CZĘŚĆ MECHANIZMU WIROWEGO, ZAZWYCZAJ GDY JEST ONA BARDZO DUŻA LUB DŁUGA (NP. W WIRNIKU HELIKOPTERA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOPATA to:

część mechanizmu wirowego, zazwyczaj gdy jest ona bardzo duża lub długa (np. w wirniku helikoptera) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOPATA

ŁOPATA to:

proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (na 6 lit.)ŁOPATA to:

łow. forma poroża łosia lub daniela (róg, który przypomina łopatę) (na 6 lit.)ŁOPATA to:

ilość materiału, która mieści się na łopacie (na 6 lit.)ŁOPATA to:

narzędzie piekarskie, które służy do wkładania i wyciągania pieczywa do/z pieca (na 6 lit.)ŁOPATA to:

ręczne narzędzie do kopania składające się z blachy stalowej osadzonej na stylisku (na 6 lit.)ŁOPATA to:

plaska część śmigła lotniczego (na 6 lit.)ŁOPATA to:

(świdra) plaska, robocza część świdra wiertniczego (na 6 lit.)ŁOPATA to:

szufla lub rydel (na 6 lit.)ŁOPATA to:

do kopania rowów (na 6 lit.)ŁOPATA to:

do przekopywania ogródka (na 6 lit.)ŁOPATA to:

narzędzie kopacza (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MECHANIZMU WIROWEGO, ZAZWYCZAJ GDY JEST ONA BARDZO DUŻA LUB DŁUGA (NP. W WIRNIKU HELIKOPTERA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.198

PUBLIKACJA, MANICA, REKINY, TOPOLOGIA ILORAZOWA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, DEPORTOWANY, ORZESZNIK, ODSŁONIĘCIE, ZEGAR WIEŻOWY, PIWO, WRZASKLIWOŚĆ, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, DIAGNOSTYKA, CHARTER, SZPATUŁKA, ZARAZA, ZADZIOR, CEPERSKI, REFERENDUM GMINNE, PRZEPSZCZELENIE, AMPUTACJA, ŚNIEŻYCA WIĘKSZA, LOŻA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, ZGORZELINA, KOLOROWOŚĆ, DNI OTWARTE, DODATEK MOTYWACYJNY, SZYJKA, KADZIDŁOWIEC, LOCO, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, PALISANDER AFRYKAŃSKI, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, PASSE-PARTOUT, WIELKI PORZĄDEK, DYFERENCJA, LEPSZA POŁOWA, NALEPKA, OKUPOWANIE, BOCIAN SIODLASTY, SUKCESIK, KORONA, INTERNUNCJUSZ, OPUKIWANIE, DYDAKTYCZNOŚĆ, KRAŃCÓWKA, WIATR KATABATYCZNY, TAPETA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BRUDNICA NIEPARKA, DRABKA, ŁYSA PAŁA, TAMARILLO, KACZKA KRZYŻÓWKA, GNIAZDKO, OWOC ZBIOROWY, PAROKSYTON, LINIA, FORMALIZACJA, WODA-WODA, GNIOT, PÓŁSAMOGŁOSKA, MŁODZI, UNIKALNOŚĆ, IDEALNOŚĆ, GUMNO, OPASANIE, NASIĘŹRZAŁOWCE, BARDZO DOBRY, LUMINATOR, KWASOTA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, OBMUROWANIE, RODNIK, PERFEKCJA, FEERIA, DYNAMICZNOŚĆ, GMT, OZÓR, ORGANIZM, PARTIA, WARAN BEZUCHY, ROJALISTA, ESTAKADA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, KOSZ, GAJA, GADATLIWOŚĆ, ŚMIECISKO, ŁUPINA, KONTAKT, KWARGIEL, ATRIUM, FUNKCJA GREENA, EMOTIKON, HIPIS, PODKŁADKA, BLOK, PRZESTRON, CZUPURNOŚĆ, ŚLIZGAWICA, ATŁAS, TUNEL, SYSTEM ZNAKOWY, BEISA, SĄD PODKOMORSKI, DOSTĘP, ROZUM, CENTRUM, RURA, DRAPIEŻNOŚĆ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, MINIATURKA, PRZEWIESZKA, WĘGIERKA, TRANSFORMATORNIA, KASZKIET, PERCEPAN, STANCJA, PĘCZAK, TŁOCZYSKO, DZWONNICA, KONCHIOLINA, ZAWZGÓRZE, BIELIZNA, SPARRINGPARTNER, NANOŚNIK, GRZEBIEŃ, ŁUPEK HUMUSOWY, MOŻLIWOŚĆ, KNYSZ, MĘDREK, PRACOHOLIK, BANK DOMICYLOWY, KASETA, DWUDZIESTY PIĄTY, GŁUCHY TELEFON, PODGLĄD, ZAPAŁKA SZTORMOWA, NABIODRNIK, RYTEL, SAMOPAŁ, KLOSZ, LAPIS-LAZULI, KORNIK, HANIEBNOŚĆ, PRĄD INDUKCYJNY, DYSKONTO, PANEKLA, JĘZYK PIKTYJSKI, PRZEBITKA, CALYPSO, WOLNOBIEG, GŁÓG, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, EMPIRYZM, MARCELIN, KRÓLEWICZĄTKO, MADONNA, PRETEKSTA, MATURA, OSCYLATOR, NASTAWA, RUCHOMOŚĆ, BABINIEC, PUNKT WĘZŁOWY, NICIEŃ, SZCZUPŁOŚĆ, WIELOWYPUST, BRZEMIĘ, USIŁOWANIE, ŚLUZOWICA, KORA, ORLICZKA MIECZOWATA, GŁADŹ, SIWAK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KISZKA PASZTETOWA, ADAPTACJA, DROGA KONIECZNA, MOMENT, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, WERDIURA, ACETAL, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, DELFIN, OGRÓDEK, CHOLINOLITYK, ARCHAICZNOŚĆ, CZAS FIZYCZNY, BOMBER, IRENA, TUNER, AULA, PIANOGUMA, ANOMALIA TERMICZNA, PRZEPOJA, ONA, PAPRYKARZ, EKSKLUZYWIZM, SUWACZEK, EKRANOPLAN, FIOLET GENCJANOWY, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, GRZYB NIEJADALNY, ANDANTE, IDIOMATYZM, DELIKT KONSTYTUCYJNY, PRZEJEMCA, DOMEK DLA LALEK, ZABIEG LECZNICZY, PURUSZA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ANASTOMOZA, ZDZIADZIENIE, DESPOTA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WARTA, BAT, MODRASZEK ADONIS, TELETURNIEJ, LUŹNOŚĆ, KRĄŻOWNIK LINIOWY, ENERGIA, BRZĘKACZ, CHOROBA BOSTOŃSKA, PASER, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, STANIK, BIOGEN, EKLER, GROŹBA KARALNA, OPERA, LOGIKA KIERUNKOWA, DZIERŻAK, ŁOŻYSKO TOCZNE, PÓŁKULA MÓZGOWA, MODRASZEK BLADY, REZONATOR, SYNDYK, DACH, MIKS, BROŻEK, MIESZACZ, AKADEMICKOŚĆ, DOMINANTA, SKALA, SOCJOBIOLOGIA, SEKRECJA, PRIORYTET, ŁAWRA, NATRYSK, MOMENT, AKCJA, PYCHOTKA, WARTOŚĆ, FILANDER PRĘGOWANY, SOKOLE OKO, FLAMBIROWANIE, PARÓWA, MIETLORZ, PŁYWAK, PROTETYKA, PRZEMYTNICTWO, TRYMER, PRZEDZAMCZE, STREFA PERYGLACJALNA, OUTSIDER, POLITYKA MIESZKANIOWA, MUCHINA, KRAŃCÓWKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, STERTA, PROTEST SONG, INDIAŃSKI, DZIEWCZYNKA, POKRZYWDZONY, MYSZKA, KONCEPCJA MONETARNA, MŁOT, DONICA, VANGE, ŚMIETANKA, REFREN, WŁÓKNO, KLERK, BARBAKAN, NIECIERPLIWOŚĆ, OPTYKA FALOWA, NATARCZYWOŚĆ, PAPRYKARZ, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, NAGOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, ?HALMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.198 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MECHANIZMU WIROWEGO, ZAZWYCZAJ GDY JEST ONA BARDZO DUŻA LUB DŁUGA (NP. W WIRNIKU HELIKOPTERA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MECHANIZMU WIROWEGO, ZAZWYCZAJ GDY JEST ONA BARDZO DUŻA LUB DŁUGA (NP. W WIRNIKU HELIKOPTERA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOPATA część mechanizmu wirowego, zazwyczaj gdy jest ona bardzo duża lub długa (np. w wirniku helikoptera) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOPATA
część mechanizmu wirowego, zazwyczaj gdy jest ona bardzo duża lub długa (np. w wirniku helikoptera) (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MECHANIZMU WIROWEGO, ZAZWYCZAJ GDY JEST ONA BARDZO DUŻA LUB DŁUGA (NP. W WIRNIKU HELIKOPTERA) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZĘŚĆ MECHANIZMU WIROWEGO, ZAZWYCZAJ GDY JEST ONA BARDZO DUŻA LUB DŁUGA (NP. W WIRNIKU HELIKOPTERA). Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x