PRZYRZĄD ELEKTRONICZNY PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ CYFROWY NA SYGNAŁ ANALOGOWY W POSTACI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB NAPIĘCIA O WARTOŚCI PROPORCJONALNEJ DO TEJ LICZBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY to:

przyrząd elektroniczny przetwarzający sygnał cyfrowy na sygnał analogowy w postaci prądu elektrycznego lub napięcia o wartości proporcjonalnej do tej liczby (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD ELEKTRONICZNY PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ CYFROWY NA SYGNAŁ ANALOGOWY W POSTACI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB NAPIĘCIA O WARTOŚCI PROPORCJONALNEJ DO TEJ LICZBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.724

NUMEREK, PODMALÓWKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ŚCIEŻKA, OPASKA, SZNUR, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, SYNDYKAT, LITOTRYPSJA, MODULACJA SKROŚNA, ROWER, SYMPATYKOMIMETYK, ROZBÓJNICTWO, AFERA KOPERKOWA, PROROK, KRWOTOK, SITKO, SIATKA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, RASA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, CHRZAN, VOTUM, RYKSZA, HERETYCZKA, ZNOS, ROŚLINA KOPALNA, DOMEK, BOTTOMLESS, LINIA SPEKTRALNA, BOBIK, SKUNKS, PARA 0, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, MATRYCA LOGICZNA, PROSIAK, MAPA BITOWA, ZRAZIK, POSTGLACJAŁ, KIPA, NAKAZ, OCZOJEBKA, WĘDRÓWKA, ORZECH WŁOSKI, RELACJA BINARNA, REGRES, WPADKA, ANALIZA LOGICZNA, ŻABA LEOPARDOWA, TONAŻ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, GLORIA, BARK, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, SCYT, GYMKHANA, SUWAK LOGARYTMICZNY, ZNAK WODNY, PORZĄDEK PUBLICZNY, KARTA WIZYTOWA, KOREKTOR, CIĘŻKI SPRZĘT, INKORPORACJA, COKÓŁ, BUCZYNA NIŻOWA, NIERÓWNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, KURZAWKA, KUNA, POMADKA, INKARNACJA, AUSZPIK, KUNA, BLIN, SOLIDARNOŚĆ, ZDRADA, STARY BYK, HEKTOWOLT, RUSEK, KOŃ JOMUDZKI, ENDOCENTRYZM, ZGRZEBŁO, ZMORA, SECIK, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, MOZZARELLA, PIÓROSZ PIERZASTY, KREWETKA ATLANTYCKA, GETRY, DALEKOPIS, WAGON TAROWY, ROZGWIAZDA, DYFTYK, KOŁEK, HEBAN, TOPENANT, KUPAŹ, PISTOLET, GICZ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PAPRYKA, DROGA WOJEWÓDZKA, FURGON, ZAMIANA, OBLECH, NĘCISKO, APOLOGETYK, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NARTA WODNA, KOMUNIKATOR, KONWERSJA, BIEGUN ELEKTRYCZNY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, TUSZKA, SSANIE, SAMORODEK, CYKL, JEDNOSTKA NAUKOWA, ZBLIŻENIE, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, FILTR ŚRODKOWOPRZEPUSTOWY, ZASTRZAŁ STAWOWY, LINIA ŚRUBOWA, BEZAN MASZT, MOSTEK SCHERINGA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, ŁUSKA, PŁUCZKA, FOTOHELIOGRAF, GRZYB NIEJADALNY, POLONEZ, WYŻYNY, ŻŁÓB, AVOCADO, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, SPAMIK, FAKTOR, PARCH, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TUNIKA, MIECZ OBROTOWY, TERYTORIUM MANDATOWE, SZTUCER, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WALENCJA, UPRZĄŻ, OKTET, RUGBY, MANIOK, JEDNOSTKA, LUPA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, KONFESJA, BĘBEN, OSŁONA, KLON, PRZEWOŹNIK, KULA, KACOWE, NEPER, LICHWA, KOŃCÓWKA, PODSUFITKA, QUADCOPTER, IMADŁO, AFERA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, HANKA, KROKIET, OSOBA, GZYMS, NIEDOTYKALNOŚĆ, DZBANEK NA KWIATY, ANSAMBL, WEZYRAT, BOLERO, PODRZUT, KOCZOWNIK, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, FORMA, CZOŁO, SZARADA, OPŁATA ADIACENCKA, RESKRYPT, ŚLIZG, METRYKA, HEMATOFAGIA, KUŁAK, GRZYB SIARKOWY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ANAPSYDY, ZJAWISKO, SANDAŁOWIEC, WIDMO ATOMOWE, KANTATA, OFIARA, OKOP, CIS POSPOLITY, DUROMETR, DRAMATYCZNOŚĆ, FILM SF, CZARODZIEJKA, WĄTROBOWIEC, BARANEK, PRZYLĄDEK, PLAN MOBILIZACYJNY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, BIEG PRZEŁAJOWY, ESKADRA, ARONIA, RUBLÓWKA, CIERLICKO, PLURALIZM, IGOR, PRZEBITKA, TEATRZYK, AUTOPARODIA, NORWESKI, CIOCIA, CIS, ROZROST, GALARETA, GALWANOSTEGIA, KASATA, ARABICA, TRADYCJONALISTA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, WIELKI PORZĄDEK, LICZEBNIK ZBIOROWY, SZEŚĆSETKA, PRZYBYTEK, PRASOWANIE, GUMA, JACOBI, TRUP, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, POWÓD, DAWKA, SZASTAZAURY, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PROCES GEOLOGICZNY, BIAŁA SALA, SKUP, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, ZACHOWAWCA, PROTOKÓŁ POKONTROLNY, NIERUCHOMOŚĆ, DUCHOWIEŃSTWO, SZTUCZNY LÓD, PRZEDZIAŁ, FORLANA, WYRAZY, KEFALINA, KREACJA PIENIĄDZA, PIĘKNY WIEK, MIERNIK, NEUROMEDIATOR, OSADA, PENSÓWKA, ABORCJA, IMIGRACJA, WULGARYZM, HADŻ, SPRZĘT, OLEJ, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KIEROWCA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, EMFAZA, ROZMIAR, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, PORWAK LODOWCOWY, SZTYFT, TRAP, JARZĄB, ALABASTRON, CZERPAK, RZODKIEWKA, OPERACJA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KONTRAKT TERMINOWY, INDIANIN, TRYSKAWKA SZKLANA, POTENCJAŁ DZETA, RADA, AKT, KOMPUTER ANALOGOWY, DIAKONIA, KIA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, KAPOTAŻ, HIPERMEDIA, REWANŻ, METALIK, AEROCASCO, MAKAGIGA, ?KOSTKA BRUKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD ELEKTRONICZNY PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ CYFROWY NA SYGNAŁ ANALOGOWY W POSTACI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB NAPIĘCIA O WARTOŚCI PROPORCJONALNEJ DO TEJ LICZBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD ELEKTRONICZNY PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ CYFROWY NA SYGNAŁ ANALOGOWY W POSTACI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB NAPIĘCIA O WARTOŚCI PROPORCJONALNEJ DO TEJ LICZBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY przyrząd elektroniczny przetwarzający sygnał cyfrowy na sygnał analogowy w postaci prądu elektrycznego lub napięcia o wartości proporcjonalnej do tej liczby (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY
przyrząd elektroniczny przetwarzający sygnał cyfrowy na sygnał analogowy w postaci prądu elektrycznego lub napięcia o wartości proporcjonalnej do tej liczby (na 28 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD ELEKTRONICZNY PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ CYFROWY NA SYGNAŁ ANALOGOWY W POSTACI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB NAPIĘCIA O WARTOŚCI PROPORCJONALNEJ DO TEJ LICZBY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZYRZĄD ELEKTRONICZNY PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ CYFROWY NA SYGNAŁ ANALOGOWY W POSTACI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB NAPIĘCIA O WARTOŚCI PROPORCJONALNEJ DO TEJ LICZBY. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast