ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE TEGO SAMEGO, CO JUŻ ZOSTAŁO ZROBIONE, POWIEDZIANE, POWTÓRNE WYKONANIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWTÓRZENIE to:

zrobienie lub powiedzenie tego samego, co już zostało zrobione, powiedziane, powtórne wykonanie czegoś (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWTÓRZENIE

POWTÓRZENIE to:

czynność polegająca na powtórnym wykonaniu czegoś (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

fragment czegoś, np. tekstu, utworu, który się powtarza (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

figura retoryczna, zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

ponowne zapoznawanie się z materiałem z lekcji, przypominanie go sobie (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

zrobienie lub powiedzenie czegoś w sposób naśladowczy (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

przekazanie komuś tego, co się usłyszało od kogoś innego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE TEGO SAMEGO, CO JUŻ ZOSTAŁO ZROBIONE, POWIEDZIANE, POWTÓRNE WYKONANIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.887

MONOPARTYJNOŚĆ, OCIEKACZ, PEDERASTKA, PROPAROKSYTON, WIZYTÓWKA, ATLAS NIEBA, CZEREMCHA, NASTAWA, ORBITA POLARNA, PODBITKA, SPRZĘT, ULOTKA, PARAFRAZA, FORMACJA, ADWENTYSTA, RAMA, PEONIA, LINA, PUB, CEREMONIAŁ, NIEUNIKNIONOŚĆ, ENERGOELEKTRYK, INSTRUMENT MECHANICZNY, MONETYZACJA, PAZUR, EUFORBIA, KULT, IDENTYFIKACJA, FALA, WSZECHWŁADNOŚĆ, WÓZEK SZPITALNY, ANTYSOWIETYZM, MOWA NIEZALEŻNA, EPOS, KOLO, KOMERCJALIZACJA, DROGA PŁCIOWA, STAN, SIATKA, SZABAŚNIK, RANA POSTRZAŁOWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SZATA, SPRZĘT, PAMIĄTKA, ARTEFAKT, KAUKAZ, OLIWA, PCHACZ, GRUSZKA, BARETKA, UPROWADZENIE, ACEFALIA, DZIEDZINA, ECCHI, PROCES DECYZYJNY, PRZEŻYCIE, POLEWACZKA, STAN, POLEW, OGON, PRYMITYW, SKROMNOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, DIABEŁ, POWIDŁA, UKRYCIE, OZIMINA, MANIERYZM, EMERYT, ALASKA, HODOWLA PIERWOTNA, DUCH OPIEKUŃCZY, ANOMALIA POLANDA, KRZYŻ PAPIESKI, SOKI, KAWAŁEK, PRZENOSICIEL, NIEWYRAZISTOŚĆ, AKCESJA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, TORPEDA, MIERNIK, WIELOKROTNOŚĆ, ROSTBEF, POLE BITOWE, WŻER, DEVELOPER, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ZASTOINA, EROZJA, WAFELEK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PŁYTA DETONACYJNA, MOC PRZEROBOWA, DROBNICA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, MUFKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KAPITAN, ZAGRANICZNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ANNA, SZPULKA, DOBRA STRONA, PIERWSZY, ZAKON CZYNNY, TUNICZKA, BRUDAS, WSOBNOŚĆ, TKANKA, MINUCJA, EKSMĄŻ, POMURNIK, OMER, JEDNOŚĆ, PUCH KIELICHOWY, MINIATURA, LANDLORD, KSIĘŻULEK, MANDOLA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, PASZCZAK, PAJĘCZAKI, OBSŁUGA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, CEDUŁA, KOMORA MINOWA, BLENDA, STOMIA, SZCZĄTEK, KREDYT HANDLOWY, NÓŻKA, OCET, RAPORT, ZAWIŁOŚĆ, PUL, CELOZJA, IZBA, TŁUMACZKA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ETERIA, ZBIÓRKA, ASTRONOMIA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ANGIELCZYK, BEZKIERUNKOWOŚĆ, FILTR, KABINA, CZYREŃ, PRZEWRÓT, REKWIZYCJA, CHRUST, ALBUM, DWUNASTKA, ŁĄCZE ABONENCKIE, GŁOWICA, PRZYLŻEŃCE, TRESA, LEJ, BLUZA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, MARCIN, SKRAJNOŚĆ, SAMOWOLA, NAMORDNIK, OSTATNI MOHIKANIN, ATRYBUCJA, SOLO, DOM HANDLOWY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KONTRAMARKA, FILIŻANKA, KAPLERZ, SYLWETKA, POZYTYWNOŚĆ, POMPA WYPOROWA, OSAD DELUWIALNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DĘTKA, BEZDENNOŚĆ, SYSTEM POWIERNICZY, CHARAKTER, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, NERW UDOWO-GOLENIOWY, REWOLTA, POWIERNICTWO, SZERYF, MUZYKA PROGRAMOWA, COLA, METAFIZYCZNOŚĆ, ATRAMENT SYMPATYCZNY, POZIOM, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ŁOPATACZ, WĄTEK, POKAZ, AUTOCAMPING, PRZEDZIAŁ, ASCEZA, FLAMBIROWANIE, BARWY NARODOWE, SZALEŃSTWO, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, CZŁOWIEK, CZÓŁNO, PIECZĘĆ, WYDZIELANIE, CIEKŁOŚĆ, SITKO, CZERWONE ŚWIATŁO, CYKL FIGURALNY, SMALCZYK, STWARDNIENIE GUZOWATE, SKRZYDLATE SŁOWO, SKRZYNKA POCZTOWA, CZAS URZĘDOWY, ŚMIECH, ONE-LINER, OKRUCH, MIĘSO, PERKALIK, DYL, KROTON, METATEKST, SZLIF WYPUKŁY, DOPING, ARCHIWOLTA, IZOMER, KOŃCÓWKA, DEKLARACJA, OBRZEŻE, NAROST, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, TERYTORIUM POWIERNICZE, PRZYCZYNA FORMALNA, PRZEDSTAWIENIE, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, MDŁOŚĆ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, UKŁAD PLANETARNY, ANTEPEDIUM, SUPERTOSKAN, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, FORMA DRUKOWA, HUMMUS, WINO ZIOŁOWE, ŁUK TRIUMFALNY, KOŃ, LISTWA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, POBIAŁKA, PROROCTWO, BULLA, WYROCZNIA, WPADKA, EMOTKA, OBRAZ, WYCIĄGARKA, ROBOTY DROGOWE, POWTÓRKA, CZYNNIK PRODUKCJI, OWOCNIK, CHIŃSKOŚĆ, ZBIÓRKA, PRYMITYWIZM, PODDASZE, PRZEDSIONEK, HEKSAMETR, KULT JEDNOSTKI, BEZŻENNOŚĆ, SYGNALIZATOR, BADANY, NACISK, FLAUSZ, ROŚLINA PASTEWNA, PODWODA, POROZUMIENIE, SÓL, HIPOTROFIA, FARBA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, MACICA, GÓRALSKI, RANA, MECENAT, EMISJA WTÓRNA, TOUROPERATOR, NOWOŚĆ, PTASZEK, WĄŻ, COKÓŁ, KOMBAJN, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KULMINACJA, SYR, MUZA, STROP KLEINA, ?REJESTR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.887 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE TEGO SAMEGO, CO JUŻ ZOSTAŁO ZROBIONE, POWIEDZIANE, POWTÓRNE WYKONANIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE TEGO SAMEGO, CO JUŻ ZOSTAŁO ZROBIONE, POWIEDZIANE, POWTÓRNE WYKONANIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWTÓRZENIE zrobienie lub powiedzenie tego samego, co już zostało zrobione, powiedziane, powtórne wykonanie czegoś (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWTÓRZENIE
zrobienie lub powiedzenie tego samego, co już zostało zrobione, powiedziane, powtórne wykonanie czegoś (na 11 lit.).

Oprócz ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE TEGO SAMEGO, CO JUŻ ZOSTAŁO ZROBIONE, POWIEDZIANE, POWTÓRNE WYKONANIE CZEGOŚ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE TEGO SAMEGO, CO JUŻ ZOSTAŁO ZROBIONE, POWIEDZIANE, POWTÓRNE WYKONANIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast