP, GŁĘBIA OSTROŚCI, WAZONKOWCE, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, CHROPOWATOŚĆ, NAPĘD, NIEWRAŻLIWOŚĆ, TOWARZYSTWO, DĄŻENIE, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, TRACICIEL, TURBOSŁOWIANIN, WYWÓD, WERSJA KINOWA, BORECZNIK SOSNOWIEC, KORONKARZ, PLOTER TERMICZNY, PSALMISTA, REGRESJA LODOWCA, POZIOMNICA, JĘDZA, POLAROGRAFIA, BONITO, MIARA, KRATKA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, GRAF, DOKTOREK, OSET SINY, ZABAWKA, WZMACNIACZ, ŻUREK, PIONIER, WŁASNOŚĆ, OSZCZERCA, UKŁAD ZAPŁONOWY, FELERNOŚĆ, KUŹNIA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, KOMANDYTARIUM, PUPIL, KARZEŁ, GRUPA ADDYTYWNA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, WANIENKA, OGIEŃ KRZYŻOWY, FAJANS, MAFIA, PIRAMIDA, PROSTACKOŚĆ, ZWIĄZEK, DZIUPLA, CHLUBNOŚĆ, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: stan, w którym ktoś jest podległy, zniewolony, pozostaje pod czyjąś władzą, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, W KTÓRYM KTOŚ JEST PODLEGŁY, ZNIEWOLONY, POZOSTAJE POD CZYJĄŚ WŁADZĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zależność, stan, w którym ktoś jest podległy, zniewolony, pozostaje pod czyjąś władzą (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZALEŻNOŚĆ
stan, w którym ktoś jest podległy, zniewolony, pozostaje pod czyjąś władzą (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x