STOP MIEDZI (OKOŁO 54%), Z NIKLEM (OKOŁO 26%) I DODATKIEM CYNKU LUB MAGNEZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIKIELINA to:

stop miedzi (około 54%), z niklem (około 26%) i dodatkiem cynku lub magnezu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIKIELINA

NIKIELINA to:

stop na termoogniwa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOP MIEDZI (OKOŁO 54%), Z NIKLEM (OKOŁO 26%) I DODATKIEM CYNKU LUB MAGNEZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.862

ŁATA, PRAKTYCZNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, ZAWIKŁANIE, CZUBEK, INWAR, SZKLANY SUFIT, JĘZYK ALGONKIŃSKI, FURGON, AKOMPANIAMENT, SALAMI, UZYSK, BAWEŁNICA, CZAPKA WĘGIERSKA, PŁETWA STEROWA, ROKOWANIA ZBIOROWE, MIZOPEDIA, FILTR POWIETRZA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PRZEWAGA, POPRĘG, PARTNERKA, ELIMINACJA, KONGLOMERACJA, BAŻANT, STRZAŁKA, ANTROPOCENTRYZM, PŁYWAK, BRZYDACTWO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ROZMIAR, PĘCHERZ, STRZAŁECZKA, MACH, PORT MORSKI, NADZIENIE, ZAKON MNISZY, ZBROJENIE, REGUŁA ALLENA, SŁUGA BOŻY, NOS, ZAĆMA POURAZOWA, GŁOŻYNA, PLEŚNIAK, BRAZYLIJSKOŚĆ, ZRAZ, CIAŁO, DROGI, STRZELECTWO SPORTOWE, RUNO, LICENCJA OTWARTA, STOSUNEK, NOOB, GRA W BUTELKĘ, DYWESTYCJA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, DYLIŻANS, STROIK, OŻWIOWATE, KULEBIAK, PĘDNIK CYKLOIDALNY, MARCIN, GAJÓWKA, KOŚCIÓŁ FARNY, KONTYNGENT TARYFOWY, GETRY, OSTATECZNOŚĆ, MORDOKLEJKA, MELIORACJA WODNA, JON CENTRALNY, ECHOLOKACJA, TRAWERS, SŁUPICA, MUZYKA PROGRAMOWA, SZEŚCIAN, HEJNAŁ, STOPOFUNT, ELEGIA, TRANSPORTER, BAK, KLAUZULA GENERALNA, ŁAJNO, STILON, SKRZYDŁO, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, GEN LETALNY, MORESKA, DOLABELLA, PRZEWÓD RATUNKOWY, OŁATKA, SKŁAD PODATKOWY, OSTENTACJA, BEAN, NIEZAMOŻNOŚĆ, DRUK, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, WYRĘBISKO, ADWENTYSTA, BBS, PAPROTNICA GÓRSKA, RYKSZARZ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SZTYLPY, SZCZĘK ORĘŻA, ODTWARZANIE, STARA DUPA, PÓŁKOLONIA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KURHAN, OWAD, NA PIESKA, WIATROWNICA, HARMONIJKA, DEPESZOWIEC, RESTYTUCJA GATUNKU, STATYKA, LAWATARZ, SZATAN, SMILEY, RYZYKO KURSOWE, PIANOLA, KONTROLER, GARY, GUMKA, TAKT, GRA, GWAŁT, LIPA, DOMEK LORETAŃSKI, KRYTYCZNOŚĆ, RUCH OPORU, CZEK PODRÓŻNICZY, SYGNAŁÓWKA, SKRZYNKA, KOSZMAR, TUMBA, ZABIEG FIZYKALNY, POJAZD SILNIKOWY, SUBSTANCJA OBCA, BRAHMS, KUBEŁ, INTERMEZZO, CIĘGNIK, DYSKRETKA, TAMBUR, KOŁTRYNA, NIĆ, ROZDZIAŁEK, ATAK, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, TARANTELLA, KORZYŚĆ, HISZPAŃSKI, FROTKA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, OBCHÓD, MANDARYŃSKI, SZKIELET, ZAWIKŁANIE, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ROŚLINA OKRYWOWA, DEKLARACJA, KALIKO, STAN POSIADANIA, KAWLATA, PORTUGALSKOŚĆ, LOJALISTA, SALCESON, SIEKIERA, BAGGALA, DRELICH, INSIMBI, HYDROFON, OBSESJA, PODWÓJNOŚĆ, BATYST, BYDLĘ, WRZECIENNIK, TRĄBKA, KOŁNIERZYK, RYBA UKWIAŁOWA, ZŁOTA KLATKA, KONGEROWATE, NAZWA ZWYCZAJOWA, GODZINA, MINA, WYPADEK, KANOPA, POTNIK, LIGABINO, RASTER, FORLANA, TABLICA EPITAFIJNA, MOŻLIWOŚĆ, KORZEC, ZDARZENIE PRAWNE, GLORIA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, KORONA, PISTOZAUR, IZBA, WĘGIER, LAMBREKIN, NISKOŚĆ, ALOES, WIZJA LOKALNA, PUSZKA, PAKLAK, PANICHIDIA, KADZIDŁOWIEC, SĄD OSTATECZNY, ZIELONE, OBSZAR WODNY, WAFEL, SKAFANDER, ZAKON KLERYCKI, KRAJ, FRAZEOLOGIZM, TASIEMIEC, OSZCZĘDNOŚĆ, RZADKOŚĆ, ADAGIO, OPAD, INKA, GALAKTOLIPID, OPENER, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, PUNKT OKOSTNOWY, HERBATA PO GÓRALSKU, SALTARELLO, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, WĘGAR, PRODUCENT, MAŁPOLUD, MŁOTEK, CEREMONIALNOŚĆ, FUTERAŁ, CHROBOTEK, DYSZKANCIK, PLUTON, KARZEŁ, LECZENIE CHIRURGICZNE, OBSERWATOR, ŚMIGŁOŚĆ, SZTUKA, JER SŁABY, ZATOR, FOLIA, OKRES, BLOKHAUZ, SPONDYLOSOMA, KONWENT, STACJA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, PERFUZJA, PEAN, PRZĄDKOWATE, JACHT, SPÓD, FLOTA, NOTA PROTESTACYJNA, KULON, DOKUMENT PAPIESKI, ŻELIWO, MEMBRANA, LEKARZ, PARYTET, UTAGAWA, KOZAK, PĘK, PEŁNE MLEKO, ATHABASKA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, KWATERODAWCA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, JEDENASTKA, LIPA, LOŻA, TRANSGRESJA, AILLOLI, KALIBRACJA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, STARTER, ŚWIAT, OBJĘTOŚĆ, SYPIALKA, POKŁAD, BASKINKA, INTERNAT, HIACYNT, NACISK, OSTOJA, SCIENCE FICTION, PLATFUS, PŁOMYK, SPŁONKA, ALABASTRON, RESPIRATOR, BARWA DŹWIĘKU, ?BON UWŁASZCZENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.862 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOP MIEDZI (OKOŁO 54%), Z NIKLEM (OKOŁO 26%) I DODATKIEM CYNKU LUB MAGNEZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOP MIEDZI (OKOŁO 54%), Z NIKLEM (OKOŁO 26%) I DODATKIEM CYNKU LUB MAGNEZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIKIELINA stop miedzi (około 54%), z niklem (około 26%) i dodatkiem cynku lub magnezu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIKIELINA
stop miedzi (około 54%), z niklem (około 26%) i dodatkiem cynku lub magnezu (na 9 lit.).

Oprócz STOP MIEDZI (OKOŁO 54%), Z NIKLEM (OKOŁO 26%) I DODATKIEM CYNKU LUB MAGNEZU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - STOP MIEDZI (OKOŁO 54%), Z NIKLEM (OKOŁO 26%) I DODATKIEM CYNKU LUB MAGNEZU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast