ZDROBNIALE: STRZAŁKA - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁECZKA

STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 11 lit.)STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 11 lit.)STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące sygnałem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił lub sygnałem czegoś innego, co było umówione (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: STRZAŁKA - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.267

BRZEG, ŚWIĘTO, SUPERKUTER, WIESZAK, OKIENKO TRANSFEROWE, CHIMEROKSZTAŁTNE, WILCZA PASZCZA, BROWAREK, KONFEDERACJA KANADY, GYMKHANA, ZMOTORYZOWANY, TAKSÓWECZKA, KADŁUB, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PŁAT CIEMIENIOWY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ROŻEN, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, MONOPARTYJNOŚĆ, PIEC, RADAR METEOROLOGICZNY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, INFUŁAT, SIATKA, EKSPOZYCJA, OSKARŻENIE, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, HIPOPOTAMOWATE, POWÓZ, METODA ODCHYLEŃ, KAMIENNE SŁOŃCE, STARZĘŚLA, PADYSZACH, DRENAŻ, PASAŻ, WYNIK, BEZPOWROTNOŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, AGRAFA, ALBARELLO, ODROŚLE, FETYSZYSTA, WIDŁY, CALYPSO, SKOK, TURMA, ANALIZA, KAWA ZBOŻOWA, ŚCIEŻKA, TOUCHE, ANIOŁEK CHARLIEGO, KIESZONKA FABRYCJUSZA, KRAKÓW, CUDOWRONKA, SZRAPNEL, ELKI, TRZECI PLAN, WNĘKA, MIERZYN, DZIRYT, BIEG, SPACHACZ ZIELONAWY, WIZERUNEK, UWE, SITO, MONETA OBIEGOWA, MAKATKA, INSTYTUCJA PROCESOWA, OPAD, STOPA NARZUTU, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, WARIACJA, SKOPEK, PATRON, KARMNIK, GEODETA, SERPENTYNA, SÓL, UDERZENIE, PUL, TEST, CIPKA, STAROSTA GENERALNY, KABANOSEK, MANIFESTACJA, HEGEMONICZNOŚĆ, GERONTOKRACJA, STAUROPIGIA, FLESZ, KRYSTALOMANCJA, KULCZYBA WRONIE OKO, HEGEMON, LARGHETTO, ZGNIŁKI, JARZENIÓWKA, POLIGLOTA, FOKI, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, COŚ, UBARWIENIE OCHRONNE, GHAST, KUC CONNEMARA, SCHABOSZCZAK, PATYCZEK, FILAR, BACYTRACYNA, HOTENTOCKI, WIR PIASKOWY, SAŁATA, NUKLEOZYD, KOSZENILA, KRATER WULKANICZNY, DEMENTI, FREGATA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, STATEK TRANSPORTOWY, WYRĘB, ARTUR, SĄD OSTATECZNY, WRONIE OKO, DZIONEK, GŁUPIĄTKO, SZYK, FIRMA WYDMUSZKA, CIERLIK, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, GWIAZDA WIELOKROTNA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, EMIGRACJA, TIURMA, KURDYBAN, KUC, BASEN, TEKTONIKA, TEKODONT, BIG BAND, ARCHEOLOGIA, OPLOT, ZEFIR, POPRĘG, GDERACTWO, REZYDUUM, SZCZUR POLINEZYJSKI, ODDZIAŁYWANIE, KWASKOWATOŚĆ, TEST CIS-TRANS, KOCZKODANEK, KAŁANEK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KAROWNIK, DYSZEL, PARSZYWOŚĆ, CYKL GEOLOGICZNY, POŻAREK, STANICZEK, KLERODENDRON, OBRÓŻKA, OGNISKO, PRZEDZIAŁ, BBS, SZKODNIK, WSPÓŁUCZEŃ, GRAMOWID, MASZYNA PROSTA, POSTROMANTYZM, PUNKT ROSY, ATRYBUCJA, KORPUS, LIGA, ARABESKA, KANTOR, SOLITER, SZTANGA, DWUDZIESTY ÓSMY, SŁUCHOWISKO, SZPRYCA, KAWALERIA, WULKAN BŁOTNY, MORENA BOCZNA, SER TOPIONY, SPRAWNOŚĆ, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ŁOBUZIAK, PUNKT, FILTR, KAUTER, MITENKI, GENERACJA ROZPROSZONA, ZLEW, HANTABA, BUTLA, INTERNAT, NORZYCA, NORMALIZACJA, KLUCZ SESYJNY, ESCUDO, KAMIEŃ OZDOBNY, PA, UKŁAD KIEROWNICZY, KOMPANIA, MIARKOWNIK SPALANIA, MŁYNEK, TREPEK, KASZKIET, EKSYKATOR, HIPERTONIA, KLASTER, LICHWIARSTWO, OWAL, MAPA WYOBRAŻENIOWA, MISJA DYPLOMATYCZNA, SANDALIN, NIESTRAWNOŚĆ, AREA, WYSYP, SUMATOR, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, LALA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, KŁOSEK, SORBET, CIĄGACZ, WYSTĘPOWANIE, KIBITKA, WĄTROBOWIEC, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, POMNICZEK, ANTOLOGIA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, MAŹNICA, TONAŻ, JAZ, GAPA, TRZYMAK, NIEWIERNOŚĆ, ELIMINACJA, KAROCA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, HIPNOTERAPIA, BARWICZKA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, CIĄG, SIÓDMY, PŁUCZKA WIERTNICZA, REGENERACJA, OWAD, KUCZBAJA, INTELIGENCJA WERBALNA, EDYKUŁA, CIEMNOŚĆ, ZNAJDA, KANONIERKA, DANIE ARBUZA, SANDAŁY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, ODRUCH, PODRODZAJ, MEGATSUNAMI, ZAĆMIENIE, ANGOL, DYSZA, KONSOLA, WIBRACJA LABILNA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, BEK, ĆWIARTECZKA, TRYMER, PODMIOT, KROKODYLEK, KOZACZKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BABULINKA, ISKRA ELEKTRYCZNA, MASZKARON, JĘZYK TAJSKI, PORCYJKA, ŚWIEŻAK, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, TOKSYNA SINICOWA, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, KSIĘŻULO, CÓRUŚ, POLITYCZNY, SPONDYLOSOMA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, PARAPET, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, WIBRAFON, ODMA OPŁUCNOWA, NEON, CTG, DZBANEK, ŻYWY TRUP, PODATEK, SPÓJNIK WYNIKOWY, KONSOLETA, KOMPENSACJA, ?NARTOW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: STRZAŁKA - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: STRZAŁKA - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁECZKA zdrobniale: strzałka - mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁECZKA
zdrobniale: strzałka - mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 11 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: STRZAŁKA - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZDROBNIALE: STRZAŁKA - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast