OSOBA WYSTĘPUJĄCA PUBLICZNIE, ARTYSTA, ZWŁASZCZA AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY DOKONUJE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI SWOJEGO LUB CUDZEGO WYTWORU ARTYSTYCZNEGO, PRZEDSTAWIAJĄC GO W OKREŚLONY, PRZEMYŚLANY SPOSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTERPRETATOR to:

osoba występująca publicznie, artysta, zwłaszcza aktor lub muzyk, który dokonuje twórczej interpretacji swojego lub cudzego wytworu artystycznego, przedstawiając go w określony, przemyślany sposób (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INTERPRETATOR

INTERPRETATOR to:

osoba, która coś wyjaśnia innym, interpretuje, komentuje (na 13 lit.)INTERPRETATOR to:

program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 13 lit.)INTERPRETATOR to:

aktor kreatywnie odgrywający w spektaklu lub filmie jakąś rolę (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA WYSTĘPUJĄCA PUBLICZNIE, ARTYSTA, ZWŁASZCZA AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY DOKONUJE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI SWOJEGO LUB CUDZEGO WYTWORU ARTYSTYCZNEGO, PRZEDSTAWIAJĄC GO W OKREŚLONY, PRZEMYŚLANY SPOSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.492

NASADKA, DERMOKOSMETYK, SZCZUDLARZ, KRATER PASOŻYTNICZY, KIEROWNICTWO, CIĄG GEOMETRYCZNY, GOL SAMOBÓJCZY, BUTLA, RYGIEL, PRZEZIERNIK, MASER, AKCJA IMIENNA, EKSYKATOR, LITOSFERA OCEANICZNA, POSEŁ NIEZRZESZONY, BOSY ANTEK, RAGOUT, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, SKROMNOŚĆ, MADERYZACJA, NIEWYBUCH, OLIWKOWATE, WAGA, GRAFIKA RASTROWA, OKNO, TAFELKA, KUKIEŁKA LESSOWA, TITR, PUNKT PRZYZIEMNY, HERB, MYRMEKOFIL, KAMIEŃ, GRUCZOŁ POTOWY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, AKT EREKCYJNY, TERAPIA, DZ, FARBOWANY LIS, CYTOSTATYK, NIECKA WYPADOWA, LOTNIK, WKŁAD, WYROSTEK BARKOWY, TRAP, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PRZEDŁUŻACZ, SPEKULANT, ALLEL DOMINUJĄCY, GŁOS PIERSIOWY, SIEROTA, SPRAWNOŚĆ, TWIERDZENIE CEVY, CHOROBA FRIEDREICHA, ROZGAŁĘZIACZ, LANGUSTA POSPOLITA, LEŻA, PARTNER, MAKATKA, JODEŁKA, MAŁŻ, MIESZACZ, PRZYGANIACZ, UMOWA ADHEZYJNA, ZNACZNIK, RYCERZ-ROZBÓJNIK, PIES RODZINNY, ZAPALCZYWOŚĆ, PRACA DOMOWA, KŁOBUK, CIĄG, CYRK, PRAWA MIEJSKIE, BIURO TECHNICZNE, CIĄŻA WIELORAKA, BRATNIA DUSZA, SKUPISKO, NIESZCZĘŚNIK, PARTNER, LATAJĄCE SKRZYDŁO, CHRONOMETRAŻYSTA, WIZYTOWNIK, BOŻY BOJOWNIK, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, MUCHA MOKRA, POWÓD, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, TWÓR, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ELASTYK, CIĘŻAR, REKOMENDACJA, URLOP RODZICIELSKI, EPISKOPAT, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PERKAL, MAGAZYN, EPITET, KOFAKTOR, NOSTALGIK, UBOGI KREWNY, JINFENGOPTERYKS, PÓŁKREW, KLAUZULA DUALNA, KIEŁ, KAMIENNIK, AKALKULIA, STRYCH, CIĄG, SEKTA, ZAJĘCZA WARGA, DZIAŁOWIEC, DORTMUNDER, NADZIEMNOŚĆ, DYBUK, POBORCA, FOTOALBUM, TARPAN, TRANSFORMATORNIA, HYCEL, MANDARYŃSKI, PIEC DYMARSKI, PREZES RADY MINISTRÓW, BUTLA, HEJNAŁ, POJAZD KONNY, KOSTKA, SOCZEWICA, PRAŻUCHA, ITINERER, GRANAT, KRAJALNICA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KAMIZELKA KULOODPORNA, MELODIA, OBRÓT WTÓRNY, GWAJAKOWIEC, SELSYN, NOWENNA, BŁAGALNIK, WORECZKOWY, UCZEŃ, NOTOWANIE CIĄGŁE, ADAPTOR, DAMKA, PÓŁKLUZA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ŚLEDZICIEL, KURIA METROPOLITARNA, CIĄG, PORCYJKA, STYL, HEGEMON, PIEPRZ RÓŻOWY, KIEP, STROIK, NIEMOŻNOŚĆ, GRAFA, ASD, DAKTYLOGRAFIA, KONGREGACJA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, EGZEGETA, CHARAKTERYSTYKA, TAMARYND, SQUAW, ŚWIDEREK, WSPÓŁŻYCIE, RESTRYKCJA, TYK, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ZAGROŻENIE, BASKINA, KOŁPAK, GENDER, SYNTETYK, CEBULAK, ROŚLINA DWUPIENNA, TENDENCJA, DOBROSĄSIEDZTWO, AKCJA, ŁUPINA, GRAJCAR, EFEKT DOPPLERA, AŁUN, ZYSK, AWIZO, FARMAKOKINETYKA, UJŚCIE, KRYZA, JON KOMPLEKSOWY, PAPIEROŚNICA, GRANAT, MENEDŻER, PIKIETA, PUCHAR, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZATROSKANIE, MOC WYTWÓRCZA, PACJENT, KOBYŁA, NIEBIOSA, FOTOHELIOGRAF, OCHOTNIK, DRABKA, KOLOROWOŚĆ, GADŻET, ILOCZAS, HADAL, WYROCZNICA, GRECKOŚĆ, KLEIK, PROPAROKSYTON, SPIS POWSZECHNY, FUTRO, CHLEB PSZCZELI, SIATKA, JARZMO MOSTOWE, ŁACINNIK, CHOROBA ANGIELSKA, FLUID, WINIARZ, TRZYDZIESTY PIERWSZY, TUSZKA, STRUKTURALISTA, NIEUŻYWALNOŚĆ, GAMEPLAY, KARA ŁĄCZNA, AMALGAMOWANIE, ANNA, OBJAWIENIE, PODDAŃCZOŚĆ, KŁOSEK, DZYNDZEL, POMROCZNOŚĆ JASNA, MAKAGIGA, TALMUDYZM, FONOGRAM, RURA OGNIOWA, SAŁATA LOLLO, OBJEŻDŻACZ, KIJEK, SATELITA SZPIEGOWSKI, BAKARAT, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ASEKURANT, KURATOR SZTUKI, CHOROBA ZARAŹLIWA, TENUTA, KOMPILATOR, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, MINIATURZYSTA, SMERFETKA, ODCIEK, BINDA, IMPROMPTU, NUDNOŚĆ, WYBIERACZ, ŁAPACZ, KOLORYMETRIA, NUTA, EDAMMER, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WINO DESEROWE, PORTFEL WIODĄCY, TUNEL, KWASZONKA, WSPINACZKA SPORTOWA, ŻABA DARWINA, KOSMETYCZKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KRETYN, RENESANSOWOŚĆ, OPONA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, SONIFIKACJA, LATARNIK, PTASZEK, PŁASKOZIEMCA, BEZPIECZNIK, SILNIK BEZRUCHOWY, MAKROKIERUNEK, STRYJO, TAROT, GRAFIKA, KOCIOŁ, KNOTNIK ZWISŁY, RYWALIZACJA, PRZELATEK, CZŁOWIEK CZYNU, AURORA, KUTER, PREPER, PASTA CURRY, PULWERYZATOR, POMOWIEC, KOZIA NÓŻKA, ?TRACZ DŁUGODZIOBY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.492 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA WYSTĘPUJĄCA PUBLICZNIE, ARTYSTA, ZWŁASZCZA AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY DOKONUJE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI SWOJEGO LUB CUDZEGO WYTWORU ARTYSTYCZNEGO, PRZEDSTAWIAJĄC GO W OKREŚLONY, PRZEMYŚLANY SPOSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA WYSTĘPUJĄCA PUBLICZNIE, ARTYSTA, ZWŁASZCZA AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY DOKONUJE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI SWOJEGO LUB CUDZEGO WYTWORU ARTYSTYCZNEGO, PRZEDSTAWIAJĄC GO W OKREŚLONY, PRZEMYŚLANY SPOSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTERPRETATOR osoba występująca publicznie, artysta, zwłaszcza aktor lub muzyk, który dokonuje twórczej interpretacji swojego lub cudzego wytworu artystycznego, przedstawiając go w określony, przemyślany sposób (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTERPRETATOR
osoba występująca publicznie, artysta, zwłaszcza aktor lub muzyk, który dokonuje twórczej interpretacji swojego lub cudzego wytworu artystycznego, przedstawiając go w określony, przemyślany sposób (na 13 lit.).

Oprócz OSOBA WYSTĘPUJĄCA PUBLICZNIE, ARTYSTA, ZWŁASZCZA AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY DOKONUJE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI SWOJEGO LUB CUDZEGO WYTWORU ARTYSTYCZNEGO, PRZEDSTAWIAJĄC GO W OKREŚLONY, PRZEMYŚLANY SPOSÓB sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OSOBA WYSTĘPUJĄCA PUBLICZNIE, ARTYSTA, ZWŁASZCZA AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY DOKONUJE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI SWOJEGO LUB CUDZEGO WYTWORU ARTYSTYCZNEGO, PRZEDSTAWIAJĄC GO W OKREŚLONY, PRZEMYŚLANY SPOSÓB. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast