CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIENOWOCZESNE - NIEDOSTOSOWANE DO NOWYCH CZASÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIENOWOCZESNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest nienowoczesne - niedostosowane do nowych czasów (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIENOWOCZESNOŚĆ

NIENOWOCZESNOŚĆ to:

to, że ktoś jest nienowoczesny, to, że ktoś trzyma się tradycyjnych, dawnych poglądów, sposobów życia (na 15 lit.)NIENOWOCZESNOŚĆ to:

to, że coś nie pochodzi ze współczesności, reprezentuje typ czegoś, który łatwo można zidentyfikować jako stary, to, że coś pojawiło się dawno, nie spełnia współczesnych standardów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIENOWOCZESNE - NIEDOSTOSOWANE DO NOWYCH CZASÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.056

AWERSJA DO RYZYKA, ENERGICZNOŚĆ, RÓG, BAŁKAŃSKOŚĆ, INTENCJONALIZM, BŁYSKOTLIWOŚĆ, KINAZA BIAŁKOWA, WIS, OPŁOTKI, NAPĘD TAŚMY, NIEDOSTĘP, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, KOZERA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PODGLĄD, ZASTAŁOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, RĘKA BOSKA, ATRAKCYJNOŚĆ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, PYZATOŚĆ, PIĘTKA, WIELKOŚĆ, ŚWIEŻOŚĆ, ABSURDALNOŚĆ, KREMOGEN, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ELITARNOŚĆ, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, PŁOMYK, WYŚCIG, TABLICA CAYLEYA, WSZECHWŁADNOŚĆ, OKSYTAŃSKI, MOŻNOŚĆ, UPOJNOŚĆ, UPALNOŚĆ, KANAŁ LATERALNY, KIKUCIK, FURGON, PACAN, SKŁADNIA RZĄDU, GOŁĘBIE SERCE, ZWOLNIENIE, MIŁOŚĆ, RELIGIJNOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, MAŁODUSZNOŚĆ, CUDZOZIEMSKOŚĆ, GLADIATORSTWO, MYJNIA, DELIKATESOWOŚĆ, PODMIANKA, LUDZIK, ŁUPACZKA, PASZTETÓWA, MIASTOWOŚĆ, ANEKS, AUTOTELICZNOŚĆ, DROGA APIJSKA, BUFOR, ODŚRODKOWOŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DOWCIPNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, BIERZMOWANIE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WOREK, POBLISKOŚĆ, PODATEK KATASTRALNY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, WALEC PARABOLICZNY, POLĘDWICA SOPOCKA, BEZLOTKI, BAN, ANIMUSZ, TYŁOZGIĘCIE MACICY, CHROPOWATOŚĆ, PANŚWINIZM, WAGA, CZWARTY, GENEZA, BOROWODOREK LITU, PTASZNIK GOLIAT, RAMDYSK, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, RÓŻNICA, KOŃ TRAKEŃSKI, ZASTAWKA, SZARAK, SAMOAKTUALIZACJA, PREPARACJA, ZUPA PIWNA, FUNKCJA MIERZALNA, POWTÓRKA, MIEJSCOWY, LUŹNOŚĆ, ZBROJA BIAŁA, DOKTOREK, WYPUST, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, POZBYCIE SIĘ, DRZEWO KOSMICZNE, FOLKSDOJCZ, PODZIELNOŚĆ, OBSYPISKO, WĄTŁOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, PILNOWACZ, KLAUZULA HORNA, WYRAZ, UKŁAD SŁONECZNY, BARWNOŚĆ, BARBARZYŃSKOŚĆ, POKRZYWKA, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, RULETKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, MIERNIK, ASTRONOMICZNA LICZBA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, MELODYJNOŚĆ, SAMOTNICZOŚĆ, BRUDNA BOMBA, PRZEGUBOWIEC, ANTROPOCENTRYZM, OGONEK, KAGUAN, STEMPEL, CHUDOŚĆ, PUCHAR, LOKACJA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, MĘTNOŚĆ, GOLONKA, OSKROBYWANIE, UNIKATOWOŚĆ, GAMONIOWATOŚĆ, KADASTER, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, HURTOWNIA DANYCH, COROCZNOŚĆ, SYNDROM WILKOŁAKA, CHWOŚCIK BURAKOWY, CIĘŻKOŚĆ, GARDZIEL, NIEMORALNOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, DOSIEBNOŚĆ, MŁODZIAK, NIEMĘSKOŚĆ, BRZYDACTWO, SAMOISTNOŚĆ, NADZWYCZAJNOŚĆ, CZAPKA SPORTOWA, RETORTA, REGENERACJA, WERSJA LEKTORSKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, WKŁUCIE CENTRALNE, KARKOŁOMNOŚĆ, ODKUP, ODWZOROWANIE, TEST ZDERZENIOWY, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, NIEWZRUSZALNOŚĆ, KAWAŁ, PROMOCJA, ROGAL, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, UBYTEK, MIERNOŚĆ, KOLEGIUM, KOMISARZ, POZAHISTORYCZNOŚĆ, WPIS, OKO, ZAJĄC SZARAK, SŁOWA, ŻWAWOŚĆ, PASKUDNIK, KOŚĆ, GŁOWA DOMU, LAMNOWATE, MARTWICA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, OWOC, MAJENIE, CELOWOŚĆ, SAŁO, CHYŁ, CZOŁO, CZOŁÓWKA, TOLERANCJA, KOLEJ, RENOWACJA, DŹWIGACZ DACHOWY, KASZUBSKOŚĆ, ZRÓWNOWAŻENIE, OBUSTRONNOŚĆ, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, SYNERGIZM, HUBA WIERZBOWA, ŁUK KLASYCZNY, ZWIERCIADŁO, NAGOŚĆ, NIEOSTATECZNOŚĆ, OSTROŚĆ, KONOTATKA, ŁAPACZ, PLASTYCZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, HOKEJ, ODJEMNA, FREATOKSEN, PLECHOWIEC, GRUZIŃSKI, ESTETYCZNOŚĆ, SCHAB, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, MAKROELEMENT, ŚRUBOWIEC, KROWIAK, CIASNOŚĆ, SUMARIUSZ, BRUTALNOŚĆ, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, BRYŁOWATOŚĆ, CEWKA, KSZTAŁT, DELIBERACJA, UPRZEDMIOTOWIENIE, ŁUG, ROZDZIELCZOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, TĘGA GŁOWA, EPIZOD, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, MŁODA, PIERWOCINA, SZARA MYSZ, GROCH CUKROWY, JAGLANKA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, WNIKLIWOŚĆ, OBJAW, NACZYNIOWE, CIĄGOTY, PRZEWÓD ODGROMOWY, WZROK BAZYLISZKA, PLOTER SOLWENTOWY, MIANOWNIK, SKALA RANKINE'A, ZAGĘSTNIK, UNDERGROUND, LUDY TURAŃSKIE, OZDOBA, PROSTA, DOBRO PRAWNE, WOLNOAMERYKANKA, MEMBRANOFON, ZMIERZANIE, FALA, INSPEKTOR SZKOLNY, DODAJNA, ZDRADLIWOŚĆ, PRZEWODNICA, BRZEMIĘ, CWANOŚĆ, KALKA, KAMELEON ŻYWORODNY, LORI WYSMUKŁY, SUPOZYCJA, NAŁOGOWIEC, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, GLOSA, ŚLĄSKOŚĆ, SALWINIOWATE, WYSTARCZALNOŚĆ, ELIPSOIDA OBROTOWA, IGŁA, PRZYĆMIENIE, BUDOWACZ, METRYKA, MĄŻ, AZJATYCKOŚĆ, TRAGIKA, ORZESZEK ZIEMNY, WRAK, ŁOTEWSKOŚĆ, MARGINALNOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, DOBRO PUBLICZNE, ?WPŁYWOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.056 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIENOWOCZESNE - NIEDOSTOSOWANE DO NOWYCH CZASÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIENOWOCZESNE - NIEDOSTOSOWANE DO NOWYCH CZASÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIENOWOCZESNOŚĆ cecha czegoś, co jest nienowoczesne - niedostosowane do nowych czasów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIENOWOCZESNOŚĆ
cecha czegoś, co jest nienowoczesne - niedostosowane do nowych czasów (na 15 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIENOWOCZESNE - NIEDOSTOSOWANE DO NOWYCH CZASÓW sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIENOWOCZESNE - NIEDOSTOSOWANE DO NOWYCH CZASÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x