OSOBA, KTÓRA JEST DO KOGOŚ PRZYWIĄZANA, JEST MU ODDANA, USŁUŻNA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAFEL to:

osoba, która jest do kogoś przywiązana, jest mu oddana, usłużna itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAFEL

WAFEL to:

suchy i cienki płat upieczonego ciasta (często słodki lub o neutralnym smaku) używany w kulinariach jako część innych potraw (na 5 lit.)WAFEL to:

ciastko lub baton złożone z przełożonych masą wafli, czasem dodatkowo oblanych czekoladą (na 5 lit.)WAFEL to:

podstawka pod szklankę albo kufel z piwem (na 5 lit.)WAFEL to:

delikatne, łamliwe ciasto w kształcie cienkich, okrągłych lub kwadratowych płatków (na 5 lit.)WAFEL to:

ciastko, torcik. zrobiony z kilku warstw takiego ciasta przełożonych słodką masą (na 5 lit.)WAFEL to:

andrut (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST DO KOGOŚ PRZYWIĄZANA, JEST MU ODDANA, USŁUŻNA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.995

DRĘCZYCIEL, PARAFRAZA, KONTRDEMONSTRACJA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, CHODZĄCA REGUŁA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, CZAS PRZYSZŁY, ZWODNICZOŚĆ, ATUT, LODY, SCREENSHOT, AUTOBUS CZŁONOWY, ASTRONOMIA SFERYCZNA, FIRMÓWKA, POWINOWACTWO, BOMBA KOBALTOWA, ALOCHTON, ZWODNICZOŚĆ, DIETA, BŁYSTKA OBROTOWA, SZEREG NEPTUNOWY, WYRAŻENIE, NIELOTNOŚĆ, APARAT, KARP KRÓLEWSKI, LEWAREK, BATY, RUBASZNOŚĆ, ZAŁOŻYCIEL, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, SZKAPA, FRANIA, BEZCELOWOŚĆ, SPISYWACZ, NIECIEKAWOŚĆ, SKAŁA PIERWOTNA, NATARCZYWOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, FIRMA, KLĘK PROSTY, BANKOWÓZ, ULTRABOOK, DZIEWCZYNA Z SĄSIEDZTWA, ZAPALENIE, USIŁOWANIE, DZIAD, DYSKANCISTA, BIEDA, FLEGMA, GAZÓWKA, KRÓTKOWIDZTWO, KNEDLE, RETORYCZNOŚĆ, MUNDSZTUK, KWIATUSZEK, REALGAR, ZASŁUŻONY, MAŚLANY RYNEK, KOLEŻEŃSKOŚĆ, ASESOR, INTEGRACJA POZIOMA, ŚWINIARKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ÓSEMKA, GRUPA NILPOTENTNA, OSKARŻENIE, JĘZYCZNIK, PODDANY, SCENICZNOŚĆ, WAREG, SAKSOŃSKI, OSTROŚĆ, STANDARDZIK, TĘSKNOTA, PRZEWODNIK, PAN STOP, TROMBONISTA, ODTWÓRCA, WŁAŚCIWOŚĆ, GROTESKA, LODOWIEC HIMALAJSKI, ŚWIETLÓWKA, BULLTERIER, OCHRONA REZERWATOWA, CZOŁÓWKA, NIEREZYDENT, DEZILUZJA, BYŁA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, KASA CHORYCH, POLICJA SĄDOWA, CZEPOTA GAMBIR, BEZUCZUCIOWOŚĆ, SAMOUPROWADZENIE, ZARAZA, ZAGRYWKA, SEKUNDANT, TEREN ZAMKNIĘTY, DESZCZOWOŚĆ, SWOJAK, REGUŁA TINBERGENA, NIEGUSTOWNOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, GRAWITON, POWAB, PAMIĄTKOWOŚĆ, PIGMENT, ZBIÓR GĘSTY, DEFENSOR, REAKCJA BEZWARUNKOWA, NIEMĘSKOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, SOFCIK, RELIGIA MOJŻESZOWA, AKSAMITNA REWOLUCJA, RÓŻA, PĘTLA, SZLAK METABOLICZNY, KETEN, STYGON, ŁUK BLOCZKOWY, MAŃSKI, POMIDOR, SZKAPLERZ, ŚWIATŁO, OBSESYJNOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, POLONIZATOR, MASŁO, INDEKSACJA, HYGROPSAMMON, KRET, KOREKTOR, MASECZKA, GOŁODUPIEC, TYKA, MARKETING INWAZYJNY, UCZEŃ, WĄTŁOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZE, ALTERNATYWA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SPOISTOŚĆ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, SŁABEUSZ, RYTUAŁ, LODOWIEC SZELFOWY, PISANINA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, FACHOWIEC, WPIERDOLKA, HAMULEC BĘBNOWY, TABLICA CAYLEYA, DOBRO RZADKIE, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, TANCERKA BRZUCHA, ZARAŻONY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, 2-AMINOETANOL, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, KECZ, OBYCZAJNOŚĆ, GADATLIWOŚĆ, FOLGA, NIESZCZĘŚNIK, POTAJEMNOŚĆ, POLEW, TRANSKRYPCJA, PŁASKOZIEMCA, MUŁOWCOWATE, CYTOLOGIA, SIŁOWNIK, UKOCHANIE, REKLAMÓWKA, , OCZOJEBKA, OSKARŻYCIEL, NONKONFORMISTA, PŁACZKA, REEWANGELIZACJA, PRZECHOWANIE, KLOSZ, WYNURZENIE, KOORDYNACJA, BAKTERIE METANOGENICZNE, BRZĘKACZ, STAN STACJONARNY, ZESTAWIENIE, USTANOWICIEL, KOCIAK, KRYTERIUM SAVAGE'A, DEMÓWKA, ANTROPOCENTRYZM, ODCHYLENIE, DŹWIGACZ DACHOWY, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, DOMARSKI, HANIEBNOŚĆ, PACHCIARKA, SŁÓJ, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, TELEKS, POCIĄG EKSPRESOWY, BIELINEK RUKIEWNIK, JASTRZĘBI NOS, SKĄPIRADŁO, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ROBER, MANDAT, AGENTKA, DUSZNICA, PURPURAT, KOPROFIL, CZYSTY ROZUM, WRÓŻ, GE'EZ, SKIEROWANIE, ASCETA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, PIONEK, PARTNERKA, TYLCZAK ŁUKOWY, MISTRZYNI, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, DWORNOŚĆ, PODMIOT LIRYCZNY, OBENAUTA, HARMONIJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWA, NIESTANOWCZOŚĆ, TEREN ZAKRYTY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, ŚWIATŁO DZIENNE, OLEJARZ, NIESPODZIEWANOŚĆ, MATERIAŁ WYBUCHOWY, KWADRANT, BLEDZIUCH, SOLUBILIZACJA MICELARNA, CHLOREK HEMATYNY, KORZEŃ, LEKTOR, KLOPS, PROSIĘ, MECENAT, KARŁOWATOŚĆ, ŻÓŁTY KARZEŁ, NOOB, BUDDA, NĘDZA, CECHA, POZYTYWNOŚĆ, ZŁO, TRYUMFATOR, NICPOŃ, ASPIRANT, LIS MORSKI, PLUS DODATNI, BLISTR, SZTYWNIACTWO, NIEPRZYJEMNOŚĆ, OBRAZ, STWÓRCA, MANTYKA, LOT ŚLIZGOWY, DIZAJNERKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, ZWIĄZKOWIEC, RZECZNIK, MAJACZENIE, RAK STAWOWY, PROGRAMOTWÓRCA, ATRYBUCJA STABILNA, WSPÓŁMAŁŻONEK, TRANSPARENTNOŚĆ, PACJENT, KONFEDERACJA, KREDKA ŚWIECOWA, TENDENCJA ROZWOJOWA, NIENORMATYWNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, PILARKA, CŁO OCHRONNE, ADMONICJA, MEDIUM, RÓŻNICA, POLARYZATOR, SZTYWNA SPACJA, PRZYJACIEL DOMU, KOTOWATE, JEDYNE, CYTOWALNOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, KICZ, DOPŁATA OBSZAROWA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, WIRTUOZERSTWO, ?MISIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST DO KOGOŚ PRZYWIĄZANA, JEST MU ODDANA, USŁUŻNA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST DO KOGOŚ PRZYWIĄZANA, JEST MU ODDANA, USŁUŻNA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAFEL osoba, która jest do kogoś przywiązana, jest mu oddana, usłużna itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAFEL
osoba, która jest do kogoś przywiązana, jest mu oddana, usłużna itp (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST DO KOGOŚ PRZYWIĄZANA, JEST MU ODDANA, USŁUŻNA ITP sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST DO KOGOŚ PRZYWIĄZANA, JEST MU ODDANA, USŁUŻNA ITP. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast