PAS ELASTYCZNEGO MATERIAŁU CHIRURGICZNEGO Z GAZY LUB PŁÓTNA, KTÓRY SŁUŻY DO UMOCOWANIA OPATRUNKU I UNIERUCHOMIENIA KOŃCZYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANDAŻ to:

pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 6 lit.)OBWIĄZKA to:

pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 8 lit.)OPASKA to:

pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BANDAŻ

BANDAŻ to:

pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 6 lit.)BANDAŻ to:

pierścień obejmujący element konstrukcyjne w celu ich wzmocnienia bądź usztywnienia (na 6 lit.)BANDAŻ to:

obręcz koła pojazdu szynowego (na 6 lit.)BANDAŻ to:

służy do opatrywania ran (na 6 lit.)BANDAŻ to:

do opatrunków (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAS ELASTYCZNEGO MATERIAŁU CHIRURGICZNEGO Z GAZY LUB PŁÓTNA, KTÓRY SŁUŻY DO UMOCOWANIA OPATRUNKU I UNIERUCHOMIENIA KOŃCZYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.055

URLOP DZIEKAŃSKI, CIĘGNO NAPĘDOWE, DELFIN AMAZOŃSKI, ANIMAG, BIEG, IMMUNOSUPRESANT, LATARNIA MORSKA, GRUNT POROLNY, CZŁON SYNTAKTYCZNY, PÓŁCIEŃ, JESION, ANTROPOCENTRYZM, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PASTYLKA, SZWADRON ŚMIERCI, EKSPERYMENT KLINICZNY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KOŁNIERZ, ROGALIK, FORMA, NIEDOTYKALNOŚĆ, PICUŚ, FILOLOGIA NIEMIECKA, PIONIER, KROPLÓWKA, KOŚCIÓŁ FARNY, SZYBKOŚCIOWIEC, OBRZĘK, ORLĘ, FRATER, WCZORAJ, SPADOCHRON HAMUJĄCY, HERB, FIGURA, USZAK, NERKOWIEC, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, KULA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, WYCINEK, PODDAŃCZOŚĆ, ZWIAD, KASZYCA, KLINIKA ODWYKOWA, CHOROBA ZAWODOWA, KOTLARNIA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, FILOLOGIA CHORWACKA, ABNEGATKA, SOFISTA, SPRZĘCIOR, OZIMINA, FOSFORYT, WAŻNIK, WAŃTUCH, KANALIZACJA KABLOWA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, MIOTEŁKA, CHLEB, RUBRYKATOR, NACISK, NADPRZEWODNIK, ZATOPIONA DEPRESJA, PAPIEROŚNICA, ROMANTYZM, ŚMIECH, KARIN, HELIOMETR, KLEJÓWKA, KOMORNIK, SYGNAŁ, SZYPUŁA, BEZAN, SUPERKLIENT, DZIEGCIARZ, EFEKT WPIERANIA, HAMULEC, KRATY, PYTAJNIK, TAPER, SKALAR, JON, OKRZYK, MAGNOLIA, KRAŃCOWOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, PILOT, CYKL FIGURALNY, KIJ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MIEDZIONIKIEL, STADNIAK SIWOGŁOWY, MISIEK, DRIBLING, ZEKS, CZEDAR, ŻABKA, BARSZCZ, REMIZA, OKUCIE, WYKRZYKNIK, M, KOMBATANCKOŚĆ, PAJĄK, BITWA, FAZA, KOCZ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KACZKA KRAKWA, WYPRAWA, PODCENTRALA, MOSHING, PROCES, DZIEDZICZENIE, OCIEKACZ, WĘGAR, PIONIER, KARIN, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, ROTUŁA, BŁĘKITNY OLBRZYM, SIEROTA SPOŁECZNA, PRĄTNIKOWCOWE, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, ODSYŁACZ, BODOR, STOŁÓWKA, BURAK POSPOLITY, CZŁON POŚREDNI, RACA, NOSIŁKI, BAR MLECZNY, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KURCZAK TIKKA MASALA, LANE CIASTO, CZARCIE NASIENIE, NOTOWANIA, EPOKA INDUSTRIALNA, SZEREG ROZBIEŻNY, WYBUCHOWOŚĆ, STRASZYK, ZRZUT, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, BABUŚKA, OŚWIETLENIOWIEC, UNIA REALNA, ROGACZ, STRZAŁKA, BAŃKA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, FILTR CYFROWY, MAKABRA, METRYKA, PODSKOK, GERMAŃSKI, STRZELBA, SKIPASS, CYBORG, DYMA, SAMOGON, DINGS, PALATOGRAM, EMBRIOGENEZA, PAWĘŻ, SZMACIARZ, KREDENS, TRANSPORTÓWKA, HB, DUM-DUM, JOSE, ALIENACJA, ZNAMIĘ, PASJONISTA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, LIZOL, KULTURA STARTEROWA, ZEFIR, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, BEZA, INTROJEKCJA, RURKA INTUBACYJNA, LIMNIGRAF, DEGENERACJA, DANA, SKARBNIK, KANONIK, KACENJAMER, SSAK WYMARŁY, SKLEPIENIE ŻEBROWE, SIŁY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, JABŁKO, PLACUSZEK, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, WIESZAK, POKRZYWDZONA, SAMOUCZEK, MĄKA, OBIEG, DYSTANS, TEMPO, ZAKŁADKA, SIAD, POWSZECHNOŚĆ, PAKLAK, KASZTANEK, CZYNNIK NIECENOWY, ROZNOSICIEL, TURBAN, JAMA, DINKS, PASZTETÓWKA, CZŁON ODWRACALNY, KOSZT NIEZGODNOŚCI, KAPAR, CHOCHOŁEK, SILNIK BEZRUCHOWY, MEDYCYNA SPORTOWA, SZOR, BARIERA TECHNICZNA, MINY, MUSZTARDÓWKA, PŁUG KOLEŚNY, KRATKI, CEMENT, CYKORIA KORZENIOWA, KIOSK, MADONNA, KOKILARZ, WINO ZIOŁOWE, WYCIĄG, WYGRYW, PIWO, ODGAŁĘZIACZ, GRA WYŚCIGOWA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, MORAWSKI, CZEREŚNIA, SZPULA, JEZIORO GLACJALNE, AMERYKANIZM, KOSZYKÓWKA ULICZNA, WYCIERACZKA, STARY MALUTKI, UBOŻENIE, STAPEL, BABINIEC, ANNA, BALSAM KANADYJSKI, PYZATOŚĆ, CZYSTKA ETNICZNA, RACJONALNOŚĆ, DWUDZIESTY PIĄTY, LAPICIDA, ŻARTOWNIŚ, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KATALIZA, SKUTER, FARSZ, STARY, FITONCYD, PRZEDMIOT, PRZEWÓD, FILIŻANKA, MÜSLI, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, DZIWNY ATRAKTOR, KARABINIER, PISTOLET, POWSINOGA, LEBERA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, KONSUMENT, NEKROPOLIA, SZYBOLET, SZTYFT, GARMAŻERNIA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, WIDŁONÓG, TABU, OBYWATELKA, KOMPOTIERKA, NADGORLIWOŚĆ, KWARTET, ZROSTNICA, DRUCIARZ, IKONA, MOLINO, HERMA, RELIKWIA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, WYROSTEK FILTRACYJNY, LINA, AKWIZYTOR, KALANDER, ADIANTUM ROZWICHRZONE, AMBRAZURA, ?GALARETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.055 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAS ELASTYCZNEGO MATERIAŁU CHIRURGICZNEGO Z GAZY LUB PŁÓTNA, KTÓRY SŁUŻY DO UMOCOWANIA OPATRUNKU I UNIERUCHOMIENIA KOŃCZYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PAS ELASTYCZNEGO MATERIAŁU CHIRURGICZNEGO Z GAZY LUB PŁÓTNA, KTÓRY SŁUŻY DO UMOCOWANIA OPATRUNKU I UNIERUCHOMIENIA KOŃCZYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANDAŻ pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 6 lit.)
OBWIĄZKA pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 8 lit.)
OPASKA pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANDAŻ
pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 6 lit.).
OBWIĄZKA
pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 8 lit.).
OPASKA
pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny (na 6 lit.).

Oprócz PAS ELASTYCZNEGO MATERIAŁU CHIRURGICZNEGO Z GAZY LUB PŁÓTNA, KTÓRY SŁUŻY DO UMOCOWANIA OPATRUNKU I UNIERUCHOMIENIA KOŃCZYNY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PAS ELASTYCZNEGO MATERIAŁU CHIRURGICZNEGO Z GAZY LUB PŁÓTNA, KTÓRY SŁUŻY DO UMOCOWANIA OPATRUNKU I UNIERUCHOMIENIA KOŃCZYNY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast