JEDEN Z ELEMENTÓW WODNEJ ARMATURY POŻARNICZEJ, KTÓRY SŁUŻY DO PODAWANIA WODY JAKO ŚRODKA GAŚNICZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĄŻ to:

jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 3 lit.)WĄŻ POŻARNICZY to:

jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĄŻ

WĄŻ to:

gad, który żyje w wodzie lub na lądzie i ma wydłużone ciało, które przemieszcza pełzając (na 3 lit.)WĄŻ to:

linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 3 lit.)WĄŻ to:

sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej (na 3 lit.)WĄŻ to:

człowiek, którego ocenia się jako złego, niemoralnego, złośliwego, wrednego, o złych zamiarach; człowiek, który knuje, ma niegodziwe plany (na 3 lit.)WĄŻ to:

gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania wody w celu podlewania (na 3 lit.)WĄŻ to:

jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 3 lit.)WĄŻ to:

dwudziesty trzeci co do wielkości gwiazdozbiór znajdujący się w pobliżu równika niebieskiego (na 3 lit.)WĄŻ to:

giętka rura lub rurka, często wykonana z tworzywa sztucznego, przez którą przepływa gaz albo płyn (na 3 lit.)WĄŻ to:

gwiazdozbiór równikowy (na 3 lit.)WĄŻ to:

gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną (na 3 lit.)WĄŻ to:

giętki przewód rurowy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z ELEMENTÓW WODNEJ ARMATURY POŻARNICZEJ, KTÓRY SŁUŻY DO PODAWANIA WODY JAKO ŚRODKA GAŚNICZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.986

CYLINDROWIEC, ODBOJNIK, CZAS LETNI, INSTALACJA, MEPROBAMAT, MINESTRONE, PRZECINACZ, CEL, ZAPRAWA, SZYKANA, HABER, ZAWÓR, OKSYBIONT, STARY MALUTKI, TWIERDZENIE GÖDLA, PREDYKACJA, CIASTKO KSIĘŻYCOWE, JABŁKO, SZYBKOZŁĄCZE, ANOMALIA POLANDA, CZTEROETYLEK OŁOWIU, OTWARTOŚĆ, MANIAK, WIĘŹBA DACHOWA, FORTALICJA, CZESALNIA, LAUFER HETMAŃSKI, EUPELYKOZAURY, MAMUT WŁOCHATY, WODA MIĘKKA, ROLNICTWO, LODOWIEC SZELFOWY, SŁOŃCE, KWIAT SŁUPKOWY, CYLINDER MIAROWY, HIEROFANT, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, REFERENDARZ, KIJ, NARÓD WYBRANY, ANTOWIE, KWAS CHLEBOWY, GRASICA, BRONA KOLCZASTA, SAMPLING, DZIEWANNA, BRUS, BIOLOG, SKARABEUSZ, MUTACJA, ŻYŁKA, GRYZIEL ZACHODNI, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, WIELKA BESTIA, PERSONA, MUSZTARDÓWKA, UNDARIA PIERZASTA, SZMATA, OBRAŹNIK, FORMANT, ZAPISYWACZ, WEKSLARZ, SELSYN, OBRAZOBURCA, KAZBA, REFLEKTOR, DUPLEKS, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, POSIADACZ SAMOISTNY, PRZESZKADZAJKA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, DWÓJNIAK, PLURALIZM, MANIPULATOR, ZAKOP, SKRZYDEŁKO, SCHOWANKO, SOLO, SIŁA POCIĄGOWA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ARYSTOTELES, SUPERJEDNOSTKA, JEDNOLATEK, PILATES, NADAKTYWNOŚĆ, STRYJ, OFERTA WARIANTOWA, STELAŻ, ZROST, ZAPALENIE, LIŚĆ ODZIOMKOWY, TYPOGRAFIA, BRYG, KOŁNIERZ, ODTWÓRCA, SZCZURY WORKOWATE, KOŚCIÓŁ MARONICKI, PETRARKIZM, KLAMOTY, ORIENT, CYJANELLA, STAŁA, KOMPLEKS, WIELOETATOWIEC, SALSA, SZLAUF, OCHRONA, CUSHING, PSIARKA, PODMIOT ZBIOROWY, SZAŁWIA OMSZONA, TRZECI ŚWIAT, FORSOWANIE, BASISTA, STOPIEŃ WODNY, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, CHOMIK MANDŻUGARSKI, RYNNA POLODOWCOWA, BICZ BOŻY, PM, ZRĘBICA, NIEPOROZUMIENIE, SPIRYTUS SALICYLOWY, CZAJNICZEK, SIMETIKON, BRUDAS, BIEDOTA, MARRAN, SKŁAD, CZYSTA FORMA, RAFA, DZISIAJ, MOWA EGOCENTRYCZNA, MIKROBIOTA, SER TRAPISTÓW, CZŁON ODWRACALNY, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, WKŁADKA GRAMOFONOWA, OBOŹNY KORONNY, DIEFENBACHIA, HISTA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, FRONT ZOKLUDOWANY, UMOWA ADHEZYJNA, PIERWIASTEK RODZIMY, TOWIAŃSZCZYZNA, KOTWA, BOLA, PRZESIEK, BIDŻAPUR, NEURON RUCHOWY, CZARCIE NASIENIE, GRISAILLE, OŻYWIENIEC, WETERAN, WKŁADKA, CENOTWÓRCA, EMBRIOGENIA, TRUSIA, OBŁUDNIK, DZIERZYK SENEGALSKI, DARGOMYŻSKI, TRÓJKROK, NEGATON, INTERSTYCJAL, DESZCZÓWKA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, SUBSTANCJA OBCA, ANTROPOCENTRYZM, GAROWY, WIEŚNIAK, NAROWISTOŚĆ, FILTR WĘGLOWY, KOWALENCYJNOŚĆ, CIĄG SKOŃCZONY, SAURON, ASYMILACJA FONETYCZNA, CIĄG POLIGONOWY, LEMONIADA, XENON, GRUPA PERMUTACJI, STARY WYŻERACZ, PRZYKRYCIE, CONNOLLY, JUMPER, BROŃ PNEUMATYCZNA, SEGMENT, PETEINOZAUR, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, LEK PRZECIWLĘKOWY, CEPY, TERRINA, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, SUBLIMACJA, SKAUT, NIEUMARŁY, CZTEROWIERSZ, ILUMINATOR, POCHŁANIACZ, KROPKA, PARCELANT, OGÓREK KISZONY, SUMA PROSTA, ŚPIWÓR MUMIA, ZYGOTARIANIN, BEZWŁAD, GŁOS, TWIERDZENIE, PIATIGORSKI, BETA-BLOKER, PIONOWZLOT, EKONOMISTA, DESTYLATOR, KOŃ POZNAŃSKI, DUJKER ABBOTTA, JUDASZ, DEKIEL, KPC, MGŁA WYKŁADNICZA, ORFIZM, PIERŚCIEŃ, BAS-RELIEF, GRZYBIENIE, PRZEKRYCIE, RUCH EKOLOGICZNY, FLEBOGRAFIA, DOSTAWCA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, JUDASZ, SZABLON, ŚCIĄGACZKA, WRAK, LOGOGRAF, GORĄCE KRZESŁA, CHOLEWKA, BODZIEC PROKSYMALNY, ARCYDZIĘGLEL, KONCENTRAT, ZATOR, BŁONA FOTOGRAFICZNA, MIECZNIK, PODAWACZ, GARLACZ, PLAN SYTUACYJNY, JESION, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, WRIGHT, PRAWO WEKSLOWE, NIECZYNNOŚĆ, BIAŁY WĘGIEL, ANDROGYNIA, CHŁONNY RYNEK, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, INWALIDA WOJSKOWY, PŁUG KOLEŚNY, CHARAKTERYSTYKA, SZYBKOWAR, NAGRANIE WIDEO, WYROCZNICA, SUBSTANCJA OBCA, ŚCISŁOWIEC, EGOCENTRYZM, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, SALONOWIEC, ODRUCH RZEPKOWY, KAPUSTA KWASZONA, DOKSOGRAF, TAŚMA FILMOWA, STRATEGIA, CAPILLA, KACERSTWO, BATERIA, PRZEGLĄDACZ, MIĘSIEŃ POCHYŁY, OPIESZAŁOŚĆ, HANDEL ZAMIENNY, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, BASTION, RIDER, BRZĘKADŁO, SZKODNIK, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, KANAŁ, OPŁYW, CEP, BOMBONIERKA, BEHRENS, WIELKANOC, LUTNIA, JUDAISTA, WAPER, MODRZEW, WOKALIZA, KOPALINA STAŁA, SZEREG POTĘGOWY, KOŁO, OPERA BUFFO, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, OBŁÓG, ?OSAD FLUWIOGLACJALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z ELEMENTÓW WODNEJ ARMATURY POŻARNICZEJ, KTÓRY SŁUŻY DO PODAWANIA WODY JAKO ŚRODKA GAŚNICZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z ELEMENTÓW WODNEJ ARMATURY POŻARNICZEJ, KTÓRY SŁUŻY DO PODAWANIA WODY JAKO ŚRODKA GAŚNICZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĄŻ jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 3 lit.)
WĄŻ POŻARNICZY jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĄŻ
jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 3 lit.).
WĄŻ POŻARNICZY
jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 13 lit.).

Oprócz JEDEN Z ELEMENTÓW WODNEJ ARMATURY POŻARNICZEJ, KTÓRY SŁUŻY DO PODAWANIA WODY JAKO ŚRODKA GAŚNICZEGO sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - JEDEN Z ELEMENTÓW WODNEJ ARMATURY POŻARNICZEJ, KTÓRY SŁUŻY DO PODAWANIA WODY JAKO ŚRODKA GAŚNICZEGO. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x