CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST CZŁONKIEM ŻADNEJ KLASY SPOŁECZNEJ (NA PRZYKŁAD MOŻE TO BYĆ CECHA IMIGRANTA, KTÓRY JEST NOWY I OBCY W SPOŁECZEŃSTWIE KLASOWYM JAKIEGOŚ KRAJU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZKLASOWOŚĆ to:

cecha człowieka, który nie jest członkiem żadnej klasy społecznej (na przykład może to być cecha imigranta, który jest nowy i obcy w społeczeństwie klasowym jakiegoś kraju) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZKLASOWOŚĆ

BEZKLASOWOŚĆ to:

cecha społeczeństwa, struktury politycznej czy ustroju, w którym nie istnieje podział na klasy, wszyscy obywatele, pracownicy, mieszkańcy są równi; bezklasowość to na przykład jedna z cech idealnego społeczeństwa komunistycznego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST CZŁONKIEM ŻADNEJ KLASY SPOŁECZNEJ (NA PRZYKŁAD MOŻE TO BYĆ CECHA IMIGRANTA, KTÓRY JEST NOWY I OBCY W SPOŁECZEŃSTWIE KLASOWYM JAKIEGOŚ KRAJU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.265

CHWYTNIK, NAMOLNOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, ŻYCIE OSOBISTE, DYNAMICZNOŚĆ, MILICJA, KONTRMANIFESTACJA, MECHANIZM ŚRUBOWY, IRLANDZKOŚĆ, POLE, DELFINISTA, DIAKON, SMOK, FORMALIZACJA, PRZESIEK, BEZSENSOWNOŚĆ, STOPOTONA, MOHER, KOŃCZYNA DOLNA, SEJM ELEKCYJNY, OPASŁOŚĆ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, NIEMORALNOŚĆ, BURZLIWOŚĆ, SPŁASZCZKOWATE, GŁOSKA PREPALATALNA, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, PARTIA, KĄPIEL, RAJD GWIAŹDZISTY, MINI-ALBUM, PARAFOWANIE, GETTO, NADGORLIWOŚĆ, KONSULTACJA SPOŁECZNA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, DRINK, OSTATNI KRZYK MODY, LOKACJA, NASKÓREK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, STANOWISKO OGNIOWE, KIMONO, TRAFUNEK, MULTIKULTURALIZM, ROZRZUTNIK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, AWANGARDA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, NAPĘD FUZYJNY, CHAOS, NAPĘD FOTONOWY, KAWAŁ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, FOSFOREK, PALMETA, OBCIĄŻENIE, BELMOPAN, WALUTA, PIEPRZ GWINEJSKI, GAŁĄŹ, EGOISTYCZNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, GORS, ZBÓJNICZEK, SYNTEZA, RELACJA PEŁNA, ROZMEMŁANIE, CECHA POŚREDNIA, PODRZĘDNIK, PRZYCZYNKARZ, TYBETAŃCZYK, SIARA, WĘGLÓWKA, NAPAŚĆ, LODOWIEC ZBOCZOWY, ŻARÓWKA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, KARTACZOWNICA GATLINGA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, NADAJNIK ISKROWY, BEZDUSZNOŚĆ, OKAZJONALNOŚĆ, TUSZ, DOMINACJA NIEPEŁNA, NIEUDOLNOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, SIŁA AERODYNAMICZNA, TRZEBIENIEC, NAPASTNICZKA, REALIZM, EKSPERYMENT KLINICZNY, IMPERATIVUS, CHAMÓWA, ZASŁUGI, BYTOMKOWIEC, UNIKAMERALIZM, MECENAT ARTYSTYCZNY, LOTNIK, WYRAŻENIE, WIZYTÓWKA, KOLOSALNOŚĆ, ALGORYTM REKURENCYJNY, NAPRAWICIEL, KONCEPTUALIZM, CITRONELLA, HIPPISKA, NIEDOKŁADNOŚĆ, SAMOLUBNY DNA, MASKA, PODSTĘPNOŚĆ, SUBSTANCJALNOŚĆ, KOŁO DEPTAKOWE, PROSTOMYŚLNOŚĆ, POPYT GLOBALNY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, MENEDŻER LINIOWY, POSTING, ZACHODNI GORYL NIZINNY, ANODA, SZKAPLERZ, GÓWNOJAD, PROTEST SONG, TREND BOCZNY, GENDER, WIELOPESTKOWIEC, KONCERNIAK, SUCHAREK, ZBIEŻNOŚĆ, ŻÓŁTODZIÓB, KRZYKACZ, FIGA Z MAKIEM, SUSZKA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, ROLNIK, SILNIK STRUMIENIOWY, FUNKCJA PRZESTĘPNA, SELSYN, WŁĄCZNIK, PACZKA, WALOR, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ROŚLINY OSIOWE, PIKA, CHLEB, BRUDNA ROBOTA, CHROPAWOŚĆ, RĘKA, TERYTORIUM, POŚWIADCZENIE, WIDNOŚĆ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UCZEŃ, NIECIERPLIWOŚĆ, HAPLOTYP, ESPERANTYSTA, NIEDZIELNY KIEROWCA, ODCHYLENIEC, POMPA PUSZKOWA, PLEBISCYT, DANA, KOMERAŻ, RACHUNEK KOSZTÓW, USZKA, OWADOŻERNOŚĆ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, OJCZYZNA, DRĄŻEK SKRĘTNY, KONSEKWENTNOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, SUSCEPTANT, MĄDROŚĆ, TUNIKA, JA, CHAMÓWA, TEINA, OGOŃCZOWATE, LEKSYKOSTATYSTYKA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, LAMPA ŁUKOWA, MAŚLAK, EUROPEJSKOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, INFOKIOSK, BACZEK, MARKETING INWAZYJNY, NITROBAKTERIA, ANAL, WYDŁUŻALNIK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, KARTA WIZYTOWA, PODPORA, NIEAKTUALNOŚĆ, KONSTYTUTYWNOŚĆ, OBŁĘK, GENOMIKA TEORETYCZNA, SŁOWO MASZYNOWE, POLONISTYKA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, DOJRZAŁOŚĆ, BUTA, POMROWICOWATE, SASZETKA, PELENG, LEŃ, OBRAZ POZORNY, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PŁOCHLIWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, WELUR, MISJA WERYFIKACYJNA, PRZELATEK, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, SERENADA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, PRODUKCJA, PROSIĘ, BIOMET, ZATKANIE DZIURY, RURA, DEMAGOG, INTERESOWNOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, USŁUGA SPOŁECZNA, EGZEKUTOR, HIPOKRYTA, LINIA KREDYTOWA, ULEPSZACZ, KABALISTA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, WŁOSKOŚĆ, PROFESOR ZWYCZAJNY, POUSSIN, DŁOŃ, KARMA, MANNHEIM, IMPORT RÓWNOLEGŁY, GLOTTOCHRONOLOGIA, PUPIL, RUSINKA, GRADIENT, JAJO, NIESZLACHETNOŚĆ, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, ARANŻER, GÓWNOZJAD, IDIOMAT, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, ORGANISTA, RADIOWIEC, MAYBACH, POCIĄG FIZYCZNY, SŁABEUSZ, PYTAJNIK, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, WŁÓKNIAK TWARDY, ROZPIS, USTRÓJ NIEWOLNICZY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PRZYTOMNOŚĆ, CZERWONA STREFA, ORMIAŃSKI, WIDELEC, WRAK, ADWEKCJA, AZOLLA, UCHWYT, KWAS LIZERGOWY, POLIGAMIA, POPLECZNICTWO, MÓZGOWIE, LIROGON ALBERTA, KARNIAK, KOMBATANCKOŚĆ, ZASOBY NATURALNE, SILNIK ZAMKNIĘTY, KONIK, STOLICA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MLASKOT, WANGA MASKOWA, PUNKT, BOM, BIOPOLIMER, TYTANOZAUR, LOTNE PIASKI, GOLF, ELEKTRYCZNY PASTUCH, POWAGA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PRZAŚNOŚĆ, ROZDZIAŁ, ROLA, TATA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, MINÓG UKRAIŃSKI, ?OKRES OKOŁOPORODOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.265 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST CZŁONKIEM ŻADNEJ KLASY SPOŁECZNEJ (NA PRZYKŁAD MOŻE TO BYĆ CECHA IMIGRANTA, KTÓRY JEST NOWY I OBCY W SPOŁECZEŃSTWIE KLASOWYM JAKIEGOŚ KRAJU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST CZŁONKIEM ŻADNEJ KLASY SPOŁECZNEJ (NA PRZYKŁAD MOŻE TO BYĆ CECHA IMIGRANTA, KTÓRY JEST NOWY I OBCY W SPOŁECZEŃSTWIE KLASOWYM JAKIEGOŚ KRAJU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZKLASOWOŚĆ cecha człowieka, który nie jest członkiem żadnej klasy społecznej (na przykład może to być cecha imigranta, który jest nowy i obcy w społeczeństwie klasowym jakiegoś kraju) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZKLASOWOŚĆ
cecha człowieka, który nie jest członkiem żadnej klasy społecznej (na przykład może to być cecha imigranta, który jest nowy i obcy w społeczeństwie klasowym jakiegoś kraju) (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST CZŁONKIEM ŻADNEJ KLASY SPOŁECZNEJ (NA PRZYKŁAD MOŻE TO BYĆ CECHA IMIGRANTA, KTÓRY JEST NOWY I OBCY W SPOŁECZEŃSTWIE KLASOWYM JAKIEGOŚ KRAJU) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST CZŁONKIEM ŻADNEJ KLASY SPOŁECZNEJ (NA PRZYKŁAD MOŻE TO BYĆ CECHA IMIGRANTA, KTÓRY JEST NOWY I OBCY W SPOŁECZEŃSTWIE KLASOWYM JAKIEGOŚ KRAJU). Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x