ROŚLINA, KTÓRA JUŻ NIE WYSTĘPUJE; O JEJ ISTNIENIU WIADOMO NA PODSTAWIE SKAMIENIAŁOŚCI LUB SZCZĄTKÓW ZACHOWANYCH W SKAŁACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA KOPALNA to:

roślina, która już nie występuje; o jej istnieniu wiadomo na podstawie skamieniałości lub szczątków zachowanych w skałach (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA, KTÓRA JUŻ NIE WYSTĘPUJE; O JEJ ISTNIENIU WIADOMO NA PODSTAWIE SKAMIENIAŁOŚCI LUB SZCZĄTKÓW ZACHOWANYCH W SKAŁACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.440

CZOŁO, MIKROOTOCZENIE, WEREŻKA, NIEISTOTNOŚĆ, STACCATO, OKNO MODALNE, PTASZEK, RPG, KLERK, MECENASOSTWO, SPOILER, NIEWOLNIK, SUKIENKO, AKSAMITKA, PARAZYT, SER, CIELĘCINKA, MONTAŻ, TOM, KWAS HIALURONOWY, ANGORA, WIKING, PRZEJRZYSTKA, POSTÓJ LODOWCA, DRZEWIAK CIEMNY, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, CERATOFYLLID, MEGAPASKAL, FAŁSZYWY PROROK, CZARNY PUNKT, KATASTROFA BUDOWLANA, ORLEŃ POSPOLITY, OBWIĄZKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, LARWA, PYSZCZEK, UCHWYT, MASZYNKA, STERYD, HEMOSTAZA, UMBRA, RANGA, CHINE, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, IMPULS, PRZYKRYWKA, PAPILOT, OLEJ PALMOWY, JESIOTR KASPIJSKI, OGRZEWACZ, FIBRYL, OSŁONKA NABYTA, ZAINTERESOWANIE, LIEBERMANN, BAKTERIE WŁAŚCIWE, SKALA INWERSJI, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, KOŹLAREK, NAPIĘCIE, KWARTET, CIUŁACZ, HIPODROM, WARKOCZ, NERECZNICA BŁOTNA, WARUGA, NEUROMEDIATOR, SZUM, USZAK, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, SILNIK STRUMIENIOWY, INSTRUMENT SZARPANY, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, TOLERANCJA, MLON, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, AMFITEATR, TRANSPORTOWIEC, KONFORMER, BER, ALEUCKI, WROCŁAWSKOŚĆ, DZIEDZICZENIE, PODEJŚCIE, MONIT, OPASANIE, GAMA, HALLOWEEN, KACZKA KRAKWA, CISOWCE, OSIEMNASTKA, TAMPICO, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, DEFICYT CYKLICZNY, MNICH, LEKTORIUM, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, OSZCZĘDNOŚĆ, ZEBRA GRANTA, ZAŚLEPIENIE, OWSIANKA, RYCZAŁT, ERYTROZUCH, STRATEGIA, PROFANATORKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, POKRZYWDZONA, ODWAGA, METATEKST, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, KIPER, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, BATERIA, PRAWO WSPÓLNOTOWE, POLONEZ, ORŁORYB, KARTUSZ, NIESOBKA CHMIELANKA, FORDON, ZAPRAWA, EUROWALUTA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, TOKSEMIA, PRZEGRA, ŁATKA, SADOWISKO, RĄCZNIK, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ESCALIVADA, STAND-UP, KIERUNKOWSKAZ, GŁOWA, FAKTOR, BANANOWA MŁODZIEŻ, MOSTEK, TANIEC BRZUCHA, MODYSTKA, CEDUŁA, ŁAWA, WAGON POCZTOWY, PROCES KONSOLIDACYJNY, NAROST, PAŹDZIERZ, ANTYBIOTYK, DODATEK KOMPENSACYJNY, BEZPROGRAMOWOŚĆ, OMEGA, UNIONISTKA, KANAŁ PRZERZUTOWY, PODSTAWA, BLASTODERMA, WARTA, SAMICA, ZDROWY, NAWÓZ SZTUCZNY, AHISTORYCZNOŚĆ, INFERENCJA, UDAR, TKAŃCOWATE, WZÓR, ZATOKA, KOPROWINA, OSSUARIUM, PANAMA, NIEZDARSTWO, DWA ZERA, OBÓZ, TYRANIA, WARTOŚĆ DODANA, KALLA, AZYL, SALWINIA PŁYWAJĄCA, NIEDOPOWIEDZENIE, KLAKSON RĘCZNY, PIESZCZOCH, POSTSYNCHRON, PIŁA, SŁOBODA, NAZWA PUSTA, BŁĄD INTENCYJNOŚCI, RUNA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, SAKSOŃSKI, KASZYCA, ŚCIANKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KÓZKI, PRÓBA NUKLEARNA, REKWIZYCJA, FLAMBIROWANIE, ROZPRAWKA, KREWETKA ELEGANCKA, MASAJKA, LUSTRO TEKTONICZNE, REGUŁA SAVAGE'A, WIARA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, STEK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, CZTEROTAKT, WAŁKOŃ, HAMULEC, YAKALO, SMAK, MIEDNICZKA, TREL, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, OKSYDAZA, LEGOWISKO, TARATAJKA, ABSORPCJA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, IZOMER, BORSUK, OBDZIERACZ, RUSKI, RECEPTARIUSZ, AKWATINTA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, KOLUMBARIUM, QUADCOPTER, ZAPROSZENIE, WYKONAWCA, BEZBRONNOŚĆ, TURMA, ZASIŁEK OKRESOWY, MAŁPA OGONIASTA, TARAS WIDOKOWY, ZEBROID, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, KLEMATIS, HALA MASZYN, DOKŁADNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, NADZORCA SĄDOWY, RETARDACJA, BŁONA PODSTAWOWA, OTWÓR, ZIEMIA ODNIESIENIA, KACENJAMER, DNO KWIATOWE, KOMŻA, NET, KONFORMISTA, BULIONÓWKA, ODTWÓRSTWO, SZALONA GŁOWA, ARYJCZYK, ZESTAWIK, ZAJĄC WIELKOUCHY, BOSS, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PLANETA SKALISTA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, KOZIOŁ BEZOAROWY, KURZAJKA, DNO, SKAŁA OSADOWA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, NAUKI GEOLOGICZNE, AMPUŁKA, METABAZA, GOL SAMOBÓJCZY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KUNINGAMIA CHIŃSKA, MRÓWKOJAD WIELKI, ODRĘTWIENIE, ABSORPCJA, KRYPTOKOMUNIZM, MEDIEWAL, SPISYWACZ, LOSOWOŚĆ, MURZYN, OFICER PRASOWY, NOŚNA, JEDNOSTKA, GZYMS, KOOPERATOR, ŁUPACZKA, HYDROFOR, HAMULEC SZCZĘKOWY, KLAUZULA GENERALNA, NADLOTKA, CHOROBA CHARCOTA, DZIEDZINIEC, SYSTEM PRZYPOROWY, RENKLODA, BASKINKA, WIZYTÓWKA, TOLERANCJA, DROBNICA, CIEPLICA, WIDMO SYGNAŁU, ZOOFAG, TĘPOZĄB BIAŁAWY, PODEJŹRZON MARUNOWY, ?MINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.440 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA, KTÓRA JUŻ NIE WYSTĘPUJE; O JEJ ISTNIENIU WIADOMO NA PODSTAWIE SKAMIENIAŁOŚCI LUB SZCZĄTKÓW ZACHOWANYCH W SKAŁACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA, KTÓRA JUŻ NIE WYSTĘPUJE; O JEJ ISTNIENIU WIADOMO NA PODSTAWIE SKAMIENIAŁOŚCI LUB SZCZĄTKÓW ZACHOWANYCH W SKAŁACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINA KOPALNA roślina, która już nie występuje; o jej istnieniu wiadomo na podstawie skamieniałości lub szczątków zachowanych w skałach (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA KOPALNA
roślina, która już nie występuje; o jej istnieniu wiadomo na podstawie skamieniałości lub szczątków zachowanych w skałach (na 14 lit.).

Oprócz ROŚLINA, KTÓRA JUŻ NIE WYSTĘPUJE; O JEJ ISTNIENIU WIADOMO NA PODSTAWIE SKAMIENIAŁOŚCI LUB SZCZĄTKÓW ZACHOWANYCH W SKAŁACH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ROŚLINA, KTÓRA JUŻ NIE WYSTĘPUJE; O JEJ ISTNIENIU WIADOMO NA PODSTAWIE SKAMIENIAŁOŚCI LUB SZCZĄTKÓW ZACHOWANYCH W SKAŁACH. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x